Amint azt már a VERITAS honlapon megjelent cikkemben említettem: Szűr Mihály esete, „legendás” ÁVO előli menekülése, szorosan összefüggött az 1947. november 17-én kivégzett Jaczkó Iván és Vizy Károly statáriális perével. Ez utóbbiak állítólagos robbantásos merénylet tervei, illetve „mérgezett” levelekkel eltervezett akciói mögött úgy tűnik az Államvédelmi Osztály munkatársai álltak; sőt, ösztönözték Jaczkó Ivánt, a Magyar Testvéri Közösség perben elítélt Jaczkó Pál testvérét a cselekvésre.

A vizsgálati anyagokban, a jegyzőkönyvekben megtalálható egy titokzatos „pénzes ember”, „Fóris – vagy egyes dokumentumokban Flóris – Elemér”, aki azt állította Jaczkónak, Vizynek, és Szűr Mihálynak, hogy amerikai kapcsolatai vannak. Mindez pénzt és politikai támogatást jelentett egy szerveződő kommunistaellenes csoportnak, amely cserébe terrorista akciókat hajtott volna végre. Vizynek és Jaczkónak ez az egész akkor lett gyanús, amikor az állítólag „Fórisnak” hívott amerikai összekötő egy olyan tervet akart rábízni az „összeesküvőkre”, amely már annyira elrugaszkodott volt a lehetőségektől, hogy arra szavakat sem lehetett találni. Nem véletlen, hogy ez a „merénylet terv” már része sem lett az eljárásnak. Nyilván a bíróságot is komolyan szórakoztatta és elgondolkodtatta volna a túl nyilvánvaló, ávós beugratás.

Idézném Vizy Károly 1947. november 13-án jegyzőkönyvbe foglalt vallomását: „Fóris ezután az egyik találkozón bejelentette, hogy Rajk László belügyminisztert valami módon tegyék el láb alól. Én ezt akkor megtagadtam és azt mondtam, hogy ha öngyilkosok akarunk lenni, akkor másszunk fel a turulmadárra és onnan a Dunába ugrunk. Fóris ekkor bejelentette, hogy az amerikaiak figyelnek bennünket és ha nem teszünk úgy, ahogy ezek akarják, akkor könnyen sétakocsikázásra kerülhet a sor. Jaczkóval együtt megmondtuk, hogy ettől nem félünk, mert ha valamit csinálni akarnak, akkor még mindig van annyi időnk, amennyi az amerikaiak lelövésére elegendő. Fóris ekkor azt mondta, hogy ez az utolsó figyelmeztetés. Szür Mihállyal újból találkoztunk és ekkor azt mondta, hogy Fóris megbízhatatlan. […] Szür gyanúját osztottuk és elhatároztuk, hogy Fórissal valamiképpen – ha ez igaz – végzünk. Megmondtuk Fórisnak, hogy a munkát végrehajtottuk, de most már, mi is akarunk találkozni az amerikaiakkal. Fóris bejelentette, hogy ennek semmi akadálya nincs, az aktatáska felhasználása után.” [Forrás: Ifj. Szűr Mihály-ügye ÁBTL 1.3.2.4 K-119/1. 115–116.]

A Rajk László belügyminiszter ellen tervezett, amerikaiak által pénzelt merénylet, már olyan abszurd szál, amely egyre inkább azt a gyanút táplálhatja bennünk, hogy esetleg „Fóris” feladta volt Jaczkó Pál testvérének bevonásával egy mellékpert kreálni a Magyar Testvéri Közösség ügyhöz, amely bemutatta volna, hogy valóban létezett egy kommunista, azaz a sajátos nézőpontjuk szerint, államellenes tevékenységet folytató terrorista csoport, amely „imperialista” hálózatba kapcsoltan dolgozik a „népidemokrácia” elpusztításán. Vagy Fórisnak egy előzetesen kitalált Rajk-merénylettel kapcsolatos perben kellett volna szerepelnie.

A forrás utolsó mondatában szereplő aktatáska arra a pokolgépre utalt, amelyet a csoportnak – „Fóris” megrendelésére – fel kellett volna robbantania a Városházán, ahol 1947 november 13-án ezért találkoztak. Itt egyébként Szűr Mihály édesapja volt a garázsmester. Talán nem véletlenül találta ki ezt „robbantási” helyszínt az ÁVO.

Az is gyanús, hogy a városházi találkozás és az állítólag az épület III. emeletén elhelyezett és végül fel sem robbant pokolgépes ügy után, az aznap esti újabb, Fóris szervezte találkozón buktatták le őket. Csakhogy a statáriális eljárásban Fóris Elemér nem szerepelt, bár a vádlottak hivatkoztak rá. Az 1947. november 18-án megjelent Népszavában már azt is megemlítették, hogy újságíróként dolgozott. A Friss Újság szintén november 18-án publikált cikke – amely képet is közölt a tárgyalásról – Fórisról csak annyit közölt „szökésben lévő”. Nos Szűr Mihály, akit amúgy emlegetnek a perben, szintén nem volt jelen a tárgyaláson. Őt – amint azt a VERITAS honlapján egy korábban publikált cikkben megírtam – másra akarta felhasználni az ÁVO. A kulcsszereplő és az eljárás megoldásának kulcsa tehát Fóris, akit a kihallgatási anyagok szerint Vizy Károly ismert meg és mutatott be Jaczkó Ivánnak.  Az eddig átnézett aktákból több mint valószínűsíthető, hogy az ÁVO mesterkedései állnak Jaczkó Iván és Vizy Károly kivégzése mögött. A kutatást tovább kell folytatni…

Rácz János