Élet és Tudomáy, 2015. december 18.

A történésznek „sine ira et studio” (harag és elfogultság) nélkül kell vizsgálnia a múltat és legjobb tudása szerit kell kutatási eredményeiről számot adnia. A VERITAS Történetkutató Intézet azzal a céllal kezdte meg működését, hogy fiatal szakmai erők bevonásával elsődleges források felhasználásán alapuló, modern történetelméleti irányzatok ismeretében kialakított kutatási szemléletmóddal, a magyar történelmi tudat torzulásainak korrekciójával tárja fel az elmúlt mindegy másfél évszázad magyar történelmét.

Az idén tavasszal megjelent évkönyv az első jeletősebb nyomtatásban megjelent kiadványuk, mely a kiegyezéstől az Antall József, majd Boross Péter vezette kormányok működésének végéig tekinti át a magyar múltat. (…)

archivált PDF