Szakály Sándor

Megélt történelem

E főcímmel és „Szakály Sándor: akik más történészi álláspontot képviselnek, azokat nem kell ellenségként kezelni, hanem vitázni velük” alcímmel jelentetett meg interjút Szakály Sándorral, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójával a Magyar Demokrata című hetilap 2014. szeptember 10-i számának 18-20. oldalán. Az interjút Bándy Péter vezető szerkesztő készítette.

Szakály Sándor részletesen bemutatta a 2014 januárjától indult intézet létrehozásának szükségességét, fő céljait, valamint terveit, kiemelvén, hogy a tudományos kutatómunka, illetve szakmai publicitás, partneri kör és események szervezése mellett nagy hangsúlyt helyeznek az érdeklődő nagyközönség körében történő ismeretterjesztésre, melynek jegyében a VERITAS Intézet és a Magyar Demokrata együttműködési szerződés kötött, melynek keretében egy történelmi ismeretterjesztő rovat indult ez év szeptemberétől.

A széles körben ismert, népszerű hetilap szóban forgó interjújában a VERITAS főigazgatója természetesen az eddigi – alaptalanul megfogalmazott – váda(skodáso)król, bírálatokról, a német megszállás áldozatainak emlékműve körüli vitáról is részletesen, kendőzetlenül kifejtette álláspontját.

Ennek lényegét e gondolata fejezi ki: „Nem állítom, hogy az enyém az egyetlen, megfellebbezhetetlen igazság. De ezeket a vitákat szakmai alapon, források bemutatásával kell lefolytatni ahelyett, hogy vádaskodunk, bélyeget ragasztunk egymásra!”

(Bándy Péter: Megélt történelem Magyar Demokrata XVIII. évf. 37. szám)