Schwarczwölder Ádám

tudományos munkatárs

Szervezeti csoport: Dualizmus-kori Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Pécs, 1985. október 15.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: adam.schwarczwolder@veritas.gov.hu
Hivatali telefon: +36-1-89-60-233

Munkahelyi mobil: +36-70-702-45-36

TANULMÁNYOK

2021 PTE, PhD fokozat
2011–2016 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, PhD-hallgató
2004–2011 PTE BTK, történelem és pedagógia szakos bölcsész és tanár
2000–2004 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, Pécs

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2021– VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos munkatárs
2014–2021 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos segédmunkatárs
2009–2011 PTE BTK Újkortörténeti Tanszék, demonstrátor

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2010– Történészcéh Egyesület, tag
2009– Magyar Történelmi Társulat, tag
2008–2011 PTE Grastyán Endre Szakkollégium, gazdasági referens
2008– PTE Grastyán Endre Szakkollégium, tag

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2013–2014 Nemzeti Kiválóság Program – Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj

ÖSZTÖNDÍJAK

2017 Ernst Mach Ösztöndíj, Bécs
2016 Klebelsberg Kuno Ösztöndíj, Bécs
2015 Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs

IDEGENNYELV-ISMERET

  • német, középfok (B2)
  • angol, alapfok (B1)

KUTATÁSI TERÜLET

  • Magyarország, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia 1849–1914 közötti politika- és gazdaságtörténete
  • az uralkodó, Ferenc József szerepe a mindennapi politikában
  • Széll Kálmán életútja

Publikációk

MTMT adatbázis