Magyar Hírlap, 2015. április 17.

Alapos elemzést ad könyvében Bába Iván a magyarországi rendszerváltásról

A Veritas Történetkutató Intézet is megkezdte saját könyveinek kiadását. E kötetek a tudományos műhelyben zajló munka fontos bizonyítékai, és színvonalas válaszok a kétkedőknek, akik olyannyira ellenezték tavaly év elején a Veritas megalakítását.

Bába Iván jegyzi a Veritas Történetkutató Intézet könyvsorozatának nemrég megjelent első kötetét. Az Antall-kormány külügyi helyettes államtitkára nemrég bemutatott könyvének címe, Rendszerváltoztatás Magyarországon. A mű mindenekelőtt abban haladja meg a rendszerváltoztatással kapcsolatos eddig megjelent visszatekintéseket, hogy nemcsak a leggyakrabban emlegetett időszakra, az 1987 és 1990 közötti szűk három esztendőre teszi a hazai átalakulások folyamatát, hanem sokkal tágabb intervallumban gondolkodik. Egészen a népi írók mozgalmáig, illetve a magyarországi polgári radikalizmus megerősödéséig tekint vissza. Ez lényegében a jól ismert népi–urbánus felosztása a magyar szellemi életnek, Bába Iván azonban egy harmadik pólust is talált a régi képlethez, szerinte a rendszerváltoztatás hajnalán a népi–urbánus csoportok mellett megjelent a reformközgazdászok köre is, mint olyan szellemi iskola, amelynek önálló véleménye volt a szocialista rendszer válságáról és a szükséges reformokról. 

tovább a weoldalra
archivált PDF