A VERITAS Történetkutató Intézet éves költségvetése

2014
Kivonat a 2013. évi CCXXX. törvény – Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
2014. évi előirányzat (millió forintban)
Veritas Intézet 260,0
  Működési költségvetés  
    Személyi juttatások 192,4
    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6
    Dologi kiadások 12,0

 

A VERITAS Történetkutató Intézet éves költségvetése

2015
Kivonat a 2014. évi C. törvény – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
2015. évi előirányzat (millió forintban)
Veritas Intézet 260,0
  Működési költségvetés  
    Személyi juttatások 192,4
    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6
    Dologi kiadások 12,0