„A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet” Jókai Anna-mottóval jelent meg a Honvédelem és Trianon című dobozkönyv. A kötetet Szakály Sándor lektorálta. A mű – a bevezető és a záró oldalakat leszámítva – 31 oldalpáron mutatja be a témát magyar szemszögből, az első világháború végnapjaitól az 1927. évi VII. törvénycikk (A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról szóló rendelkezések kiegészítéséről és módosításáról) megalkotásáig.