Mozgó Világ, 2016. április

E címmel jelent meg Kovács M. Mária és Ungváry Krisztián cikke a Mozgó Világ 2016. áprilisi számának 17–28. oldalán. A 30 pontba szedett írás válasz a Rubicon történelmi folyóirat januári számában napvilágot látott Ujváry Gábor-elemzésre, amely Hóman Bálint (1885–1951) történész, illetve 1932 és 1938, valamint 1939 és 1942 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere tudományos és politikai pályafutását tette górcső alá. Ujváry Gábor történész-levéltáros, a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-korszakot kutató csoportjának vezetője, fő tudományos kutatási szakterülete a két világháború közötti magyar művelődés és oktatás, tehát – többek között – a Hóman Bálint-i életút avatott ismerője.