A századfordulón, majd a két világháború közötti időszakban Bácska legnagyobb példányszámú napilapja a Fenyves Ferenc tulajdonában álló Bácsmegyei Napló volt. Összeállításunkban a lap néhány olyan, az 1918-as októberi–novemberi összeomlás kulcsmomentumáról szóló tudósítását mutatjuk be, amelyek révén betekintést nyerhetünk arról, hogy egy vidéki újság hogyan látta, élte meg az impériumváltást közvetlenül megelőző időszakot, illetve a megszállás első napjait.

A válogatásban olvashatunk a fegyverszünetről, a Bácska korabeli statisztikai adatairól, az 1918. október 31-i szabadkai és budapesti eseményekről. Közöljük azt a korabeli részletes tudósítást, amely Károlyi Mihálynak az antant és a szerb hadsereg képviselőivel Belgrádban folytatott tárgyalásairól számol be, valamint bemutatjuk a már szerb megszállás alatt, 1918. november 19-én megjelent vezércikket is, amelyből a magyarellenes uszítás és a cenzúra bevezetése miatti tiltakozásról szerezhetünk tudomást.

A képek sorrendje:

1.Tudósítás a fegyverszünetről, 1918. október 6.2.

2.Korabeli statisztikai kimutatás a Bácska etnikai arányairól (Bácskát a jugoszláv birodalom követeli), 1918. október 31.

3.Szabadka csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, Budapestet elfoglalta a Forradalmi Tanács, 1918. november 1.

4.Károlyi tanácskozása az antant főparancsnokkal, 1918. november 9.

5.Cenzúra és más egyebek, 1918. november 19.

 

 Fotó forrása: BSBG

Közzéteszi: Dévavári Zoltán