Heti Válasz, 2018. január 11.

„Hetvenöt évvel ezelőtt, 1943. január 12-én indult meg az a szovjet támadás, amely történelmünk egyik nagy tragédiájához, a Don-kanyarba küldött 2. magyar hadsereg megsemmisüléséhez vezetett. Az eseménysorozatról, javarészt a kommunista diktatúra tendenciózus történetírása nyomán, máig számos mítosz él. Az egyik legmakacsabb legenda szerint a seregtestet eleve rosszul szerelték fel és tudatosan küldték a halálba. Valójában a 2. hadsereg megkapta a rendelkezésre álló készletek csaknem felét, a fegyverzetet és a felszerelést a meglévő kilenc hadtesttől egyenlő arányban vonták el. A hadvezetés tehát – a háború után terjesztett rágalmakkal ellentétben – a Magyar Királyi Honvédség legkorszerűbben felszerelt hadseregét küldte a keleti hadszíntérre. Tragikus sorsát 1942 tavaszán még nem lehetett megjósolni” – olvasható Illésfalvi Péter Halálba küldött hadsereg? című cikkében.

Letölthető PDF