Hírek

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület  Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel címmel konferenciát szervez. Az esemény levezető elnöke Marinovich Endre. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Konferenciaterme, Budapest,  Arany János utca 1. Időpont: 2019. május 16. (csütörtök) 10 óra. Meghívó és program  linkje

Kalifornia aranya – magyar „aranyásók” a vadnyugaton címmel nyílt időszakos kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az első igazán világméretű aranyláz, a California Gold Rush, 1848. január 24-én vette kezdetét, amikor James W. Marshall Colomában (Kalifornia) aranyrögre bukkant. A felfedezés híre néhány éven belül emberek százezreit csábította a világ minden tájáról Kaliforniába, ahol a becslések szerint az első öt év folyamán 370 tonna aranyat termeltek ki. Kalifornia, amely csak 1850-ben vált az Amerikai Egyesült Államok tagállamává, ebben az időben maga volt a hamisítatlan és kegyetlen Vadnyugat, ahol csak a legbátrabb és legkeményebb férfiak maradtak életben és értek el sikereket. Xantus János 1857-ben így jellemezte levelében ezt az embert próbáló világot: „Csaknem büntetlenül követtetnek el itt naponta öldöklések és rablások mindenütt, mint valami rendes dolgok és műtétek, s még csak álmodni sem lehet, mikor jövend normális helyzetbe a társaság.” Tovább a linkre

„A hely, ahol naponta járunk, dolgozunk, tanulunk és szórakozunk. A hely, ami a közös ügyünk. Öleljük körbe a múzeumot!” jelszóval a Magyar Nemzeti Múzeum  A Múzeum körbeölelése címmel közösségépítő flash-mobot szervez. Helyszín: Múzeumkert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. Időpont: 2019. május 10. (péntek) 14 óra. Tovább a linkre

A Zimber Könyvek kiadó szervezésében könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozót szervez 2019. május 9-én annak kapcsán, hogy megjelent Jezsó Ákos Vörös mágus című kötete. Az est vendége Ujváry Gábor. Helyszín: Örkény Könyvesbolt, Budapest, Szent István körút 26. Tovább a meghívóra

Intézetünk tudományos munkatársa, Kiss Dávid volt a témavezetője Furtner Nikolettnek, aki az 1945 utáni magyar történelem tagozatban a 2019. évi OTDK versenyen a Humán Tudományi Szekcióban harmadik helyezést ért el. Dolgozatában Salgótarján 1956-os történetének olyan momentumait tárta fel, amelyek idáig nem voltak ismertek. Műve elkészítéséhez nagyrészt primer forrásokat használt, így több olyan személlyel készített interjút, aki az események résztvevője volt, és idáig még történeti kutatás során emlékeiket nem jegyezte fel senki. Munkája értékét kimagaslóan növeli az a tény, hogy mindezzel egyidejűleg egy másik dolgozatot is készített, amelyet a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Természettudományok tantárgypedagógiája tagozatban mutatta be Ásvány- és kőzettani tudásszerzés terepen címmel, amellyel első helyezést ért el, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában részesült.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen április 25-26-án kutatói napokat rendeznek. Ennek keretében külön csoport foglalkozik a Visegrádi Négyekkel, Lehetőségek és kihívások címmel. A négy visegrádi ország együttműködése jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedekben. 2018-ban, valamint 2019 elején ez megerősödni látszik. A tervezett négy előadás levezető elnöke Marinovich Endre professzor emeritus, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főigazgató-helyettese.

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége és a Partiumi Keresztény Egyetem 2019. május 17–18. között Hagyomány és megújulás Erdély történetében címmel szervezi meg a IV. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferenciát. Tovább a linkre

Emlékestet szerveztek Antall József születésének évfordulója alkalmából Cegléden. A jelenlevőket Csáky András, volt MDF-es országgyűlési képviselő köszöntötte. A néhai miniszterelnökre emlékezett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Kónya Imre, a Boross-kormány belügyminisztere. Az eseményen az Antall-kormány több tagja is részt vett. Az esten közreműködtek a Patkós Irma Művészeti Iskola növendékei.

 

1. Fotó Miniszterelnökség

2 Fotó Miniszterelnökség

 5 Fotó Miniszterelnökség

Fotó: Miniszterelnökség

Magyarország ezeregyszáz éves történelmének egyik legjelentősebb éve 1989. A Kádár-rendszer diktatúrájának évek óta tartó felpuhulása (a hazai, valamint a környező szocialista országokban bekövetkező ellenzéki mozgalmaknak, illetve a Szovjetunióban zajló gorbacsovi reformoknak köszönhetően) ebben az esztendőben érte el tetőpontját, rendkívüli politikai, társadalmi és életmódbeli változásokat idézve elő. Ezeket a változásokat, illetve az egyes személyek által megélteket próbálja bemutatni a Magyar Nemzeti Múzeum Közös Időnk – 1989 című virtuális kiállítása. Tovább a linkre

A Magyar Nemzeti Múzeumban zajlott a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete által szervezett és a VERITAS Intézet által is támogatott Kosáry Domokos Történelemverseny országos döntője. A zsűri tagjai közt szerepelt Szakály Sándor főigazgató és Ujváry Gábor intézetvezető.

Feol.hu

A negyvenedik levéltári napot közösen rendezte meg a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára és a Somogy Megyei Önkormányzat a Vármegyeháza dísztermében. Együtt tartottak konferenciát 1848 emlékezetéről. A Dél-Dunántúl védelméről szólt Hermann Róbert. Előadásából megtudtuk, hogy miután a szabadságharc elbukott, 1849 augusztusában főbe lőtték Nagy István jutai jegyzőt, mert kiszögezte Noszlopy Gáspár kiáltványát. Forrás: sonline.hu

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából  Kádár Béla, a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének tagja, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke számára Széchenyi-díjat adományozott a gazdaság- és iparfejlődés, illetve a nemzetközi kapcsolatok és az összehasonlító gazdaságpolitika területén végzett, főként a történelmileg megkésett modernizáció problémáival, valamint a gazdasági növekedési folyamatokkal kapcsolatos, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai elismeréseként.

Teljesítményük nemzetmegtartó erő – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő beszédében, mielőtt átadta volna az állami kitüntetéseket március 15. alkalmából. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Zinner Tibor, a VERITAS Intézet nyugalmazott levéltárvezetője az 1945 utáni népbíráskodással és az ’56 utáni megtorlásokkal kapcsolatos kutatásaiért. Forrás: Felvidék.ma

Megtartotta nyilvános tisztújító közgyűlését az idén 115 éves Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. A közgyűlésen egyöntetű szavazással elnöki tisztségében megerősítették Szakály Sándor  történészt. Újraválasztották az elnökséget is. (Forrás: Somogyi Hírlap)

Együttműködési megállapodást írt alá a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum a segesvári csatatér régészeti feltárására. Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója hangsúlyozta: a fehéregyházi csatateret, ahol vélhetőleg Petőfi Sándor is elesett 1849. július 31-én, még sosem kutatták korábban modern régészeti módszerekkel. A kutatás eredményeit közös kiadványokban és kiállításokon fogja bemutatni a két múzeum

A Facultas Humán Gimnázium kiadásában megjelent Szakály Sándor Történelmünkről – hosszabban, rövidebben című kötete. A 2015 és 2018 közötti tanulmányokat, cikkeket és interjúkat tartalmazó könyvet Boross Péter a következő szavakkal ajánlja az olvasó figyelmébe: „Szakály Sándor legújabb kötetét olvasni kell. Olvasni kell mindazoknak, akik hosszú évtizedek torzulásai és valótlanságai után értékelni tudják a magyar történelem valódi történéseit és tárgyilagos láttatását. Talán nem túlzás missziónak tekinteni mindazt, amit a szerző és hasonló igazságkereső társai felvállaltak.”

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak hétfő este megemlékezést Pápán. A Himnusz hangjait követően Kincses László tolmácsolásában Székely János: Éjfél című versét hallhatták a megjelentek. Rácz János, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa emlékbeszédében kiemelte, a mai napon olyan történelmi korszakra emlékezünk, amely több százezer ember életét tette tönkre, s hagyott mély nyomokat a családokban, a felnövekvő generációkban.

Veol.hu

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete és az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár nemzetközi konferenciát szervez A fogság színterei: Kazahsztán címmel. Köszöntőt mond Haraszti György, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testületének tagja, valamint Bajkai István országgyűlési képviselő. Helyszín: Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, 1077 Budapest, Csányi utca 5. Időpont: 2019. február 22. (péntek) 10 óra.

Meghívó (PDF)

Kép: © Antonu – Собственная работа, основанная на материалах справочника «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР», подготовленного правозащитным обществом

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja A Mindszenty-per hetven év távlatából. Főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez. Helyszín: Országház, Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 1–3. Időpont: 2019. február 13–14. (szerda és csütörtök). Részvételi szándékát 2019. február 11-ig jelezze a következő honlapon: http://www.nemzetfotere.hu/rendezvenyek

Meghívó (PDF)

Program (PDF)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára szervezésében bemutatják Kemenesi Zsuzsanna Fotókalligráfiáktól a titkosírásokig című kötetét. Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Lovagterem, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. Időpont: 2019. február 7. (csütörtök) 16 óra.

„Nem hiszem, hogy manapság egyetlen, általánosan érvényes elméletre érdemes lenne törekedni, hogy egyáltalán van-e ilyenre lehetőség, a nagy narratívák iránt gyanakvó posztmodern korunkban. Elméleteknek (így, többes számban) azonban van helye a nap alatt, különösen akkor, ha kis diskurzus-szigetekre vonatkozik, ha vállalja korlátozottságát. Egy viszonylag szűk terület – mint a szerző által kiválasztott téma – jó terep lehet a gondolkodásra, fogalmak tisztázására és módszerek kipróbálására, akár az interdiszciplinaritás eszközeivel. Ebből a szempontból a disszertáció – szándékai szerint – fontos hozzájárulás lehet a hazai művészeti kutatásokhoz. Érdekes a kalligráfia, a titkosírás fotografikus megfelelőinek felmutatása, habár egyesek inkább tűnnek számomra pszeudo-írásnak, kép-írásnak (vagyis magára az írott nyelvre, annak jeleire, azok érthetőségére-érthetetlenségére, egyszersmind szépségére reflektáló poétikus művészetnek), mint ténylegesen megfejtendő szövegnek.” Dr. Ferkai András egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézet. Forrás: GlobeEdit

Kemenesi 2019 02 07

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki kiállításának címe Az ismeretlen Görgei. A tárlat arra tesz kísérletet, hogy Görgei Artúr valós alakját, pályafutását, majd megítélését, s annak változásait napjainkig bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel és megbecsüléssel övezze. A kiállítás  kurátora Hermann Róbert. Tovább a Magyar Nemzeti Múzeum linkjére…

Megtartotta évindító tanácsülését a Magyar Olimpiai Akadémia. A testület elfogadta tavalyi beszámolóját és idei munkatervét. Az ülésen születésnapja alkalmából köszöntötték Aján Tamást, a szervezet elnökét. A MOA tanácsának tagjai a jövőt illetően célként fogalmazták meg a Sportmúzeummal és a Testnevelési Egyetemmel történő szorosabb együttműködést. Tovább a linkre

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a magyar kultúra napja alkalmából a  Szent Korona Év eredményei címmel bemutatja az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványait. A könyvbemutatót Fodor Pál (MTA BTK) főigazgató nyitja meg. Az akadémiai kutatócsoport eddigi főbb eredményeit Pálffy Géza (MTA BTK TTI), a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője mutatja be, majd a kiadványok szerzőivel és szerkesztőivel  (Pálffy Géza, Maczó Ferenc, Glant Tibor, Bárány Krisztián, Bárány DánielKatona Csaba (MTA BTK TTI) tudományos munkatárs beszélget. Helyszín: MTA,1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Időpont: 2019. január 22. (kedd) 10 óra.

Meghívó (PDF)

A Line Design Kiadó gondozásában megjelent a Pelyach István által szerkesztett Damjanich János, „a mindig győztes” tábornok című tanulmánykötet és forráskiadvány. Az Aradi Vértanúk Sorozatban napvilágot látott opus szerzői között találhatjuk a sorozat szerkesztőjét, Hermann Róbertet, aki a kötet több fejezetét jegyzi és egyben a műben található okmánytár egyik összeállítója. A kiadványban tanulmánnyal jelentkezett Anka László, intézetünk tudományos munkatársa is.

A Magyar Napló januári számában megjelent Orbán Viktor emlékbeszéde, melyet Antall József  miniszterelnök halálának 25. évfordulójára szervezett konferencián mondott.

Letölthető PDF

Ligeti Dávid munkatársunk január 9-én zsűrielnökként vett részt az Érdi tankerület 7–8. osztályos diákjai számára szervezett, első világháborúról szóló tanulmányi verseny döntőjén.

A  Kormány – az  1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében – a  2019. március 15. és a  2021. június 19. közötti időtartamot a „30 éve szabadon” emlékévvé nyilvánítja. A célok megvalósítására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként – 2019. január 15. napjától 2021. június 19. napjáig terjedő időtartamra Emlékbizottságot hoz létre. A Bizottság tagja többek közt Boross Péter volt miniszterelnök, valamint Szakály Sándor történész.

A Kormány 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozata a „30 éve szabadon” emlékévről

Hírklikk

HVG

kuruc.info

Magyar Idők (letölthető PDF)

HVG (letölthető PDF) (2019. január 17.)

Élet és irodalom (2019. január 25.)

Magyar Narancs (2019. január 31.)

Somogyból indultak… címmel jelent meg egy interjúkötet Lőrincz Sándor összeállításában. A Somogy Megyei Önkormányzat égisze alatt megjelent könyvben az interjúalanyok közt találjuk többek közt  Boross Pétert és Szakály Sándort.

A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként Pro Comitatu Somogy Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott Boross Péternek, Magyarország egykori miniszterelnökének, a VERITAS Tanácsadó Testülete elnökének.

Forrás: Kaposvármost.hu

Somogy tévé

Prof. Dr. Kásler Miklós,  az emberi erőforrások minisztere 2019 januárjától  kinevezte újabb öt évre Szakály Sándort a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójává, Marinovich Endrét pedig főigazgató-helyettessé. 

Zinner Tibort köszöntik barátai, munkatársai és tanítványai a Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában című, Fodor Veronika, Gecsényi Patrícia, Hollósi Gábor, Kiss Dávid, Ráczné Baán Krisztina, valamint Rácz János által szerkesztett, az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló közös kiadásában megjelent kötettel. Laudációt mond Izsák Lajos történész és Somorjai Ádám OSB erkölcsteológus, történész. Helyszín: Kúria (1055, Budapest, Markó utca 16.), időpont: 2018. december 19. (szerda) 11 óra.

Kásler Miklós miniszter Zinner Tibornak nyugállományba vonulása alkalmával Elismerő oklevelet adományozott, ezáltal köszönte meg kiemelkedő szakmai tevékenységét. Az oklevelet Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár adta át az ünnepeltnek a VERITAS Intézetben szervezett ünnepség keretén belül.

Zinner okl

A Kós Károly Kör a híres erdélyi építész, grafikus, könyvtervező és író születésnapjára (1883. december 16.) emlékezve ünnepi estet rendez. Az eseményen bemutatják a Sebő Ferenc által készített Kallós Zoltán életművét bemutató dokumentumfilmet. A vetítést követően Szakály Sándor tart előadást a Nagy Háború végéhez vezető út és az összeomlás történeti hátteréről. Helyszín: Magyar Építőművészek Szövetsége székháza, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. időpont: 2018. december 13. (csütörtök) fél 6.

A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem előadássorozatának következő előadását december 9-én (vasárnap) 17 órakor Ujváry Gábor tartja Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája címmel. Helyszín: 1051 Budapest, Hazatérés Temploma, Függetlenség Terme, Szabadság tér 2. 

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett III. Történelmi Emléknapon, melyet a GULÁG  és az elhurcolások témakörének szenteltek, Orosz László  kollégánk „Bűn és bűnhődés"  – A magyarországi németek kollektív büntetésének stációi a II. világháborút követően címmel tartott előadást.

A fóti Károlyi-kastélyban mutatják be Windisch-Graetz Lajos herceg Küzdelmeim című művét. A kötetet Gali Máté munkatársunk, a könyv szerkesztője ajánlja az olvasóknak. Az eseményt Kovács Attila Zoltán irodalomtörténész, a Szépmíves Könyvek kiadóvezetője nyitja meg. Helyszín: 2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 2. Időpont: 2018. december 7-én (péntek) 18 óra.

Meghívó (PDF)

2018. december 7.

Kovács Kálmán Árpád 2018. december 6-án a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, valamint a Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely által szervezett Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek II. Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok című nemzetközi konferenciáján A posztjozefinista egyházpolitika eredményei és válságjelenségei címmel tart előadást.

Meghívó

A Szegedi Tudományegyetem Szabadegyetemének következő előadást Ujváry Gábor tartja Klebelsberg Kuno és Szeged címmel. Helyszín:  SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 6722 Szeged, Ady tér 10. Időpont: 2018. december 5. (szerda) 17 óra. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Kronosz Kiadó szervezésében bemutatják Gálszécsy András A birkahodálytól a parlamentig című önéletrajzi interjúkötetét. A könyvet Boross Péter volt miniszterelnök, a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének elnöke ajánlja az olvasóknak.

Galszecsy

A V4 országai nagykövetségeinek és a Bakui Állami Egyetem kooperációja eredményeként az első világháborúra emlékező konferenciát szerveztek Bakuban. Három előadás hangzott el: Tomas Jakl (Hadtörténeti Intézet, Prága) Háborús szövetség Németország és Szovjet-Oroszország között (The War Alliance between Germany and Soviet Russia); Joó András (VERITAS Intézet) A Nagy Háború Magyarországra gyakorolt hatásai. Az első világháború magyar nézőpontból  (The Impacts of the Great War on Hungary. The First World War from a Hungarian Perspective), valamint  Tahmina Aslanova (Bakui Állami Egyetem) Azerbajdzsán az első világháború időszakában  (Azerbaijan in the period of the First World War).

Az előadásokat érdekes vita követte, amelynek során szóba kerültek az Azerbajdzsán területére szállított első világháborús magyar hadifoglyok sorsát érintő kutatások, valamint Baku stratégiai jelentősége a háború alatt és az azt követő időszakban.

Az 1848-as forradalmak hagyatéka és azok hatása a XIX. és XX. századi gondolkodásra és kultúrára címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést Szentpéterváron, Magyarország Főkonzulátusán. Az eseményen a VERITAS képviseletében.Ujváry Gábor intézetvezető vett részt. 

Круглый стол приглашение 29ноября2018