szél-járás 2015/2 82.oldal

szél-járás, 2015. június VIII. évfolyam 2. szám

Recenzió - Sáringer János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához I. (VERITAS - Magyar Napló Budapest, 2015.)

Sáringer János mintegy hatszáz oldalas forrásgyűjteménye 1990 májusától 1990 decemberéig sorakoztatja föl az Antall-hagyatékból, illetve a Külügyminisztérium irattárából fölszabadított alapvető dokumentumokat. Olyan meghatározó, s a rendszerváltozásról, mint félmúltunkról ma a napi politika ponyvájára is vett kérdéskörökről, mint a szovjet csapatok kivonása, e folyamat időrendje, az euro-atlanti integráció kiépítése, a szomszédos államokkal és a határon túli magyarokkal kapcsolatos alapelvek, valamint a visegrádi együttműködés (ma V4) létrehozása.
A kötetben közölt 134 irat roppant beszédes. Porba dönt például alapvető közbeszédbeli tévedéseket a szovjet csapatkivonás főszereplőiről, időrendjéről, okairól és mikéntjéről, a Varsói Szerződés felbomlasztásának körülményeiről, a nyugati (amerikai-német) anyagi segítség mértékéről vagy a magyar-cseh(szlovák) viszonyt mérgező bős-nagymarosi kérdéskör kezdeteiről.
A szegedi történészként indult szerző, ma a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa a kötet bevezetéséhez csatolt jegyzetében leszögezi: „az 1990-es évektől a 2010-es évek elejéig a magyar külpolitika stratégia céljai az antalli sarokpontok voltak.”

archivált PDF