Gondola.hu, 2015. december 13.

Antall József, a rendszerváltoztató miniszterelnök
Az ellenzék Antall Józsefet elutasító magatartását felváltotta a „bezzeg akkor, bezzeg ő” attitűd a mai kormányzati gyakorlat kritikájaként.

„Halála után két nappal hívtak a tengeren túlról telefonon. – Hogy vagytok? – kérdezték. – Árván. – tört ki előlem szinte azonnal, s ez az érzés máig kísért.” A várbeli Litea Könyvesbolt és Teázó vezetője, Bakó Annamária még egy könnycseppet is kitörölt a szeme sarkából december 11-én, pénteken, az általa szervezett könyvbemutatón felszólalva. Erre is utalhatott Klára asszony, egykori miniszterelnökünk özvegye arról szólva, mennyire megható, sőt, kész csoda, hogy 22 évvel Antall József halála után ennyit fogalakoznak életművével, ennyire él emlékezete. (...)

A könyv néhány jelenlévő szerzője közül Kapronczay Károly szólalt meg. Volt mondanivalója, lévén Antall Józsefnek a Toldy Gimnáziumbeli egykori tanítványa, később munkatársa a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, a rendszerváltoztatást követő néhány évig kormányzati felelősséget vállaló kollégája. Végigtekintve az Antall Józsefről eddig megjelent köteteken megkísérelte azok tipizálását. Elismeréssel szólt a VERITASTörténetkutató Intézet fiatal munkatársainak forrásfeltáró tevékenységéről. Hangsúlyozta, mennyire időszerű annak a kormányzati időszaknak a feldolgozása, melyet Antall József neve fémjelez. (...)

ugrás a weboldalra
archivált PDF