Hírek

100 éve államosították a magyar rendőrségeket címmel konferenciát szervez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, az Országos Rendőr-főkapitányság, a  Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Rendőrmúzeum, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Alapítvány, valamint a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság.  Helyszín:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Időpont: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 9 óra.

Meghívó (letölthető PDF).

Kép forrása: Magyar Rendőr Fotóarchívum.

Orosz László kollégánk, intézetünk Horthy-kori Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa fölkért hozzászólóként vett részt a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Litea Könyvesbolt által szervezett könyvbemutatón. A 2019. szeptember 14-én, a Budai Krónika Könyvesboltban (Budapest, I. Hess András tér 3.) lebonyolított rendezvényen Köteles Ágoston  Csak azok a kaukázusi sakálok ne üvöltöznének már… Az erőszakkal elhurcolt felvidéki keresztények szovjet rabságban című kötetét ismertették meg a közönséggel.

Az Ars Sacra Fesztivál 2019 keretében a V4 Alapítvány Református építész templomai címmel kiállítást szervez, melyen id. Kálmán Ernő építész megvalósult templom épületeit és fiával, ifjabb Kálmán Ernővel közösen tervezett egyházi épületterveit láthatják az érdeklődők. A megnyitón Kovács Kálmán Árpád munkatársunk a kádári időszak református korrajzát vázolja fel. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a résztvevők számát a terem befogadóképessége határozza meg. Regisztrálni a következő címen lehet: v4@v4fund.archi. Helyszín: Klebelsberg kastély, 1028 Budapest, Templom utca 12–14. Időpont: 2019. szeptember 13 (péntek) 17 óra. Meghívó

 

Az ELTE Eötvös József Collegiuma 2019. szeptember 9-én tartotta meg 125. ünnepélyes tanévnyitóját. A tanévnyitó alkalmával az Eötvös Collegiumért sokat tevőket elismerésben részesítette a Collegium. Így többek között a VERITAS főigazgatója, Szakály Sándor, aki 1975-1980 között volt a kollégium tagja, Eötvös József Collegiumért emlékéremben és oklevélben részesült. Az elismerést Bertényi Iván professzor emeritus, a Collegium kurátora adta át, amit a betegsége miatt távollevő főigazgató nevében fia, Szakály Zoltán vett át.

EC Oklevel

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezésében az idén is megrendezik a Kőbányai Rendvédelmi Napot. Az eseményen a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár is jelen lesz saját sátorral. Helyszín: Kőbánya, Óhegy park. Időpont: 2019. augusztus 31. (szombat) 9 óra. Program  

A Magyar Történelmi Társulat idei nyári konferenciáját Hatalomváltás és társadalom a Kárpát-medence térségében. A szuverén hatalom változásainak hatásai a társadalomra (16–20. század) címmel szervezi a Tolna megyei Tengelicen. Tovább a linkre

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács és a Magyar Kisebbségi Információs Egyesület konferenciát rendez Kelet-Magyarország román megszállása címmel. Előadnak: Gulyás László, Marjanucz László, Miklós Péter (mindhárman a Szegedi Tudományegyetem részéről), valamint Vincze Gábor (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark). Helyszín: Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal,  6720 Szeged,  Tisza Lajos körút 2-4. Időpont: 2019. július 26. (péntek) 17 óra. Meghívó (PDF)

A Magyar Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című időszakos kiállítás megnyitása után egy azonos című kötetet jelentetett meg. A könyv főszerkesztője Hermann Róbert munkatársunk. Tovább a linkre

Henryk Slawik születésének 125. és halálának 75., valamint id. Antall József halálának 45. évfordulója alkalmával, továbbá az Antall József által az ország szuverenitása visszaszerzése alkalmából elmondott beszédére emlékezve az Antall József Baráti Társaság megemlékezést tartott Dobán. A jelenlevőket Horváth Zoltán, Doba polgármestere köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott Lövey György, Antall József gyermekkori barátja. A VERITAS Intézetet az eseményen Bertalan Péter képviselte, aki virágcsokor elhelyezésével tisztelgett a néhai miniszterelnök emléke előtt.

Rab Gusztáv Utazás az ismeretlenbe című regényét mutatják be a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A kötetet kerekasztal-beszélgetés keretében méltatják. Részt vesznek Buda Attila könyvtáros, Major Zoltán levéltáros, Tüskés Anna irodalomtörténész és Rácz János munkatársunk. Helyszín: 1053 Budapest, Károlyi utca 16. Időpont: 2019. június 19. (szerda) 19 óra.

A 90. Ünnepi Könyvhét budapesti nagyszínpadán Miklya Luzsányi Mónika Az ecsedi boszorkány című regényét Tóth Eszter Zsófia mutatja be. Időpont: 2019. június 16. (vasárnap) 13 óra.

Az Ünnepi Könyvhéten Ujváry Gábor „Egy európai formátumú államférfi" Klebelsberg Kuno (1875-1932) című kötetét dedikálja. Időpont: 2019. június 15. (szombat) 17 óra.

Napjainkban a két világháború közötti Magyarország politikusai közül Horthy Miklós kormányzó, Bethlen István, Teleki Pál és Gömbös Gyula mellett valószínűleg Klebelsberg Kuno kerül a legtöbbször szóba a magyar sajtóban és közbeszédben. A vele való sajnos inkább felszínes foglalkozásnak igazi reneszánszát éljük. Az utóbbi években számos intézményt is elneveztek róla, szinte kultikus figurává vált, ám kultusza nemegyszer gyakori és fölösleges túlzásokba esik. Az elmúlt évtizedekben sokan elemezték munkásságát, többnyire azonban csak részletkérdésekre koncentráltak. 1942 után első ízben jelen kötet tesz kísérletet az egész életpálya összefoglalására, megmutatva: mi az, ami pályafutásáról és annak nagyszerű teljesítményeiről s néhány megvalósítatlan vagy torzóban maradt tervéről viszonylag már ismert, feltárt és tudományosan is megalapozott eredményeket hozott. Ám egyben kijelöli a Klebelsbergre vonatkozó kutatások újabb irányát is: nevezetesen a vallás- és közoktatásügyi minisztersége előtti, már későbbi önmagát építő, eddig kevésbé ismert életszakasz jelentőségét.

Bízom benne, hogy a szándékaim szerint olvasmányos stílusú, ám kellő szakmai háttérrel és alázattal bíró, Klebelsberg számos írásából és azok visszhangjaiból gyakran idéző könyvemmel hozzájárulhatok ahhoz, hogy hősöm alakját a jövőben megérdemelten tiszteljék, hiszen valódi államférfiként igazán rászolgált erre. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy megpróbáljuk őt és munkásságát tárgyilagosan értékelni, és ne félistenként, hanem emberként, politikusként tekintsünk rá. Bármennyire kiváló, mégis esendő emberként olykor ő is vétett hibákat, néha rosszul ismerte fel saját és országa lehetőségeit. Mindez azonban semmit sem von le nagyságából, sőt inkább erősíti azt, hiszen ezáltal tudunk közelebb kerülni hozzá. Forrás: Bookline

2019 06 15 Ujvary

Ujváry Gábor, Susa  Éva, Horváth Zsolt, L. Simon László, Varga István dedikálja  a Hóman Bálint és népbírósági pere  című kötetet a Ráció Kiadó standjánál.  Helyszín: 25. sz. pavilon, 1052 Budapest, Duna-korzó (Petőfi tér). Időpont: 2019. június 15. (szombat) 15 óra.

Az Esztergomi Ünnepi Könyvhét keretében Ligeti Dávid munkatársunk bemutatja a Legyen hited és lészen országod! A trianoni Magyarország kordokumentumai című kötetet. A könyvet Acsády György, Püspöky István és Vertel Beatrix szerkesztette. Helyszín: Esztergom, Szent István tér 7-9. Időpont: 2019. június 14. (péntek) 17 óra. Tovább a linkre

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely 2019. június 4-én 14.30 órakor, a Honvédelmi Minisztériumban mutatja be Süli Attila A 15. (Mátyás) Huszárezred története című könyvét. A kötetet Hermann Róbert méltatja. Az esemény házigazdája Szabóné Szabó Andrea alezredes, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, osztályvezető. Tovább a linkre

Örömmel tudatjuk, hogy intézetünk munkatársa, Anka László megnősült. Az ifjú párnak sok boldogságot kívánunk!

Víg János festő- és szobrászművész Fejezetek egy életműből című kiállítását Feledy Balázs művészeti író nyitja meg. Köszöntőt mond Marinovich Endre. Helyszín:, 6100 Kiskunfélegyháza, Hattyúház, Szent János tér 9. időpont: 2019. május 24. (péntek) du. fél 5. 

Meghívó (letölthető PDF)

Murádin János Kristóf kolozsvári történész, a Sapientia EMTE oktatója nyolc éven át bújta a levéltárakat és a könyvtárakat, interjúzott, illetve végzett helyszínbejárást, hogy átfogó és hiteles képet adhasson az Erdélyi Pártról. Ennek a munkának a végeredménye a most megjelent Mindent Erdélyért! – Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között című kötet. Forrás: Főtér.ro. Tovább a linkre

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület  Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel címmel konferenciát szervez. Az esemény levezető elnöke Marinovich Endre. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Konferenciaterme, Budapest,  Arany János utca 1. Időpont: 2019. május 16. (csütörtök) 10 óra. Meghívó és program  linkje

Kalifornia aranya – magyar „aranyásók” a vadnyugaton címmel nyílt időszakos kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az első igazán világméretű aranyláz, a California Gold Rush, 1848. január 24-én vette kezdetét, amikor James W. Marshall Colomában (Kalifornia) aranyrögre bukkant. A felfedezés híre néhány éven belül emberek százezreit csábította a világ minden tájáról Kaliforniába, ahol a becslések szerint az első öt év folyamán 370 tonna aranyat termeltek ki. Kalifornia, amely csak 1850-ben vált az Amerikai Egyesült Államok tagállamává, ebben az időben maga volt a hamisítatlan és kegyetlen Vadnyugat, ahol csak a legbátrabb és legkeményebb férfiak maradtak életben és értek el sikereket. Xantus János 1857-ben így jellemezte levelében ezt az embert próbáló világot: „Csaknem büntetlenül követtetnek el itt naponta öldöklések és rablások mindenütt, mint valami rendes dolgok és műtétek, s még csak álmodni sem lehet, mikor jövend normális helyzetbe a társaság.” Tovább a linkre

„A hely, ahol naponta járunk, dolgozunk, tanulunk és szórakozunk. A hely, ami a közös ügyünk. Öleljük körbe a múzeumot!” jelszóval a Magyar Nemzeti Múzeum  A Múzeum körbeölelése címmel közösségépítő flash-mobot szervez. Helyszín: Múzeumkert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. Időpont: 2019. május 10. (péntek) 14 óra. Tovább a linkre

A Zimber Könyvek kiadó szervezésében könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozót szervez 2019. május 9-én annak kapcsán, hogy megjelent Jezsó Ákos Vörös mágus című kötete. Az est vendége Ujváry Gábor. Helyszín: Örkény Könyvesbolt, Budapest, Szent István körút 26. Tovább a meghívóra

Intézetünk tudományos munkatársa, Kiss Dávid volt a témavezetője Furtner Nikolettnek, aki az 1945 utáni magyar történelem tagozatban a 2019. évi OTDK versenyen a Humán Tudományi Szekcióban harmadik helyezést ért el. Dolgozatában Salgótarján 1956-os történetének olyan momentumait tárta fel, amelyek idáig nem voltak ismertek. Műve elkészítéséhez nagyrészt primer forrásokat használt, így több olyan személlyel készített interjút, aki az események résztvevője volt, és idáig még történeti kutatás során emlékeiket nem jegyezte fel senki. Munkája értékét kimagaslóan növeli az a tény, hogy mindezzel egyidejűleg egy másik dolgozatot is készített, amelyet a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Természettudományok tantárgypedagógiája tagozatban mutatta be Ásvány- és kőzettani tudásszerzés terepen címmel, amellyel első helyezést ért el, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában részesült.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen április 25-26-án kutatói napokat rendeznek. Ennek keretében külön csoport foglalkozik a Visegrádi Négyekkel, Lehetőségek és kihívások címmel. A négy visegrádi ország együttműködése jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedekben. 2018-ban, valamint 2019 elején ez megerősödni látszik. A tervezett négy előadás levezető elnöke Marinovich Endre professzor emeritus, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főigazgató-helyettese.

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége és a Partiumi Keresztény Egyetem 2019. május 17–18. között Hagyomány és megújulás Erdély történetében címmel szervezi meg a IV. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferenciát. Tovább a linkre

Emlékestet szerveztek Antall József születésének évfordulója alkalmából Cegléden. A jelenlevőket Csáky András, volt MDF-es országgyűlési képviselő köszöntötte. A néhai miniszterelnökre emlékezett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Kónya Imre, a Boross-kormány belügyminisztere. Az eseményen az Antall-kormány több tagja is részt vett. Az esten közreműködtek a Patkós Irma Művészeti Iskola növendékei.

 

1. Fotó Miniszterelnökség

2 Fotó Miniszterelnökség

 5 Fotó Miniszterelnökség

Fotó: Miniszterelnökség

Magyarország ezeregyszáz éves történelmének egyik legjelentősebb éve 1989. A Kádár-rendszer diktatúrájának évek óta tartó felpuhulása (a hazai, valamint a környező szocialista országokban bekövetkező ellenzéki mozgalmaknak, illetve a Szovjetunióban zajló gorbacsovi reformoknak köszönhetően) ebben az esztendőben érte el tetőpontját, rendkívüli politikai, társadalmi és életmódbeli változásokat idézve elő. Ezeket a változásokat, illetve az egyes személyek által megélteket próbálja bemutatni a Magyar Nemzeti Múzeum Közös Időnk – 1989 című virtuális kiállítása. Tovább a linkre

A Magyar Nemzeti Múzeumban zajlott a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete által szervezett és a VERITAS Intézet által is támogatott Kosáry Domokos Történelemverseny országos döntője. A zsűri tagjai közt szerepelt Szakály Sándor főigazgató és Ujváry Gábor intézetvezető.

Feol.hu

A negyvenedik levéltári napot közösen rendezte meg a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára és a Somogy Megyei Önkormányzat a Vármegyeháza dísztermében. Együtt tartottak konferenciát 1848 emlékezetéről. A Dél-Dunántúl védelméről szólt Hermann Róbert. Előadásából megtudtuk, hogy miután a szabadságharc elbukott, 1849 augusztusában főbe lőtték Nagy István jutai jegyzőt, mert kiszögezte Noszlopy Gáspár kiáltványát. Forrás: sonline.hu

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából  Kádár Béla, a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének tagja, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke számára Széchenyi-díjat adományozott a gazdaság- és iparfejlődés, illetve a nemzetközi kapcsolatok és az összehasonlító gazdaságpolitika területén végzett, főként a történelmileg megkésett modernizáció problémáival, valamint a gazdasági növekedési folyamatokkal kapcsolatos, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai elismeréseként.

Teljesítményük nemzetmegtartó erő – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő beszédében, mielőtt átadta volna az állami kitüntetéseket március 15. alkalmából. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Zinner Tibor, a VERITAS Intézet nyugalmazott levéltárvezetője az 1945 utáni népbíráskodással és az ’56 utáni megtorlásokkal kapcsolatos kutatásaiért. Forrás: Felvidék.ma

Megtartotta nyilvános tisztújító közgyűlését az idén 115 éves Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. A közgyűlésen egyöntetű szavazással elnöki tisztségében megerősítették Szakály Sándor  történészt. Újraválasztották az elnökséget is. (Forrás: Somogyi Hírlap)

Együttműködési megállapodást írt alá a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum a segesvári csatatér régészeti feltárására. Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója hangsúlyozta: a fehéregyházi csatateret, ahol vélhetőleg Petőfi Sándor is elesett 1849. július 31-én, még sosem kutatták korábban modern régészeti módszerekkel. A kutatás eredményeit közös kiadványokban és kiállításokon fogja bemutatni a két múzeum

A Facultas Humán Gimnázium kiadásában megjelent Szakály Sándor Történelmünkről – hosszabban, rövidebben című kötete. A 2015 és 2018 közötti tanulmányokat, cikkeket és interjúkat tartalmazó könyvet Boross Péter a következő szavakkal ajánlja az olvasó figyelmébe: „Szakály Sándor legújabb kötetét olvasni kell. Olvasni kell mindazoknak, akik hosszú évtizedek torzulásai és valótlanságai után értékelni tudják a magyar történelem valódi történéseit és tárgyilagos láttatását. Talán nem túlzás missziónak tekinteni mindazt, amit a szerző és hasonló igazságkereső társai felvállaltak.”

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak hétfő este megemlékezést Pápán. A Himnusz hangjait követően Kincses László tolmácsolásában Székely János: Éjfél című versét hallhatták a megjelentek. Rácz János, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa emlékbeszédében kiemelte, a mai napon olyan történelmi korszakra emlékezünk, amely több százezer ember életét tette tönkre, s hagyott mély nyomokat a családokban, a felnövekvő generációkban.

Veol.hu

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete és az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár nemzetközi konferenciát szervez A fogság színterei: Kazahsztán címmel. Köszöntőt mond Haraszti György, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testületének tagja, valamint Bajkai István országgyűlési képviselő. Helyszín: Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, 1077 Budapest, Csányi utca 5. Időpont: 2019. február 22. (péntek) 10 óra.

Meghívó (PDF)

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja A Mindszenty-per hetven év távlatából. Főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez. Helyszín: Országház, Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 1–3. Időpont: 2019. február 13–14. (szerda és csütörtök). Részvételi szándékát 2019. február 11-ig jelezze a következő honlapon: http://www.nemzetfotere.hu/rendezvenyek

Meghívó (PDF)

Program (PDF)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében bemutatják Kemenesi Zsuzsanna Fotókalligráfiáktól a titkosírásokig című kötetét. Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Lovagterem, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. Időpont: 2019. február 7. (csütörtök) 16 óra.

„Nem hiszem, hogy manapság egyetlen, általánosan érvényes elméletre érdemes lenne törekedni, hogy egyáltalán van-e ilyenre lehetőség, a nagy narratívák iránt gyanakvó posztmodern korunkban. Elméleteknek (így, többes számban) azonban van helye a nap alatt, különösen akkor, ha kis diskurzus-szigetekre vonatkozik, ha vállalja korlátozottságát. Egy viszonylag szűk terület – mint a szerző által kiválasztott téma – jó terep lehet a gondolkodásra, fogalmak tisztázására és módszerek kipróbálására, akár az interdiszciplinaritás eszközeivel. Ebből a szempontból a disszertáció – szándékai szerint – fontos hozzájárulás lehet a hazai művészeti kutatásokhoz. Érdekes a kalligráfia, a titkosírás fotografikus megfelelőinek felmutatása, habár egyesek inkább tűnnek számomra pszeudo-írásnak, kép-írásnak (vagyis magára az írott nyelvre, annak jeleire, azok érthetőségére-érthetetlenségére, egyszersmind szépségére reflektáló poétikus művészetnek), mint ténylegesen megfejtendő szövegnek.” Dr. Ferkai András egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézet. Forrás: GlobeEdit

Kemenesi 2019 02 07

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki kiállításának címe Az ismeretlen Görgei. A tárlat arra tesz kísérletet, hogy Görgei Artúr valós alakját, pályafutását, majd megítélését, s annak változásait napjainkig bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel és megbecsüléssel övezze. A kiállítás  kurátora Hermann Róbert. Tovább a Magyar Nemzeti Múzeum linkjére…

Megtartotta évindító tanácsülését a Magyar Olimpiai Akadémia. A testület elfogadta tavalyi beszámolóját és idei munkatervét. Az ülésen születésnapja alkalmából köszöntötték Aján Tamást, a szervezet elnökét. A MOA tanácsának tagjai a jövőt illetően célként fogalmazták meg a Sportmúzeummal és a Testnevelési Egyetemmel történő szorosabb együttműködést. Tovább a linkre

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a magyar kultúra napja alkalmából a  Szent Korona Év eredményei címmel bemutatja az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványait. A könyvbemutatót Fodor Pál (MTA BTK) főigazgató nyitja meg. Az akadémiai kutatócsoport eddigi főbb eredményeit Pálffy Géza (MTA BTK TTI), a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője mutatja be, majd a kiadványok szerzőivel és szerkesztőivel  (Pálffy Géza, Maczó Ferenc, Glant Tibor, Bárány Krisztián, Bárány DánielKatona Csaba (MTA BTK TTI) tudományos munkatárs beszélget. Helyszín: MTA,1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Időpont: 2019. január 22. (kedd) 10 óra.

Meghívó (PDF)