Hírklikk, 2021. május 3.

Harkai Péter: Nyilvános vitára hívja Orbánt az ismert vallástörténész: ki tud többet Magyarországról…? „[…] A mindeneket igazgató félelem és a remegés még a szakmai öntudatot is képes lecsendesíteni, elhalkítani, s ebben az üvöltő csöndben természetessé, rutinszerűvé válik annak tudomásulvétele, hogy igaz módon megszólaltatni a történelmet kizárólag az erre a célra hatalmi szóval létrehozott, s elnevezésében is büszkén ezt hirdető, csinosan kistafírozott VERITAS Intézet, vagy a Magyarságkutató Intézet, meg az összes többi kormánytröszt képes […]” 

Tovább a linkre