Magyar Élet, 2015. július 16.

Magyarország Kormánya a 373/2013. (X.25.) számú rendeletével létrehozta a VERITAS Történetkutató Intézetet.
Az Intézet legfontosabb 2014. évi feladata volt a szervezeti és személyi keretek kialakítása, illetve a tudományos munka megkezdése. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a történelmi kutatóintézetekkel, a levéltárakkal, a könyvtárakkal és a múzeumokkal való együttműködésre. Szakmai tevékenységünkben a legfontosabb a dualista állam (1867–1918), illetve a két világháború közötti, valamint az 1944-től 1994-ig tartó időszak politika-, társadalom- és eszmetörténetének a tárgyilagos bemutatása. Ennek eredményes ellátásához az Intézeten belül három kutatócsoport alakult:
1. a Dualizmus-kori Kutatócsoport (1867–1918);
2. a Horthy-kori Kutatócsoport (1918–1945);
3. az 1945 utáni Kutatócsoport (1945–1994).

Az Intézet létrejötte újszerű lehetőséget teremt a történész szakma és a média kapcsolatára. Értékrendjét ugyanis ez az eszközrendszer közvetítheti a leghatékonyabban a közvélemény számára. Ennek érdekében kutatóink készen kell hogy álljanak szakmai álláspontjuk érvelő, átütő erejű kifejtésére és megvédésére.

archivált PDF