Hírek

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára jelenlétében Szakály Sándor, a VERITAS főigazgatója és Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója együttműködési szerződést írt alá.  

NNN

Tájékoztatjuk kedves kutatóinkat, hogy a  VERITAS Oral History Archívumának kutatóterme 2021. június 14-től újra – előzetes bejelentkezéssel, korlátozottan – látogatható.

Részletek itt.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében bemutatják a Hantó Zsuzsa és Tassy-Bencz Éva által szerkesztett Embermentés, sorsok, tények és tanúk című kötetet, mely tartalmazza Ujváry Gábor kollégánk tanulmányát is.  A könyvet Kásler Miklós miniszter, Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Hantó Zsuzsa és Bodnár Dániel, a Milton Friedman Egyetem elnöke ismerteti. Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.). Időpont: 2021. június 8. (kedd) dél.  Meghívó (PDF)

 

A Magyarország és a Dán Királyság közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 100. évfordulója alkalmából 2020-ban Magyarország Koppenhágai Nagykövetsége diplomáciatörténeti pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények hallgatói, doktori hallgatók, tudományos munkát végző kutatók részére a reláció 19201989 közötti történetének valamely időszakát, eseményét, fontos személyiségét vagy meghatározó viszonyrendszerét bemutató, tudományos igényű tanulmány elkészítésére. A felhívásra értékes pályázatok érkeztek, amelyeknek kiértékelésére és elbírálására 2021 májusában került sor. A pályázat nyertese intézetünk munkatársa, Seres Attila lett, Magyar menekültek Dániában. A Koppenhágai Magyar Követség jelentései 19561958 című pályamunkájával.

A trianoni békekötés centenáriuma alkalmával két tanulmánykötet is napvilágot látott, melyben munkatársaink közöltek tanulmányt. A Metszéspont. Tanulmányok Trianon évfordulóján (szerk. Császtvay Tünde, Magyar Nemzeti Múzeum) című kötetben Ujváry Gábor (Trianon és a magyar felsőoktatás), Anka László (Várjunk vagy tárgyaljunk?) és Dévavári Zoltán (Új magvetők) szerepelnek írásaikkal.

A Barna Attila szerkesztette Trianon 100. Tanulmányok a békeszerződés centenáriumára címet viselő tomusban Anka László (Apponyi Albert kommunikációja az I. világháborús béketárgyalásokkal kapcsolatban /1919. december – 1920. június/), Szakály Sándor (Az önálló magyar haderő megszervezésének lehetőségei és korlátai a trianoni békediktátum katonai előírásainak tükrében) és Ujváry Gábor (A magyar felsőoktatás útja Trianonig) publikált.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a ,,GENIUS" Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül program szakmai támogatásával 2021. május 14-én, pénteken online formában rendezik meg a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát. A Történelem- és Társadalomtudományi Szekció zsűrijének tagja Seres Attila, intézetünk munkatársa. A konferenciára IDE kattintva lehet jelentkezni. Program

Ma hajnalban, Budapesten, a János kórházban elhunyt Prof. Dr. habil. Gergely András történész, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa, a VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmus-kori kutatócsoportjának korábbi vezetője, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tanácsadó Testületének a tagja. Nyugodjon békében.

Egyszer minden írás végére pont kerül. Gergely András halálára (letölthető PDF)

Magyar Hírlap

Magyar Nemzet

Gondola

Blikk

Origo

A Torontói Egyetem CERES Intézete (Centre for European, Russian, and Eurasian Studies) szervezésében Joó András kollégánk online angol nyelvű előadást tart a Kállay-kormány által 1943 őszén indított titkos fegyverszüneti tárgyalásairól az angolszász államokkal. A webináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet

Kovács Kálmán Árpád a Magyarságkutató Intézet kiadásában megjelent, Fabó Edit által szerkesztett Hazafiak voltak. Az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken című kötet bemutatása során a dualizmus kori történelemszemléletről osztotta meg gondolatait.  Tovább a linkre

Hollósi Gábor kollégánk sikerrel habilitált a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. Habilitációs védésének témája A Pozsonyi Hídfő. A magyar–csehszlovák határrendező bizottság tárgyalásai. Meghívó (PDF)

Drócsa Izabella  summa cum laude minősítéssel megvédte a Rendtörvények a két világháború között, különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül című doktori disszertációját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Doktori Iskolájában. Konzulensként Horváth Attila alkotmánybíró, egyetemi tanár segítette kutatómunkáját. A bíráló bizottság elnöki tisztjét Bándi Gyula egyetemi tanár vállalta. Barna Attila tanszékvezető, egyetemi docens és Tóth J Zoltán egyetemi docens opponensként írásbeli véleményt fogalmazott meg a disszertációról. Bizottsági tagként Balogh Elemér egyetemi tanár és Máthé Gábor professor emeritus működött közre. Gratulálunk kolléganőnknek!

Schwarczwölder Ádám munkatársunk a Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Európa és a Magyarság a 18–20. században Doktori Program PhD-hallgatója Magyarország vezérigazgatója. Széll Kálmán útja a miniszterelnökségig címmel készítette el doktori disszertációjának kéziratát Nagy Mariann témavezetése mellett. A dolgozat műhelyvitáját a VERITAS épületében, illetve a digitális térben szervezték meg. A doktori iskola által felkért bírálók Ress Imre, Szász Zoltán, Vonyó József, Fehér György, Kaposi Zoltán, Cieger András, ifj. Bertényi Iván és Klestenitz Tibor voltak. A dolgozatot alapvetően mindannyian védésre benyújthatónak tartották, ugyanakkor kisebb-nagyobb javításokat, helyreigazításokat javasoltak. Munkatársunk nyilvános védését szeptemberre tervezik.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Szakály Sándornak „Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei” elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Széchenyi-díjat adományozta.

Bécsi Napló

Orbán Viktor miniszterelnök fb-oldala

Híradó.hu

Magyar Hang

Magyar Napló

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a magyar honvéd hagyományok megőrzéséért és az egyesület érdekében végzett kiemelkedő szolgálataiért Szakály Sándornak még tavaly novemberben a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Jubileumi emlékplakettjét adományozták. A veszélyhelyzet miatt a VERITAS Intézet főigazgatója azonban csak a napokban vehette át a kitüntetést.

HOTE Jubileumi plakett

 A TV2 műsorra tűzte az 1920 – Az új Közép-Európa című dokumentumfilmet. A mozgókép a trianoni békeszerződést első sorban közép-európai megközelítésből tárgyalja. Hazai és külföldi történészek – többek közt Drócsa Izabella és Ligeti Dávid – nyilatkoznak arról, hogy a békediktátum milyen hatást gyakorolt Magyarországra és a szomszédos államokra.

Napvilágot látott a Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények 2020. évi kötete. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár intézetigazgatója, Ujváry Gábor főszerkesztő és Szabó András Péter felelős szerkesztő, az ELKH BRT Történettudományi Intézete tudományos munkatársa gondozásában megjelent évkönyv jelen számában intézetünk öt munkatársa publikált tanulmányt. Lajtai L. László Hunfalvy Pál két ünnepi beszéde a késmárki líceumból (1946), Orosz László „Célunk nem valamiféle könyörületes jótékonysági intézmény, hanem egy kultúrpolitikai akció beindítása". A „magyar korona országaiból való német főiskolások egyesületének" segélykérő felhívása a birodalmi német pángermán körökhöz (1911, Bécs), Bertalan Péter Csiszárik János  – egy vatikáni diplomata naplója, Dévavári Zoltán Nagy Iván (1904-1972) magyar országgyűlési képviselő, emigráns politikus iratai (1948-1949), míg Seres Attila A magyar forradalom és a litván egyetemisták „politikai fertőtlenítése". A Mikaliūnas-ügy a KGB vilniusi archívumának dokumentumai tükrében 1956-1957 címmel jelentett meg egy-egy forrásfeldolgozást. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Magyar Nemzeti Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár idén is megjelenteti a Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények címet viselő, 2003 óta komoly tudományos rangot kivívó évkönyvét. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a 2021. évi számban való forrásközlés lehetőségére. Az idei Lymbusba, a korábbi évek gyakorlata szerint, eddig kiadatlan, hazai vagy külföldi levéltárakból/kézirattárakból származó, a magyarság politika- és művelődéstörténetét megvilágító dokumentumokat várunk, a forrás terjedelmét nem meghaladó méretű bevezetővel, jegyzetekkel, minimum 5–10 lap, maximum 4–5 ív terjedelemben. A 2021. évi kötet megjelentetését szeptemberre tervezzük, a cikkek, közlemények leadási határideje ennek megfelelően: 2021. június 30.

A megjelenéshez a határidőn belüli benyújtáson túl előzetes jelentkezés is szükséges 2021. március 31-ig, amelynek tartalmaznia kell a közlemény címét, várható terjedelmét és tartalmának legalább egy bekezdésnyi leírását. A jelentkezéseket az esetlegesen felmerülő kérdésekhez hasonlóan a következő email-címeken várjuk: szabo.andras.peter@btk.mta.hu ; gabor.ujvary@veritas.gov.hu (A levelet lehetőleg mindkét címre elküldve.) A közlemények elfogadásáról az évkönyv reményeink szerint áprilisban összeülő szerkesztőbizottsága hoz majd döntést, és arról a szerzőket haladéktalanul értesíti.

Szerkesztési és jegyzetelési elvek (PDF)

Február 9-én rendezték meg az Ifjú tudósok történelem tanulmányi verseny középdöntőjét. A zsűri munkájában titkárként Ligeti Dávid is részt vett, aki egyben a verseny egyik feladatírója is. 

Dévavári Zoltán munkatársunk 148 korabeli levéltári iratot, újságcikket, előtanulmányt és 494 magyarázó lábjegyzetet magába foglaló, most napvilágot látott dokumentumválogatása a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár gondozásában nemrégiben megjelent Egy elmesélhetetlen történet — Impériumváltások, holokauszt, emigráció — A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete (1918–1945) című monográfia kiegészítő, szemléltető kísérőkötete. Az iratanyag végigköveti a szabadkai zsidóság életét a második világháború válságos éveiben; az 1941-es internálótáboroktól kezdve a gazdasági őrségváltáson át egészen a szabadkai gettó felállításáig és a deportálást követő eseményekig. A könyv mellékletét képező CD tartalmazza a szabadkai gettó 2740 fős névsorát, az azon szereplők anyjának nevét, születési helyét, idejét, vallását, foglalkozását, gettóbeli pontos lakhelyét, illetve nemét.

DZ Szabadka

Csendes megemlékezés zajlott december 11-én a Fiumei úti Sírkertben Antall József miniszterelnök halálának 27. évfordulója alkalmából, ahol a VERITAS Intézet koszorúját Marinovich Endre főigazgató-helyettes helyezte el. Koszorúztak ez alkalomból az Antall József Baráti Társaság és a Piarista Diákszövetség képviselői is. A jelenlévők a megemlékezés virágait helyezték el továbbá Mádl Ferenc köztársasági elnök és Szabad György, az Országgyűlés elnökének sírjánál.

A Méry-RATIO kiadó gondozásában megjelent Orosz István Örömajkon örömének című kötete, melynek lektora Szakály Sándor. „Két jól ismert magyar történelmi dátum közti időszak, a többnyire felszabadulásnak nevezett 1945-től az általában rendszerváltásként aposztrofált 1990-ig eltelt majdnem fél évszázad címszavakban és rajzokban történő bemutatására vállalkozik a könyv. Egy kicsit pontosabban úgy is mondhatnánk, a szocializmus évtizedeit vagy a Rákosi- és a Kádár-korszakot akarja megidézni elsősorban azok számára, akik nem éltek még akkor, vagy akik éltek, de azóta már képesek iróniával szemlélni ennek a komor és meglehetősen egysíkú időszaknak az abszurditásait, paradoxonjait, ellentmondásos képtelen világát, sőt talán nevetni is tudnak már rajta. A könyv címe, ahogy a belső szövegek is, a korra jellemző hurráoptimizmust idézik meg, de a tréfás-kritikus hangütés ellenére pontos definícióját adják az ismert politikai, gazdasági és kulturális fogalmaknak, az ávónak és csengőfrásznak, a pártállamnak és a padlássöprésnek, a békeharcnak és a személyi kultusznak, a téeszcsének és a kirakatpernek, a gulyáskommunizmusnak és az elvtársi szájcsóknak, a vasfüggönynek és a három Té-nek...” (Bookline.hu)

A Bezerédj Alapítvány kuratóriuma az idei Bezerédj-díjat Ligeti Dávid kollégánknak, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársának ítélte.

Ligeti Dávid méltatása

Ligeti Dávid korosztályának egyik legtehetségesebb historikusaként az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve az első világháború had- és politikatörténetét kutatja, de az utóbbi években számos tanulmánya látott napvilágot a Magyarországi Tanácsköztársaságról, illetve a trianoni békediktátum létrejöttének körülményeiről és hatásáról is. Életkorához mérten már meglehetősen sok tanulmánya, recenziója jelent meg, s több kötet szerkesztésében is aktív szerepet vállalt. Nemrégiben önálló kötetként kiadott doktori disszertációja mintaszerűen dolgozta föl báró Artur Arz von Straussenburg cs. és kir. vezérezredes életpályáját.

  A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett Ligeti 2008-ban szerzett latin nyelv és irodalom – történelem szakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Doktori dolgozatát Majoros István témavezető irányítása mellett 2014-ben védte meg. Levéltári referensként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Dualizmus-kori Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, 2019-től tudományos főmunkatársa. Több szakmai egyesület tagja, egyetemi hallgatóként Köztársasági Ösztöndíjban részesült, az Osztrák–Magyar Akcióalapítvány segítségével pedig több hónapon át kutatott a bécsi Osztrák Állami Levéltár tagintézményeiben. Németül és angolul felsőfokú nyelvismerettel rendelkezik, s mivel eredetileg klasszika-filológusnak készült, kiváló a latintudása is. Eddigi publikációiban a kutatási eredményeinek alapjául szolgáló levéltári források értő kezeléséről és felhasználásáról, a magyar és a nemzetközi szakirodalom beható ismeretéről tett tanúságot. Erős nemzeti elkötelezettséggel, ám a tudományszak megkövetelte szabályok szigorú betartásával írja munkáit. Műveltsége és olvasottsága révén nemcsak saját szakterületének kiváló képviselője, de az azon jóval túlmutató korszakoknak is avatott ismerője. Amellett, hogy szorgalmasan írja szaktanulmányait és számos szakkonferencia résztvevője, az utóbbi esztendőkben a tudományos népszerűsítésben is rendkívül aktív. Sok előadást vállal szerte az országban, számos újságcikkben teszi a laikusok számára is érthetővé a bonyolult kérdéseket, gyakori szereplője rádió és TV-műsoroknak.

  Hozzáállása, felkészültsége, kollégái felé mutatott segítőkészsége alapján Ligeti Dávidot feltétlenül érdemesnek tartom a Bezerédj-díjra, s biztos vagyok benne, hogy további munkásságával is igazolni fogja: méltó helyre került az elismerés.

Bezeredj Ligetis

Boross Péternél tett látogatást Dr. Szakály Sándor, Holovits Huba balatonföldvári polgármester és Fekete Tamás alpolgármester. Részletek

Somogyi Hírlap (2021. január 25.)

Ujváry Gábor intézetvezetőt kollégái, barátai, tisztelői 2020. november 24-én 60. születésnapján tisztelgő kötettel köszöntötték. A Ráció Kiadónál megjelent „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” című műben a VERITAS Intézet részéről tanulmányt közölt Lajtai L. László, Hermann Róbert, Ligeti Dávid, Schwarczwölder Ádám, Dévavári Zoltán, Orosz László, Kovács Kálmán Árpád, Hollósi Gábor, Farkas Judit Antónia, Seres Attila, Joó András, Szakály Sándor, Kiss Dávid, Géczi Róbert, Bertalan Péter és Rácz János. Letölthető PDF

Elektronikus kutatási lehetőség a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History Archívumában Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében 2020. november 16-tól a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History Archívumának Kutatóterme határozatlan ideig zárva tart!

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 2020. november 12-től hatályos kutatási szabályzata lehetővé teszi a rendelkezésre álló digitalizált interjúleiratok elektronikus kutatását.

A nyilvános és kutatható szintű interjúk (http://www.visszaemlekezesek.hu/oha) kutatásához elektronikus levélben kutatási kérelmet, kutatói nyilatkozatot, illetve támogatói nyilatkozatot kell megküldeni a leveltar@veritas.gov.hu címre. A szabályszerűen kitöltött dokumentumok benyújtása után a levéltárvezető engedélyezi a kutatást, majd a VERITAS OHA elektronikus levélben megküldi az interjú digitalizált, vízjellel, másolás- és nyomtatásvédelemmel ellátott leiratát, illetve az interjú olvasásához szükséges jelszót a kutatónak. Egyszerre 5 db interjú kérésére van lehetőség.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

 

Kutatási szabályzat (letölthető PDF)

Kutatási kérelem (letölthető PDF)

Kutatói nyilatkozat (letölthető PDF)

Támogató nyilatkozat (letölthető PDF)

A sztavropoli Észak-Kaukázusi Föderációs Egyetem (Северо-Кавказский федеральный университет) negyedéves Humán- és jogtudományi közlemények című periodikájának szerkesztősége háromrészes sorozatot indított a Trianon utáni magyar nemzetrészek történelméről. Egy-egy magyar történészek által írt hosszabb lélegzetvételű tanulmány mutatja be a felvidéki, az erdélyi és a délvidéki magyarság 1920 utáni történetét. A lap idei második számában jelent meg a Simon Attila, a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója által jegyzett tanulmány a csehszlovákiai magyarság történelméről, a harmadik számban adták közre Bárdi Nándor és Egri Gábor írását az erdélyi magyarság impériumváltás utáni sorsfordulóiról. A hamarosan megjelenő negyedik lapszámban Hornyák Árpád tanulmánya lát napvilágot a délvidéki magyarságról. A rendszerváltás után eltelt harminc évben a hatalmas oroszországi tudományos fogyasztópiacon a Trianonnal kapcsolatos magyar történészi álláspont ennek a sorozatnak köszönhetően ismerhető meg először orosz nyelven. A sorozat kezdeményezője és az orosz nyelvű tanulmányok szakmai szerkesztője intézetünk tudományos főmunkatársa, Seres Attila.

Schamschula György közgazdász, nyugalmazott miniszter, a VERITAS Tanácsadó Testület tagja a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben, míg V. Kovács Mónika munkatársunk Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

 

V Kov Monika kitunt 1200

Szegeden Teleki Pál-emlékkonferenciát szerveztek. Az esemény záróakkordjaként lezajlott kerekasztal-beszélgetésen részt vett Ablonczy Balázs és Joó András munkatársunk (kép: Német Gabriella). Program

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum „Híres Komárom be van véve.” Komárom és környéke hadtörténete a római hódítástól Trianonig címmel történeti és örökségvédelmi konferenciát szervez. Az eseményen Komárom katonai jelentősége 1848-1849-ben címmel Hermann Róbert munkatársunk is előadást tart.  Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1146 Budapest, Vajdahunyadvár, Vadászterem. Időpont: 2020. október 14. (szerda) 10 óra. Kép forrása: Várak.hu  Program (PDF)

Részletek

Szakály Sándor főigazgató az érettségi előtt álló diákoknak a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral együttműködő Facultas Humán Gimnáziumban tartott előadást Magyarország második világháborús szerepéről.

Őexcellenciája Kumar Tuhin, India Magyarországon akkreditált nagykövete látogatást tett a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárban. A nagykövet az Intézet tevékenységéről kívánt tájékozódni és megbeszélést folytatott Prof. Dr. Szakály Sándor főigazgatóval, valamint Prof. Dr. Marinovich Endre főigazgató-helyettessel. A megbeszélés folyamán a VERITAS Intézet tevékenységének ismertetésén kívül szóba kerültek a magyar–indiai kapcsolatok történeti vonatkozásai, egyebek mellett az a közvetítő szerep, amelyet indiai politikusok az 1956-os forradalom és szabadságharc idején betöltöttek. A nagykövet megkapta az angol nyelvű összefoglalóval ellátott VERITAS Évkönyveket és átadta egy, a magyar-indiai kapcsolatokkal foglalkozó cikk másolatát. A beszélgetés végén mindkét fél megállapította, hogy az kölcsönösen hasznos volt és alapját képezheti a további együttműködésnek.

Trianon-kislexikon A-tól Z-ig címmel jelent meg Molnár Zsolt kötete, melynek lektora Ligeti Dávid munkatársunk.  A szerző szerint könyve célja, hogy „segítsen eligazodni az 1920-hoz vezető események és a hatásukra kialakult jelenségek útvesztőjében”.

Bevezetem.eu

Vasárnap.hu

kultura.hu

webrádió.hu

gondola.hu

Nemrég töltötte be 75. életévét Kovács István történész, polonista, költő. Ebből az alkalomból barátai és kollégái A híd, ami összeköt című ünnepi tanulmánykötet megjelentetésével fejezték ki tiszteletüket történészi munkássága előtt. A kötet összeállításában intézetünk több munkatársa is részt vett. Hermann Róbert jegyezte a köszöntőt, az ünnepelt publikációinak válogatott bibliográfiáját Dubniczky Zsolt állította össze, a tanulmányokhoz készített angol nyelvű rezüméket Varjú László lektorálta. A kötetet Seres Attila szerkesztette. Hermann Róbert és Seres Attila egy-egy tanulmánnyal is szerepelnek a kötetben.

Megjelent a Magyar Napló szeptemberi száma. A Könyvszemle rovatban Szakály Sándor Történelmünkről – hosszabban, rövidebben, Fodor Pál Magyarság és bölcsészettudomány, Marcsák Gergely Fekete-Tisza és Miklóssy Endre Várkonyi Nándor olvasókönyv című kötetéről jelent meg írás. Tovább a linkre

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte Siófokon a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ). Az eseményen beszédet mondott Kövér László házelnök, Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke, Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese.

Magyar Hírlap

Magyar Nemzet

Sonline.hu

Demokrata

Hírstart

Hír TV

Híradó.hu

Gondola

Pestisracok.hu

Vasárnap

Az '56 Lángja alapítvány a magyar zászló és címer napja előtt tisztelegve*, továbbá Észak-Erdély visszatérésére és a trianoni tragédiára megemlékezve 1848 méter hosszú zászlóval való felvonulást tervez az Andrássy úton. Az esemény védnökei: Makray Katalin és Papp Lajos szívsebész professzor. Időpont: 2020. augusztus 30. (vasárnap). További részletek

* Az Országgyűlés 2014. december 16-án a magyar zászló és címer napjává nyilvánította március 16-át.

Blikk

168 óra

Gondola

Magyar Hírlap (letölthető PDF)

Kossuth Rádió hangfelvétele

Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere, Szakály Sándor professzornak, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tiszteletbeli elnökének, az egyesület elnökeként tíz éven (2011-2020) keresztül kifejtett lelkiismeretes és odaadó munkája elismeréseként emléktárgyat adományozott. Az emléktárgyat a VERITAS Intézet és Levéltár főigazgatója a Honvédelmi Minisztériumban vette át.

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmánya 2020. augusztus 21-én tartott ülésén Jezsó Ákost, intézetünk sajtó- és kommunikációs munkatársát teljes jogú tagjává választotta. Kollégánk gyermek- és szépirodalmi művek mellett interjúkötetet készített Erdő Péter bíborossal és Tempfli József nagyváradi püspökkel, de politikatörténeti könyvek is fűződnek nevéhez.

A Balatongyöröki Nemzeti Hét alkalmával Kovács Kálmán Árpád munkatársunk A „magyar Mars” államelméleti elképzelései. Zrínyi Miklós költő, hadvezér emlékezete születésének 400. évfordulóján címmel tart előadást.

Helyszín: 9318 Balatongyörök, Móló melletti sétány

Időpont: 2020. augusztus 12. (szerda) 17 óra

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület „az aktív vezetői tevékenységtől visszavonult Szakály professzor úrnak az egyesület TISZTELETBELI ELNÖKe címet adományozta” – olvasható a HOHE honlapján. Tovább a linkre

„A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet” Jókai Anna-mottóval jelent meg a Honvédelem és Trianon című dobozkönyv. A kötetet Szakály Sándor lektorálta. A mű – a bevezető és a záró oldalakat leszámítva – 31 oldalpáron mutatja be a témát magyar szemszögből, az első világháború végnapjaitól az 1927. évi VII. törvénycikk (A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról szóló rendelkezések kiegészítéséről és módosításáról) megalkotásáig.