Hóman Bálint

Bécsi Napló, 2015. szeptember-októberi szám

2014-ben két kötet is megjelent Klebelsberg Kunóról. Az egyik kötet szerzője, a másiknak Vertel Beatrix grafikusművész mellett társszerzője Ujváry Gábor, aki az album szemelvényeit válogatta, az előszót, a Klebelsberg-életrajzot és a jegyzeteket írta.
Ujváry Gábor Klebelsberg kötete nem csupán politikai portré, de korrajz is. Klebelsbergnek a trianoni sokk utáni kiáltástalan helyzetben kellett megpróbálni újrapozícionálni a kényszerpályára sodródott Magyarországot: „Csak egyetlen út van nyitva előttünk, amelynek elzárására még Trianon sem volt elég leleményes: a szellem és a kultúra útja.” (…)

archivált PDF