Szemre Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság körlevele, 2020. szeptember 17.

A Honvédségi Szemlében Szakály Sándor által közölt A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia parancsnokai 1919-1945. című tanulmányt és a Magyar katonapolitika és haderőszervezés a forradalmak (1918-1919) korában című recenziót szemlézi Parádi József.

Letölthető PDF