Sajtómegjelenések

A KARC FM Corvin Lapok meghívottja Hermann Róbert, akit Papp Endre Kossuth Lajosról kérdez. A kétrészes műsor első része ITT, második része pedig ITT hallgatható meg.

2022. július 2.

A Magyar Hírlap oldalán Megyerendezéseink  címmel olvasható Hollósi Gábor írása. „A vármegye – megye – hazánk közigazgatásának több mint ezeréves intézménye, története a 10. századra nyúlik vissza. Az államszervezéssel összefüggésben Szent István király terjesztette ki a vármegyerendszert az ország egész területére. Rövid összefoglalónknak azonban nem lehet célja, hogy ezer év gazdag eseménysorozatát bemutassa.” (Letölthető PDF)

Gondola

2022. június 30.

A Pestbuda oldalán látható a Teréz körúti Batthyány-palotáról készült film, amelyben  Anka László avatja be a nézőket a neoreneszánsz építmény keletkezésének körülményeibe és mutatja be történetét. A felvétel itt tekinthető meg.

2022. június 24.

A KARC FM Corvin Lapok podcastjának vendége Ligeti Dávid, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető Thomas Woodrow Wilson elnök 14 pontjáról kérdez (3. rész). Tovább a felvételre.

2022. június 18.

A KARC FM Corvin Lapok podcastjának vendége Ligeti Dávid, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető Thomas Woodrow Wilson elnök 14 pontjáról kérdez (2. rész). Tovább a felvételre

2022. június 11.

Az orosz-ukrán konfliktus történeti hátteréről és lehetséges hatásairól kérdezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének XVI. kerületi szervezete elnöke, Szőke István a VERITAS főigazgatóját, Szakály Sándort. Tovább a linkre. A televíziós felvétel itt tekinthető meg. A XVI. Kerületi Újság cikke a témában innen tölthető le.

2022. június 9.

Budapest tündérváros: így ünnepelték Ferenc József megkoronázását címmel közölt írást Anka László kollégánk a PestBuda honlapján. Tovább a linkre

2022. június 8.

Rácz János kollégánk a Nemzeti Összetartozás Napja jelentőségéről beszél a Duna TV Család-barát magazin című műsorában. Tovább a linkre.

 2022. június 3.

102 éve(s) fájdalom címmel olvasható Szakály Sándor  írása a Magyar Hírlap oldalán. „A versailles-i Nagy-Trianon-palota minden magyar számára a magyar történelem talán legnagyobb tragédiája és az örök fájdalom jelképe – 1920. június 4-e.” (letölthető PDF)

Gondola.hu

2022. június 4.

A KARC FM Corvin Lapok podcastjának témája Thomas Woodrow Wilson elnök 14 pontja. Papp Endre beszélgetőtársa Ligeti Dávid kollégánk. Tovább a linkre

2022. június 4.

A Taylor&Francis által kiadott Central Europe szaklapban megjelent Schwarczwölder Ádám Family Background, Preparation and Opportunity: The Making of the Dualist-Era Hungarian Minister, Kálmán Széll című tanulmánya. Tovább a linkre

2022. június 3.

A KARC FM Corvin Lapok podcastjának vendége Schwarczwölder Ádám. A műsor témája Széll Kálmán, a bankelnök. Tovább a felvételre

2022. május 28.

Egy emlékünnep születése címmel jelent meg Ligeti Dávid írása a Magyar Hírlap oldalán. „Érthető volt ez, hiszen az 1914 és 1918 között dúló Nagy Háborúban hazánk 661 ezer halottat vesztett, miközben a súlyos sebesültek és hadifoglyok száma is nagyságrendileg 750–750 ezer főt tett ki. Szinte nem volt olyan magyar család, amelyet a világháború ne érintett volna.” (letölthető PDF)

2022. május 28.

A magyar hősökről és emlékük megőrzéséről címmel olvasható Szakály Sándor írása a Magyar Hírlap hasábjain. „A törvénycikk azoknak állít emléket, akik a honfoglalás és az államalapítás óta fegyverrel vagy anélkül harcoltak Magyarországért, a nemzet védelméért, és ha kellett, vértanúságot vállaltak a hazáért”. (letölthető PDF)

2022. május 28. 

A Rubicon történelmi magazin idei első számában olvasható Marinovich Endre  Antall József. A rendszerváltoztatás miniszterelnöke: 1990–1993 című írása, míg az ötödik számban Hermann Róbert  1848–49. Magyarország a nemzetközi politika erőterében című tanulmánya.

2022. május 24.

A KARC FM Corvin Lapok podcastjának vendége Schwarczwölder Ádám. A műsor témája a boszniai okkupáció és Széll Kálmán lemondása. Tovább a felvételre

2022. május 21.

Gulágokon Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány kiadásában megjelent a „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” Egyházi személyek a GULAG fogságában című tanulmánykötet, mely tartalmazza Kiss Dávid  Amit Magyarországon a szovjet egyházpolitikáról tudhattak és Rácz János  Szovjet egyházpolitika Sztálin idején című írását. (letölthető PDF)

2022. május 20.

A dél-tiroli „büntetőexpedíció” 1916-ban címmel olvasható Ligeti Dávid  cikke a Magyar Hírlapban. „Az Osztrák–Magyar Monarchia 1916. május 15-én offenzívát indított az olasz haderő ellen Dél-Tirolban. Ez volt a dualista állam első ellentámadása Olaszország ellen, miután utóbbi 1915. május 23-án hadba lépett az antant oldalán.” (letölthető PDF)

2022. május 18.

Szegeden a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására kiadásában megjelent a Fejezetek a versaillesi Közép-Európa történetéből. Az utódállamok születése című kötet. A könyvben olvasható Orosz László kollégánk A szászok csatlakozása Nagy-Romániához: Medgyes, 1919. január 8. című tanulmánya is. (letölthető PDF)

2022. május 13.

Ligeti Dávid  Az Aranybulla a Horthy-korszak szemében címmel közölt írást a Magyar Hírlap oldalán. „Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a király által kiállított oklevél meghatározó fontosságú dokumentum, amelyre később is sokszor hivatkoztak, mint ahogy például az Nagy Lajos 1351-ben kiadott dekrétuma esetében történt. E tényekkel tisztában volt a száz évvel ezelőtti magyar közvélemény is, ezért érdemes felidéznünk, hogy milyen gondolatok jelentek meg ekkoriban a dokumentummal kapcsolatban.” (letölthető PDF)

2022. május 16.

A Honvédségi Szemle legújabb számában (2022/3.) olvasható Szakály Sándor Két dokumentum a magyar királyi 2. honvéd hadsereg hadműveleti területre küldésének előzményeihez című tanulmánya. A Honvédségi Szemle korábbi számában (2022/2.) a VERITAS Intézet főigazgatója az Emlékművek, domborművek, szobrok, emléktáblák, csapatjelvények című recenziót jegyzi.

2022. május 5. 

Kossuth-díjas munkásőr, aki ötvenhatban integetve üdvözölte a szovjet tankokat – Trencsényi-Waldapfel Imre, a megtorlás katonája beszélgetés Kiss Dávid történésszel a Pesti TV Hálózat című adásában.

2022. május 8.

Volt-e szerepe a csendőrségnek a zsidóság elhurcolásában – a történész válaszol  címmel interjú jelent meg Szakály Sándorral a Vasárnap honlapján. A VERITAS Intézet főigazgatóját Tóth Gábor kérdezte.

2022. május 9.

A Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány kiadásában a napokban jelent meg a Magyarság, minőség, megmaradás. Írások Németh Lászlóról című kötet, mely tartalmazza Kincses Katalin  Németh László értékelése 1940-ben Szekfű Gyula A száműzött Rákóczi című munkájáról elnevezésű tanulmányát. (letölthető PDF)

2022. május 5.

Ligeti Dávid  A száműzött királyné  című cikke olvasható a Magyar Hírlap oldalán. „Százharminc éve, 1892. május 9-én született Bourbon-Pármai Zita császár- és királyné. Jóllehet alig huszonhárom hónapig volt magyar királyné, az első világháború utolsó két évében, majd 1921-ben hazánk egyik legfontosabb személyiségévé vált férje, I. Károly osztrák császár, IV. Károly néven az utolsó magyar király oldalán.” (letölthető PDF)

2022. május 7.

Orbán Viktorékról is „jelenthetett” Rózsa-Flores Eduardo a Munkásőrségnek – Feladata volt megfigyelni az ellenzéki csoportokat címmel olvasható Kiss Dávid írása a Pesti Srácok oldalán.

2022. május 7.

Ligeti Dávid Áttörés Gorlicénél címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „A gorlicei áttörés a Monarchia első jelentős győzelmét jelentette a háború folyamán az 1914 decemberi limanowai siker óta.” (letölthető PDF)

2022. május 3.

Klebelsberg és a művészetek címmel olvasható Ujváry Gábor írása a Magyar Nemzetben. „Klebelsberg rendszerben gondolkodó politikusként a tárcájához tartozó valamennyi terület fejlesztését – nem pedig egy-egy kiemelését – tekintette fő feladatának. Művészetpolitikáját meghatározta, hogy e területen az állam és a kultusztárca lehetőségei jóval szűkösebbek voltak, mint manapság. A minisztérium 1928–1929. évi költségvetésében komolyabb összegekhez csak a művészeti oktatás (a képző-, az ipar-, a zene- és a színművészeti főiskolák: 1,147 millió pengő), illetve az állami színházak (Operaház, Nemzeti Színház, 1924-től már annak kamaraszínháza is: 3,045 millió pengő) jutottak.” (letölthető PDF)

2022. május 6.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorának témája a Kádár-rendszer egyházpolitikája. meghívott történészek: Csűrös András, Soós Viktor Attila és Bertalan Péter. Tovább a felvételre

2022. május 5.

Bertalan Péter Globális játszmák című írása olvasható a Magyar Hírlapban. „Kelet-Közép-Európa népei 1989 után Lengyelországtól Bulgáriáig, beleértve a Baltikum kis országait is az Egyesült Államok vezette NATO katonai védelme alá menekültek, az Európai Unióba való belépéstől várták a gazdasági csodát jelentő újjászületést. Az egész világ azt remélte, hogy Amerika magára vállalja a rend helyreállítását.” (letölthető PDF)

2022. április 25.

Kolozsvár, szerelem. Hatvanöt éve mutatták be a Bakaruhában című filmet  címmel olvasható Seres Attila írása a Magyar Hírlapban. (letölthető PDF)

2022. május 2.

A diabolizálódott nyugati modernitás magyar konzervatív kritikája 1939-ből címmel közölt írást Kovács Kálmán Árpád a Magyar Hírlap hasábjain. (letölthető PDF)

2022. április 30.

Marinovich Endre a 888-nak: Antall József tehetséges embernek tartotta Orbán Viktort címmel interjú olvasható intézetünk általános és tudományos főigazgató-helyettesével.

2022. április 25.

A Pesti TV Boomerlázadás című műsorának vendége Boross Péter egykori miniszterelnök, a VERITAS Tanácsadó Testületének elnöke. Tovább az archivált felvételre

2022. április 24.

Ligeti Dávid „Európa kozákká leszen” című cikke olvasható a Magyar Hírlap oldalán. „Az oroszok 1877 januárjában Budapesten egyezményt írtak alá a Monarchiával, amelyben a dualista állam semlegessége fejében ígéretet tettek arra, hogy a Balkán nyugati részére nem kívánják befolyásukat kiterjeszteni. Három hónappal később hadüzenetet küldtek az oszmánoknak, és az addigi helyi balkáni háború orosz–török konfliktussá eszkalálódott. Az új helyzetben Kossuth félelme is tovább növekedett.” (letölthető PDF)

2022. április 22.

Egy széthullás anatómiája – Előadáson elemzi a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány és a VERITAS déli szomszédunk történetét címmel Dévavári Zoltán és Szakály Sándor nyilatkozott a Magyar Hírlapnak. (letölthető PDF)

2022. április 20.

Rés a versailles-i békerendszer falán címmel olvasható Ligeti Dávid írása a Magyar Hírlap oldalán. „Az egyezményhez egy titkos katonai megállapodás is kapcsolódott: a versailles-i békedikátum következményeként milíciává züllesztett német haderő szovjet területen létesíthetett titkos katonai kiképzőtáborokat, haditechnikai fejlesztőbázisokat, amelyekben olyan fegyvernemek kialakítása történt, amelyeket az antant en bloc betiltott. Így a német légierő vagy harckocsik fejlesztését szintén a rapallói kompromisszum alapozta meg.” (letölthető PDF)

2022. április 19.

Németországi tanulmánykötetben jelent meg Orosz László Orientierungssuche der Deutschen in den von Ungarn abgetrennten Gebieten 1918/19 című írása. A tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde átal kiadott, az első világháború következményeit a dunai térségben vizsgáló kötet nemzetközi szerzőgárdájában Magyarországot kollégánk mellett Ablonczy Balázs, Egry Gábor, Orosz Magdolna és Vitári Zsolt képviselte. (Letölthető PDF)

2022. április 19.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Schwarczwölder Ádám. A beszélgetés témája Széll Kálmán házassága és Deák Ferenchez fűződő kapcsolata. Archivált felvétel

2022. április 16.

A Radu Mârza egyetemi docens által szerkesztett Shaping Modernity: The Railway Journey Across Two Centuries (A modernitás alakulása –  A vasúti utazás két évszázada) című tanulmánykötetben olvasható Géczi Róbert Chapters of the History of Railroads of Historic Satu Mare (Szatmár) County (Fejezetek a történelmi Szatmár megye vasúttörténetéből) című írása. A kolozsvári Mega Kiadónál megjelent kötetben többek közt Frisnyák Zsuzsa, Horváth Csaba Sándor, Majdán János és Péterfy Gergely is közölt tanulmányt. Tovább a linkre

2022. április 14.

A Vasárnap honlapján olvasható a Szakály Sándorral készült interjú folytatása Szakály: A kormányzóné sem tudta kijárni a csendőrök házasságkötését címmel.

2022. április 14.