2016. május 10.

Teljesítette távlatos céljait és napi feladatait a VERITAS Történetkutató Intézet a Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter által jóváhagyott 2015–2018. közötti időszakra szóló középtávú stratégia keretei között, valamint a Miniszterelnökség által elfogadott idei munkaterv alapján. Tervei szerint vesz részt az Intézet a GULAG–GUPVI Emlékévhez, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kötődő központi programokban, valamint kutatási program összeállítását tervezi a „Közjog és közigazgatás a Horthy-korszakban” témakörében. E három fő napirendet vette sorra a VERITAS Intézet Boross Péter által elnökölt Tanácsadó Testülete 2016. május 10-én az intézet székhelyén tartott soros ülésén.

Bevezetőjében Szakály Sándor főigazgató arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy az eddigi lendületet fel nem adva s megszakítva az Intézet mindent megtett azért, hogy az elmúlt másfél évszázad eseményeit és szellemiségét torzításmentesen, elfogulatlanul mutassa be, ugyanakkor több mint fél éve „kissé kényelmetlen helyzet”-ben van, mert saját hibáján kívül nincs abban a helyzetben, hogy az erre vonatkozó törvény és kormányrendelet végrehajtásával a kárpótlási iratok levéltári és irattári kezelését megkezdje.

Ezt követően az éves munkaterv alapján készült 2016 első negyedévét számba vevő beszámolóban a főigazgató kiemelte: a tervek szerint fokozott mértékben értékelték az elvégzett munka minőségét. Az Intézet kapcsolatrendszere folyamatosan bővül az újabb lehetőségek feltárása nyomán; legutóbbi példa erre a hódmezővásárhelyi Emlékponttal kötött megállapodás. Előkészítési stádiumban van a Budapesti Gazdasági Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodás, amely az eddigi közös munkát realizálja. A tudományos tevékenység során tovább folytatódtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által támogatott, hagyományosan minden hónap első keddjén rendezett VERITAS-estek a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Új kezdeményezésként aratott sikert a Lorántffy Zsuzsanna Akadémia „Korunk történelme (1867–1994)” címet viselő előadássorozata, amely az Intézet által kutatott korszakokat mutatja be a felvidéki Királyhelmecen.

A VERITAS Intézet tevékenységéről folyamatosan értesülhetnek az érdeklődők a naprakész magyar, angol és német nyelvű honlap révén. Itt is teret kapnak az Intézet kutatói, akik publikációikkal rendszeresen szerepelnek különböző fórumokon, előadásokon és a médiában. Erre külön együttműködési forma ad lehetőséget a Magyar Hírlapban, a Magyar Időkben, a Demokrata valamint az Élet és Tudomány c. lapokban.

A GULAG –GUPVI Emlékévhez kapcsolódva kamara-kiállítással kiegészített, kétnapos konferenciát rendezett az Intézet hazai és határainkon túl élő előadók részvételével a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Megkezdődtek a GULÁG-filmestek Budapesten és vidéken; a bemutatott filmek DVD-lemezei elkészültek, amelyek iskolai közösségekhez jutnak el.

Napvilágot látott a VERITAS Könyvek sorozat negyedik Somorjai Ádám OSB és Zinner Tibor, az Intézet egyik kutatócsoportjának vezetője által készített kötete „A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba és vissza – Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel 1956–1971” címmel. A kötetet március 22-én a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében mutatta be Bábel Balázs kecskemét-kalocsai érsek és Mezey Barna, az ELTE rektora. Nagykőrös felkérésére pedig a VERITAS Intézet nyújtott segítséget azon középiskolásoknak, akik indulni szándékoztak a város által a kuláküldözés és az erőszakos mezőgazdasági kollektivizálás témakörében meghirdetett pályázaton.

Az idei tervekből kiemelkedik az 1956-os évfordulóhoz kapcsolódó „56 és a melbourne-i olimpia” témája, amelyről tudományos tanácskozást tervez a VERITAS Intézet, s amelyre meghívja a forradalom idején velünk szolidaritást vállaló és ezért az eseményről távol maradó Spanyolország, Svájc és Hollandia képviselőit. Kisebb konferencián szerepel az Intézet által pályázaton elnyert téma, amely 1956 és a szuezi válság összefüggéseit foglalja magában.

E kiemelt tervek közé tartozik az a kutatási program is, amely Máthé Gábor irányításával a közjog és közigazgatás témakörét öleli fel, ezt néhány fős külön kutatócsoport veszi górcső alá.

A felszólalásokban Boross Péter elnök és Fodor Lajos nyugállományú tábornok, volt honvédelmi államtitkár hangsúlyozta, hogy a levéltári elhelyezést igénylő, szóban forgó 14 km hosszúságú iratanyag nemzeti kincs, megmentése nemzeti kötelesség! Szakály Sándor rámutatott: nagyon sok mindent meg lehet(ne) tudni az anyag feldolgozásával a XX. századi magyar történelemből.

Az értekezlet eszmecseréjében is elhangzott, hogy a szükséges épület alkalmasságának (por- és vízmentesség, szabályozott páratartalom, légkondicionálás stb.) megteremtése, majd az elköltöztetés több hónapot vesz igénybe; az épületet illetően ismét számos lehetőség vetődött fel. Amennyiben mindez késlekedik, úgy az iratanyagot pótolhatatlan károsodás érheti.

 

Kép, szöveg: Osz-Ta-Ti

Képek az eseményről