Hírek

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete 2022. évi vándorgyűlését június 20–22. között tartja Budapesten. A vándorgyűlés keretében június 21-én rendezett konferencián három szekcióban hangzottak el a katolikus, református, evangélikus egyház gyűjteményeinek, levéltárainak munkáját ismertető előadások. Az új levéltárak bemutatkozásának lehetőséget biztosító program részben a VERITAS Történetkutató Intézet Szaklevéltára megalakulásának körülményeiről, az őrzött iratanyagról és annak feldolgozásáról Kissné Bognár Krisztina levéltárvezető tájékoztatóját hallgatták meg az egyesület tagjai.

Meghívó (letölthető PDF)

Az Ünnepi Könyvhétre  megjelent Hammerstein Judit  Oroszok és magyarok. Magyar írók Oroszország- / Szovjetunió-tapasztalata az 1920-1930-as években című könyve. Tovább a linkre

Megjelent a Magyar Napló júniusi száma. „(...) Én szeretem az írókat, de azt az embert szeretem igazán, aki teljes és felelős állampolgár akar lenni.” A Könyvszemle rovatban Szakály Sándor TALPRA állás Trianon UTÁN, a Magyar irodalmi művek. 1956–2016, Cseke Ákos Nem halhatsz meg, Medvigy Endre Népiség, Erdély, Trianon, valamint Losonczy Attila Panelek mögött című kötetéről olvashatunk. Lapszámunkat az Ezüstgerely 2022 – Sport a kortárs magyar művészetben című kiállítás munkáinak reprodukcióival illusztráltuk.” Tovább a linkre

A Magyar Napló Kiadó szervezésében bemutatják Udvardy Zoltán Sóval hintették be című könyvét. A szerzővel Domonkos László író, újságíró, televíziós szerkesztő beszélget. Az esemény során elhangzik Hollósi Gábor kollégánk lektori véleménye. Helyszín: Neighborhood Kitchen & Bar, 1066 Budapest, Teréz krt. 52. Időpont: 2022. május 31. (kedd) 14 óra. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat 2022. május 23. (hétfő) 12 óráig jelezzék a biromate@magyarnaplo.hu e-mail címen. Tovább a részletekre

Magyar Nemzet (letölthető PDF)

A magyar honvédelem napja alkalmából ünnepséget rendezett a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága május 19-én, csütörtökön, Budapesten, a Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központban. Az eseményen Fodor Lajos nyugállományú vezérezredes, a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének tagja Hazai Samu-életműdíj elismerésben részesült.

2022 05 19 Hazai Samu d

Kormány.hu

Szegeden megjelent A trianoni békediktátum története hét kötetben című könyvsorozat harmadik tomusa Apponyi beszédétől a határmegállapító bizottságok munkájának befejezéséig címmel. A könyv szerzői közt szerepelnek a VERITAS történészei: Anka László, Ligeti Dávid és Orosz László.

2022. május 3.

A gyászhír érkezése mindig döbbenetet kelt, még abban az esetben is, ha tudjuk, hogy hónapok óta súlyos betegségben szenvedő távozott el közülünk. Ez történt most is, amikor arról értesültünk, hogy Antall Józsefné, Fülepp Klára március 30-án este, 88 éves korában örökre lehunyta szemét.

Amikor 1952-ben házasságot kötött az akkor 20 éves bölcsészhallgatóval, nyílván nem gondolt arra, hogy három és fél évig Magyarország kormányfőjének felesége, ezután pedig huszonkilenc esztendeig az első szabadon választott miniszterelnök özvegye lesz.

Az Antall Józseffel kötött házasságának első harmincnyolc évében a hatalom által tudatosan háttérbe szorított polgárasszonyok dolgos, mindennapi életét élte, családanyaként, feleségként, pénzkereső adminisztrátorként. Lelki nagyságát jelzi, hogy a rendszerváltoztatás éveiben társadalmi státuszának gyors emelkedése sem törte meg szerénységét, segítőkészségét, közvetlenségét. Természetesen, amikor a protokoll úgy kívánta, méltó partnere volt férjének a hazai és a nemzetközi eseményeken. De a legszívesebben az a Klára asszony maradt, aki örömmel váltott szót a legegyszerűbb emberrel is.

Férjének és társának 1993-ban megtörtént nagyon korai elveszítése után tiszteletre méltó módon gondozta Antall József emlékét. Fáradtságot nem ismerve vett részt szinte minden megemlékezésen, függetlenül attól, hogy az központilag szervezett, vagy távoli településen rendezett esemény volt. Tette ezt már megrendült egészségi állapotában is, így szolgálva a „lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének” emlékezetét.

Isten áldja Klára asszony emlékét!

A Magyarságkutató Intézet Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika címmel konferenciát szervezett Mikó Imre, a híres erdélyi jogtudós és államtudományi író halálának 45. évfordulóján. A rendezvényen Ligeti Dávid  Az erdélyi értelmiségi alakja Mikó műveiben címmel tartott előadást.

Schwarczwölder Ádám a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének szervezésében Pécsett, a Koch Valéria Iskolaközpont végzős gimnáziumi osztályainak tartott előadást Koncepciós perek a kommunista diktatúrában címmel.

A Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy – Vízügyi Technikum végzős osztálya Nagy Zsuzsanna osztályfőnökük vezetésével látogatást tettek a VERITAS Intézetben. Szakály Sándor főigazgató rendkívüli történelemórát tartott a diákoknak.

 

VERITAS 2

Kiss Dávid a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Gimnáziumban és az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban tartott rendkívüli történelmi előadást az 1945 utáni internálásokról és kitelepítésekről, valamint az egyházüldözésről.

2022 03 09 Eger Kiss D

 

A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja alkalmából Seres Attila kollégánk rendkívüli történelmi előadást tartott a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban.

Sopron Seres Attila

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolában tartott rendkívüli történelemórát Rácz János munkatársunk a  Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából.

Szarvas 2022

Kiss Dávid a miskolci Görömbölyi Tagiskola diákjainak tartott rendkívüli történelemórát a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. Kollégánk a kitelepítésekről és internálásokról beszélt. 

Miskolc Kiss D

Rácz János kollégánk Nagykőrösön,  az Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjainak tartott rendhagyó történelemórát 1945 utáni törvénysértő perek címmel.

2022 02 28 NagyK

Seres Attila munkatársunk a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnáziumban tartott előadást a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. Az előadó először a történészi kutatómunka sajátosságáról, a primer források jelentőségéről beszélt, amelynek nyomán ő maga is egy izgalmas nyomozásba kezdett egy, a Kádár-korszakban történt sikeres dezertálás részleteit vizsgálva. Egy 23 éves katona a Néphadsereg és az orosz diplomatákat őrző őrszemek éberségét kijátszva egy DT-jelzésű Ikarusz busszal áttörte az osztrák–magyar sorompórendszert, így átjutott a vasfüggöny nyugati oldalára. Egy történelmi krimi részleteire derült fény az oknyomozó történészi előadás során, amelyen keresztül munkatársunk a kádári rendszer titkosszolgálati módszereibe is betekintést nyújtott.

Setes Attila Kossuth Gimi 2022 02 24

A Történelemoktatók Szakmai Egyesületének szervezésében Orosz László kollégánk február 24-én előadást tartott a veszprémi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. Előadásának címe: A hazai németeket sújtó atrocitások a II. világháború után – országos és Veszprém megyei jelenségek.

Kiss Dávid rendhagyó történelemórát tartott a budapesti Kolping Katolikus Általános, Gimnázium és Sportgimnázium diákjainak a kommunista hatalom egyházüldözéseiről. 

Kolping Kiss D 2

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmával Szakály Sándor rendhagyó történelemórát tartott a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban és a Balatonalmádi DLSB – Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban.

Pápai Városi Tv (archivált felvétel)

 

Papa 1 4

 

A napokban látott napvilágot a 2020-as VERITAS Évkönyv. A tomus összesen 25 tanulmányt tartalmaz, zömmel az intézet történészei és levéltárosai tollából, de vendégszerzők – Büky Orsolya, Oroszné Takács Katalin, Sztancs Gábor – nevei is szerepelnek a szerzők közt. Szakály Sándor által Az Olvasóhoz címzett jegyzetét a következő gondolattal zárja: „Bízva abban, hogy Ön, Kedves Olvasó, értékeli azt a teljesítményt, amelyet munkatársaim felmutatnak és továbbra is velünk tart; ha másként nem is, mint a magyar múlt iránt érdeklődők egyike, akinek a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár ugyanolyan fontos, mint nekünk. Legyen olvasóként a pártolónk!”   

Az Országgyűlés  2021. december 14-i plenáris ülésén szavazott az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről. A magyarországi kárpótlási folyamatok lezárásának egyik állomásaként a jogalkotó kompenzációs igények benyújtását tette lehetővé azon személyek részére, akik Solymáron, illetve Pilisszentivánon nem tudtak élni a kárpótlási célú termőföldárverések nyújtotta lehetőséggel.  A kompenzációs kérelmekről a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya hoz döntést, de azok eredményes elbírálásához nélkülözhetetlen segítséget nyújt a szaklevéltárunkban lévő kárpótlási iratanyag. Az érdekeltek tájékoztatására Solymáron  2022. január 28-án lakossági fórumot tartottak, amelyen levéltárunkat Noszkó-Horváth Mihály csoportvezető-főlevéltáros képviselte.  A  fórumról készült felvétel ITT érhető el.

Solymár online (2022. február 16.)

Második Trianon? Tanulmányok a párizsi magyar békeszerződés aláírásának 75. évfordulójára címmel megjelent kötetben Szakály Sándor jegyzi a Bevezető gondolatok szövegét, míg Kiss Dávid  Az 1947-es magyar béke-előkészítés az új haderő szervezésének és a határok kialakításának tükrében című tanulmánnyal van jelen. Az opust a Ludovika Egyetemi Kiadó adta ki és Fülöp Mihály szerkesztette.

Az egyetemi szintű közgazdasági képzés a 20. századi magyar oktatáspolitikában, 1918-1945 címmel jelent meg Ujváry Gábor tanulmánya A Budapesti Corvinus Egyetem és elődintézményei története a kezdetektől 2020-ig című kötetben. A könyv az Akadémiai Kiadónál jelent meg, és a napokban mutatták be. „A kötet húsz fejezetből áll, amelyeket összesen tizenöt szerző jegyez. A fejezetek többnyire kronologikus sorrendben követik egymást – ezt a sorrendet bizonyos esetekben korábban még nem taglalt tematikus fejezetek törik meg (ifjúsági élet, szakkollégiumok, könyvtár stb.). A történeti kontextualizálás érdekében külön fejezetek ismertetik a hazai közgazdasági felsőoktatás 1920 előtti előzményeit, illetve az egyetem és elődintézményei beilleszkedését a mindenkori oktatáspolitikai folyamatokba” – olvasható a Libri ajánlásában.

A Magyar Napló és a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár közös munkája eredményeként megjelent a Trianon és a magyar felsőoktatás kiadvány negyedik kötete. A könyvet Ujváry Gábor szerkesztette és lektorálta, és intézetünk munkatársai közül Joó András, Ligeti Dávid, Dévavári Zoltán, Kissné Bognár Krisztina, Bertalan Péter és Orosz László tanulmányait tartalmazza.

Megalakult a Magyar Nemzeti Múzeum Tudományos Tanácsadó Testülete. A december 16-án lezajlott alakuló ülésen a testület elnökének Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét választották meg, míg a társelnöki feladatokat Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke látja el. A testület tagjai: Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora; Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke; Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora; Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora; Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumi elnöke; Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora; valamint Szakály Sándor és Ujváry Gábor a VERITAS Intézet részéről. További részletek a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján

Demokrata

Kultúra

Librarius

Webrádió

2021. december 10-én, Antall József halálának 28. évfordulóján tisztelői, barátai és egykori munkatársai részvételével megemlékező ünnepséget tartottak a miniszterelnök síremlékénél a Fiumei úti sírkertben. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár koszorúját Marinovich Endre főigazgató-helyettes helyezte el.

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából katonai tiszteletadással, koszorúzással egybekötött ünnepélyes megemlékezést szervezett a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ). Ünnepi beszédet mondott Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A szovjet megszállás áldozatainak emlékművénél szervezett eseményen a VERITAS Intézet nevében Megyesi Csilla főigazgatói biztos koszorúzott.

2021 11 27 2

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából Magyarország kormánya megemlékezést tart. Az Emberkereszt – Honvéd téri Gulag Emlékműnél Varga Judit, igazságügyi miniszter mond beszédet, majd koszorúzás következik. A VERITAS Intézet és Levéltár nevében Marinovich Endre koszorúz, és fejet hajt azok emléke előtt, akiket a málenkij robot ürügyével gyűjtöttek össze és a Szovjetunió bányáiban, kolhozokban, vasútépítkezéseken és erdőkitermelésben dolgoztattak. Az elhurcoltak többsége távol a hazájától halt meg. Időpont: 2021. november 25. (csütörtök) du. 2 óra.

Kép: © Antonu – Собственная работа, основанная на материалах справочника «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР», подготовленного правозащитным обществом

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága szervezésében a Magyar Nemzeti Levéltár Gulag- és Gupvikutató Intézet megalakulásának sajtótájékoztatója zajlott le a MNL Országos Levéltára Kiállító- és konferenciatermében. A rendezvényen beszédet mondott Latorcai Csaba, az Emmi közigazgatási államtitkára, Szabó Csaba főigazgató (Magyar Nemzeti Levéltár), valamint Bognár Zalán igazgató, a Gulág- és Gupvikutató Intézet képviseletében. Ezek után a Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45 – 2019/20 című kötet bemutatójára került sor. A rendezvényt kerekasztal-beszélgetés zárta Szabó Csaba, Cseh Gergő Bendegúz főigazgató (ÁBTL), Bognár Zalán és Dupka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkára részvételével. Az eszmecserét Ö. Kovács József igazgató, a MNL Tudományos Igazgatóság moderálta. A bemutatott kötetet Bertalan Péter munkatársunk lektorálta.

A Lymbus kötetek sorozatban a napokban jelent meg a Klikkharcok az emigrációban. Nagy Iván (1904–1972) délvidéki emigráns magyar politikus válogatott iratai (1949–1954) című kötet. Az iratokat válogatta, közreadta és az előszót jegyezte Dévavári Zoltán kollégánk.

Ünnepi tanulmányok Szakály Sándor 65. születésnapja tiszteletére címmel jelent meg tanulmánykötet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelmi-történeti Tudományos Társaság kiadásában. A tavaly őszi járványhelyzet miatt a könyvet csak az idén adták át az ünnepeltnek. A tomust Parádi József szerkesztette, és a szerzők közt szerepelnek Gyenes László, Hodos Gábor, Olasz Lajos, Parádi József, Szigetvári Oszkár, Vedó Attila, Zeidler Sándor és Zétényi Zsolt.

 

A Magyar Napló és a Facultas Humán Gimnázium közös kiadásában megjelent Szakály Sándor Talpra állás Trianon után című kötete. A fülszövegben olvasható: „Az itt közölt interjúk, cikkek és tanulmányok […] Sok nehézség és néha szenvedés közepette születtek, de talán megérte megírni azokat.”

A Hőnich Henrik és Nagy Ágoston által szerkesztett Trianon után című tanulmánykötetet  kerekasztal-beszélgetés formájában mutatják be Hatos Pál, Ablonczy Balázs és a szerkesztők. A kötet tartalmazza Ujváry Gábor „A bajainkon kisebb kezdemény nem, csak lelki megtisztulás, belső átalakítás segíthet”. A magyar felsőoktatás és történetírás reakciói az ország feldarabolására, 1918–1920 című tanulmányát. A könyv a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány kiadásában jelent meg. Helyszín: Hotel Memories Budapest, Rumbach konferenciaterem, 1077 Budapest, Wesselényi utca 4. Időpont: 2021. október 25. (hétfő), du. 5 óra.

Program (PDF)

Október 20-án intézetünk könyvcsomagot ajándékozott a Nógrád megyei Tar község általános iskolájának. A könyveket ünnepélyes keretek között intézetünk munkatársa, Seres Attila adta át Toldiné Bukta Boglárka megbízott intézetvezetőnek és a tantestület tagjainak. A könyvekkel az intézményben az 1956. évi forradalom évfordulója alkalmából október rendezett történelmi vetélkedő helyezettjeit és résztvevőit jutalmazzák, a könyvek másik része az iskola könyvtárába kerül.

2021 10 20 Tar

A Jászok Egyesülete díszoklevelet adományozott Szakály Sándornak. A VERITAS főigazgatója a „Jászságban élők és az onnan elszármazottak kapcsolatának ápolása érdekében kifejtett tevékenységéért” vehette át az elismerést Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének elnökétől.

Jaszok Egyesulete

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság érdemei nyilvános elismeréseként Varjú László kollégánknak a Rendvédelem-történetért Érdemérmet adományozta.

SZB 2

A Ceglédi GULÁG-GUPVI Múzeum és Emlékhely megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, valamint a Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.). A Kormány a VERITAS Intézetet bízta meg a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett egykori huszárlaktanya helyén az Emlékhely létrehozásának irányításával és az üzemeltetésével. A VERITAS Intézet a beruházás előkészítésében és megvalósítás támogatásában is részt vesz. A most megkötött együttműködési szerződés értelmében a beruházás előkészítő építtetője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a beruházás megvalósítója pedig a BMSK Zrt.

A több éve tartó előkészítő munkálatok az együttműködési megállapodás aláírásával célba értek, pár hét múlva megtörténik az alapkőletétel, az Emlékhely megnyitása 2023. január végén várható. A BMSK Zrt. részéről Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató, a VERITAS Intézet részéről pedig Prof. Dr. Szakály Sándor főigazgató erősítette meg kézjegyével a megállapodást.

 

VERITAS 5

VERITAS 8

Híradó.hu

Magyar Hírlap (letölthető PDF)

Ceglédi TV

Szoljon.hu

Intézetünk munkatársa, Schwarczwölder Ádám a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetében a nyilvános vitán summa cum laude eredménnyel védte meg Magyarország vezérigazgatója. Széll Kálmán útja a miniszterelnökségig című PhD értekezését. A disszertáció Széll Kálmán (1843–1915) közéleti pályafutásának első szakaszát tárgyalta, egészen 1899. februári miniszterelnöki kinevezéséig – részletesen elemezte Széll családi hátterét, a közszereplés első éveit, az 1875–1878 közötti sikeres pénzügyminiszterséget, illetve a kormányfői megbízatáshoz vezető hosszú utat. Az értekezés online olvasható ITT.

A Nagykovácsi gróf Tisza István Nemzeti Kör 2019. április 23-án Tisza István emlékérmet adományozott Szakály Sándornak, amelyet a VERITAS Intézet főigazgatója betegsége, valamint a járványhelyzet miatt 2021. szeptember 24-én vett át.

Nagykovacs1 Tisza 2

Joó András kollégánk szeptember 10-én részt vett az Anti-communist armed resistance in East-Central Europe 1944–1953, a Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania és a litván parlament, a Seimas szervezésében Vilniusban lezajlott nemzetközi konferencián. Litván, svéd, lett, észt, ukrán, német és lengyel kutatók ismertették a szovjet kommunizmus elleni fegyveres szervezkedést, valamint a hidegháborús korszak első évtizede során folytatott küzdelem egyéb formáit. Intézetünk tudományos főmunkatársa a háború utáni időszak magyar emigrációs küzdelmeiről, annak főbb problémáiról adott áttekintést angol nyelvű előadásában, középpontba állítva az 1944 és 1956 közötti időszakban a legitimitás kérdését és Kállay Miklósnak, mint a Magyar Nemzeti Bizottmány prominens alakjának a szerepét (Questions of survival, legitimacy and independence: Hungary’s wartime Prime Minister Miklós Kállay on the threshold of a new era dominated by the Soviet Union, 1944-1956). A konfrenecia programja

Az idei Koppány-napok alkalmával Varga György, Törökkoppány község polgármestere díszpolgári címet adományoz Szakály Sándornak. Időpont: 2021. szeptember 17. (péntek) ¼ 5.

Koppány a XV-XVI. században tett szert nagyobb jelentőségre, vára is ebben a korban épült. 1542-ben a törökök már ostromolták, de csak 1551-53 között foglalta el a budai pasa, s tette a szandzsák - kerület - székhelyévé. A törökök elsősorban a várat építették tovább, a templomot, a földesúri kúriát pedig kultikus célokra használták, s ott építették meg a fürdőt, a kutat és a vízvezetéket. Az 1563-as török kincstári adólajstrom szerint 15 ház volt a településen, a koppányi vár őrségét 123 fegyveres biztosította. Evlia Cselebi talán némi túlzással így jellemezte Koppányt: "... a város terjedelmes síkságon fekvő nagy külváros, amelynek egymás mellett álló házai mind deszkatetejűek. E várost palánk veszi körül, melynek sarkainál félelmetes bástyák vannak. Külső vára azért erős, mert árkai vízzel telt süppedékes helyek. A község vegyes lakosságú balkáni kisvárossá kezdett átalakulni. A mohamedán vallási épületek is mind megvannak, Koppány várában és városában együttesen négy nagyobb dzsámi és tizenegy mecset épült fel." A Koppány-patak  e korban két vízimalmot is hajtott.

Forrás: Izményi Éva, Nagy Jenő, Kasza Sándor, Troszt Tibor (szerkesztők): Somogy megye kézikönyve. Szüv Rt. – CEBA-Holding Kft,  ISBN: 963-9089-14-1, 1998.

2021 09 17 18 Koppany napok

Magyar Hírlap

Somogyi Hírlap

 

Koppany 1

 Koppany 2

 

A törökkoppányi polgármester által elmondott laudáció (letölthető PDF)