Hetven éve, hogy 1951 májusában a Magyar Dolgozók Pártjának javaslatára létrehozták az Állami Egyházügyi Hivatalt. A szovjet mintára működő szervezet a vallás teljes megszüntetéséig az egyházak és egyházi személyek megfigyelését tűzte ki célul, és a politikai rendőrség eszköztárát felvonultatva, titkos módon gyűjtötte az adatokat az egyházi személyekről. Az Állami Egyházügyi Hivatal nem egyedül végezte az ellenőrzést, hanem szoros együttműködésben állt a belügyminisztériummal és az állambiztonsággal. Besúgók százai jelentettek a kommunistákkal való együttműködést elutasító lelkészekről, papokról, presbiterekről és egyházi személyzetről. Az alábbiakban Ordass Lajos, mártírsorsú evangélikus püspöknek az Egyesült Államokban tett látogatásáról olvashatunk egy jelentést.

 

„A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma

Szigorúan titkos!

A Magyar Népköztársaság Követsége  

Hollós alez. e. részére illetékességből megküldöm sk. olvashatatlan

Washington.

Washington, 1957. szeptember 11.

Tárgy: Magyar evangélikus delegáció az Egyesült Államokban

193/1957. szig. titk.

Július végén az amerikai Országos Evangélikus Egyházi Központtól levelet kaptunk, amelyben értesítettek bennünket, hogy néhány nap múlva az Egyesült Államokba érkezik Ordass püspök vezetésével egy hattagú evangélikus papi delegáció, hogy részt vegyen a Minneapolisban rendezett világértekezleten. Még aznap táviratoztam Budapestre, érdeklődve a delegációról, utasítást kérve a velük való kapcsolatra. 4-5 nap telt az érkezésig, de válasz nem jött, s így a Központ véleménye nélkül utaztam New Yorkba, ahová a hat magyar delegátus hajón érkezett.

A megérkezés napján délben megrendezett sajtóértekezlet előtt sikerült az amerikai egyházi központban összeköttetést találni az amerikai és magyar egyházi vezetőkkel. Megtudtam Ordass püspöktől, a delegáció vezetőjétől, hogy Budapestről azzal indították útnak őket, hogy a követség majd várja és kalauzolja a delegációt. Még személyes üdvözleteket is hoztak. A sajtóértekezleten nem vettem részt, nem akarva ezzel esetleges kellemetlen helyzetet teremteni, mivel az épületbe érve számos magyar disszidenst láttam és hallottam, akik mind a sajtóértekezletre igyekeztek. A hangos bemutatkozást természetesen mindenki hallotta, de incidensre nem került sor. Az amerikai egyházi vezetők igen szívélyesek voltak és valószínűleg ez is megnyugtatóan hatott számos jelenlevő kedélyre

Aznap délután Nyulasi elvtárssal együtt feketére hívtuk meg a magyar papokat, akik részletesen beszámoltak amerikai útjuk programjáról.

A világértekezlet sajtóvisszhangjára vonatkozó legfontosabb sajtókommentárokat táviratilag jelentettem. Azokból is nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai propaganda igyekezett meglovagolni az Ordass püspökkel kapcsolatos eseményeket, azt, hogy két évig börtönben volt, majd állítólag hat évig házi őrizetben, míg októberben rehabilitálták. Több sajtóértekezleten tettek is fel számos kérdést erre vonatkozóan, de Ordass kitért a válasz elől.

Általában elmondható, hogy az amerikai sajtó számos olyan megfogalmazást adott Ordass szájába, amelyet ő nem mondott. A leggyakoribb ilyen óvatos, de nyilvánvalóan barátságtalan mondása az volt a sajtó szerint, hogy ne kérdezzenek tőle olyant, amelyre adott válasza megnehezítené visszatérését Magyarországra. Ezt legutolsó találkozásunk során a püspök kifejezetten cáfolta előttem.

Ennek ellenére azonban azt is meg kell mondani a teljesség kedvéért, hogy Ordass püspök részéről egyetlen olyan szó sem hangzott el, amely kedvező lenne a magyarországi politikai rendszer és a jelenlegi kormány számára. Ez emberileg ugyan érthető, hiszen évekig üldözték, míg végül rehabilitálták, de a jelenlegi sem ideális helyzet.

Hazautazása előtt a püspök Washingtonba jött, ahol ebéden láttam vendégül. Részt vett még az ebéden László alezredes, katonai attaché is. Ennek folyamán is megnyilvánult, hogy mihelyt politikai kérdésre került sor, Ordass abban a pillanatban megmerevedett, elnémult. Részletesen beszámolt azonban útjáról, annak eredményéről és számos személyi ismeretség szempontjából is érdekes dolgot mondott el.

Felmerült még egy kérdés: az amerikai egyház Luther-filmet és egy film-vetítőgépet adott ajándékba a magyar evangélikus egyháznak. A szállítással és a vámmal kapcsolatban lennének bizonyos nehézségek. Ordass szerint az Állami Egyházügyi Hivatal tud a filmről és nincs ellene kifogása, hogy Magyarországra vigyék. Amennyiben minden felmerülő kérdés tisztázódna az egyik hajósfutárral haza tudnánk küldeni a filmet és a gépet. Annak idején kérünk majd erre vonatkozó értesítést.

Itt említjük meg, hogy az elmúlt hetekben két magyar egyházi személy New Havenbe érkezéséről is értesültünk az itteni sajtóból. Kérjük, hogy az amúgy is kis számban Amerikába utazó delegációkról idejében értesítést kapjunk.

Zádor Tibor

id. ügyvivő”

 

Közzéteszi: Géczi Róbert

Kép: © Géczi Róbert