Hírek

A Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Múzeumi esték programja keretén belül A kiegyezés. A nemzeti önállóság visszaszerzése egy kettős állam keretei között címmel előadássorozatot szervez. Az első előadó Bebesi György,  prezentációjának címe  A szabadságharc bukása és a cári intervenció.  A rendezvényre meghívót kapott Schwarczwölder Ádám munkatársunk is, aki a záróelődást tartja Magyarország „vezérigazgatója”. Széll Kálmán és a dualizmus rendszere címmel.

Program

 

A Habsburg Intézet Mária Terézia, a magyarok királynője címmel konferenciát szervez. Előadást tart Schmidt Mária, Poór János, Kelényi György, Kökényesi Zsolt, Barta János, Vajnági Márta, Soós István, Fried István és Krász Lilla.

Program (letölthető PDF)

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök) 10 óra

 

A bolsevizmus népirtása címmel szervez a Prokon és a metszet.info beszélgetést a kommunizmus áldozatainak sorsáról és  a kormány emlékezetpolitikájáról. Meghívott Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnöke.

Helyszín: R56 Söröző/Revolution 56 Pub, 1027 Budapest, Bem rakpart 53.

Időpont: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 16 óra

 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Konrad Adenauer Stiftung „Az nem lehet, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető”. Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából címmel nemzetközi konferenciát szervez.

 Meghívó

 Helyszín: 1055 Budapest, Országház, Vadászterem, Kossuth Lajos tér 1–3.

 Időpont: 2017. szeptember 12. (kedd) 10 óra

 

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület, a Pázmaneum Polgári Társulás és Esterházy-Malfatti Alice az Esterházy-emlékév jegyében kegyeleti megemlékezést tart. Ennek során ünnepi szentmisére kerül sor, majd felszentelik a Szentkereszt Felmagasztalása Kápolnát, ahol elhelyezik a felvidéki mártír politikus hamvait.

Helyszín: 951 02 Alsóbodok (Dolné Obdokovce), Felvidék, Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna, Kálvária tér, Akác utca

Időpont: 2017. szeptember 16. (szombat) 15 óra

Meghívó

 

Aján Tamás vezetésével, Lehmann László főtitkár részvételével megtartotta alakuló ülését a Magyar Olimpiai Akadémia új tanácsa, melynek tagjait a MOB elnöksége fogadta el. A Magyar Olimpiai Akadémia elnöke továbbra is Aján Tamás, tagjai a főtitkár Lehmann László, az alelnök Martinek János és Szakály Sándor. További tag Bukta Zsuzsanna, Győr Béla, Hencsei Pál, Jakabházyné Mező Mária, Printz János, Szabó Lajos, Szijj Lilla és Szikora Katalin.

Forrás: jochapress.hu

 

A GULÁG Emlékbizottság támogatásával megjelent DVD-én GULÁG sápadt tébolyán. Karig Sára (1914-1999) versei a sarkkörön túlról, Vorkutából. Rendezője Radó Gyula, történész szakértői Zinner Tibor és Stark Tamás.

 

A Duna World A Zinner címen sugároz dokumentumfilmet a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárvezetőjéről, Zinner Tiborról. A kétrészes életútinterjú első része szeptember 9-én, szombaton 14 óra 50 perckor, a második szeptember 10-én, vasárnap, ugyanabban az időpontban lesz látható.

 

Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából szervezett megemlékezés a Kossuth téren kezdődött, majd emléksétával folytatódott. Több száz megemlékező sétált át a Terror Háza Múzeumhoz, ahol az ünnepi beszédeket követően filmvetítéssel ért véget a program. Az Aradi-Beöthy Péter és Bodnár V. Róbert által rendezett 93 perces filmben közreműködik Berecz János, volt kommunista vezető, MSZMP KB tagja, az állampárt ideológiai és propagandaügyekkel foglalkozó KB-titkára, ekkoriban egyik legbefolyásosabb politikusa. Megszólalnak történészek is:  Horváth Attila, Szakály Sándor, Szerencsés Károly, Alexander Sztikalin és Zinner Tibor.

Youtube

 

A Lajta Monitor Múzeumhajó szeptember 20-ig látogatható a Parlament előtti Antall József rakparton. A Lajta monitor testvérhajójával, a Maros nevű monitorral együtt már születése pillanatában nagy nemzetközi érdeklődés fogadta, megépítésük ma is méltán kelt elismerést. Az Egyesült Államokban 1862-ben megszületett egy teljesen új elveken alapuló haditechnikai eszköz, a monitor típusú hadihajó, és mindössze tíz év múlva, 1872-ben Magyarországon elkészült és szolgálatba állt annak a Duna-medence sajátos vízjárásához és mederviszonyaihoz igazított változata! A Lajta és a Maros monitorok voltak a világ első olyan folyami monitorai, amelyek ilyen kis merülés mellett ilyen erős páncélozottsággal, nagy tűzerővel rendelkeztek, és amelyeken Coles féle lövegtorony volt. Ez a hajópáros volt Európában az első folyami monitora, az osztrák-magyar hadiflottában pedig az első tisztán fémből készült páncélos, kizárólag gőzgéppel mozgatott, vitorlázat és kötélzet nélküli hadihajó. A Lajtát 1871. május 17-én bocsátották vízre 1876. december 8-án esett át a tűzkeresztségen, amikor testvérhajójával együtt tűzpárbajt vívtak az akkor még török kézben lévő Belgrádi erőddel. A hajó több alkalommal került bevetésre a z első világháború időszakában. 1918-ban – 46 év hadi szolgálat után – azonban leszerelték, és az 1920-as évektől 1994-ig a folyami kavicskotrásban elevátorhajóként látták hasznát.

 

Forrás: Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Magyar múzeumok

Lajtahajó.hu

Kép: © Géczi Róbert

A VERITAS Történetkutató Intézet tevékenységét követők és a történelem iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk a 2017–2018-as akadémiai évre szóló VERITAS-estek programját. A vitasorozatunkat továbbra is a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulájában (1055 Budapest, Markó utca 29–31.), a hónap első keddjén, 18 órától tartjuk.

Program (letölthető PDF)

Augusztus 20-a alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke Áder János, Ujváry Gábor kollégánknak, intézetvezetőnek a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozta. A kitüntetést augusztus 18-án Balog Zoltán miniszter úr adta át a Pesti Vigadóban.

UG 2017 aug 18

UG BZ lovagkereszt

UG lovagkereszt 2

gondola.hu

kormany.hu

librarius.hu

promenad.hu

szeged.ma

Magyar Idők (PDF)

A kállósemjéni Kállay-kúriában az egykori miniszterelnökre emlékeztek. Az egynapos program keretében történészek elevenítették fel Kállay Miklós életútját, munkásságát és politikai pályafutását. Az eseményen a VERITAS Intézetet Joó András képviselte.

Program (PDF)

Kelet-Magyarország

Intézetünk munkatársa, Réfi AttilaFrauen an der Seite der Helden”. Die Ehefrauen und das Heiratsverhalten der Mitglieder der Kavallerieoffiziers-Elite in der Habsburgerarmee an der Wende des 18–19. Jahrhunderts („Nők a hősök oldalán”. A lovastiszti elit tagjainak feleségei és házassági viszonyai a Habsburg-haderőben a 18–19. század fordulóján) című kutatási pályázatával elnyerte az osztrák állam által létrehozott és finanszírozott Richard Plaschka-ösztöndíjat. Így szeptembertől kezdődően, előreláthatólag egy évig a Bécsi Egyetemen, illetve az Osztrák Állami Levéltárban folytatja munkáját.

Szomorúan értesültünk Kántor Lajos irodalomtörténész, író, művelődésszervező, a VERITAS Történetkutató Intézet partnerének, a Korunk Baráti Társaság elnökének haláláról. Távoztával szegényebb lett a kolozsváriak mindennapja, az erdélyi irodalom és művelődés, az összmagyar kulturális élet.

Tamás Gáspár Miklós: A kolozsvári értelmiségi

Demény Péter: A szívós baktató – Kántor Lajos halálára

Rohonyi D. István: Túlélő képek – Kántor Lajos hiányában

A Szépmíves Kiadónál megjelent Bank Barbara Recsk. A magyar internálótáborok története 1945–1953 című kötete. „Internálótábor, kényszermunka, kitelepítés, gyűjtőfogház, Markó utca, Andrássy út 60., ÁVH, Pobjeda, csengőfrász... egy korszak Magyarországon, ami Rákosi nevéhez köthető. Egy korszak, ami a bolsevik Magyarország története, a terror, a megfélemlítés és a teljes kiszolgáltatottság szürke hétköznapjai” – olvasható a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történészének opusáról a kiadó honlapján.

Tovább a linkre

Vitéz Smohay Ferencet, a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred egykori katonáját köszöntötték tegnap 95. születésnapja alkalmából a Papi Otthonban. A köszöntők között voltak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, a Történelmi Vitézi Rend, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület képviselői is. Szakály Sándor, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke arról beszélt, hogy szervezetük célja az egykori magyar királyi honvédség tisztességének és becsületének visszaállítása, amelyet 1990 előtt megtépáztak.

Fejér Megyei Hírlap

Vörösmarty Rádió

Székesfehérvár.hu

Művészek ágyúdörgésben. Erdély az első világháborúban címmel nyílt időszakos kiállítás a Csíki Székely Múzeumban. „Az első világháború éveinek centenáriuma minden országban „mozgósította” a történészeket, a művészettörténészeket, a muzeológusokat, hogy e máig ható eseménysort újra elemezzék, a dokumentumokat feltárják, az ismert vagy eddig rejtett tárgyi emlékeket bemutassák a közönségnek. Már eddig is számos kiállítás, konferencia valósult meg, alapvető kiadványok jelentek meg szerte a nagyvilágban, szűkebben Magyarországon és Erdélyben / Romániában is. Ehhez csatlakozik most a Csíki Székely Múzeum, folytatva az eddigi tárlatok immár elvárt magas színvonalú megszervezését.” Tovább a linkre

Koszorús Ferenc vezérkari ezredesre emlékeznek a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Koszorús Ferenc Emlékbizottság szervezésében: a Budavári Esztergomi-rondellában található szobornál koszorúznak, majd a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében bemutatják A becsület útján című, Koszorús Ferencről szóló dokumentumfilmet. Az eseményen intézetünket Gergely Noémi és Géczi Róbert képviselik.

Meghívó

Koszurus F szobor

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ajkarendekért Egyesület több évre visszamenő hagyományához illeszkedve az idén is színes programokból összeállított Német nemzetiségi hétvégét rendeztek Ajka város német hagyományokat ápoló Ajkarendek településrészén. A rendezvényen részt vett a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa, Orosz László, aki „A hazai svábok identitásválsága, 19181945” címmel tartott előadást.

veol.hu

Önkormányzati Sajtószolgálat

Ajkai Szó

Budapesten a XI. kerületi Goldmann György téren felavatták a második világháború idején Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidó embereket mentő Henryk Slawik és idősebb Antall József emlékművét.

2017. június 26.

Domokos Géza író, politikus és művelődésszervező, az erdélyi kultúrtörténet kiemelkedő alakja halálának tizedik évfordulója alkalmából megemlékezést szervez a Domokos Géza Egyesület és a Kriterion Alapítvány június 26-án Csíkszeredában (Kriterion Ház, Gutenberg Könyvesbolt, Petőfi Sándor utca 4. szám).

A Budapesti Történeti Múzeum Kincsek a város alatt elnevezésű időszaki kiállítása a főváros földalatti kincseit és titkait mutatja be 1867-től napjainkig. A tárlat tartalmazza többek közt az elmúlt évtizedben a különböző infrastrukturális fejlesztések és építkezések során napvilágot látott leletanyagot is.

 

A VERITAS Történetkutató Intézet levéltárának főlevéltárosa, Kissné Bognár Krisztina korábbi munkahelye, a Szent István Egyetem tanévzáró ünnepélyén Pro Negotio Universitatis rektori kitüntetésben részesült több éven át végzett magas szintű, példaértékű munkája elismeréseként.

Szent István Egyetem link

Az Ünnepi Könyvhét alkalmával megjelent a Nemzeti Nagyvizit hatodik kötete. Olyan jeles történészek szólalnak meg a beszélgetésekben, mint Raffay Ernő, Földesi Margit, Szakály Sándor, M. Kiss Sándor vagy Szerencsés Károly.

Tovább a linkre

Május 31-én mutatták be a Magyar Írószövetség székházában a Hungarovox Kiadó gondozásában megjelent Tizenkét hónap-tizenkét érv Gyóni Géza mellett című tanulmánykötetet. A megjelenés apropója, hogy júniusban lesz az első világháború magyar lantosaként számontartott költő születésének 133., halálának 100. évfordulója. A centenárium alkalmából a szülőváros, Dabas önkormányzata a Szózat Keresztény, Konzervatív, Irodalmi és Társadalomkritikai lappal együttműködve hirdetett emlékévet. Az emlékév jegyében megvalósult kötetben neves irodalmárok, költők, írók, történészek elemzéseit, olvashatjuk Cságoly Péterfia Béla gondos szerkesztésében. Előszavát pedig az emlékév fővédnöke, Prof. Dr. Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója jegyzi. A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap és Dabas Város Önkormányzata is támogatta. A kiadó vezetője, Kaiser László soraival ajánljuk az olvasóközönségnek a könyvet: „Költő, író, történész, irodalmár szól szakavatottan, hitelesen: elemezve, vizsgálva életet és életművet. Egy olyan alkotóét, akinek újságírói, költői jelentőségét már senki nem vitatja, akinek pályája és művészete megannyi tanulságot és értéket kínál, nem beszélve arról, hogy ismerete nélkül nem érthetjük igazán a századforduló elejétől az első világháború pokláig terjedő időszakot."

Forrás: Önkormányzati Sajtószolgálat

 

Levéltáros kollégánk, dr. Horváth András életének 62. évében rövid, súlyos betegség után 2017. május 28-ára virradó éjjel elhunyt. Temetése, búcsúztatása 2017. június 16-án (pénteken) 3/4 12-kor lesz a Rákoskeresztúri sírkertben (1108 Budapest, Kozma utca 8–10.).

Gyászjelentés (letölthető PDF)

 

Dr. Horváth András levéltáros kollégánk emlékére

Dr. Horváth András levéltáros kollégánk életének 62. évében rövid, súlyos betegség után 2017. május 28-ára virradó éjjel elhunyt. Nagy tudással és élettapasztalattal rendelkező kolléga távozott közülünk, akiről az együtt töltött rövid idő alatt is lehetett tanulni, türelmet, nyugalmat mindenképp.

Munkatársunk tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-könyvtár szakon kezdte, ahol 1982-ben vette át diplomáját, később a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán jogászi képzettséget is szerzett, jogi tanulmányait Európa-jogi szakjogász végzettséggel is kiegészítette. A tudományos életben is jeleskedett, 1990-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett.

Bölcsésztanulmányait követően 1982-ben helyezkedett el Budapest Főváros Levéltáránál, ahol az 1873–1949 közötti polgármesteri és kerületi elöljárósági iratanyag referense volt. 1992-től hét éven keresztül a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa volt, ahol több területen is dolgozott előbb történészként, majd levéltárosként, és könyvtárosként. Tudományos munkásságát követően más területen folytatta pályafutását. 1999-től a Külügy-minisztériumban dolgozott, amelynek keretében külszolgálaton több országban is képviselte hazáját. A külügyi szolgálatot követően visszatért a tudományhoz, előbb a Holocaust Emlékközpontban dolgozott történészként, majd 2017 januárjától a VERITAS Történetkutató Intézet Levéltáránál helyezkedett el.

Tudása, a munka iránti elhivatottsága példaértékű volt, a levéltári munkákban még betegségének kezdetén is részt kívánt venni, pedig akkora már egészsége ezt nem tette volna lehetővé. Türelemmel viseltetett az ifjú munkatársak világmegváltó tervei iránt, lehetőségeihez képest alkalmazkodott is hozzájuk, megosztotta velük tapasztalatait az egyes szakmai kérdésekben. Kedves, toleráns ember volt, mindig volt egy jó szava nemcsak munka, hanem magánügyekben is kollégáihoz.

Hiányozni fog az a nyugodt erő, amelyet ő képviselt.

Kedves András, emlékedet megőrizzük, nyugodj békében.

A VERITAS Történetkutató Intézet dolgozói

Budapest, 2017. június 1.

Szakály Sándor délután 5-től Trianon és Horthy Miklós címmel tart előadást a Magyar Nemzeti Történeti Társaság meghívására a Ciszterek Budai Szent Imre Gimnáziumában (1114 Budapest, Villányi út 27.).

Teltházas, sikeres rendezvényt tartottak a Jászberényi Városi Könyvtárban a Jászok Egyesülete szervezésében. A Rubicon folyóirat legfrissebb, jászkunokkal foglalkozó lapszámát mutatta be Rácz Árpád főszerkesztő és Hermann Róbert történész.

Ujkéry Csabával, az Elmaradt kikelet történelmi regény szerzőjével beszélgetett Szakály Sándor a kötet bemutatója apropóján az Eötvös József Collegiumban. A regény egy trilógia harmadik kötete, a 2004-ben megjelent Sárguló levelek és a 2010-ben napvilágot látott Felperzselt hómezők folytatása. Az opus Magyarország 1944-es német megszállásától írja le a hatalmon lévő kormányzat és Horthynak az önállóságért folytatott kétségbeesett küzdelmét, a Harmadik Birodalom és a közeledő kommunizmus kövei közti őrlődést.

Magyar Hírlap

Letölthető PDF

Ujváry Gábor a Magyar Nemzeti Történeti Társaság meghívására Egy kiemelkedő tudós és politikus arcképe a történelmi források tükrében címmel tart előadást a Ciszterek Budai Szent Imre Gimnáziumában délután fél 6-kor.

Erdélyi Történetek – Történetek Erdélyről címmel szervezik meg a II. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferenciát a Nagyváradon működő Partiumi Keresztény Egyetemen. A konferencia megnyitójárán (május 12-én, pénteken 15:00 óra)  Egyed Ákos professzor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja az Erdélyi Múzeum Egyesület korábbi elnöke A Magyar Történelmi Társaság megalakulása és tevékenysége gróf Mikó Imre elnöksége idején (1867-1876) címmel tart plenáris előadást.

 

A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) Tiszavasváriban rendezi meg a 68. Országos Vándorgyűlését. A kétnapos esemény során a vándorgyűlés résztvevői ellátogatnak a Keszi Szóda Szikvíz Üzembe, majd Gedó György ökölvívó, Császári Attila öttusázó és Fülöp Erik polgármester felavatják Tiszavasvári sportmúzeumát. A Vándorgyűlést Szakály Sándor, a MOA alelnöke, a VERITAS Intézet főigazgatója nyitja meg.

Szabolcs online

Kelet.hu

Kölcsey Tv (2017. április 25.)

Kölcsey Tv (2017. április 28.)

A Szeremlei Társaság 2017. április 7-én, pénteken 16.30-as kezdettel közgyűlést tart a Hódmezővásárhelyi Levéltárban (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.), ahol tagfelvételre is sor kerül. A tagjelöltek között szerepel munkatársunk, Kovács Kálmán Árpád, akinek ajánlói várhatóan Presztóczki Zoltán egyesületi titkár és Marjanucz László tanszékvezető egyetemi docens lesznek.

A tudományos ismeretterjesztés legmagasabb fokú elismerését, a Bugát Pál-emlékérmet kapta meg Szakály Sándor. Az érmet Piróth Eszter, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos igazgatója és Horváth László Árpád, a Somogy megyei TIT elnöke adta át a díjazottnak.

Dr. Szakály Sándor Törökkoppányban született 1955. november 23-án. A törökkoppányi általános iskola és a Munkácsy Gimnázium indította el a történettudományok magaslatainak meghódítására. Munkássága során élve „a Duna TV lehetőségeivel” a hazai ismeretterjesztés népszerű és az egyik legsikeresebb személyiségévé vált. A Duna TV kulturális igazgatójaként majd műsorokért felelős alelnökeként tevékeny szerepet vállalt a szétszakadt magyarság egymásra találásában, az Ő segítségével került bemutatásra a Somogy Megyei TIT által szerevezett Kárpát-medencei magyar középiskolák Szellemi Öttusa Vetélkedője. Írásait, előadásait, közéleti szerepvállalásait, az újszerűség és a korszerű történelemszemlélet kialakításának igénye jellemzi. A Somogy Megyei TIT által Somogy megyében szervezett előadásain mindig felkínálta a hallgatóságának az új értelmezési lehetőségeket. Támogatásával vált lehetővé, hogy a Somogy folyóiratban a TIT történetével és az ismeretterjesztéssel kapcsolatos írások rendszeresen megjelenhetnek. A kis, Koppány melletti faluból induló fiatalember a magyar tudományos életben nagy- és eredményes utat tett meg, de a gyökereinek vállalása és a szülőföld szeretete mindig megmaradt számára. Ebben a szellemben vállalta el 2014-ben a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöki tisztségét és a küzdelmet a Somogy folyóirat megmentéséért és sikeres megújításáért. A helyi közösség, Kaposvár is kimutatta iránta való szeretetét és tiszteletét, 2014-ben Kaposvár Városért Díjjal ismerték el tevékenységét. A Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkáját minden értelmiségi számára példamutató módon önzetlenül, aktívan segíti és támogatja.

Berzsenyi Társaság

Magyar Hírlap

Természet Világa

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

Károli Gáspár Református Egyetem

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében Szakály Sándor főigazgató Magyarország története a két világháború között címmel előadást tartott Újvidéken (Novi Sad) az Apáczai Diákotthonban.

Magyar Szó   2017. március 23.

Magyar Szó   2017. március 29.

Ujvidek 2017 03 27

„Hetvenévnyi hallgatást és agyonhazudott történelmet nem lehet egyetlen év alatt ellentételezni, ezért bölcs döntés volt az emlékév két és fél évre történő hosszabbítása. Az egyik fontos célja az volt, hogy a társadalom figyelmét felhívjuk a történelemkönyvekből szinte hiányzó, 20. századi, agyonhallgatott történelemre" – nyilatkozta Menczer Erzsébet a GULÁG Emlékévről  a Magyar Hírlapnak. Ebben a törekvésben a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Magyarság Háza, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a VERITAS Intézet voltak a partnerei a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének.

Letölthető PDF

Kiss Dávid a Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület meghívására A magyar sport sikerei 1945 és 1956 között címmel tartott előadást.

Tóth Eszter Zsófia Szerelem és halál az 1956-os forradalomban címmel tartott előadást a Siófoki Városi Könyvtárban.

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából Lendván is bemutatták a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 című kiállítást. Köszöntőt mondott Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Lendva város alpolgármestere és Márky Zolán, vezető konzul. A kiállítást megnyitotta Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója. A kiállítást bemutatta Sáringer János, a VERITAS tudományos főmunkatársa.

A Szlovén Televízió Magyar Műsorok Stúdiója Hidak című műsora műsora

Nemzeti ünnepünk alkalmával Tápiószecsőn a nagyközség alpolgármestere, Anka László, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa mondott ünnepi beszédet.

Tapioszecso 1848