A kutatócsoport fő kutatási irányai:

  1. a Vörös Hadsereg magyarországi, 1944. évi katonai műveletei és 1994 közötti időszak vitás kérdései diskurzusban;
  2. a „moszkvai” típusú politikai berendezkedés bevezetése, kiépülése és „fénykora” Magyarországon;
  3. a sztálini rendszerrel szembeni ellenállás története;
  4. a Budapesti Népügyészség és Budapesti Népbíróság (és az utóbb magába olvasztott balassagyarmati, egri, esztergomi, kecskeméti, székesfehérvári és szolnoki vonatkozó jogszolgáltatók) korabeli irattári segédleteinek Budapest Főváros Levéltárában őrzött dokumentumai egyenkénti elemzésével az 1945. évi VII. törvénybe foglalt paragrafusok alapján a háborús és népellenes vádak alapján megvádoltak, majd elsőfokú büntetőeljárásban elmarasztaltak feltárása;
  5. a bírósági fórumrendszeren kívüli kádári megtorlás;
  6. politikai ítélkezés 1963 után;
  7. a dr. Antall József és dr. Boross Péter vezette kormányok tagjaival, vezető politikusaival mélyinterjúk készítése, valamint a vonatkozó levéltári, illetve irattári dokumentumok feltárása.