Rólunk írták

Új Ember, 2019. február 7.

A katolikus hetilap mellékletében, a Mértékadóban interjú jelent meg Egerszegi Edittel, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ügyvezető titkárával. A Berzsenyi és Takáts nyomában című interjút Lőrincz Sándor készítette.

Index, 2019. február 4.

„Az MTA intézetei bojkottálják a Palkovics-féle látszatpályázatokat, el se induljanak a létüket a politikától függővé tévő rendszerben – ezt akarja az akadémiai dolgozók meghatározó része. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint az 5000 munkatárs egzisztenciális érdekeiről alig esik szó, de nem csak ez, az egész magyar tudomány jövője forog kockán. Alulról akarják kikényszeríteni, hogy az MTA vezetése álljon bele a konfliktusba, és ne engedjen a zsarolásnak.”

Kolozsi Ádám írása. Tovább a linkre

Szakszervezetek.hu

Örülünk, Vincent?, 2019. február 3.

Jules (lásd: Ponyvaregény) újra megszólalt. Tovább a linkre

Magyar Hang

Népszava, 2019. február 2.

Bolgár György írása. Tovább a linkre.

Letölthető PDF

Magyar Narancs, 2019. január 31.

Szelektív hulladékgyűjtés című írás. Letölthető PDF

Szombat, 2019. január 30.

Kőszeg Ferenc Jönnek és mennek című  írása.

„Találóan mondta Szakály Sándor: a kamenyec-podolszki tömeggyilkosság közvetlen előzménye, a rendezetlen állampolgárságú külföldiek kitoloncolása az országból 1941-ben, a magyar hatóságok szempontjából jogszerű idegenrendészeti intézkedés volt. Pintér Sándor belügyminiszter is úgy véli, a menedékkérők szögesdrót mögé zsúfolása, éheztetése jogszerű idegenrendészeti intézkedés, amely még csak szabadságkorlátozást sem jelent, hiszen a menekülők bármikor visszatérhetnek Szerbiába.”

Letölthető PDF

Mérce, 2019. január 29.

Diószegi-Horváth Nóra nincs mit csináljon, unatkozik. Ezért ír. Többek között ezt: „És miközben Orbán Viktor rendszeresen találkozik és tárgyal Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, idehaza a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, Szakály Sándor a Magyar Hírlap hasábjain mentegeti a zsidótörvényeket, Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke antiszemita gyilkost méltat, a kormány évek óta, szisztematikusan igyekszik 70 évet kiradírozni a történelmünkből és újjáéleszteni a Horthy-kultuszt (és akkor a Megszállási emlékműről és a Hóman-szoborról még nem is beszéltünk).”
Tovább a linkre

Vasárnap, 2019. január 29.

„A csehszlovák megszállás alóli felszabadulásra, az 1919-es városvédő harcra emlékeztek kedden Balassagyarmaton. Cikkünkben a megemlékezés mellett az 1919-es „dicső eseményeket” foglaljuk össze.” Tovább a linkre

Index, 2019. január 28.

Kolozsi Ádám írása.

„A közmegítélés szerint az igazi veszély a társadalomtudományokat és a bölcsészeket fenyegeti. Ők azok, akik közül többeket kormányzati irányból korábban is értek politikai támadások, és volt intézmény, (a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) amit elejtett megjegyzésben Palkovics konkrétan megszüntetendőnek mondott. Ráadásul ugyanezen a területen hoztak létre a Fidesz-kormányzás alatt az elmúlt években olyan párhuzamos állami intézményi struktúrát (a történettudományban: VERITAS Intézet, László Gyula Intézet, most januártól pedig a Kásler alá tartozó Magyarságkutató Intézet), ami kedvezményezettje lehet az MTA elleni politikai harcnak.”

Magyar Hang, 2019. január 25.

Radnóti Zolán teljes  írása az alábbiakban olvasható:

 

„Közismert a Grimm testvérek meséje a szabókról, akik a nagy semmivel öltöztették fel a királyt, és a körülötte állók nem merték neki megmondani, hogy bizony meztelen. Ez a mese most éppen Szakály Sándor történész gondolatai és a körülöttük lévő súlyos csend kapcsán jutott eszembe.

Megjelent egy interjú Szakály Sándorral, a VERITAS Intézet főigazgatójával, aki a Nagy Imre-szobor elvitele kapcsán feltett kérdésnél talált alkalmat, hogy megint a zsidókérdéssel foglalkozzon.

És most álljunk meg egy szóra, vagyis egy általa idézett névnél! Prohászka Ottokár.

A magyar kormány által is sokra becsült püspök, felsőházi tag. Elismerése kapcsán említi meg Szakály, hogy ideje lenne már kicsit nagyvonalúbban újradefiniálni az antiszemitizmust. Hadd idézzem meg a püspök szellemét és szavait (1920-ból)! „A zsidóság mindenütt elterpeszkedett, elfoglalta a vezető állásokat, uralkodott az irodalomban és kultúrában, meghódította a sajtót, amelynek hangját is megszabta, így jutott a zsidóság mindenütt irányító szerephez, az igazi magyarok pedig visszahúzódtak, mert számukra a vezető elem (a zsidóság) idegen és érthetetlen maradt. Igen, a valódi magyarok, különösen, ha keresztények is voltak, gyűlöltek, lebecsültek vagy elnyomottak lettek. A zsidó írókat, művészeket, tudósokat az égig magasztalták, a zsidókat »zsenik«-ként csodálták, míg a keresztényeket, a magyarokat agyonhallgatták, megrágalmazták vagy kigúnyolták. A zsidó szellem főképpen Budapest felett uralkodott, ahol a zsidóság biztonságban érezvén magát, leplezetlenül megmutatta a maga igazi, nemzetietlen, idegen, kihívó énjét.” Én ugyan nem vagyok történész, ám ez a szöveg eléggé antiszemitának tűnik. Azonban Prohászka „javára” írandó, hogy legalább őszinte ember volt, és nem titkolta, mit is gondol a zsidókról. „Érdemes lenne egyébként végre tisztázni, mit is értünk antiszemitizmus alatt” – mondja Szakály. „Tisztázni!”, azaz „nyissunk egy új lapot”.

Nagyon merem remélni, hogy a központi „letisztázási” vágy nem azt jelenti, hogy a főigazgató úrnak egy hazug és mindenkire nézve káros gondolatmenetnek, egy új (?) emlékezetpolitikának kell megágyaznia. „Egy kifosztott és megcsonkított állam húsz év alatt lényegében felzárkózott az európai középmezőnyhöz, ami bizony komoly teljesítmény. Azt is hangsúlyoznám, hogy nem szabad a több évtizeddel későbbi tudásunkból fakadó elvárásokat megfogalmazni az akkori döntéshozókkal szemben.” Szakály – a Horthy-korszak-témakörben – tekert még egyet a hangerőn, hogy a folyton ajvékoló zsidók hangját elnyomja, és így az interjú végén már szinte nem is értjük, miért nem rehabilitáljuk, ha ennyire jó volt. És még csak most értünk el a beszélgetés egyik legfontosabb részéhez, a numerus claususszal kapcsolatos eszmefuttatáshoz! „Azzal kapcsolatban is sok a félreértés. Az 1920-as törvény abban az értelemben korlátozta a felsőoktatásba bekerülők számát, hogy az megfeleljen minden magyarországi nemzetiség és népfaj lakossági arányának. Csakhogy a jogszabály nem is vonatkozott valamennyi egyetemre és karra, a szövegben konkrétan nem is szereplő zsidóságba pedig csak az izraelita hitűek, vagyis azok tartoztak bele, akik nem keresztelkedtek ki. Ezt lehet sérelmezni, ám attól ez még nem jogfosztás, hanem – meglátásom szerint – jogkorlátozás, és semmiképp nem helyes zsidótörvénynek nevezni.” Finoman cizellálta mondatait az intézményvezető. Szerinte az állampolgárok közötti jogegyenlőség felváltása „faji” szempontokkal nem nagy ügy, de azért „lehet sérelmezni”.

Értsd: megengedi, hogy „sérelmezzük”.

Igen, ez az a törvény, amely korlátozta az ilyen-amolyan „népfajok” közép- és felsőoktatási beiratkozását, hogy a beiratkozási arányok megfeleljenek a „népfajok” lakossági arányszámának.

Sőt – közli örömmel Szakály – ez nem is vonatkozott minden egyetemre!

Sőt a kikeresztelkedett zsidókat nem is érintette!

Sőt, nem is volt konkrétan leírva a törvényben „zsidó” szó.

Hát nem nagyszerű?

Azaz, Szakály logikája szerint, csak azért nem volt jogfosztás, mert a kikeresztelkedettekre nem vonatkozott?

Igen, csak azokra vonatkozott, akik még annak ellenére is akartak egyetemre járni, hogy zsidóknak mertek megmaradni. Ja… keménynyakú egy „faj” ez… Az ilyen makacs ember igazán csak önmagát hibáztathatja az őt ért kellemetlenségekért és sorsának rosszabbra fordulásáért.

Ám gondolatmenete legszebb része akkor következett, amikor a szakértő elmondja: „A két világháború közötti korszakban például úgy vett el a magyar állam zsidó tulajdonban lévő mező- és erdőgazdasági ingatlanokat és tartozékaikat, hogy az átengedett ingatlanokért harmincéves futamidejű, 3,5 százalékos, utólagos kamatozású, zárolt pengőkötvényekkel kívánt fizetni.” Jaj. Az általános iskolában megtanultuk, hogy a II. világháborúban Magyarország egy olyan állam oldalán állt, amelyik már régóta elhatározta, hogy a zsidókérdést a „maga eszközeivel” fogja megoldani, amelynek 1942 óta már neve is volt: Endlösung, azaz „végső megoldás”.

Idézném Moldova György írását a Hitler Magyarországont: „Nincs igaza, Smidelius, én Horthynak minden búzaszemről kötelezvényt adtam, mely háború utáni kifizetésre szólt. Tehát az elhozott áruk ki nem fizetéséért a szövetségeseket terheli a felelősség, mert a győzelmükkel megakadályoztak abban, hogy az ígéretemet megtartsam.

– De én úgy tudom, mein Führer, ön akkor sem szándékozott fizetni a magyaroknak, ha megnyeri a háborút.

– Az más kérdés, Smidelius, nyugodjon meg, akkor nem is merték volna kérni.” Mint már említettem, nem vagyok történész, de azt gondolom, hogy egyszerűen állami rablás történt. A jogfosztás után a kifosztásig, majd a népirtásig vezettek az események. „Ezt lehet sérelmezni, ám attól ez még nem jogfosztás, hanem – meglátásom szerint – jogkorlátozás, és semmiképp nem helyes zsidótörvénynek nevezni.” „Lehet sérelmezni…” Köszönjük!

Magyarként, európaiként és zsidóként élnék a nagyvonalú ajánlattal! Sérelmezem, hogy megszűnt a magyar honpolgárok törvény előtti egyenlősége! Sérelmezem, hogy megszűnt a modern magyar nemzet alapja! Sérelmezem, hogy Petőfi Sándor egyik legfontosabb követelését: „jogot tehát, emberjogot a népnek” kitépték a könyvekből!

Szakály megnyilatkozásai – aki hozzáértő ismerőseim szerint komoly hadtörténészi életművel rendelkezik – már rég nem egy történész megnyilvánulásai, hiszen e szakma nélkülözhetetlen feltétele az elfogulatlan mérlegelés képessége, a kíváncsiság és a nyitottság. Szakály Sándor intézményvezető jelenleg kevés nyitottsággal, ám jóval több elfogultsággal szemléli a magyar történelmet.

Megszólalásait senki sem elemezné, ha nem felelős pozícióban, afféle „állami” történészként mondaná őket. Így viszont azt a látszatot kelthetik, hogy Magyarországon félhivatalos álláspont lehet a népfajok közötti megkülönböztetés mentegetése, bagatellizálása.

Unom az egészet!

Nem akarok a zsidók sérelmeiről írni! Nem akarok a magyar félmúltról írni, amikor a közeli jövő erkölcsi kérdéseinek kapcsán bőven volna miről közösen gondolkodnunk.

De mindig előjön ez a zsidókérdés… És szeretnék visszatérni Szakály mondataira, mert nem véletlenül jelentek meg egy kormányközeli médiumban.

Komoly problémáim vannak, és magam sem tudom, hogy mit lehet válaszolni.

Egyrészt van a sokak által (beleértve magát a miniszterelnököt is) nyomatékosított zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben elve.

Többször is elhangzott, hogy a magyarországi zsidó közösség biztonságban érezheti magát, hiszen meg vannak védve. A biztonságot illetően valóban csak jókat lehet mondani – ezt nem is vitatja senki.

De hogy kitől vannak a magyarországi zsidók megvédve? Ezt csak találgatni tudom.

Meg vagyunk védve az antiszemita cselekményekkel szemben, azaz nem lehet a hazai zsidókkal szemben büntetlenül fizikai erőszakot alkalmazni. Ez üdvözlendő, olyannyira, hogy a Mazsihisz és annak vezetése ennek minden lehetséges alkalommal hangot is ad, itthon és külföldön egyaránt. És hivatalosan is meg vagyunk védve az iszlám migránsoktól.

Ám a Szakály-interjú olvasása közben egy kérdés motoszkál bennem: az általunk antiszemitának gondolt közbeszéd, megszólalások tömkelegével szemben is vajon ilyen hatásos védelemben részesül-e a magyarországi zsidóság?

Szégyen ide, szégyen oda, ebben azért nem vagyok olyan biztos.

Plakátokat fújtak le Dávid-csillaggal. Folyamatosan zajlik a sorosozás – nemzetközi összeesküvéssel karöltve.

És most a numerus clausus revideálási szándéka… Miért kell egyáltalán ennyire kitüntetett szerepet adni az ilyen típusú gondolatoknak?

Szeretném tudni, mit gondol mindezekről a magyar kormány! Merre van a zéró tolerancia?

Szeretném világgá kiáltani, hogy aki hisz abban, hogy nem a származásnak vagy a vallási hovatartozásnak kell meghatároznia az életesélyeket, az nem áll oda a numerus clausust mentegetni!

Ez nem szakkérdés. Ez emberség, magyarság és tisztesség kérdése.

Ha hirtelen ilyen kényesek lettünk Nagy Imre múltjára, akkor miért nem vagyunk kényesek Prohászka Ottokáréra? Most ez akkor kettős beszéd? Meztelen a király?

Ahhoz, hogy otthagyjuk végre a XX. századot, annyi kéne csak, hogy egyszer, egyetlenegyszer egyértelműen, teljes konszenzussal leszögezzük, hogy a faji diszkrimináció nemzetellenes és emberellenes. És ezt nem csak „lehet”, hanem „kell” is sérelmeznünk.

Ez nem a zsidók dolga, hanem mindannyiunké.

Ne kelljen már ezt félévente újra és újra elmondani!

Kérem, beszéljünk már végre értelmes és fontos dolgokról.

Tényleg, barátaim, Magyarország nem az első nektek?”

Letölthető PDF

Tovább a linkre

 

 

168 óra, 2019. január 24.

Bíró Veronika az akadémikusok aggodalmáról ír: „A történészeknek az katasztrófa, ha átláthatatlan rendszerben versenyezniük kell például a VERITAS Történetkutató Intézettel. Ez viszont a csillagászokat nem érinti, mert nincs olyan intézmény, ami versenyezhet velük.”

Tovább a linkre

Véleményünk szerint, ha nem ragaszkodnak az akadémia történészei a történelmi materializmushoz, illetve, ha nem félnének „a magyar múlt dicsőítésétől”, nincs aggodalomra okuk.

Élet és Irodalom, 2019. január 18.

Három cikk is foglalkozik Szakály Sándor személyével és a VERITAS Intézettel. Karsai László   Ki kavar? című cikkében írja: „Nagy Imrével kapcsolatosan Szakály régi módszerével él: kimond történelmi tényeket, más, ugyancsak fontos tényeket pedig elhallgat, vagy jelentőségüket csökkenteni próbálja. Szerinte Nagy Imre csak az utolsó pillanatban döntött, amikor a nemzet és az eszme között kellett választani.” (Letölthető PDF)

Tovább a linkre

Helyesbítés (ÉS, XIII. évfolyam, 4. szám, 2019. január 25.) tovább a linkre

Kenesei István „Olyan világ jön” című írásában a Magyarságkutató Intézetről és a populizmusról közli véleményét: „A populizmus fő sodrát alkotó elitellenesség és annak a nemzetközileg elismert, mértékadó akadémiai tudományosság ellen irányuló vonulata tehát kormánypolitikává vált.”  (Letölthető PDF)

Tovább a linkre

 

Vörös Kata „Az előző nyolc gazdag esztendő után 2018 szeptemberében kormányhatározatban olvashattunk arról, hogy a hitközség tulajdonába került a holokauszt gyermekáldozatainak szánt leendő múzeum, a Sorsok Háza, majd szinte napra pontosan két hónap elteltével arról értesülhettünk, hogy az EMIH-hez köthető Tett és Védelem Alapítvány (TEV) kormányzati támogatásban részesül” – írja a Gyűlöletet és harcot ünneplünk című cikkében. (Letölthető PDF)

Tovább a linkre

 

Magyar Narancs, 2019. január 24.

Radnóti Zoltán írása.

„Az én tanácsom csak annyi, amennyit maga a kormány is minden létező fórumon elmond: védjék meg a honi zsidóságot. Kérjék meg például Szakály Sándort, egy hivatalos kormányzati intézmény vezetőjét, hogy ne mentegesse a numerus clausust, és ne akarja az antiszemitizmus fogalmát, mint ígéri, úgy újradefiniálni, hogy abba Prohászka Ottokár nyílt és brutális antiszemitizmusa ne férjen bele. Ne minősítse a kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosságot egyszerű „idegenrendészeti intézkedésnek” (ami nem tud mást jelenteni, mint hogy az urak csak lelkiismeretesen tették a dolgukat). A kormánypárti képviselők ne méltassanak fehérterrorista, különítményes tömeggyilkosokat, ahogyan Lezsák Sándor tette Héjjas Ivánnal alig negyedéve. A sor még hosszan folytatható volna. Ettől védjenek meg bennünket! De nem is bennünket, hanem önmagukat, mindenkit. Az egész magyar társadalmat. Mindezt nem váltja ki a csontok búvárlása, ezt a hosszú évekig tartó utat nem lehet egy háromhetes kutatással letudni. Ha a kormány tisztázná kirekesztett, meggyilkolt honfitársainkhoz fűződő viszonyát, ha nem a politikai igényeihez rendezné a történelmet, akkor sokkal egyszerűbb, ám sokkal fontosabb lépést tennénk a meggyilkoltak emlékének befogadásáért. Mert ez minden, amit 2019-ben tehetünk értük – és még inkább önmagunkért, a befogadó és boldog magyar nemzeti közösségért."

Letölthető PDF

 

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

 

 

Dehir, 2019. január 21.

Legújabb könyvét mutatja be Hollósi Gábor jogtörténész: az interjúkötet az Antall-Boross-korszak legjelentősebb, még élő egészségügyi-politikai döntéshozóival tartalmaz beszélgetéseket.

Tovább a linkre

Medicalonline

 

 Index, 2019. január 20.

Szeretnék élni, de most szénné égett holt testemre van szüksége a nemzetnek címmel Kolozsi Ádám a fél évszázada mártíromságot szenvedett fiatalról ír. A szerző Tóth Eszter Zsófia írására hivatkozik, valamint köszönetet mond munkatársunknak.Tovább a linkre

Népszava, 2019. január 19.

Sebes György tévéműsorokkal kapcsolatosan kifejtett véleménye. 

„Különösen pedig akkor jön jól ez a fajta elfogultsággal párosuló műsorvezetés, amikor beengednek a stúdióba ellentétes nézeteket képviselő embereket is. Hiszen erre is van példa. Amikor azt próbálták megfejteni, érdemes-e egyáltalán Nagy Imre szobrot tartani Budapesten, szót kapott Eörsi László történész, az 56-os események elismert kutatója. Igaz, mellette azért ott ült a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese, Máthé Áron, valamint egy másik történész, Szerencsés Károly, hogy legyen, aki megmondja a tutit (még ha ebben a kérdésben szinte lehetetlen is). Amikor pedig egy másik adásban arról volt szó, van-e - és ha igen, miért - napjainkban is antiszemitizmus, akkor Szakály Sándor és Karsai László vitázott, valóban szembesítve egymással álláspontjaikat.” Letölthető PDF

Tovább a linkre

 

Magyar Hírlap, 2019. január 19.

Friss társadalomtörténeti kutatások a reálisabb mai Magyarország-képért címmel ifjabb Bertényi Ivánnal jelent meg interjú.

Letölthető PDF

Tovább a linkre

168 óra, 2019. január 17.

Buják Attila kérdéseire Paksa Rudolf  történész válaszol a Kimosdatás szómágiával című interjúban. A beszélgetés a történelemi és az emlékezetpolitikai igazság kérdésére fókuszál.

Letölthető PDF

 

Válaszonline, 2019. január 16.

Jeszenszky Géza mindenféle lecsúszásokról” beszél a Stumpf András által készített interjúban.

Tovább a linkre

Heti TV, 2019. január 14.

A Világ Zsidó Szemmel műsorban Szakály Sándor főigazgató neve is szóba kerül. Beszélgetőtársak: Seres Attila műsorvezető, Radnóti Zoltán főrabbi és Gyarmati István külpolitikai szakértő.

Teljes műsor

Kapost.hu, 2019. január 13.

„Néhány napja, tizedikén este került sor Kaposváron arra csendes tiltakozásra, amelyen a szülőváros polgárai álltak ki a forradalom miniszterelnökének emlékét napjainkban érő támadássorozattal szemben. Itt és most ugyanis – mint Eörsi László történész…” – írja a névtelen cikkíró (Huszka Imre) a tartalmatlan és semmitmondó honlapon. Ugyanakkor félretájékozódott, mert az „inkriminált” interjú nem a Magyar Időkben jelent meg, hanem a Magyar Hírlapban látott napvilágot.

Mérce, 2019. január 13.

Ahogy TGM látja: „[…]A kormány vezetőit persze az nyugtalanítja, hogy valaki másnak is lehet saját irányzatos kutatóközpontja, nemcsak a szélsőjobboldalnak (Retörki [!], VERITAS, Magyarságkutató, Matolcsy-alapítványok közpénz jellegüket elvesztett állami adományból stb.) […]”.

Tovább a linkre

Azonnali, 2019. január 10.

Kunhalmi Ágnes megszólalt: „ … Erről szól Nagy Imre szobrának elvitele, az, hogy Prohászka Ottokárnak is szeretnének szobrot állítani vagy hogy a VERITAS Intézet relativizálja a zsidótörvényeket. Mindeközben a baloldal szétesett, polarizálódott…”

Tovább a linkre

Kuruc.info

magyarnarancs.hu, 2019. január 9.

A billentyűzet megragadása előtt a magukat újságírónak nevezettek informálódjanak! Huszka Imre újabb mellélövése szerint Szakály Sándor Kaposvár díszpolgára. Téves információ.

Tovább a linkre

Azonnali, 2019. január 9.

Hutter Marianna cikke. „A bizottság állandó tagjai közt lesz többek közt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, Boross Péter volt miniszterelnök, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Balog Zoltán, az emberi erőforrások volt minisztere, Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, illetve Szakály Sándor történész is.”.

Tovább a linkre

Magyar Narancs, 2019. január 9.

Szakály Sándor történész készül megtartani előadását a somogyi 44-es gyalogezred első világháborús szerepéről, valószínűleg neki is kijut néhány a keresetlen, Orbán Viktor és a Fidesz, no meg a Gundel étterem sérelmére elkövetett bekiabálásokból. Szakály Sándorról épp most, az általa vezetett Berzsenyi Társaság honlapján megjelent laudációból tudhattuk meg, hogy 2024-ig ismét ő a VERITAS Intézet főigazgatója” – olvasható a Kaposvár folytatta a vidéki demonstrációk sorát: háromszázan tiltakoztak a túlóratörvény ellen és a sajtószabadságért című cikkben.

Tovább a linkre

Magyar Hírlap, 2019. január 9.

„Egyetértene Harrach Péter Prohászka Ottokár szobrának visszaállításával a Károlyi kertben, amit tegnap Szakály Sándor vetett fel. A KDNP frakcióvezetője Prohászkát nem tartja antiszemitának…”

Tovább a linkre

Letölthető PDF

ATV

Kuruc.info

Szombat

Civilhetes

ATV, 2019. január 8.

Az Egyenes beszéd meghívottja Gábor György vallásfilozófus, akit Rónai Egon aktuális eseményekről kérdez. Teljes műsor.

Klub Rádió, 2019. január 8.

A Beszéljük meg műsorban Bolgár György  Kovács M. Mária történészt a Szakály Sándor a numerus clausus törvénnyel  kapcsolatosan tett megjegyzéséről kérdezi. Teljes műsor

hafr.blog.hu, 2019. január 8.

„Well, Szakály úr hazudik, mert éppen a lényeget mismásolja el. A zsidók 1867 óta jogilag izraelita vallású magyaroknak számítottak, és éppen a törvény végrehajtási utasítása minősítette őket nemzetiségnek, hogy elérje velük kapcsolatban a célját.”

„És hallani azt is, hogy seregnyi országban voltak - nem okvetlenül a zsidók ellen irányuló - hasonló törvények. Ez is igaz. A különbség az, hogy az 1920. évi XXV. törvény -- amelynek a zsidóságra sérelmes értelmező rendelkezéseit egyébként 1928-ban visszavonták -- a lehető legrosszabb kontextusba került a későbbi zsidótörvények társaságában és a Holocausttal a folyamat végén. Ez nem történt meg se Amerikában, se Kanadában.”

Tovább a linkre

Kép forrása: Современный блоггер

MAZSIHISZ honlapja, 2019. január 8.

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége sajnos ismételten kénytelen felhívni a figyelmet, hogy Szakály Sándor sokadjára tesz közösségünk számára sértő, tudományosan cáfolt nyilatkozatokat. Történeti szempontból téves megnyilvánulásai nem csak megtévesztők, de veszélyesek is. Az általa képviselt megközelítés és szóhasználat kifejezetten méltánytalan a zsidósággal szemben.”

Tovább a linkre

ATV (Video)

Klub Rádió

HVG

ATV

444.hu

HírKlikk

Szombat

Hunhír

Index

Mandiner

Demokratikus Koalició

168 óra

Fühü

nemzeti.net

hírklikk.hu

gondola.hu

Szombat

Szeged

WebRádió

Propeller

Mandiner

Klub Rádió

ATV

Pesti Srácok, 2019. január 7.

Rózsa Flores Eduardo forradalmárról közölt cikket a Pesti Srácok Munkásőr, kubai milicisták és terroristák tolmácsa – Rózsa-Flores, avagy egy kalandor gyermekkora címmel. Mező Gábor írásában Tóth Eszter Zsófia és Kiss Dávid  munkatársunkra is hivatkozik.Tovább a linkre

Magyar Hírlap, 2019. január 5.

„Átvette újabb ötéves kinevezését Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, valamint helyettese, Marinovich Endre…”

Tovább a linkre

Letölthető PDF

Hunhír.hu

Új Élet, 2019. január 1.

Spánn Gábor írja: „[…] elfogadom, hogy történész, akkor viszont haragszom határtalan  […]”

Letölthető PDF

Azonnali, 2019. január 1.

Böcskei Balázs  A sikeres gyávák éve lesz 2018 is? címmel.  „És ebben a tekintetben nehéz évek jönnek: 2019-ben a Tanácsköztársaság 100, a magyarországi rendszerváltás 30 éves, majd elérkezünk 2020-hoz, Trianon 100. évfordulójához” – olvasható az agymenésben.

Tovább a linkre

Színház, 2018. december

Mohács István és Mohácsi János Múltépítés, avagy meghalni könnyű, élni a nehéz című drámakötetéről Csáki Judit írása. Tovább a linkre

Letölthető PDF

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

Civilhetes, 2018. december 28.

Kollár Erzsébet írása. „A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (Kövér László, Halász János, Such György, Szakály Sándor és Wachsler Tamás) korábban előzetes hozzájárulását adta a Vértanúk terének átépítéséhez és ennek részeként a Nemzeti Vértanúk Emlékművének rekonstrukciójához, valamint a Nagy Imre-emlékmű Jászai Mari téren történő felállításához.”

Tovább a linkre

HírKlikk

MTI Országos Sajtószolgálat, 2018. december 21.

Az Összefogás 1956 Katonai és Polgári Örökségének Megőrzéséért Egyesület közleménye (2. rész)

Tovább a linkre

Magyar Narancs, 2018. december 19.

Szakály Sándor korábbi, Holokausztot érintő kijelentéseiről: „Teljesen hiteles és korrekt volt” címmel jelent meg egy hír a hetilap weboldalán. Tovább a linkre

 

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

 

Valóság, 2018. december

Kapronczay Károly írása a 90 éves Boross Péter miniszterelnök tiszteletére kiadott kötetről  [Sereg András:: Boross 90. VERITAS – Magyar Napló. Budapest, 2018. 188.]

Letölthető PDF