Magyar Fórum, 2016. január 7.

Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi” – Klebelsberg Kuno

Napjainkban a két világháború közötti Magyarország politikusai közül Horthy Miklós kormányzó, Bethen István, Teleki Pál és Gömbös Gyula mellett valószínűleg Klebelsberg Kuno kerül a legtöbbször szóba a magyar sajtóban és közbeszédben. A vele való – sajnos leginkább felszínes – foglalkozásnak igazi reneszánszát éljük. Az utóbbi években számos intézményt is elneveztek róla, szinte kultikus figurává vált. Az elmúlt évtizedekben sokan elemezték munkásságát, többnyire azonban csak részletkérdésekre koncentráltak. 1942 után ez a kötet tesz kísérletet az egész életpálya összefoglalására, megmutatva, mi az, ami pályafutásáról és annak nagyszerű teljesítményeiről – és néhány megvalósíthatatlan vagy torzóban maradt tervéről – viszonylag már ismert, feltárt és tudományosan is megalapozott eredményeket hozott. Ám egyben kijelöli a Klebelsbergre vonatkozó kutatások újabb irányát is: nevezetesen a vallás- és közoktatásügyi minisztersége előtti, már későbbi önmagát építő, eddig kevésbé ismert életszakasz jelentőségét.

Ujváry Gábor történész, a kötet bevezetőjében kiemelte, hogy a Horthy Miklós nevével fémjelzett korszak az utóbbi három évtizedben a magyar történelemtudomány egyik legnépszerűbb, legtöbbet kutatott, könyvtárnyi szakirodalommal rendelkező területévé vált. Többször változó és sokszínű megítélésén túl részben annak köszönhetően, hogy a művelt nagyközönség érdeklődése töretlen a két világháború közötti Magyarország sorsa iránt. (...)

archivált PDF