Az alábbi forrás a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának MSZMP Archívumából került elő. A dokumentum az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának állásfoglalását tartalmazza a rendszerváltoztató év, 1989. augusztus 20-ával kapcsolatban. A szövegben megfigyelhető az a tipikus „kettős beszéd”, népfrontos gondolat, amely a rendszerváltoztató MSZMP elitre oly jellemző volt. A rendszerváltoztatást elkerülhetetlen, össznemzeti, történelmi kihívásként igyekszik feltüntetni, amelynek kezdeményezője, alakítója, tevékeny részese szerinte maga is. 

„Magyar Szocialista Munkáspárt                                                          JEGYZŐKÖNYV MELLÉLLETE

                                                                                                                              PB/9/3a

Somogy Megyei Bizottsága                                                                             K: 70 pld.

               Kaposvár

                                                 Az államalapító üzenete ma is aktuális

                      Az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának állásfoglalása aug. 20-ról

Újabb nemzeti ünnepünk közeleg, amely magában hordozza a lehetőségét, hogy társadalmunk különböző csoportjai és politikai erői közeledjenek egymáshoz, hogy az ország életében valósuljon meg a nemzeti összefogás.

Az államalapításra, Szent Istvánra, az új kenyérre, és alkotmányunkra emlékezünk augusztus 20-án. Államalapítónk életműve példát adott. Felismerte, hogy a magyar nép csak akkor maradhat fenn, ha alkalmazkodik a kialakult európai körülményekhez, ha úgy alkotja meg a magyar államot, hogy az magyar legyen és ugyanakkor európaivá váljon.

Ma az államalapító példája különösen időszerű. A világ megváltozott, az alaphelyzet, a kihívás hasonló e próbatételt követelő időszakban. Fel kell zárkóznunk Európához, megtanulni, átvenni mindazt, amit a fejlett világ számunkra kínál.

A felismerésen túl a következetes megvalósítás a záloga annak, hogy országunk kikerüljön a gazdasági, társadalmi és politikai válságból. Mindezt csak milliók cselekvőkészségére építve érhetjük el. E feladat megvalósítása során találkoznia kell a munkás, a pedagógus, a mérnök, az orvos, a politizáló, és attól távolmaradó emberek józan gondolatainak és szándékának az állam, az egyházak, a politikai pártok és csoportosulások törekvéseinek. Közös cselekvésünk részesei az országban, s a Somogyban élő nemzetiségiek is, akik büszke nemzettudattal, anyanyelvüket, kultúrájukat ápolva élhetnek e hazában.

Az évforduló további aktuális politikai mondanivalója a jogállamiság gondolata. Ennek szellemében készülünk a választásokra és munkálkodunk a politikai intézményrendszer átalakításán.

Az új kenyeret megszegve, őseink évszádos hagyományait felelevenítve arra kell mindenekelőtt gondolnunk, hogy legyen az ország minden lakójának kenyér az asztalán.

Az MSZMP Megyei Bizottsága Somogy lakosságához, népfrontbizottságokhoz, az egyházakhoz fordul és javasolja, hogy a települések hagyományait felelevenítve tartsunk új, gazdag szellemiségű ünnepségeket. Meg vagyunk győződve, hogy Somogy párttagjai az évezredes üzenetből merített hittel, a nép javára, a néppel együtt kívánnak cselekedni a magyar társadalom boldogulásáért.

MSZMP Somogy Megyei Bizottsága”

 

Közzétette: Bertalan Péter