Hírek

Gazdasági, vállalkozási és humánerőforrás ismeretek oktatása a szak- és felnőttképzésben címmel tartott előadást Megyesi Csilla, a VERITAS titkárságvezetője Beregszászon, a Gazdasági fejlődési kihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok összefüggésében elnevezésű konferencián, ami a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Nyíregyházi Egyetem és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) közös szervezésében zajlott.

Archvált fájl

Zászlóégetés és Harisnyaforgatás – munkásnők Óbudán 1956-ban címmel tartott előadást Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS tudományos főmunkatársa az Óbudai Platán Könyvtárban.

Április 29-én sikeresen lezajlott Sáringer János  tudományos főmunkatársunk habilitációja a Károli Gáspár Református Egyetemen. A jelölt magyar és francia nyelvű előadásait vita követte, majd a Prof. Dr. Kun Miklós vezette bizottság a teljesítményt kimagasló, 98 %-os minősítéssel értékelte.

 

Változatlan formában, önálló gazdálkodással működhet tovább a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, a VERITAS Történetkutató Intézet, a Nemzeti Örökség Intézete, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet írja a Magyar Nemzet.

Archivált fájl

Április 18-án Kállósemjénben ünnepélyes keretek között átadták a felújított Kállay-kúriát, amelyen az országos és helyi, világi és egyházi tisztségviselőkön, valamint a Kállay család tagjain kívül nagyszámú érdeklődő volt jelen. Intézetünket a rendezvényen Marinovich Endre főigazgató-helyettes és Joó András tudományos főmunkatárs képviselte, akik Kállay Miklós miniszterelnökre emlékezve a kúria parkjában lévő emlékműnél elhelyezték a VERITAS Történetkutató Intézet koszorúját.

 

Tóth Eszter Zsófia a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa és Murai András filmtörténész, kommunikációkutató, a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense az Origo honlapján nyilatkozott annak kapcsán, hogy megjelent Szex és szocializmus című kötetük.

Archivált fájl

Ujváry Gábor, a Horthy-kori kutatócsoport vezetője Hóman Bálint élete és munkássága címmel tartott előadást a Tassi Helytörténeti Egyesület meghívására a "Tas névnapi” rendezvényeken.

 

Kállay Miklós egyéni sorsa nemzetünk sorsát is szimbolizálja – hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a két világháború közötti politikai élet meghatározó alakja előtt tisztelegve. A tárcavezető részt vett az egykori miniszterelnök emléktáblájának avatásán, egykori lakóhelyén, a józsefvárosi Horánszky utcában.

Fotó: Kállay Dalma Róza

Archivált PDF

Zinner Tibor  Nagy Imre és társai Romániából történő hazatoloncolásának és őrizetbe vételének emléknapja alkalmával nyilatkozott Bálint István mikrofonja előtt a Class FM Morning Show műsorában. A beszélgetés témája az 1957-1958-as bűntetőeljárástól az 1989-es rehabilitációig volt.

Egy esztendő a számvetések alfája, ezért mélyen kell belenéznünk az önvizsgálat tükrébe. Mit mutat ez a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, valamint a Somogy című kulturális folyóirat esetében?

A 44. évfolyamába lépett orgánumban Szakály Sándor, a közelmúltban megújulás útjára lépett társaság elnöke vette górcső alá ezt a kulturális, művészeti évet, benne az ún. somogyisággal. Ennek kiemelkedő példája az a tengeren túlnan élő, 90. életévéhez közelítő adakozó, aki hírül véve a társaság és a folyóirat helyzetét, legott komoly összeget utalt át, a somogyiságot, a helyi kultúrát segítendő. Hja, kérem, a „régi iskola”! Az egykori Somssich Pál (ma Táncsics) Gimnázium! A hajdani somogyiság! Azt mondta a matuzsálemi korú somogyi, hogy ezzel tartozik a szülőföldnek, Takáts Gyulának. No igen, a Somogy „örökös főmunkatársa” szintúgy megtestesítője volt a patriotizmusnak és az igényes kulturáltságnak. Egy helyi adakozó ugyan a tizedét adta a kanadai támogatásnak, de mindenképpen elismerésre méltóan cselekedett Somogyország, Berzsenyi költőnk hazájának s a saját szűkebb pátriájuk üdvére.

A többiek, a helyi kultúrától távol maradók, az elő nem fizetők, a közönyösök, a gyökereiket, az elődeiket elfeledők…? Nos, őket direkt külön bekezdésbe teszem írásom közben, mert ők híján vannak a cselekvő, tényleges hazafiságnak és kultúrapártolásnak, a közösségük tényleges vállalásának. Holott megtehetnék (vállalkozók, országos és helyi képviselők, polgármesterek, médiamunkások, egyáltalán magukat fontosnak vélő személyek és intézmények), hogy a maguk, illetve az iskoláik, művelődési házaik számára előfizetnek egy-egy példányt. Mindössze évi 1600 forint eme aktív hazafiság „ára”. De inkább írnék fokmérőt…

A megújult Somogy legutóbbi számának hasábjain is szellemi érdekességeket, izgalmakat kínál, az irodalmi csemegék (versek, nem létező napló) például a somogyi sajtó születésnapjáról, somogyiak Don-kanyari emlékeiről, Hevesi András emlékezetéről, a VERITAS Történetkutató Intézet 2014-es évkönyvéről, amely úgymond külön megér egy misét a tanulmányai okán. Színek, rajzok, fények, hazai tájak… S persze a Berzsenyi Társaság elnökének összegzéséből kiolvasható üzenet hazafiságról, vállalásról…

(osztt)

Az Andornaktályai Polgári Kör Egyesület meghívására Szakály Sándor előadást tartott Horthy-korszak Magyarországa, hírszerzés, kémelhárítás témában.

Meghívó

Ujváry Lajos (1925-2006) Munkácsy-díjas festőművész emlékkiállításának megnyitójára kerül sor 2016. április 9-én (szombat) 11. órakor, Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban található Bakta Galériában (Szent István tér 10.). Ujváry Lajos további kiállításai Tolnában.

Meghívó

Megnyitó édesapám, Ujváry Lajos kiállításán Szekszárdon (2016. április 9.)

Április 8-án, a könyv megjelenésének napján, Antall József 84. születésnapján Tóth Eszter Zsófia, a könyv szerzője, Megyesi Csilla titkárságvezető és Marinovich Endre főigazgató-helyettes felkeresték a balesete miatt kórházban tartózkodó Fülepp Klárát, a miniszterelnök özvegyét és átadták számára Intézetünk legfrissebb kiadványát. A VERITAS könyvsorozat 5. kötetének Antall József és az állambiztonság a címe.

Az admirális és a tudós – Horthy és Teleki című tudományos tanácskozásra kerül sor 2016. április 6-án (szerdán) délután 5-kor a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dísztermében.

Meghívó

Évtizedes tradíciója van annak, hogy hagyományőrző huszár-, tüzér- és honvéd gyalogsági alakulatok lejátsszák az 1849-es tavaszi emlékhadjárat csatáit (Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác) és végigvonulnak az egykori hadjárat magyarországi útvonalán. Ezt a programsorozatot nevezik Tavaszi Emlékhadjáratnak. Ennek részeként érkeztek huszárok április 5-én Tápiószecső Nagyközségbe, ahol a falu főterén Anka László alpolgármester, történész, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa tartott az egykori hadjáratról történeti előadást a vendégül látott hagyományőrző lovas katonáknak és az egybegyűlt közönségnek.

Szakály Sándor főigazgató nyilatkozata életútjáról, a VERITAS-ról a Karc FM hullámhosszán Perjés Klára mikrofonja előtt.

A VERITAS Történetkutató Intézetet a legújabban médiaszínpadra lépett szereplők is rögtön fölfedezik – ilyen a néhány napja indult Karc FM Rádió, amely elsők között szólaltatta meg Szakály Sándort, a VERITAS Intézet főigazgatóját.

2016. március 16-án a közösségi rádió délelőtti műsorában, a Hangolóban Szakály Sándort a hazai magyar történetírás helyzetéről, főbb kérdéseiről, a két esztendeje alakult VERITAS Intézet céljairól, tevékenységéről faggatták. E beszélgetésben is a főigazgató – többek között – megerősítette azt, hogy a történetkutató intézet tárgyilagosságra törekvő tényfeltáró tudományos tevékenységével történelmünk 1867–1994 közötti időszakának ún. fehér foltjait kívánja eltüntetni, az eddig fel nem tárt vagy téves tényeket, illetve összefüggéseket helyezi reális alapokra. Mindebben nyitott, együttműködésre törekvő céllal munkálkodnak magasan kvalifikált munkatársai, akik a tudományos tényfeltárás és feldolgozás mellett széleskörű publikációs, valamint ismeretterjesztő tevékenységet is végeznek – határainkon túl is. A VERITAS Intézet eleddig több tudományos konferenciát szervezett, elindította a Budapesti Gazdasági Egyetemen minden hónap első kedd estjére szervezett VERITAS-esteket, amelyek hasonlóan a Tabán Moziban zajló VERITAS Filmestekhez rendkívül népszerűek a történelem iránt érdeklődők körében. Elismerést váltott ki első Évkönyve, valamint több, a VERITAS munkatársai által alkotott kötete. A VERITAS Intézet aktív részvételt vállal a GULÁG-GUPVI Emlékév eseményeiben. Az intézet a különböző tudományos intézetekkel, szervezetekkel folyamatosan bővíti együttműködési körét, de a tömegkommunikációra is nagy hangsúlyt fektet.

A 105,9 Mhz ultrarövidhullámon hallható KARC FM Rádió Hangoló című műsorában az is elhangzott, hogy a VERITAS Intézet eddigi szerepét pozitívan ítélik meg – ezt erősítik meg véleményeikben a magyar tudományos élet mértékadó szereplői.

Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, Nők a Gulágon címmel 2016. március 12-én előadást tartott Albertirsán a könyvtárban.Tóth Eszter Zsófia a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa Oral history módszertan címmel tartott előadást az ELTE TÁTK Antropológia szakán.

 

Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa,  Az utolsó rendőrgyilkosság a szocialista időszakban című előadásával részt vett az ELTE BTK által szervezett A normán innen és túl elnevezésű konferencián.

Schwarczwölder Ádám tudományos előadása Királyhelmecen. A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a VERITAS Történetkutató Intézet közös szervezésében megvalósuló: A Korunk történelme (1867 – 1994) rendezvénysorozat második előadásán 2016. február 25-én délután öt órától Schwarczwölder Ádám, a VERITAS Intézet tudományos segédmunkatársa, „A dualista Magyarország és Európa" címmel tart  előadást a felvidéki Királyhelmecen (Královsky Chlmec), a Bodrogközi Magyar Közösség Házában.A GULÁG emlékév keretében, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre szervezésében LÁGERJÁRAT címmel időszaki kiállítás nyílik a budapesti Nyugati pályaudvaron. Az utazó vagonkiállítás első állomásán 2016. február 24-én 12:30-kor Rétvári Bence államtitkár tart megnyitó beszédet. A kiállítás Budapesten 2016. március 15-ig látogatható.
Meghívó, Prospektus

Anka László

Intézetünk munkatársa, Anka László 2015. június 24-én az Eötvös Loránd Tudományegyetemen summa cum laude eredménnyel védte meg doktori disszertációját, amelyben Apponyi Albert gróf dualizmus kori belpolitikai pályafutásával foglalkozott. Az Egyetem Doktori Tanácsa október elsején határozott a doktori (PhD) fokozat megítéléséről, szintén summa cum laude eredménnyel. Az ünnepélyes doktoravatási rendezvényre február 18-án kerül sor az ELTE ÁJK dísztermében.

Anka László

2016. február 16-án az Országgyűlésben Firtl Mátyás (KDNP) napirend előtti felszólalásában arra emlékeztetett, hogy 2016. szeptember 21-én lesz Széchenyi István gróf születésének 225 évfordulója. Véleménye szerint a 2014-ben Nagycenken elkezdődött fejlesztések célja, hogy méltó zarándokhellyé váljanak a Széchenyihez kötődő emlékhelyek.

L. Simon László, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős államtitkára elmondta: április 8-án nagyszabású konferenciát rendeznek Nagycenken, ott mutatják be a posta által kibocsátott emlékbélyeget.
Szeptember 21-ére két nagy dologgal készülnek: az új állandó kiállítással, és a kastély egykori kápolnájának rekonstrukciójával - mondta. Közölte azt is, szakértői emlékbizottság készíti elő a kiállítást, a bizottság elnöke Gergely András, a VERITAS Intézet kutatócsoportjának vezetője, tagja Estók János, Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, Fónagy Zoltán, az MTA kutatója, Dobszay Tamás, az ELTE docense, Velkey Ferenc, a Debreceni Egyetem docense. (forrás: Webrádió)

Anka László

2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, a Magyar Művészeti Akadémia ajánlása alapján Balog Zoltán miniszter Szakály Sándort, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatóját a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma tagjává nevezte ki.
Feladatai ellátásához sok sikert kívánunk!

Új, történelmi előadások a VERITAStól! A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a VERITAS Történetkutató Intézet közös szervezésében új történelmi előadás-sorozat kezdődik Korunk történelme (1867-1994) címmel a szlovákiai Királyhelmecen (Královsky Chlmec) e hét csütörtöktől június elejéig kéthetente délután öt órától a Bodrogközi Magyar Közösség Házában. Az első vitaest címe: A kiegyezés 1867, amelyen Gergely András történész tart előadást.

 Zinner Tibor:„éjjel-nappal jó hangulatban dolgozunk és igyekszünk igazolni a belénk vetett reményeket” című legújabb írása már olvasható az MTA Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai között.
A népbíróságokat Magyarországon 1945-ben hozták létre. Bár tevékenységük deklarált célja a „fasisztamentes Magyarország” megteremtése volt, végül olyan eljárásokat is lefolytattak, amelyek elsősorban azok ellen irányultak, akik az antifasiszta jellegű következetes forradalmi átalakulás megvalósításának esetleges vagy vélt ellenzői lehettek. Az írás a népbíróságok működését a nemzetközi események kontextusában tárgyalja. A tanulmány konklúziója szerint a népbíróságok ítélkező tevékenysége jogerős ítéleteik ismeretében nem tekinthető „véreskezűnek”, azonban tevékenységük mégsem állhatja ki az ítéleteik megkérdőjelezésének próbáját. A tanulmány Bibónak a számonkérések tisztázatlanságát felvető és tárgyilagosságát is hiányoló tanulmányán alapuló kritikai konklúzióval zárul. Olvassa el Ön is!

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából létrehozott Gulág Emlékbizottság újabb nyilvános társadalmi vitát rendez 2016. január 27-én a szovjet megszállás áldozatainak emlékművéről. A vitán részt vesz intézetünk több munkatársa, közöttük Szakály Sándor főigazgató is. Az ülés eredményeiről hamarosan eseményeink között tudósítunk. (Meghívó)

Az első társadalmi vitáról szóló beszámolónkat itt olvashatja.

Első világháborús kiállítás a Magyarság Házában. Székelyek az első világháború harcterein címmel kiállítás nyílik holnap este hat órakor a Magyarság Házában. Megnyitóbeszédet Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója mond. Az eseményen Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója köszönti a látogatókat, majd a Gyergyóremetéről (Remetea)érkezett Nagy József történész tart előadást. A kiállítás március 2-ig ingyenesen látogatható.Január 16-án, szombaton újabb öt középiskolás diák (Bársony Zsuzsanna, Kövesdi Lilla, Miklós Dorottya, Szünder Dorina Ráchel és Veréb Sándor Andor) kereste fel intézetünket. 
A diákok a kuláküldözés-téeszesítés pályázaton indultak, amelyet Nagykőrös város írt ki még tavaly ősszel. A konzultáció során intézetünk tudományos munkatársa, – aki korábban általános és középiskolában is tanított – Kiss Dávid válaszolt a felmerülő kérdésekre, és adott fogódzót a pályázati munkák minél eredményesebb elkészítéséhez. A dolgozatok összeállítása mellett szó esett az interjúkészítés, szakirodalom-gyűjtés, levéltári kutatás és a jegyzetelés módozatairól is.

A GULÁG-GUPVI emlékév civil pályázatai – A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából négy pályázati kiírást jelentetett meg  az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
Az „Elhallgatott történelem” témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja az eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése hazai és nemzetközi szinten; a „KOR-dokumentumok” témakörben a kiállításokat, vándorkiállításokat, tanulmányköteteket, regionális és helytörténeti kutatások anyagának megjelenését támogatják; „A mi történetünk” a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatását és ezek megjelentetését szolgálják; és az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” témakör pályázatainak célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolyként, vagy kényszermunkára. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik, további részletekről az emlékév hivatalos oldalán, a www.beszedesmult.hu és a www.emet.gov.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Megjelent a Századok, a Magyar Történelmi Társulat folyóiratának 2015. évi utolsó száma.
Több remek tanulmány mellett itt olvashatjuk Kiss Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársának A Munkásőrség utolsó hónapjai című írását is. (az előlap képe)

 

 

Egyetemként oktat tovább a gazdasági főiskola
Immár több mint egy esztendeje minden hónap első kedd estéjén zajlanak a VERITAS-estek a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában. E felsőfokú intézmény és a VERITAS Történetkutató Intézet együttműködése természetes, hiszen elkötelezett, tevékeny szereplői a magyar tudományos kutatói munkának. Mindezek nyomán a Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1-jén történt egyetemmé válásáról a hazai tudományos élet örömhíreként értesült a VERITAS Intézet.
Az elismert szakértőkből, rangos kutatókból álló vendégelőadói körrel kibővített rendezvénysorozat korábbi helyszíne a Lotz-terem volt, amely lenyűgöző arculatával méltón tükrözte a BGE patináját, 1857-ig visszanyúló történetét. Magas színvonalú oktatótevékenységének eredményeként az elmúlt időszakban hazánk legnagyobb főiskolájává, az ötödik legnépszerűbb felsőoktatási intézménnyé nőtte ki magát az intézmény. Fejlődésének újabb állomása az egyetemmé történt minősítés. A Sándorné Kriszt Éva rektor által vezetett, 18 ezer hallgatót képző BGE az alkalmazott tudományok egyeteme cím birtokában folytatja munkáját.

Ehhez kíván sok sikert – a további együttműködés reményében – a VERITAS Történetkutató Intézet valamennyi munkatársa!

A VERITAS Intézet és Nagykőrös Város Önkormányzata közötti együttműködés jegyében január 9-én (szombaton) három 11. osztályos diák, Motyovszky Sára a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból, valamint Magyar Martina Krisztina és Potocska Lujza a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumból - előzetes egyeztetés után - látogatást tettek Intézetünkben. A látogatás célja az volt, hogy szakmai - módszertani konzultációt folytassanak és segítséget kapjanak a Nagykőrös Város Önkormányzata által meghírdetett, a kuláküldözéssel és a téeszesítéssel foglalkozó pályázat elkészítésével kapcsolatosan.
A pályázni kívánó, 1998-1999-es születésű diákok mintegy másfél órás beszélgetést folytattak Marinovich Endre főigazgató-helyettessel és Kiss Dávid tudományos munkatárssal. 
Jövő szombaton, 2016. január 16-án, újabb diákcsoport érkezik hasonló céllal Intézetünkbe.

Elbúcsúztatta az óévet a VERITAS Intézet. Ünnepi alkalom, amikor a VERITAS történetkutatói és hivatali személyi állományának tagjai ebéddel egybekötött kollegiális találkozón elbúcsúztatják az óesztendőt, s természetesen újévi jókívánságaikat tolmácsolják egymásnak, partnereiknek abban a reményben, hogy 2016-ban tovább bővül az Intézet támogatói-, és érdeklődői köre. Az óbudai Kerék Vendéglőben rendezett összejövetelen részt vett Boross Péter, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testületének elnöke, titkára Sömjéni László, valamint Karvalics Helga, a Miniszterelnökség (ME) főosztályvezetője és Budai Miklós, az ME főosztályvezető-helyettese.

A jószomszédi kapcsolatokra való törekvés, a történelmi és az Európai Uniós kapcsolódási pontok, valamint a VERITAS Történetkutató Intézetnek a szomszédos országokban élő magyarság történelmére is vonatkozó kutatásai egyaránt indokolják a kölcsönösségre, együttműködésre történő törekvést.
Ennek jegyében tett látogatást a VERITAS Intézetben 2015. december 15-én őexcellenciája Alexandru Victor Micula rendkívüli és meghatalmazott román nagykövet, valamint Mihai Ráceala II. osztályú követségi titkár. Az intézet vendégeit Szakály Sándor főigazgató fogadta. A találkozón részt vett Marinovich Endre főigazgató-helyettes és Megyesi Csilla titkárságvezető. A megbeszélés során a nagykövet úr érdeklődött a VERITAS Intézet tevékenységéről, lehetőségeiről, valamint munkatársai kutatási területeiről. A találkozó végén Szakály Sándor átnyújtotta az intézet eddig megjelent kiadványait Románia budapesti nagykövetének.

Örömvasárnapon – Advent harmadik vasárnapján – megszületett Kovács Kálmán Árpád egyháztörténész kollégánk és felesége Eszter kisfia, Kovács Péter. Az édesanyát, Péterkét és természetesen a népes családjára méltán büszke édesapát szeretettel, barátsággal köszöntjük!

 

Rácz János történész munkatársunk Az ’56-os párhuzam erősen sántít című írását a Magyar Idők napilap után a FLAG Polgári Magazin is átvette. Olvassa el a cikket!A mai napon átadták A legsikeresebb szerző díj-at. A frissen alapított elismerést három kiadó (Magyar Napló, Széphalom Könyvműhely, Orpheusz) legnagyobb példányszámban eladott szerzői vehették át. A Magyar Napló Kiadó legsikeresebb szerzője Szakály Sándor történész, a Széphalom Könyvműhelyé Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, az Orpheusz Kiadóé Ughy Szabina fiatal költő. A százezer forintnyi könyvjutalommal járó díjat a kiadók vezetői: Oláh János, Mezey Katalin és Erős Kinga adták át a Józsefvárosi Galériában az Arany János Alapítvány által szervezett Versadvent című évzáró rendezvény keretében. MTI-OS: A Magyar Írószövetség közleménye ; Magyar Napló honlapja

A 60. életévét 2015-ben elérő dr. Szakály Sándor professzornak „60 éves szolgálati jelet” adott át az Országház Goblein-termében a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság nevében dr. Parádi József nyá. főiskolai tanár és mag. vitéz Zeidler Sándor. A társaság elnöke az eseményről Körlevélben (2015-169) tájékoztatta a tagságot.