2016. június 2.

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Trianon emléknapján Orosz László, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa tart előadást A hazai németek és a trianoni béke címmel.

Az esemény helyszíne: MNL Veszprém Megyei Levéltára, díszterem (Veszprém, Török Ignác utca 1.).

Időpontja: 2016. június 2. (csütörtök) 16 óra.

 

A rendezvény meghívóján a közismert Teleki Pál-féle Vörös térkép elé montírozott Veszprém megyei (márkói) sváb menyecskék csodálkoznak rá a történeti Magyarország nemzetiségi sokszínűségére. A történelmi fejlődése folytán rendkívül heterogén hazai németség egy részének szemében a XIX–XX. század fordulójára végérvényesen megbomlott a több száz éve együtt élő magyarok és németek alapvetően békés egymás mellett élése, ily módon a hagyományos sorsközösség és a sokak által szükségszerűnek vélt beolvadás ellenében mind hangosabbá váltak az elkülönülés, a disszimiláció hangjai.

Másik részük – jóval nagyobb tömegük – azonban továbbra is ragaszkodott a középkorban kialakult és a nacionalizmus eszmeáramlata által sem kikezdett „hungarus” identitásához, s fenntartotta állampatrióta érzületét. Utóbbi tábor vezéralakja volt a budapesti egyetem tekintélyes germanista professzora, Bleyer Jakab, aki a hazai svábság „kettős identitását”, vagyis az öröklött német mivolt és a magyar lelkiség összeegyeztethetőségét, a (szűkebb német) népiség és a (tágabb magyar) nemzet iránti kötődés együttes megélését hirdette. Ugyanakkor kifejezetten elutasította az önrendelkezés ekkoriban divatossá váló gondolatát, mert úgy vélte, az csakis szeparatizmushoz vezethet, ezzel veszélyeztetvén az ország területi egységét. Márpedig a magyarságon kívül alighanem a németek voltak legkevésbé érdekeltek a magyar történeti államkeret szétesésében.

A többi nemzetiséggel ellentétben ők ugyan kihez, hová szakadtak volna el... A németajkú közösség egyben tartására és lehetőség szerint összekovácsolására mennyivel rosszabb kilátások nyílhattak az újonnan megszülető utódállamok felfokozott nacionalizmusának kitéve! Az előadás azt is bizonyítani kívánja, hogy a trianoni békével a németség még a magyarságnál is nagyobb veszteséget szenvedett. Kétmilliós népességének háromnegyedét elveszítve, 550 ezer főre csökkent a lélekszáma, ráadásul épp a leginkább felgyorsult asszimilációjú tömbjei maradtak meg a csonka országterületen.

Meghívó

 

Képek az eseményről