Magyar Hírlap, 2016. február 9.

Szakály Sándor publicisztikái kötetbe gyűjtve

Miért és hogyan oktatták a történelmet a magyar katonatisztképző intézményekben 1872 és 1945 között; ki volt az utolsó magyar katona, aki megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztje kitüntetést; milyen érdemeik voltak a kolozsvári magyar királyi IX. honvéd hadtest parancsnokainak a második világháború éveiben; mi az igazság a magyar királyi 2. honvéd hadsereg, továbbá a híres Szent László hadosztály parancsnoka „háborús bűnössége" ügyében; hogyan fékezte meg a Legfelsőbb Hadúr a tisztek politizálási hajlamát; miért léptünk be a második világháborúba, és miért nem tudtunk kiugrani? – többek között ilyen kérdésekre ad választ Szakály Sándor a Történelem és publicisztika című új kötetében.

 A Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója azon – nem túl nagyszámú – történészek egyike, aki nemcsak vastag monográfiákat ír, tudományos köteteket szerkeszt és forrásokat ad közre magyarázva azokat, hanem rendszeresen hosszabb-rövidebb publicisztikákban foglalja össze egy-egy kutatási témáról kialakított nézeteit, és osztja meg azokat a szakmainál szélesebb olvasóközönséggel, a tudományos ismeretterjesztés igényével és szándékával. A havi-, heti- és napilapokban, például a Magyar Hírlapban közreadott írások óhatatlanul „rövid életűek”, holott az általuk tárgyalt témák és problémák többnyire tartós figyelemre és érdeklődésre érdemesek. (...)

tovább a weboldalra
archivált PDF