Dr. Orosz László, PhD

tudományos főmunkatárs

Szervezeti csoport: Horthy-kori Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Miskolc, 1972. március 11.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: laszlo.orosz@veritas.gov.hu
Hivatali telefon: +36-1-79-54-051
Munkahelyi mobil: +36 70 379 12 33

TANULMÁNYOK

2007 PhD, történelemtudomány (ELTE)
1991–1996 ELTE BTK, történelem szak
1986–1990 Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2014–  VERITAS Történetkutató Intézet, tudományos főmunkatárs 
2010–2014  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, főiskolai docens 
2012 Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, tudományos munkatárs
2011 Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, tudományos munkatárs
2006–2009 Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, fiatal kutató / tudományos segédmunkatárs
1999–2005 Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, egyetemi tanársegéd
1997 Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Megyei Igazgatóság, fogalmazó II.

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2016– Történelemoktatók Szakmai Egyesülete, tag
2015– Magyar Történelmi Társulat, tag
2007– MTA Köztestület, tag
1994–1995  Magyar Történészhallgatók Egyesülete, Ellenőrző Bizottság, tag

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

1995–1996 Köztársasági Ösztöndíj
1995 Tudományos Ösztöndíj, ELTE BTK
1994 Tudományos Ösztöndíj, ELTE BTK
1994  Batthyány Alapítvány díja

IDEGENNYELV-ISMERET

  • német, középfokú állami nyelvvizsga
  • orosz, középfok (ELTE Idegen nyelvi Lektorátus)
  • latin, alapfok (ELTE Idegen nyelvi Lektorátus)

KUTATÁSI TERÜLET

  • Németország történeti-politikai Délkelet-kutatása és a „Südostforschung" intézményi hátterének kialakulása
  • Fritz Valjavec munkássága és magyarországi kapcsolatrendszere
  • a Kárpát-medencei németség története és kultúrája
  • identitásfelfogás és radikalizálódás a német nemzetiség körében a trianoni Magyarországon

PUBLIKÁCIÓK 

MTMT adatbázis