Hírek

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak hétfő este megemlékezést Pápán. A Himnusz hangjait követően Kincses László tolmácsolásában Székely János: Éjfél című versét hallhatták a megjelentek. Rácz János, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa emlékbeszédében kiemelte, a mai napon olyan történelmi korszakra emlékezünk, amely több százezer ember életét tette tönkre, s hagyott mély nyomokat a családokban, a felnövekvő generációkban.

Veol.hu

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete és az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár nemzetközi konferenciát szervez A fogság színterei: Kazahsztán címmel. Köszöntőt mond Haraszti György, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testületének tagja, valamint Bajkai István országgyűlési képviselő. Helyszín: Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, 1077 Budapest, Csányi utca 5. Időpont: 2019. február 22. (péntek) 10 óra.

Meghívó (PDF)

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja A Mindszenty-per hetven év távlatából. Főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez. Helyszín: Országház, Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 1–3. Időpont: 2019. február 13–14. (szerda és csütörtök). Részvételi szándékát 2019. február 11-ig jelezze a következő honlapon: http://www.nemzetfotere.hu/rendezvenyek

Meghívó (PDF)

Program (PDF)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében bemutatják Kemenesi Zsuzsanna Fotókalligráfiáktól a titkosírásokig című kötetét. Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Lovagterem, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. Időpont: 2019. február 7. (csütörtök) 16 óra.

„Nem hiszem, hogy manapság egyetlen, általánosan érvényes elméletre érdemes lenne törekedni, hogy egyáltalán van-e ilyenre lehetőség, a nagy narratívák iránt gyanakvó posztmodern korunkban. Elméleteknek (így, többes számban) azonban van helye a nap alatt, különösen akkor, ha kis diskurzus-szigetekre vonatkozik, ha vállalja korlátozottságát. Egy viszonylag szűk terület – mint a szerző által kiválasztott téma – jó terep lehet a gondolkodásra, fogalmak tisztázására és módszerek kipróbálására, akár az interdiszciplinaritás eszközeivel. Ebből a szempontból a disszertáció – szándékai szerint – fontos hozzájárulás lehet a hazai művészeti kutatásokhoz. Érdekes a kalligráfia, a titkosírás fotografikus megfelelőinek felmutatása, habár egyesek inkább tűnnek számomra pszeudo-írásnak, kép-írásnak (vagyis magára az írott nyelvre, annak jeleire, azok érthetőségére-érthetetlenségére, egyszersmind szépségére reflektáló poétikus művészetnek), mint ténylegesen megfejtendő szövegnek.” Dr. Ferkai András egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézet. Forrás: GlobeEdit

Kemenesi 2019 02 07

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki kiállításának címe Az ismeretlen Görgei. A tárlat arra tesz kísérletet, hogy Görgei Artúr valós alakját, pályafutását, majd megítélését, s annak változásait napjainkig bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel és megbecsüléssel övezze. A kiállítás  kurátora Hermann Róbert. Tovább a Magyar Nemzeti Múzeum linkjére…

Megtartotta évindító tanácsülését a Magyar Olimpiai Akadémia. A testület elfogadta tavalyi beszámolóját és idei munkatervét. Az ülésen születésnapja alkalmából köszöntötték Aján Tamást, a szervezet elnökét. A MOA tanácsának tagjai a jövőt illetően célként fogalmazták meg a Sportmúzeummal és a Testnevelési Egyetemmel történő szorosabb együttműködést. Tovább a linkre

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a magyar kultúra napja alkalmából a  Szent Korona Év eredményei címmel bemutatja az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványait. A könyvbemutatót Fodor Pál (MTA BTK) főigazgató nyitja meg. Az akadémiai kutatócsoport eddigi főbb eredményeit Pálffy Géza (MTA BTK TTI), a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője mutatja be, majd a kiadványok szerzőivel és szerkesztőivel  (Pálffy Géza, Maczó Ferenc, Glant Tibor, Bárány Krisztián, Bárány DánielKatona Csaba (MTA BTK TTI) tudományos munkatárs beszélget. Helyszín: MTA,1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Időpont: 2019. január 22. (kedd) 10 óra.

Meghívó (PDF)

A Line Design Kiadó gondozásában megjelent a Pelyach István által szerkesztett Damjanich János, „a mindig győztes” tábornok című tanulmánykötet és forráskiadvány. Az Aradi Vértanúk Sorozatban napvilágot látott opus szerzői között találhatjuk a sorozat szerkesztőjét, Hermann Róbertet, aki a kötet több fejezetét jegyzi és egyben a műben található okmánytár egyik összeállítója. A kiadványban tanulmánnyal jelentkezett Anka László, intézetünk tudományos munkatársa is.

A Magyar Napló januári számában megjelent Orbán Viktor emlékbeszéde, melyet Antall József  miniszterelnök halálának 25. évfordulójára szervezett konferencián mondott.

Letölthető PDF

Ligeti Dávid munkatársunk január 9-én zsűrielnökként vett részt az Érdi tankerület 7–8. osztályos diákjai számára szervezett, első világháborúról szóló tanulmányi verseny döntőjén.

A  Kormány – az  1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében – a  2019. március 15. és a  2021. június 19. közötti időtartamot a „30 éve szabadon” emlékévvé nyilvánítja. A célok megvalósítására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként – 2019. január 15. napjától 2021. június 19. napjáig terjedő időtartamra Emlékbizottságot hoz létre. A Bizottság tagja többek közt Boross Péter volt miniszterelnök, valamint Szakály Sándor történész.

A Kormány 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozata a „30 éve szabadon” emlékévről

Hírklikk

HVG

kuruc.info

Magyar Idők (letölthető PDF)

HVG (letölthető PDF) (2019. január 17.)

Élet és irodalom (2019. január 25.)

Magyar Narancs (2019. január 31.)

Somogyból indultak… címmel jelent meg egy interjúkötet Lőrincz Sándor összeállításában. A Somogy Megyei Önkormányzat égisze alatt megjelent könyvben az interjúalanyok közt találjuk többek közt  Boross Pétert és Szakály Sándort.

A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként Pro Comitatu Somogy Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott Boross Péternek, Magyarország egykori miniszterelnökének, a VERITAS Tanácsadó Testülete elnökének.

Forrás: Kaposvármost.hu

Somogy tévé

Prof. Dr. Kásler Miklós,  az emberi erőforrások minisztere 2019 januárjától  kinevezte újabb öt évre Szakály Sándort a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójává, Marinovich Endrét pedig főigazgató-helyettessé. 

Zinner Tibort köszöntik barátai, munkatársai és tanítványai a Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában című, Fodor Veronika, Gecsényi Patrícia, Hollósi Gábor, Kiss Dávid, Ráczné Baán Krisztina, valamint Rácz János által szerkesztett, az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló közös kiadásában megjelent kötettel. Laudációt mond Izsák Lajos történész és Somorjai Ádám OSB erkölcsteológus, történész. Helyszín: Kúria (1055, Budapest, Markó utca 16.), időpont: 2018. december 19. (szerda) 11 óra.

Kásler Miklós miniszter Zinner Tibornak nyugállományba vonulása alkalmával Elismerő oklevelet adományozott, ezáltal köszönte meg kiemelkedő szakmai tevékenységét. Az oklevelet Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár adta át az ünnepeltnek a VERITAS Intézetben szervezett ünnepség keretén belül.

Zinner okl

A Kós Károly Kör a híres erdélyi építész, grafikus, könyvtervező és író születésnapjára (1883. december 16.) emlékezve ünnepi estet rendez. Az eseményen bemutatják a Sebő Ferenc által készített Kallós Zoltán életművét bemutató dokumentumfilmet. A vetítést követően Szakály Sándor tart előadást a Nagy Háború végéhez vezető út és az összeomlás történeti hátteréről. Helyszín: Magyar Építőművészek Szövetsége székháza, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. időpont: 2018. december 13. (csütörtök) fél 6.

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem előadássorozatának következő előadását december 9-én (vasárnap) 17 órakor Ujváry Gábor tartja Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája címmel. Helyszín: 1051 Budapest, Hazatérés Temploma, Függetlenség Terme, Szabadság tér 2. 

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett III. Történelmi Emléknapon, melyet a GULÁG  és az elhurcolások témakörének szenteltek, Orosz László  kollégánk „Bűn és bűnhődés"  – A magyarországi németek kollektív büntetésének stációi a II. világháborút követően címmel tartott előadást.

A fóti Károlyi-kastélyban mutatják be Windisch-Graetz Lajos herceg Küzdelmeim című művét. A kötetet Gali Máté munkatársunk, a könyv szerkesztője ajánlja az olvasóknak. Az eseményt Kovács Attila Zoltán irodalomtörténész, a Szépmíves Könyvek kiadóvezetője nyitja meg. Helyszín: 2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 2. Időpont: 2018. december 7-én (péntek) 18 óra.

Meghívó (PDF)

2018. december 7.

Kovács Kálmán Árpád 2018. december 6-án a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, valamint a Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely által szervezett Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek II. Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok című nemzetközi konferenciáján A posztjozefinista egyházpolitika eredményei és válságjelenségei címmel tart előadást.

Meghívó

A Szegedi Tudományegyetem Szabadegyetemének következő előadást Ujváry Gábor tartja Klebelsberg Kuno és Szeged címmel. Helyszín:  SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 6722 Szeged, Ady tér 10. Időpont: 2018. december 5. (szerda) 17 óra. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Kronosz Kiadó szervezésében bemutatják Gálszécsy András A birkahodálytól a parlamentig című önéletrajzi interjúkötetét. A könyvet Boross Péter volt miniszterelnök, a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének elnöke ajánlja az olvasóknak.

Galszecsy

A V4 országai nagykövetségeinek és a Bakui Állami Egyetem kooperációja eredményeként az első világháborúra emlékező konferenciát szerveztek Bakuban. Három előadás hangzott el: Tomas Jakl (Hadtörténeti Intézet, Prága) Háborús szövetség Németország és Szovjet-Oroszország között (The War Alliance between Germany and Soviet Russia); Joó András (VERITAS Intézet) A Nagy Háború Magyarországra gyakorolt hatásai. Az első világháború magyar nézőpontból  (The Impacts of the Great War on Hungary. The First World War from a Hungarian Perspective), valamint  Tahmina Aslanova (Bakui Állami Egyetem) Azerbajdzsán az első világháború időszakában  (Azerbaijan in the period of the First World War).

Az előadásokat érdekes vita követte, amelynek során szóba kerültek az Azerbajdzsán területére szállított első világháborús magyar hadifoglyok sorsát érintő kutatások, valamint Baku stratégiai jelentősége a háború alatt és az azt követő időszakban.

Az 1848-as forradalmak hagyatéka és azok hatása a XIX. és XX. századi gondolkodásra és kultúrára címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést Szentpéterváron, Magyarország Főkonzulátusán. Az eseményen a VERITAS képviseletében.Ujváry Gábor intézetvezető vett részt. 

Круглый стол приглашение 29ноября2018

A Közép-Európai Club Pannonia (KEP) 2019 májusában szervezi a májusi Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti rendezvényét a XII. Társadalmi Párbeszéd Fórumát. Kerek évfordulóhoz érve ezúttal a Páneurópai Piknik óta eltelt három évtizedes időszak fejlődését értékeli Budapesten kiemelt civil partnere az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa (EMMT) és a Panoráma Világklub közreműködésével. Indokolt a gondos előkészítés, hiszen az Európai Parlament várhatóan korszakos jelentőségű választását mindössze 10 nappal előzi meg. Novemberi Törzsasztal Fórumát ennek szellemében tartotta meg a KEP. A koncepció és az előzetes program előterjesztője Dr. Czeglédi József a KEP elnöke, a Fórum Szervező Bizottsága elnöke, az MTA Köztestület tagja volt. Szaktekintélyek, akik már eddig elfogadták véglegesen előadói felkérésüket elmondták észrevételeiket, támogatták a program tervezetet: prof. Marinovich Endre KEP társelnök, a VERITAS h. főigazgatója, c. nagykövet, a program koordinátora; Dr. Fazakas Szabolcs KEP alelnök, az Európai Bizottság főtanácsadója; prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke; Dr Tanka László a Magyar Világtalálkozó elnöke; prof. Pók Attila az MTA Tört. tud. Intézet igazgató h-e; prof. Báger Gusztáv az MNB Monetáris Tanács tagja.

Forrás: MTI

Sára Sándor a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez egyéni látásmódú, a társadalmi problémákat kivételes érzékenységgel ábrázoló, dokumentarista stílusú filmjeivel hozzájáruló filmrendező, operatőr, kiváló művész 85 éves. Tovább a Cultura Magazin linkjére.

Történelmi emlékezetünk irritatív pontjai – az Osztrák-Magyar Monarchia idejétől kezdődően címmel tart előadást Szakály Sándor a Johannita Rend Magyar tagozata meghívására. Helyszín: Budapest, Váci utca 62. Időpont: 2018. november 28. (szerda) 18 óra.

Magyarország vármegyéi és városai sorozat hasonmás kiadásának ünnepélyes bemutatóját tartják a Vigadóban. A művet Kövér László házelnök, Magyar Levente miniszterhelyettes, Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiszteletbeli elnöke, Szakály Sándor és Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia elnökhelyettese méltatják. Helyszín: 1051 Budapest, Vigadó tér 2. Időpont: 2018. november 27. (kedd) 15 óra. A részvétel regisztrációhoz kötött. Ezzel kapcsolatos információ a meghívón található.

Gondola

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapján a szenvedőkre és deportáltakra emlékeznek. Beszédet mond Varga Benedek főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum) és Bognár Zalán történész (Károli Gáspár Református Egyetem). Helyszín: Ferencvárosi pályaudvar, Malenkij Robot Emlékhely, 1097 Budapest, Fék utca 6. Időpont: 2018. november 25. (vasárnap) 14 óra.

208 11 25 Malenkij Robot

A Magyar Napló Kiadó Oláh János költő, író, kiadóvezető születésnapja alkalmából emlékestet szervez, s egyúttal átadja a kiadóalapítóról elnevezett szerkesztői ösztöndíjat és AZ ÉV LEGSIKERESEBB SZERZŐJE díjat. Helyszín: Magyar Napló Könyvesbolt (József krt. 70., Budapest, 1085). időpont: 2018. november 23. (péntek) 17.30 óra.

„Immár harmadik alkalommal adja át a Magyar Napló Kiadó, a Széphalom Könyvműhely és az Orpheusz Kiadó Az év legsikeresebb szerzője- díjat. A díjat azok a szerzők kapják, akik könyveit a legnagyobb példányszámban vásárolták meg, s akik maguk is sokat tettek könyvük népszerűsítéséért… Magyar Napló Kiadó: Szakály Sándor, Széphalom Könyvműhely: Báger Gusztáv, Orpheusz Kiadó: Szalay Károly…"

Magyar Napló

Kultúra.hu

WEBradio.hu

2018 11 23 Magyar NaploOklevel Magyar Naplo SzaSa

Szabó Dénes kolozsvári fényképész szétszóródott életművének egy jelentős része, majdnem 3000 db, döntően 10x13 cm-es üvegnegatív került az Országos Széchényi Könyvár tulajdonába. A korábban a nemzeti könyvtárban bemutatott anyag, most Marosvásárhelyen látható, a Kultúrpalotában 2018. november 23-án nyíló és december 15-éig látható tárlaton (Forrás: Országos Széchényi Könyvtár).

A Little Litea Könyvesboltban (1014 Budapest, Hess András tér 4.) 2018. november 21-én mutatták be a „Magyarország Bécsben”. Művelődéstörténeti útikönyv című kötetet, annak szerzője, Ujváry Gábor., a VERITAS Történetkutató Intézet intézetvezetője, illetve a könyv szerkesztője és tervezője, Vertel Bea részvételével. A meghívott vendégek körében élénk beszélgetés bontakozott ki Bécs, illetve más külföldi városok magyar vonatkozású emlékeiről.

A Tiszántúli Történész Társaság és a Józsa András Múzeum „Hé, hatvannyolc’” 1968 eseményei ötven év távlatából címmel szervez tudományos konferenciát Nyíregyházán. Többek közt előadást tart Tóth Eszter Zsófia Miért hagytuk, hogy így legyen? Magyarország, 1968. címmel. Helyszín: Józsa András Múzeum, Benczúr tér 21. Időpont: 2018. november 21. (szerda) 3/4 10.

He 68

Kelet-Magyarország

Szabolcs online

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Diplomácia Napja címmel tudományos tanácskozást szervez. Az esemény folyamán több könyvbemutatót is rendeznek. Többek közt a közönség is megismerkedhet a Sáringer János munkatársunk által szerkesztett Diplomáciai Lexikon – A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve című kötettel, valamint a Fülöp Mihály szerkesztette  Elfelejtett béke tanulmánygyűjteménnyel. Ez utóbbiban jelent meg Kiss Dávid Az 1947-es magyar béke-előkészítés az új haderő szervezésének és a határok kialakításának tükrében című írása. Helyszín: 1083 Budapest, Ludovika tér 2, Szent László Kápolna. Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9 óra.

Program PDF

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem előadássorozatának következő előadását november 18-án (vasárnap) 17 órakor Ligeti Dávid  tartja A Nagy Háború vége címmel. Helyszín: 1051 Budapest, Hazatérés Temploma, Függetlenség Terme, Szabadság tér 2. További információ a Hazatérés temploma honlapján.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja meghívására Szakály Sándor Múltunkról és jelenünkről címmel tart előadást. Helyszín: Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. Időpont: 2018. november 15. (csütörtök) 17 óra. 

Meghívó

7 Nap

Szakály Sándor  A Horthy-korszak a mérlegen címmel tart előadást november 12-én, hétfőn 18 órától Szegeden a KDNP székházában (Victor Hugo utca 3.).

Délmagyarország

Szeged 1

Szeged 2

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem előadássorozatának soron következő előadását november 11-én, vasárnap 17 órakor intézetünk tudományos munkatársa, Anka László tartja. Előadásának címe: Apponyi Albert politikai pályafutása. Helyszín: 1051 Budapest, Hazatérés Temploma, Függetlenség Terme, Szabadság tér 2. További információ a Hazatérés temploma honlapján.

A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban címmel jelentetett meg kötetet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A könyv tartalmazza Kiss Dávid  A Munkásőrség pártirányítása című írását. Ebből megtudjuk, hogy az 1957-ben létrehozott MSZMP-s párthadsereget felső és alsóbb szinten is teljesen az állampártnak rendelték alá. Az „illetékes pártszervek” nem csak mozgósíthatták a szervezetet, hanem a testület tagjainak a felvétele is az ő irányításukkal történt. Az MSZMP Központi bizottságában sokáig két osztály is foglalkozott a Munkásőrséggel. A pártállami rendszerben az állami struktúrába való beillesztésük is összefüggött a párthadsereg mivoltukkal. A tanulmánykötetet november 9-én (pénteken) 15 órakor mutatják be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi termében (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Meghívó PDF

Tisza István miniszterelnök halálának 100. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a zuglói Roheim villában. Beszédet mondott Szakály Sándor. Kövér László házelnök kiemelte, hogy Tisza Istvánra rengeteg rágalmat és mocskot ragasztottak az elmúlt 70 évben, de eljött az ideje, hogy ne csak fejet hajtsanak előtte, hanem reálisan értékeljék.

Magyar Hírlap

Háromszék