Bihari Napló, 2018. január 26.

A nagyváradi napilapban olvasható:

„A Magyar Polgári Egyesület az elmúlt években számos rangos konferenciát, előadást szervezett Nagyváradon és Bihar megyében. Mindezeket folytatva, 2018-ban is megszervezik a Polgári Esték nevű, elsősorban a magyar történelemmel foglalkozó rendezvénysorozatot.

Nagy József Barna, a Magyar Polgári Egyesület elnöke a sajtónak arról számolt be, hogy 2018-ban a centenáriumi évre, eseményekre való tekintettel, az előadások 1918-ról, illetve a trianoni békediktátumhoz vezető útról szólnak majd. Összesen tizennégy előadást terveztek be, amelyeket a Partiumi Keresztény Egyetemen hallgathatnak majd meg az érdeklődők. Az előadásokat úgy állították össze, hogy minden alkalommal más témát dolgoznak fel, mutatnak be, de összefüggéseiben a magyarság számára sorsfordító történelmi események hátterére is rámutatnak.
A 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés előzményeit, következményeit és a két múlva szintén centenáriumba lépő trianoni diktátum hátterét is bemutatják az érdeklődőknek, természetesen majd 2019-ben és 2020-ban is megszervezve az adott időszakot bemutató változatos előadásokat.
A neves történészek, kutatók, szakemberek és a Polgári Egyesület vezetői azokat várják az előadásokra, akiket érdekel történelmünk jelzett korszaka, akik az igazságot, a történelmi összefüggéseket keresik, akik nem a mítoszt, hanem a tényeket akarják hallani, tudni, ismerni minden időben, így ebben a centenáriumi évben is.

Mint Nagy József Barna elmondta, az első világháború, a nemzetiségi törekvések, a trianoni diktátum nem csupán történelem, hiszen ezeknek a sorsfordító éveknek, eseményeknek máig ható, a jelenünket is meghatározó következményei vannak. Csak úgy tudjuk napjainkban az önrendelkezésért vívott küzdelmünket folytatni, ha maradéktalanul megismerjük a történelmi összefüggéseket, ha tanulunk a hibákból és erőt merítünk a jó példákból. Az Egyesület minden érdeklődőt vár az ingyenes előadás-sorozatra. Azokat, akik legalább tíz előadáson részt vesznek, az Egyesület vezetősége év végén értékes ajándékkönyvekkel és egyéb meglepetésekkel jutalmazza.

Az első előadásra január 30-án, kedden 17 órától kerül sor, amikor Koszta István író, hadtörténész mutatja be Erdély a Nagy Háborúban, 1914–1916 augusztus című kötetét.

A további előadások szintén a Partiumi Keresztény Egyetemen lesznek, a következők szerint: február 20., kedd, 17 óra, Beke Mihály András újságíró, diplomata – Mikor lesz vajon szobra Ceauşescunak?; március 20., kedd, 18 óra, Szidiropulosz Archimédesz történész, a Trianoni Szemle főszerkesztője – Az összeomláshoz vezető út; április 3., kedd, 18 óra, dr. Makkai Béla történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense – Nemzeti(ségi) törekvések az Osztrák–Magyar Monarchiában és a trianoni „békéltetés”; április 24., kedd, 18 óra, Köő Artúr történész, a Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusza, a Trianon Múzeum külső munkatársa – Paulusokból Saulusok, Erdélyi román politikusok a dualizmus idejéből; május 8., kedd, 18 óra, prof. dr. habil. Szakály Sándor történész, az MTA doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója – A honvédő Székely Különítmény, Székely Hadosztály; május 22., kedd, 18 óra, Gottfried Barna történész, a Magyar Nemzeti Levéltár SzabolcsSzatmár-Bereg megyei levéltárának főlevéltárosa – Egy kicsit még nagyobb Románia, Szenátusi és képviselőházi választások 1919-ben a Tiszántúlon; június 5., kedd, 18 óra, dr. Ligeti Dávid történész, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa – Háború Erdélyért 1916– 1917; szeptember 25., kedd, 18 óra, Domonkos László író, szerkesztő, a Trianoni Szemle munkatársa – Mi kezdődött azon az 1918-as őszön?; október 2., kedd, 18 óra, dr. Fleisz János történész, egyetemi tanár, a Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének elnöke – Nagyvárad a változások forgószelében, 1918.; október 16., kedd, 18 óra, Gali Máté történész, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa – Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés; november 6., kedd, 18 óra, dr. habil. Ujváry Gábor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa – Erdély és a magyar kulturális politika a 20. század első felében; november 27., kedd, 17 óra, Nagy Szabolcs történész, a Veszprém Megyei Levéltár munkatársa – Az 1916-os román betörés és következményei; december 11., kedd, 17 óra, prof. dr. habil Gulyás László történész, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem – Hogyan született meg Nagy Románia Versailles fényes termeiben?"