Rólunk írták

Válasz Online, 2020. június 17.

Stumpf András írása.

„Szakály Sándor is így nyilatkozott a Válasz Online-nak. Szerinte sem vitakérdés, Károlyi akarta-e Magyarország feldarabolását. Nem. Jászi Oszkár sem. Senki. (…) Károlyi egyetlen akácfát nem akar Szent István birodalmából elengedni. 1919. március 3-án írja a sajtó, hogy Szatmárnémetiben megszemléli a Székely Hadosztály alakulatait és azt mondja: »nem, nem, soha« nem írok alá olyan békeszerződést, amely szétszakítja a Szent István-i birodalmat. (…) Arról azonban szó sincs, hogy ne lett volna neki fontos a haza: amikor francia internálásából hazajön, Károlyi rögtön kimegy a frontra.”

Tovább a linkre

Mérce, 2020. június 14.

A CEU összehasonlító történelem szakos doktorandusza Hamis igazságok – történelemszemlélet egy neoliberális világban című írása, avagy ne azt nézd, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Tovább a linkre

 

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

Magyar Narancs, 2020. június 11.

Fazekas Zsuzsanna írása.

„A múlt héten hiába folyt a csapból is Trianon 100. évfordulója, a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy politikai helyett kulturális vonalon tartsa a megemlékezéseket. Megnéztük, hogyan költötték el a nemzeti összetartozás évére szánt több mint 10 milliárdot.” Letölthető PDF

Tovább a linkre

Bécsi Napló, 2020. május–június

Kató Zoltán könyvismertetése Szakály Sándor Történelmünkről – hosszabban, rövidebben. Tanulmányok, cikkek, interúk 2015– 2018 című kötetéről. Letölthető PDF

Behír, 2020. június 8.

Békéscsabán Trianon-emlékmű, tér és két emléktábla állít emléket az 1920. június 4-ei békeszerződésnek. Tovább a linkre

Sonline, 2020. június 6.

Szakértő: a világtörténelemben példátlan a trianoni békeszerződés. Tovább a linkre

Promenád

Origo.hu

Gondola

Körkép.sk

Népszava, 2020. június 6.

„A témával foglalkozó történészek (Romsics Ignác, Szakály Sándor) egyetértenek abban, hogy A) az egyik fő tényező Magyarországnak a nemzetiségeivel való – lényegében rossz – kapcsolata volt; B) a másik a nagyhatalmi érdekek lecsapódása; C) de olyan tényezők is voltak, amelyekben mi hibáztunk.” Victor András írása (Letölthető PDF).

Fejér Megyei Hírlap, 2020. június 5.

Annál fejlettebb egy állam, minél inkább kultúrállam. Majer Tamás írása Ujváry Gábor előadásáról. Letölthető PDF

Magyar Nemzet, 2020. június 2.

„Száz éve, 1920. június 4-én írtak alá egy döbbenetes erejű dokumentumot Párizsban, s ezzel nagyot fordítottak a magyarok sorsának kerekén. Határainkon innen és túl egyaránt fájó örökséget hordozunk azóta is. A Századik évfordulón megjelenő 24 oldalas, rendkívüli melléklet cikkeit az emlékezés kapcsolja egybe a Trianoni diktátum máig ható gyalázatára.”

Tovább a linkre

Rendvédelem-történeti Hírlevél, 2020. május 31.

A VERITAS Intézet főigazgatójának következő szerepléseiről. Letölthető PDF

168 óra, 2020. május 28.

Kásler a vihar kapujában. Buják Attila cikke. Letölthető PDF

Tovább a linkre

Fecsegő.hu

Qubit., 2020. május 24.

Recenzió Hóman Bálint és népbírósági pere című, Ujváry Gábor által szerkesztett kötetről. Tovább a linkre

Magyar Narancs, 2020. május 19.

„A most elfogadott jogszabály kiterjed a muzeális intézményekre, előadó-művészeti szervezetekre, levéltárakra és a nyilvános könyvtárakra. Nem vonatkozik viszont a kormány által létrehozott VERITAS Történetkutató Intézetre.” Tovább linkre

HVG

444.hu

„A javaslat a levéltárak, nyilvános könyvtárak, muzeális intézmények és előadó-művészeti szervezetek alkalmazottait érinti, és – bár az eredeti terv még nem így szólt – végül hatálya alá esik a kormány által létrehozott VERITAS Történetkutató Intézet is.”

szakszervezetek.hu

HVG, 2020. május 19.

A kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztéséről is dönthet kedden a parlament című írás. Tovább a linkre

24.hu, 2020. május 17.

„Ungváry Krisztián könyvben tárgyalja Horthy Miklós felelősségét a magyar történelem sorsfordító eseményeiben, és le is ült róla vitázni legfőbb szakmai ellenlábasával, Szakály Sándorral.” Tovább a linkre

HVG, 2020. május 7.

Joó András tanulmányáról jelent meg méltatás. Letölthető PDF

Azonnali, 2020. május 3.

Techet Péter Ne higgyetek a tudománynak! című írása.

„A társadalomtudományok kapcsán talán már kezdjük belátni, hogy ideológiailag motivált eredményeik vannak. Abban a kérdésben, hogy Sólyom László vagy Varga Csaba értelmezte-e jobban a jogállamiság fogalmát, esetleg Karsai Lászlónak vagy Szakály Sándornak, Schmidt Máriának vagy Ungváry Krisztiánnak van-e egy adott történelmi kor megítélésében igaza, a liberális közvélemény Magyarországon ugyan még hajlik arra, hogy ez objektívan eldönthető (és valahogy érdekes módon Sólyomnak, Karsainak vagy Ungvárynak van szerintük egy-egy kérdésben igaza), de ez csak olvasatlanságukra, a dekonstruktivista és ideológiakritikai irodalom nem ismeretére vezethető vissza.”

Tovább a linkre

 Rendvédelem-történeti Hírlevél, 2020. április 24.

Szakály Sándor Történelmünkről – hosszabban, rövidebben című kötetéről jelent meg méltatás Parádi József  tollából. Tovább a linkre

Élet és Irodalom, 2020. április 23.

Petsching Mária Zita cikkének címe filmvígjátékból kölcsönzött. Állításai is ennyire vehetőek komolyan: a teljes államilag támogatott kulturális intézményhálózat felelős a járványhoz szükséges „kevés” orvosi eszközért.

Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? (Letölthető PDF)

24.hu

Infovilág

Magyar Narancs, 2020. április 23.

„A minisztérium szerint az elavult közalkalmazotti bértábla teszi szükségessé, a szakszervezet szerint csak a leépítést készítik elő vele – mi célt szolgálhat, ha elveszik a muzeológusok, könyvtárosok, levéltárosok, közművelődési dolgozók közalkalmazotti státusát?      […] Bár az a pont végül kikerült belőle, a javaslat eredeti verziója szerint a jogszabály egyedül a kormány által alapított VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár dolgozóira nem vonatkozott volna ”  Letölthető PDF

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság körlevele, 2020. április 22.

A csendőrség történetéről (tavalyi  adások  ismétlése) Letölthető PDF

Népszava, 2020. április 22.

Herczog László írása. „Önmagában is figyelemre méltó, hogy a kereszténység egyik legnagyobb ünnepének méltó kihasználásról így gondoskodott a keresztény elkötelezettségét oly gyakran hangoztató kormány. Kormányzati körökben eszerint a 4 napos húsvét megfelelő idő a véleményezésre, és a törvényjavaslatot már kedden este 22 óra 41 perckor, tehát a vélemények beérkezésének napján benyújtották a parlamentnek. Mindazonáltal ne hallgassuk el, hogy a véleménykérés elektronikus formája nem volt eredménytelen. A benyújtott javaslatból már kimaradt az a bekezdés, amely szerint Nem terjed ki a törvény hatálya a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárra.”

Tovább a linkre

Letölthető PDF

Újkor, 2020. április 18.

Rinner Anita  könyvajánlója. „Kovács Emőke történész több, mint két évtizede kutatja a Balaton történetét, és mint láthatjuk, bőven akad még történet a régi kövek között. Negyedik könyvében, a Balatoni impressziókban a 19-20. század pillanatait villantja fel a kor ismert embereinek tóhoz fűződő történeteinek leírásai által. A lapokon újraéledő történetek olyan hangulatképek, ,impressziók, amelyek maradandó értékekre hívják fel figyelmünket. Beleoldódtak a víz kékjébe, belevésődtek a kőzetek felületébe, ott találjuk a pici kápolnák oltárképeinek ragyogó színeinek harmóniájában. Mintha egy kaleidoszkópba tekintenénk, apró színes mozaikok a helyszínek, az emberek és a különböző történetek; az összképet pedig a kaleidoszkóp forgatásával, a saját történetek, emóciók hozzákapcsolása alakítja.” Tovább a linkre

Index, 2020. április 16.

Kovács Bálint  Könnyebb lesz kirúgni húszezer embert, de állítólag nem ez a cél című írása.

„Színházigazgatók szerint viszont egyszerűbb és igazságosabb lesz így az élet, jobban lehet majd motiválni a munkatársakat, a fideszes L. Simon László pedig azt mondja, régi elképzelések valósulnak most meg, amelyek például a múzeumok jobb működését is elősegíthetik. Annak jártunk utána, milyen hatással lehet a szakmára a Semjén Zsolt által húsvét másnapjának éjjelén benyújtott törvénymódosítás-javaslat, amely drasztikusan módosítana a közalkalmazotti jogviszonyra jogosultak körén.” Tovább a linkre

Szakszervezetek.hu

Magyar Narancs

Magyar Nemzet, 2020. április 16.

„A holokausztban egy olyan jelentős polgári réteg veszett oda Magyarországon, amely jelentős szerepet játszhatott volna a háború utáni újjáépítésben – mondta a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársa”. Tovább a linkre

Népszava, 2020. április 15.

„[…] ha a parlament fideszes többsége megszavazza, novembertől az összes levéltáros, könyvtáros, múzeumi és közművelődési szakember, valamint a vidéki színházak és a fesztiválzenekarok tagjai a munka törvénykönyve (Mt.) hatálya alá kerülnének. Az eredeti tervben még kivételként szerepelt a kormányközeli VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, de végül a Semjén Zsolt által kedd éjjel majdnem 11 órakor benyújtott javaslatból – vélhetően az elemi felháborodás hatására – kivették ezt a passzust.” Tovább a linkre

444.hu

Szakszervezetek.hu

Munkások Újsága online, 2020. április 15.

Nemzetközi mércével mérve nem látható a VERITAS Történetkutató Intézet – maradhatnak-e közalkalmazottak? Tovább a linkre

ATV, 2020. április 15.

Csuhaj Ildikó cikke: Semjén éjszaka benyújtotta javaslatát: vége a közalkalmazotti státusznak a kulturális szférában. Tovább a linkre

Szeged.hu

168 Óra

Szeretlek Magyarország

Propeller

Fidelio

ATV Híradó

HVG, 2020. április 14.

A szakszervezetek azt szeretnék, ha a veszélyhelyzet végéig nem tárgyalná a parlament a közalkalmazottak jogállásáról szóló, váratlanul bejelentett módosítást. Tovább a linkre

Szakszervezetek.hu

Kecsup

Alfahír

Tatabánya Híradó

Magyar Múzeumok/Pulszky Társaság, 2020. április 14.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület észrevételei a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tervezetéhez. Tovább a linkre

Mérce, 2020. április 13.

Varga Zsófia Egész szakmacsoportok veszítenék el közalkalmazotti jogviszonyukat, a szakszervezetek tiltakoznak című írása. Tovább a linkre

Szabad Magyar Szó

Északhírnök

Hírklikk

Magyar Narancs

Alfahír

Szakszervezetek

168 Óra

Napi

Artportal

Pesti Hírlap

Civilhetes

HVG (PDF)

Minap (2020. április 23.)

Kecsup (2020. április 23.)

Demokrata, 2020. április 13.

A Béremelés a kulturális szektorban című írásban olvasható: „A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásával és az ahhoz kapcsolódó béremeléssel rugalmasabb, a munkaerőpiac dinamikus változásait követni képes munkajogi szabályozás jön létre a kulturális szektor egészében – közölték. Emellett a munkáltató intézményvezetőknek szélesebb mozgástere nyílik, hiszen a bértáblához immár nem kötött foglalkoztatás a minőségi közfeladat-ellátás záloga lehet, valamint a foglalkoztatottak egy igazságosabb, a tényleges szaktudásuk és befektetett munkájuk szerinti bérezéshez jutnak.” Tovább a linkre

SZON

24.hu

BEOL

ZAOL

Kisalföld

Pénzügyguru

Magyar Hírlap

HírTV

ATV

Gondola

Szeged

Magyar Nemzet, 2020. április 12.

„Nem a véletlen műve, hogy ezt a hányatott sorsú tanárembert állítja műve középpontjába az életműve során történelmi tárgyú bestsellert, mesekönyvet is jegyző, az egyén és a hatalom viszonyrendszerének problémáira érzékeny szerző” – írja Dálnoki Zoltán Jezsó Ákos Megyek túlra című kötetéről. Tovább a linkre

444.hu, 2020. április 11.

„A javaslat – ami itt érhető el – kiterjed a levéltárakra, nyilvános könyvtárakra, muzeális intézményekre és előadó-művészeti szervezetekre. Ugyanakkor nem vonatkozik a kormány által létrehozott VERITAS Történetkutató Intézetre.” Tovább a linkre

HVG

www.szeretlekmagyarorszag.hu

Mérce

Inforstart

Nyugat

Munkások újsága

Pécs aktuál

Népszava

Örülünk, Vincent?

HVG, 2020. április 2.

„Online először a hvg.hu-n látható az Örkény Színház hat évvel ezelőtt bemutatott, e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY című előadása, amely nagy valószínűséggel nem jött volna létre a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójának kijelentése nélkül.” Tovább a linkre

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

Északhírnök, 2020. március 16.

Tovább a linkre

Magyar Hírlap, 2020. március 9.

„Kovács Emőke Balatoni impressziók című könyvében a tó 19. és 20. századi történetének ismeretlen részleteit tárja fel könnyed, közérthető és érdekes formában.” Domonkos László írása.

Tovább a linkre

Letölthető PDF

Magyar Nemzet, 2020. március 5.

„A Magyarságkutató Intézet a Magyar Világ 1938-1940 című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tudományos konferenciát szervezett csütörtökön, a Magyar Nemzeti Múzeumban.”

Tovább a linkre

Délmagyar

Haon.hu

Bama.hu

Demokrata, 2020.  március 4.

Dálnoki Zoltán írása Jezsó Ákos Megyek túlra című könyvének bemutatójáról. Tovább a linkre

Letölthető PDF

Magyar Hang, 2020. március 1.

A Belenéztünk az új, kormánypénzből indított ellen-Élet és Irodalomba című cikkben olvasható:

„ […] a Magyar Szemle szerkesztőbizottsági elnöke is Kodolányi Gyula, míg mondjuk a szerkesztőbizottságban ott van Czakó Gábor, Horkay Hörcher Ferenc vagy Kulin Ferenc. A november-decemberi számban Szilágyi Istvánnak saját írása is szerepelt, és Gróh Gáspár főszerkesztő szintén cikket jegyzett a Hollóidő szerzőjéről. A Magyar Napló szerkesztőbizottságában mások mellett Kő Pált, Kalász Mártont, Salamon Konrádot, Szakály Sándort találjuk, főszerkesztő Jánosi Zoltán. A januári számban találkozhattunk az Országúton lapban is publikáló Kenyeres Zoltánnal, de verssel jelentkezett a Kilencek tagja, Péntek Imre, vagy épp Géczi János.” Tovább a linkre

HVG, 2020. február 29.

Schmidt Mária közalapítványa kapta a legtöbb pénzt a trianoni emlékévre című írásban olvasható: „[…]a többi között a Zeneakadémia, a Nemzeti Színház, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a 2018-ban alapított Magyarságkutató Intézet, a VERITAS Történetkutató Intézet is kap támogatást […]” Tovább a linkre