Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc

intézetvezető, kutatócsoport-vezető

Szervezeti csoport: Horthy-kori Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Budapest, 1960. november 24.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: gabor.ujvary@veritas.gov.hu
Munkahelyi mobil: +36-70-436-36-83
Hivatali telefon: +36-1-89-60-962

TANULMÁNYOK

2006– a történelemtudomány habilitált doktora (ELTE)
1997– a történelemtudomány kandidátusa (MTA)
1987–1990 ELTE, levéltár szak, ELTE
1979–1984 ELTE, magyar nyelv és irodalom – történelem szak
1975–1979 József Attila Gimnázium, Budapest

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2018 Kodolányi János Egyetem, az Emlékezetpolitikai és Történetírás-kutató Intézet Történetírás-kutató Tanszékének vezetője
2016 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, intézetvezető, kutatócsoport-vezető
2014–2016 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető
2013–2014 Országos Széchényi Könyvtár, mb. általános főigazgatóhelyettes, majd tudományos kutató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Egyetemi Tudományszervező Központ mb. vezetője
2013–2017 MTA BTK Történettudományi Intézete, tudományos főmunkatárs
2004–2013 Kodolányi János Főiskola, főiskolai docens, 2005-től főiskolai tanár
(2012–2013: tanszékvezető főiskolai tanár;
2010–2012: tudományos rektorhelyettes;
2008–2010: intézetigazgató főiskolai tanár;)
2002–2004 Balassi Bálint Intézet, főigazgató
2000–2002 Bécsi Magyar Történeti Intézet, igazgató; egyben Collegium Hungaricum, Bécs, tudományos igazgató
1998–1999 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, titkárságvezető-főosztályvezető
1994–1998 Collegium Hungaricum, Bécs, tudományos igazgatóhelyettes
1992–1994 Magyar Országos Levéltár, főlevéltáros
1991–1992 Művelődési és Közoktatási Minisztérium, fogalmazó
1990–1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem Szaklevéltára, mb. igazgató
1987–1990 Eötvös Loránd Tudományegyetem Szaklevéltára, főlevéltáros
1986–1987 Képes 7 hetilap, archiváló
1985–1986 Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa, dokumentátor
1984–1985 Országos Széchényi Könyvtár, könyvtáros

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2021– Magyar Nemzeti Múzeum Tudományos Tanácsa, tag
2016 a Magyar Történelmi Társulat választmányának tagja
2013–2017 az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Magyar Tudományosság a Kárpát-medencén Kívül Albizottsága tagja
2012–2015 a Magyar Országos Levéltár Tudományos Tanácsának tagja
2011– a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának tagja
2010–2012 a Magyar Akkreditációs Bizottság Bölcsészettudományi Bizottságának tagja
2009– a Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének vezetője
2006–2012 a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Bizottságának alelnöke (2011-ig, utána a Bizottság tagja)
2000– az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának tagja

KÖZÉLETI MEGBÍZATÁSOK

2018 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Trianon Centenáriumi Emlékbizottságának tagja
2011–2013 Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2013-as emlékévet előkészítő bizottságának tagja
2011–2012 a Klebelsberg Ösztöndíjalapítv kuratóriumának tagja
2010– a Pásztor Lajos Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja
2010–2013 a Nemzeti Kultúráért Egyesület Kulturális történetírás szekciójának vezetője, 2012-től etikai bizottságának és választmányának tagja
2010– a Budapest Fórum Egyesület elnöke
2002–2010 a magyar UNESCO Bizottság tagja
2002–2006 az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások kuratóriumának tagja
1999–2004 a Klebelsberg Ösztöndíjalapítvány kuratóriumának tagja
1995–2004 az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány tanácsadó tagja

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

2013 a Central European Papers szerkesztőbizottságának tagja
2012– a Nemzeti Évfordulók Titkársága szerkesztőbizottságának tagja
2011– a Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai sorozat szerkesztője
2010– a Rubicon szerkesztőbizottságának tagja
2010– a Publikationen des Ungarischen Geschichtsforschung in Wien sorozat szerkesztőbizottságának tagja
2007– az Ungarn-Jahrbuch szerkesztőbizottságának tagja
2003– a Lymbus. Magyarságtudományi közlemények (megjelenik évente) főszerkesztője

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK, CÍMEK

1999 Miniszteri elismerés (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)
2004 Balassi Bálint Emlékérem (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)
2005 c. egyetemi docensi cím (ELTE)
2011 a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál Érdemérme
2013 Szent-Györgyi Albert-díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
2016 Közép-Európa kutatásáért Díj, szenior fokozat
2017 Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, polgári tagozat

IDEGENNYELV-ISMERET

  • német: középfokú állami nyelvvizsga (1990)
  • angol: szakszöveg olvasási szint
  • latin,orosz: alapfok (egyetemi záróvizsga)

PUBLIKÁCIÓK

MTMT adatbázis