Főigazgató

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, DSc

főigazgató

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Törökkoppány, 1955. november 23.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: sandor.szakaly@veritas.gov.hu
Munkahelyi mobil: +36-30-790-32-49
Hivatali telefon: +36-1-79-51-284

TANULMÁNYOK

2006
a „történelemtudomány habilitált doktora” (ELTE)
2006
az MTA doktora (történelemtudomány) (MTA)
1990
a történelemtudomány kandidátusa (MTA)
1982
a bölcsészettudomány (történelem) doktora (ELTE)
1975–1980 ELTE BTK, történelem – könyvtár szak
1970–1974 Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Kaposvár

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2021– Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, kutató professzor
2020–2021 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár
2014– VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, főigazgató
2014–2019 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár
2013–2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, egyetemi tanár
2013–2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos rektorhelyettes
2012–2014 Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Horthy-kori témacsoport, témacsoport-vezető
2012–2013 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, intézetvezető egyetemi tanár
2011–2013 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője
2011–2012 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár
2010–2011 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, egyetemi tanár
2009–2010 Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár
2007–2009 Kodolányi János Főiskola, óraadó tanár
2007–2009 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, egyetemi tanár
2006–2007 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, tudományos szaktanácsadó
2005–2006 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, tudományos kutató
2004–2005 Magyar Országos Levéltár, főigazgatói tanácsadó
2001–2004 Duna Televízió Rt., alelnök
2001–2001 Duna Televízió Rt., kulturális igazgató
1999–2000 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, főigazgató
1997–1999 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, tudományos főmunkatárs 
1992–1997  Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltség, kirendeltségvezető-helyettes 
1991–1992  Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Legújabb és Jelenkor-történeti Osztály, osztályvezető 
1990–1991  Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos főmunkatárs 
1982–1990  Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos munkatárs 
1980–1982  Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos segédmunkatárs 

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBIZATÁSOK

2021– Magyar Nemzeti Múzeum Tudományos Tanácsadó Testülete, tag
2019– „30 éve szabadon" Emlékbizottság, tag
2018– 1914-1918 Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, tag
2018–2019 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Egyetemi Habilitációs Bizottság, tag
2018– Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, alelnök
2017–2021 MTA Történettudományi Bizottság, tag 
2000–2003 MTA Történettudományi Bizottság, alelnök 
1997–2014 MTA Történettudományi Bizottság, tag 
2011–2015 Magyar Történelmi Társulat, alelnök 
2007–2011 Magyar Történelmi Társulat, titkár 
2003–2007 Magyar Történelmi Társulat, alelnök 
1991–1992 Magyar Történelmi Társulat, titkár 
1991–2015 Magyar Történelmi Társulat, az igazgatóválasztmány tagja
2015– Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos társaság, alelnök
2013– Károli Gáspár Református Egyetem, Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság, tag
2010– Eszterházy Károly Egyetem, Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács, tag
2011– Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsa, elnök
1999–2007 Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsa, elnök
1997–2000 Magyar Országos Levéltár Tudományos Tanácsa, tag

KÖZÉLETI MEGBÍZATÁSOK

2022– Az Eötvös József Collegiumért Alapítvány kuratóriumának tagja
2022– „Szent István Díj” Alapítvány, kuratóriumi elnök
2021– Szociális Továbbképzési Minősítő Testület, tag
2021– Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, elnökhelyettes
2021– Nemzeti Kulturális Alap, Könyvkiadási Kollégium, tag
2019–2021 Nemzeti Kulturális Alap, Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, vezető
2016– Bezerédj Alapítvány, tiszteletbeli elnök
2014– Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, tag 
2014– Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, elnök
2011–2020  Honvéd Hagyományőrző Egyesület, elnök
2007– Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium elnöke
2006–2014 Somogyiak Baráti Köre, társelnök
2004–2007 Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium tagja
1999–2004 Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium elnöke
2009– Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, alelnök
2001–2009 Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, tag
2001–2016 Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a választmány tagja
2016–2019 Nemzeti Kulturális Alap, Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, tag
2014–2015 Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, tag
2012–2014 Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, vezető
1999–2003 Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága, tag
2005–2011  Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány, a kuratóriumi tagja 
2003–2020  Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, a kuratórium elnöke 
2000–2002 Tartalékos Katonák Országos Egyesülete, elnök
1999–2021 Nemzeti Kegyeleti (2006-tól Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti) Bizottság, tag 
1993–2011  Magyar Történelmi Film Alapítvány (2006-tól Közalapítvány), a kuratórium titkára 
1985–1992 Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, tag

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

2021– Rendvédelem-történeti Füzetek, a szerkesztőbizottság elnöke
2017–2020 Rendvédelem-történeti Füzetek, a szerkesztőbizottság tagja
2017– Rubicon, a szerkesztőbizottság tagja
2016 Emlékeztető, a szerkesztőbizottság tagja
2015– Századok, a szerkesztőbizottság tagja
2014–2021 Central European Papers, a szerkesztőbizottság tagja
2013–2015 Társadalom és Honvédelem, a szerkesztőbizottság tagja
2013– Nemzetbiztonsági Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2013–2014 Szakmai Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2012– Történelmi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2012– Honvédségi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2010–2017 Rubicon, a szerkesztőség tagja
2003–2008 Csángó Tükör, a szerkesztőbizottság tagja
2001–2003 New Hungarian Review, a szerkesztőbizottság tagja
2001– Magyar Napló, a szerkesztőbizottság tagja
1999–2000  Hadtörténelmi Közlemények, a szerkesztőbizottság elnöke 
1997– Bécsi Napló, a szerkesztőbizottság tagja 
1993–2007  Új Honvédségi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja 
1993–2000  Iskolakultúra, a történelem rovat vezetője
1991– Hadtörténelmi Közlemények, a szerkesztőbizottság tagja

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2021 Törökkoppány díszpolgára
2021 Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség Emlékérme
2021 Balatonföldvár díszpolgára
2021 Széchenyi-díj
2020 Honvéd Hagyományőrző Egyesület Jubileumi Emlékplakett
2020 Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere által adományozott emléktárgy
2020 Somogy Polgáraiért Díj
2019 Somogy megyei Príma-díj
2019 Közép-Európai Kutatásért Díj Életmű fokozata
2019 Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozata
2019 Eötvös József Collégiumért emlékérem és oklevél
2018 Az év legsikeresebb szerzője (Magyar Napló Kiadó)
2017 Bugát Pál-emlékérem
2016 Magyar Érdemrend középkeresztje
2015 Honvédelemért ktüntető cím, I. fokozata
2015 Szemere Bertalan-díj
2015 A legsikeresebb szerző díj
2015 A Világ Magyarságáért Díj
2014  Kaposvár Városért-díj
2013  A Korunk kulcsa 2013 díj
2012 Ex Libris Díj
2012  Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
2011  Dr. Szobonya Zoltán-emlékérem
2002 Supka Géza-emlékérem
2001 Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata
2001 Zrínyi Miklós-díj
2000 Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata
1998  Honvédelemért kitüntető cím, II. fokozata
1994  Honvédelemért kitüntető cím, II. fokozata
1993 Bezerédj-díj

IDEGENNYELV-ISMERET

  • orosz, katonai szaknyelvvel bővített felsőfokú állami nyelvvizsga,
  • német, katonai szaknyelvvel bővített középfokú állami nyelvvizsga,
  • angol, alapfok  (Nazareth College /Rochester, N. Y., USA/)

KUTATÁSI TERÜLET

  • Magyarország a második világháborúban 19381945
  • a magyar királyi csendőrség 19191945
  • a magyar katonai felső vezetés 19191945
  • a magyar katonai nevelés és tisztképzés 18681945
  • magyar sporttörténet

 

PUBLIKÁCIÓK

MTMT adatbázis