Hírek

Első világháborús kiállítás a Magyarság Házában. Székelyek az első világháború harcterein címmel kiállítás nyílik holnap este hat órakor a Magyarság Házában. Megnyitóbeszédet Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója mond. Az eseményen Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója köszönti a látogatókat, majd a Gyergyóremetéről (Remetea)érkezett Nagy József történész tart előadást. A kiállítás március 2-ig ingyenesen látogatható.Január 16-án, szombaton újabb öt középiskolás diák (Bársony Zsuzsanna, Kövesdi Lilla, Miklós Dorottya, Szünder Dorina Ráchel és Veréb Sándor Andor) kereste fel intézetünket. 
A diákok a kuláküldözés-téeszesítés pályázaton indultak, amelyet Nagykőrös város írt ki még tavaly ősszel. A konzultáció során intézetünk tudományos munkatársa, – aki korábban általános és középiskolában is tanított – Kiss Dávid válaszolt a felmerülő kérdésekre, és adott fogódzót a pályázati munkák minél eredményesebb elkészítéséhez. A dolgozatok összeállítása mellett szó esett az interjúkészítés, szakirodalom-gyűjtés, levéltári kutatás és a jegyzetelés módozatairól is.

A GULÁG-GUPVI emlékév civil pályázatai – A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából négy pályázati kiírást jelentetett meg  az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
Az „Elhallgatott történelem” témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja az eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése hazai és nemzetközi szinten; a „KOR-dokumentumok” témakörben a kiállításokat, vándorkiállításokat, tanulmányköteteket, regionális és helytörténeti kutatások anyagának megjelenését támogatják; „A mi történetünk” a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatását és ezek megjelentetését szolgálják; és az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” témakör pályázatainak célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolyként, vagy kényszermunkára. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik, további részletekről az emlékév hivatalos oldalán, a www.beszedesmult.hu és a www.emet.gov.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Megjelent a Századok, a Magyar Történelmi Társulat folyóiratának 2015. évi utolsó száma.
Több remek tanulmány mellett itt olvashatjuk Kiss Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársának A Munkásőrség utolsó hónapjai című írását is. (az előlap képe)

 

 

Egyetemként oktat tovább a gazdasági főiskola
Immár több mint egy esztendeje minden hónap első kedd estéjén zajlanak a VERITAS-estek a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában. E felsőfokú intézmény és a VERITAS Történetkutató Intézet együttműködése természetes, hiszen elkötelezett, tevékeny szereplői a magyar tudományos kutatói munkának. Mindezek nyomán a Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1-jén történt egyetemmé válásáról a hazai tudományos élet örömhíreként értesült a VERITAS Intézet.
Az elismert szakértőkből, rangos kutatókból álló vendégelőadói körrel kibővített rendezvénysorozat korábbi helyszíne a Lotz-terem volt, amely lenyűgöző arculatával méltón tükrözte a BGE patináját, 1857-ig visszanyúló történetét. Magas színvonalú oktatótevékenységének eredményeként az elmúlt időszakban hazánk legnagyobb főiskolájává, az ötödik legnépszerűbb felsőoktatási intézménnyé nőtte ki magát az intézmény. Fejlődésének újabb állomása az egyetemmé történt minősítés. A Sándorné Kriszt Éva rektor által vezetett, 18 ezer hallgatót képző BGE az alkalmazott tudományok egyeteme cím birtokában folytatja munkáját.

Ehhez kíván sok sikert – a további együttműködés reményében – a VERITAS Történetkutató Intézet valamennyi munkatársa!

A VERITAS Intézet és Nagykőrös Város Önkormányzata közötti együttműködés jegyében január 9-én (szombaton) három 11. osztályos diák, Motyovszky Sára a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból, valamint Magyar Martina Krisztina és Potocska Lujza a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumból - előzetes egyeztetés után - látogatást tettek Intézetünkben. A látogatás célja az volt, hogy szakmai - módszertani konzultációt folytassanak és segítséget kapjanak a Nagykőrös Város Önkormányzata által meghírdetett, a kuláküldözéssel és a téeszesítéssel foglalkozó pályázat elkészítésével kapcsolatosan.
A pályázni kívánó, 1998-1999-es születésű diákok mintegy másfél órás beszélgetést folytattak Marinovich Endre főigazgató-helyettessel és Kiss Dávid tudományos munkatárssal. 
Jövő szombaton, 2016. január 16-án, újabb diákcsoport érkezik hasonló céllal Intézetünkbe.

Elbúcsúztatta az óévet a VERITAS Intézet. Ünnepi alkalom, amikor a VERITAS történetkutatói és hivatali személyi állományának tagjai ebéddel egybekötött kollegiális találkozón elbúcsúztatják az óesztendőt, s természetesen újévi jókívánságaikat tolmácsolják egymásnak, partnereiknek abban a reményben, hogy 2016-ban tovább bővül az Intézet támogatói-, és érdeklődői köre. Az óbudai Kerék Vendéglőben rendezett összejövetelen részt vett Boross Péter, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testületének elnöke, titkára Sömjéni László, valamint Karvalics Helga, a Miniszterelnökség (ME) főosztályvezetője és Budai Miklós, az ME főosztályvezető-helyettese.

A jószomszédi kapcsolatokra való törekvés, a történelmi és az Európai Uniós kapcsolódási pontok, valamint a VERITAS Történetkutató Intézetnek a szomszédos országokban élő magyarság történelmére is vonatkozó kutatásai egyaránt indokolják a kölcsönösségre, együttműködésre történő törekvést.
Ennek jegyében tett látogatást a VERITAS Intézetben 2015. december 15-én őexcellenciája Alexandru Victor Micula rendkívüli és meghatalmazott román nagykövet, valamint Mihai Ráceala II. osztályú követségi titkár. Az intézet vendégeit Szakály Sándor főigazgató fogadta. A találkozón részt vett Marinovich Endre főigazgató-helyettes és Megyesi Csilla titkárságvezető. A megbeszélés során a nagykövet úr érdeklődött a VERITAS Intézet tevékenységéről, lehetőségeiről, valamint munkatársai kutatási területeiről. A találkozó végén Szakály Sándor átnyújtotta az intézet eddig megjelent kiadványait Románia budapesti nagykövetének.

Örömvasárnapon – Advent harmadik vasárnapján – megszületett Kovács Kálmán Árpád egyháztörténész kollégánk és felesége Eszter kisfia, Kovács Péter. Az édesanyát, Péterkét és természetesen a népes családjára méltán büszke édesapát szeretettel, barátsággal köszöntjük!

 

Rácz János történész munkatársunk Az ’56-os párhuzam erősen sántít című írását a Magyar Idők napilap után a FLAG Polgári Magazin is átvette. Olvassa el a cikket!A mai napon átadták A legsikeresebb szerző díj-at. A frissen alapított elismerést három kiadó (Magyar Napló, Széphalom Könyvműhely, Orpheusz) legnagyobb példányszámban eladott szerzői vehették át. A Magyar Napló Kiadó legsikeresebb szerzője Szakály Sándor történész, a Széphalom Könyvműhelyé Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, az Orpheusz Kiadóé Ughy Szabina fiatal költő. A százezer forintnyi könyvjutalommal járó díjat a kiadók vezetői: Oláh János, Mezey Katalin és Erős Kinga adták át a Józsefvárosi Galériában az Arany János Alapítvány által szervezett Versadvent című évzáró rendezvény keretében. MTI-OS: A Magyar Írószövetség közleménye ; Magyar Napló honlapja

A 60. életévét 2015-ben elérő dr. Szakály Sándor professzornak „60 éves szolgálati jelet” adott át az Országház Goblein-termében a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság nevében dr. Parádi József nyá. főiskolai tanár és mag. vitéz Zeidler Sándor. A társaság elnöke az eseményről Körlevélben (2015-169) tájékoztatta a tagságot.

Az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában könyvbemutatót rendeztek a Széll Kálmán életművéről idén októberben megjelent „Törvény, jog, igazság” című könyvről. A szerzők között olvashatjuk a VERITAS Történetkutató Intézet két munkatársát, Schwarczwölder Ádámot és Anka Lászlót is, akik négy tanulmánnyal gazdagítják Széll Kálmán-életmű ismeretét. (Meghívó)

A VERITAS Történetkutató Intézet apraja-nagyja vidám hangulatban, dallal köszöntötte a Mikulást. A legfiatalabb résztvevő 6 hetes, a legidősebb 14 éves volt. Tekintse meg a teljes képet.

A VERITAS Történetkutató Intézet 2014-ben történt megalakulásától kezdve együttműködési megállapodások megkötésére törekszik potenciális partnereivel. Ezek sorában 2015. november 30-án a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal (TIT) is együttműködési megállapodás született.
Az 1841-ben kezdeményezett s három év múlva megalakulásában megerősített jeles társulat céljai több ponton találkoznak a Szakály Sándor történészprofesszor által vezetett VERITAS Intézet fő célkitűzéseivel, amelyek között hangsúlyozottan szerepel a tudományos ismeretterjesztés. Ennek jegyében a Gózon Ákos főszerkesztő irányította Élet és Tudomány című hetilap szerkesztősége számára a VERITAS Intézet témaajánlatokat tesz, és a kölcsönös egyeztetéseket követően tudományos ismeretterjesztő cikkeket készít. Minderről természetesen az intézet, illetve a szerkesztőség a saját honlapján is tájékoztatja olvasóközönségét. A történelmi témájú ismeretek népszerűsítése érdekében közhírré teszik a VERITAS Intézet rendezvényeit, valamint a VERITAS-kiadványok megjelenését is.

Munkatársunk, dr. Kovács Kálmán Árpád 2015. november 24-én a Hit Rádió Múltidő című műsorában Papp Patrik főszerkesztővel a Nagy Háborúról beszélgetett. Az eszmecsere fő súlypontjai a háború okai, a háború korábbiaktól eltérő jellege és hosszú távú következményei. A beszélgetés a tervek szerint a Rádió archívumának felállításával néhány héten belül hallgatható lesz az interneten is.

Szakály Sándor 60. születésnapja alkalmából, megtisztelő figyelmességet kapott a bécsi Magyar Napló szerkesztőségétől. Kő András ajándék-írásában, egy angol író, Norman Douglas mondásával indítja gondolatait: „Az a történész, aki rosszul teljesíti a kötelességét, megtéveszti olvasóit, és igazságtalanságot követ el a halottakkal szemben." Olvassa el a cikket.Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója 2015. november 18-án (szerda) a Hit Rádió Múltunk című műsorában a Magyarországi Tanácsköztársaságról, és annak mai megítéléséről beszélt.

A szocialista időszak kábítószer-fogyasztásáról, Rácz Józseffel és Bajzáth Sándorral közös, Repülök a gyógyszerrel című könyvéről beszél Tóth Eszter Zsófia ma este 20 órakor, a Hit Rádióban. (www.hitradio.hu)

(https://www.youtube.com/watch?v=WcAZsV7mngw)

Ujváry Gábor, kutatócsoport-vezető az egri Eszterházy Károly Főiskola Intézményi Doktori és Habilitációs Tanácsa felkérésére, a habilitációs bizottság tagjaként vett részt Dr. Albert Gábor, Ph.D. , Felekezeti elkülönülés és történelem-tankönyvválasztás a klebelsbergi korszakban című magyar és angol nyelvű habilitációs előadásain.

(http://eklektika.ektf.hu/2015/10/19/dr-albert-gabor-habilitacios-eloadasa)

Összesen 185 millió forinthoz jutott 19 dokumentum- és 10 ismeretterjesztő film a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Ember Judit-, illetve Kollányi Ágoston-pályázatának második fordulóiban a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A Médiatanács döntésének köszönhetően a közeljövőben portréfilm készül Zinner Tibor történészről, a szocialista rendszer kutatójáról is.

(http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=38933)

Szakály Sándor főigazgató a hét második felében, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) és a Müncheni Magyar Nyelvű Református Gyülekezet meghívására, az október 23-i megemlékezés ünnepi szónokaként Münchenbe utazik.

Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója Finnországba utazott, ugyanis a Jyväskylä Egyetemen tudományos minősítő eljárásban való részvételre kérték fel. Egy PhD hallgató doktori védésére, mint a disszertáció egyik opponense hivatalos.

A 2016 januárjában induló Fox News csatorna történelmi műsorához, Skrabski Fruzsina és Novák Tamás szerzőpáros - a Bűn és bűntelenség című film készítői -, próbafelvételt készítettek intézetünk munkatársával, Tóth Eszter Zsófiával a Biszku Béla ügyről. A történész szakértő ismertette Intézetünk álláspontját, miszerint a történészek feladata nem az ítélkezés, hanem az irat- és tényfeltárás a jogi eljárás számára. Vázolta a VERITAS Intézet 1945-utáni időszakot vizsgáló kutatócsoportjában Zinner Tibor vezetésével folyó projekteket: a budapesti népbíróság és népügyészség iratanyagának kutatásáról, valamint a bírák és ügyészek életrajzainak elemzéséről. A műsor további vendége Gellért Ádám nemzetközi jogász volt.

Anka László

„Summa cum laude” minősítéssel zárult Anka László, a VERITAS Intézet Dualizmus-kori kutatócsoport munkatársa, Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában című PhD disszertációjának nyilvános vitája az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskoláján.