Sajtómegjelenések

Végjáték és újrakezdés a második világháború utolsó napjaiban címmel jelent meg Bertalan Péter  írása a Magyar Hírlap oldalán. „A második világháború harci cselekményeinek beszüntetése a kutatások szerint 1945. május 8-án 23 óra 1 perckor történt meg. Ez az időpont valamennyi német csapatra érvényes volt, azonban Kurlandban, Kelet-Poroszországban, Horvátországban, Csehszlovákiában és Krétán még néhány osztag tovább harcolt abban a reményben, hogy így nyugati hadifogságba sikerül esniük. Érdekes, kevéssé ismert tény, hogy 1945. május 13-án Keitel tábornagy szövetséges fogságba esése után Jodl lett a Wehrmacht maradványainak vezérkari főnöke. Dönitz mellé állva arra számított, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok antagonisztikus kooperációja gyorsan felbomlik, és az ujjászerveződő német hadsereg felléphet a keleti német területek visszaszerzése érdekében.”

2021. május 8.

Az Olvasat.hu oldalán interjú jelent meg Szakály Sándorral Múltunk ismerete mindenkit foglalkoztat címmel. A VERITAS főigazgatóját Csanda Mária kérdezte.

2021. május 7.

A VERITAS honlapján megjelent Ujváry Gábor által írt nekrológ Egyszer minden írás végére pont kerül címmel napvilágot látott a Magyar Hírlap nyomtatott kiadásában is. (Letölthető PDF)

2021. május 5.

Bölcsességével középen állt – Gergely Andrásra emlékezünk címmel nekrológot közölt a Magyar Nemzet. Szerzője Anka László munkatársunk. Tovább a linkre

2021. május 4.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok című adás vendége Szakály Sándor főigazgató, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető kérdez. Archivált felvétel

2021. május 1.

AZ M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés műsorának témája az 1920-ban alapított Vitézi Rend. Horváth Szilárd műsorvezető vendégei. Szakály Sándor történész, Bánó Attila, a Vitézi Rend székkapitánya és Berniczei-Roykó Ádám, a Vitézi Rend főkapitány-helyettese. Tovább az archivált felvételre

2021. május 3.

Magyarságkutató Intézet legújabb kötetét Makkai Béla jegyzi. Címe: Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. A könyv szakmai lektora intézetünk főmunkatársa, Seres Attila. 

2021. április 29.

A rendhagyó módon megtartott 2021. évi Klauzál Napok Tétényben előadásai a világhálón olvashatóak. Ligeti Dávid „előadásának” címe: Történetíró, pap, miniszter Horváth Mihály (1809‒1878) élete és pályafutása.

2021. május 1.

Terrorfiúk és tetteik 1919-ből  címmel olvasható Szakály Sándor könyvajánlója a Magyar Hírlap oldalán. „Bíró Aurél történész hatalmas levéltári feltáró munka eredményeként harag és elfogultság nélkül mutatja be kötetében a Tanácsköztársaság valóságát”. Letölthető PDF

2021. április 30.

A Pesti TV Mintha tegnap történt volna adásában a 81 évvel ezelőtti Katyin melletti erdőben történt mészárlásról Szakály Sándor, míg a 74 éve történt jogfosztásról és internálásról, vagyis a felvidéki magyarságot érintő eddigi legnagyobb traumáról Ligeti Dávid beszél Ferkó Dániel műsorvezetővel. Archivált felvétel

2021. április 29.

A Kossuth Rádió Harminc éve szabadon műsorában  II. János Pál pápa magyarországi látogatásáról Marinovich Endre  beszél, akit Vajda Klára kérdez.

2021. április 26.

A Magyar Hírlap  Vakcinainfó oldalán Hermann Róbert munkatársunk nyilatkozik. „Komoly kockázatokkal jár a felelőtlenség a nyitásnál” címmel. Tovább a linkre.

2021. április 29.

Az M5 Ez itt a kérdés műsor témája Érdekszférák, nagyhatalmi politika – 1945. Gulyás István műsorvezető vendégei: Fülöp Mihály, Joó András és Szerencsés Károly történészek. Tovább az archivált felvételre

2021. április 28.

Seres Attila  Hadicélok és háborús vereség. Az 1919-1920. évi lengyel-szovjet háború interpretációja az 1990-es évek orosz történeti irodalmában címmel közölt tanulmányt a budapesti Lengyel Kutatóintézet és Múzeum napokban megjelent A lengyel-szovjet háború a lengyel-magyar kapcsolatokban című tanulmánykötetében.

2021. április 19.

Szakály Sándor Kirekesztettek címmel jegyez könyvajánlót az Alföldi Vilma Interjú az „ellenség” gyermekeivel című, a Püski Kiadónál megjelent kötetről. „Sok ezer »ellenség gyermeke« sorsát idézi fel az a Püski Kiadónál megjelent kötet, amelyben Alföldi Vilma nyugalmazott levéltáros huszonegy család X-es gyermekét szólaltatta meg. Személyes beszélgetés, interjú, korabeli dokumentumok felhasználásával rajzolta meg az egyéni történeteket, amelyek szinte mégis ugyanazok – írja a VERITAS főigazgatója a Magyar Hírlap oldalán.  

2021. április 26.

A Nemzeti Kaszinó 150 éve vásárolta meg belvárosi székházát – Ybl tervei alapján építették át  címmel olvasható Anka László cikke a PestBuda honlapján.

2021. április 21.

Élethosszig tartó szerelem címmel a Kerengő oldalán interjú olvasható Szakály Sándorral. A VERITAS főigazgatóját Vennes Aranka kérdezte. „Nagyon szeretném azt, hogy mielőtt még véglegesen nyugállományba kerülök, elkészüljön ez a könyv, és szeretném megírni, mert, ahogy mondtam, ez az én hibám, hogy ezt nem tettem meg már mondjuk tizenöt évvel ezelőtt. De mindig úgy voltam vele: még meg kell nézni egy-két adatot. Ha befejezem, lezárni nem tudom, de ha befejezem, akkor is lesznek benne hiányok vagy esetleg pontatlanságok, de legalább lesz mit korrigálni másoknak.”

2021. április 17.

A Bajtársi Hírlevél idei második számában Szakály Sándor  A Don-kanyar című írásában olvasható: „[…] A világ forgandó, a politikai rendszerek változnak, de a Haza mindig Haza marad. Ezt kellene szem előtt tartanunk mindig, amikor – és ami előtt – ítéletet mondunk azok felett, akik már nem védhetik meg magukat. Ítélni, elítélni könnyű.  Helytállni a legnehezebb időkben sokkal nehezebb […]”  Letölthető PDF

2021. április 19.

Örmények és azeriek a magyar diplomáciai iratokban 1985-1991. (I. rész). Titkos jelentések a karabahi konfliktus kezdeteiről, 1988-1990 címmel jelent meg intézetünk főmunkatársa, Seres Attila forrásközleménye az ArchívNet idei első számában. 

2021. április 19.

Száz éve jött létre a 20. század legstabilabb magyar politikai rendszere címmel közölt írást Ligeti Dávid a Magyar Hírlap hasábjain. „Az új, immár bethleni kabinet a magyar történelem egyik legválságosabb periódusában kezdte meg munkáját. Az ország területének és lakosságának kétharmadát elvesztette, Bethlen szavával élve egy kezét és lábát elvesztett torzóként létezett. Mintegy négyszázezer magyar menekültről kellett gondoskodni, miközben a gazdaságot egyre mélyebb infláció fojtogatta. A miniszterelnök első jelentősebb tette az volt, hogy mindössze 24 óra alatt sikerült megalakítania kormányát, amelynek névsorát a kormányzó is elfogadta. A kabinet koalíciós kormány volt, miután a vezető kisgazda politikus, Nagyatádi Szabó István kijelentette, hogy a kormányalakítás csak ezen az alapon lehet sikeres, s elvetette az egységes (kormány)párt létrehozását. Bethlen politikájának sikerességét bizonyította, hogy ez a párt (Egységes Párt néven) szűk egy évvel később mégis létrejött” – írja munkatársunk. Letölthető PDF

2021. április 17.

 Vasárnap.hu oldalán Hatalmas teljesítmények ideje – 100 éve ezen a napon alakult meg a Bethlen-kormány címmel jelent meg interjú Ujváry Gáborral.

2021. április 14.

Talpra állás Trianon után  címmel olvasható interjú a Magyar Nemzetben Szakály Sándor főigazgatóval a Bethlen-kormány beiktatásának centenáriuma alkalmával. Beszélgetőtárs Faggyas Sándor. „Az akkor negyvenhat éves Bethlen már régi, tapasztalt politikusnak számított, hiszen 1901 óta parlamenti képviselő volt, és főként az erdélyi kérdésben, a magyar–román viszonyban kifejtett álláspontja országosan ismertté tette. A tanácsköztársaság bukása után került szorosabb kapcsolatba Bethlen Horthyval, aki akkor a Nemzeti Hadsereg fővezére volt. Bethlen 1919-ben az egyik szervezője és vezetője volt az ellenforradalmi erőknek, és Bécsből történt hazatérését követően azon nyolc-tíz személy közé tartozott, akik meghatározták a belpolitikai folyamatokat. 1920-ban magyar békedelegáció tagjaként Apponyi Albert, Teleki Pál mellett komoly szakmai teljesítményt nyújtott.” (Letölthető PDF)

2021. április 14.

Száz éve alakult meg a Bethlen-kormány címmel jelent meg Ligeti Dávid írása a Magyar Nemzet oldalán. „A Bethlen-kormány igen hektikus időszak után alakult meg. Az országot 1918. október vége, a háborús összeomlás óta politikai instabilitás jellemezte, idegen megszállással, két államformaváltással, valamint a kormányok gyakori cserélődésével. Jóllehet az 1920. évi I. törvénycikk révén az alkotmányos zűrzavart sikerült megfékezni, a trianoni békediktátum aláírását súlyos politikai válság kísérte” – olvasható kollégánk írásában. 

2021. április 13. 

Megjelent a Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok című konferenciakötetet, melyben a VERITAS történészei is szerepelnek: Bertalan Péter A GULAG-tól a szuperhatalmi státuszig; Rácz János Az angolszász álláspont és a szovjet táborok; Kiss Dávid Az MKP hadifogoly-politikája 1947-ben; Kovács Kálmán Árpád pedig „[...] a serdülő ifjúság nem mert mutatkozni” címmel közölt tanulmányt. Tovább a linkre

2021. április 13.

Az Axióma digitális közéleti tér vitaműsort szervezett Horthy Miklós személyével és megítélésével kapcsolatosan. Részt vettek: Szakály Sándor és Turbucz Dávid történészek. Moderátor: Surjányi Dávid. Tovább az archivált felvételre

2021. április 12.

Magyar társutasok a szovjet propaganda szolgálatában – a Károlyi-házaspár 1931-es látogatás a Szovjetunióban címmel jelent meg Hammerstein Judit cikke az ÚjNautilus Irodalmi és Társadalmi Portálon. Tovább a linkre

2021. április 12.

Ismétlés címmel interjú jelent meg Hermann Róberttel a Magyar Hírlap hasábjain. „Ha felmerül a reformkor vagy az 1848– 49-es magyar szabadságharc, akkor egy történész neve kihagyhatatlan: Hermann Róberté. Mondhatjuk, hogy a szóban forgó korszak a professzor felségterülete, ahová belépni csak illő tisztelettel, meghajlással és kalapemeléssel lehet. Történészünk munkássága révén olyan világ tárul elénk, amely megdobogtatja a szívünket, és kapaszkodót nyújt a mindennapok éléséhez, a múlt értékeléséhez. A történész egyetemi tanár is, publicisztikai tevékenysége jelentős, a közélet gyakori szereplőjeként jön-megy közöttünk, és figyelmeztet bennünket az örökségünkre. A Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár dualizmuskori kutatócsoportjának a vezetője.”  Letölthető PDF

2021. április 10.

Dubniczky Zsolt  Különös viszállyal indult a főúri negyed története – Panaszt emelt az építkező gróf ellen a telekhatárát védő szomszéd címmel közölt cikket a PestBuda honlapján. Tovább a linkre

2021. április 9.

„A magyar nemzet élő eszményülése” Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége címmel megjelent a VERITAS Könyvek 20. kötete. A könyv tartalomjegyzéke (PDF). A kötet  borítója (PDF).

2021. április 8.

Ibolyától krizantémig 1867–1920 címmel jelent meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az MTA–VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság és a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány szervezésében megrendezett Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek I. Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867  (Veszprém, 2017. november 23–24.) és az Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek II. Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok konferenciák tanulmánykötete. Kovács Kálmán Árpád munkatársunk Ferenc József, az apostoli király című tanulmányával  szerepel a könyvben. 

2021. április 8.

Az M5 Librettó műsor vendége Jezsó Ákos, aki legújabb kötetéről beszél. Tovább az archivált felvételre

2021. április 8.

A Duna-korzó elfeledett épülete – Százötven éve készült el a Hungária Nagyszálló címmel olvasható Dubniczky Zsolt írása a PestBuda honlapján. Tovább a linkre

2021.április 7.

Kiss Dáviddal készült rövid interjút közölt a Blikk a Balhéval térnek vissza a munkásőrök: vörös csillagot ábrázoló képek miatt került bajba a hagyományőrző társaság című cikk keretében.

2021. április 7.

Drócsa Izabella Egy büntetőjogi centenárium margójára: 100 éves a Horthy-korszak rendtörvénye című tanulmánya olvasható az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport oldalán.

2021. április 7.

A Petőfi Irodalmi Múzeum Olvassunk Trianont című online közvetített műsorának témája Apponyi Albert és a béketárgyalások. Parádi Andrea irodalomtörténész vendégei Anka László történész és Szécsi Noémi író.

2021. április 6.

A Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek műsor címe Arcképek a II. világháborúból: Bárdossy László – Kállay Miklós. Meghívott vendégek: Joó András és Szakály Sándor történészek.

2021. április 3.

Nyolcvan éve halt meg Teleki Pál címmel közölt cikket Joó András a  Magyar Nemzet oldalán. „Bő száz éve, 1918 novemberének végén tombolt már az akkori pusztító világjárvány, a spanyolnátha, amely három hétre az Országos Hadigondozó Hivatal akkori elnökét, Teleki Pált is ledöntötte a lábáról. Mialatt a súlyos, fertőző betegséggel küzdött, nem is annyira a személyes sorsa, hanem jóval inkább az ország jövője foglalkoztatta. Híres vörös térképének a gondolata ekkor érlelődött meg ugyanis benne” – olvasható a cikkben.

2021. április 2.

Húsvéti krízis 1921-ben címmel olvasható Ligeti Dávid cikke a Magyar Hírlap oldalán. „A Horthy-korszak egyik legsúlyosabb belpolitikai válságára került sor 1921 tavaszán, amikor IV. Károly király visszatért svájci száműzetéséből. Mivel a főbb események húsvét körül történtek, a korabeli sajtó megnevezése nyomán a király visszatérési kísérlete húsvéti királypuccsként híresült el. (Letölthető PDF)

2021. március 26.

A Pesti TV Mintha tegnap történt volna  műsorának témája a Magyarországi Tanácsköztársaság. Ferkó Dániel műsorvezető meghívott vendége Ligeti Dávid munkatársunk.

2021. április 1.

A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében című kötetben olvasható Szakály Sándor Horthy Miklós: fővezér a Magyar Nemzeti Hadsereg élén (1919–1920); Ujváry Gábor Hóman Bálint gimnáziumi kapcsolatrendszere; valamint Orosz László Mozgástér és túlélési stratégia. Az erdélyi szászok Nagy Romániában című tanulmánya. A könyv Szegeden jelent meg, szerkesztői: Gulyás László, Miklós Péter, Tóth Marcell és Zeman Ferenc.

2021. március 31.

Az Ez itt a kérdés témája Apponyi Albert gróf védőbeszéde. AZ M5-ön sugárzott műsor vendégei: Anka László, Máthé Áron és Gulyás László történészek. Tovább az archivált felvételre

Híradó

Hír6

2021. március 30.