Sajtómegjelenések

A Somogy kulturális folyóirat idei első számában olvasható Hollósi Gábor  A Horthy-korszak szabadságjogairól című tanulmánya. „[…] hazánkban a szabadságjogok modern megfogalmazásának a dualizmus volt a nagy korszaka. A két világháború között – különösen a II. világháború előestéjén és alatt – azonban a szabadságjogok korlátozásai lettek a meghatározóak”. (Letölthető PDF)

2021. június 7.

„A magyarság számára soha el nem feledhető tragédiának nevezte Trianont Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója a Faktumban”. Tovább a Magyar Hírlap honlapjára.

2021. június 5.

A Kommentár közéleti és kulturális folyóirat idei második számában megjelent Hammerstein Judit  Előre a múltba. egy mérnök útibeszámolója a bolsevikok földjéről című írása. (Letölthető PDF)

2021. június 1.

A Közjegyzői Akadémia Kiadó Történelmünk aláírásokban címmel albumot jelentetett meg. Szerzői: Fazekas István, Sarusi-Kiss Béla, Toma Katalin  és Ujváry Gábor. A VERITAS intézetvezetője többek közt a Gróf Bethlen István, Vitéz jákfai Gömbös Gyula, Vitéz Jány (Hautzinger) Gusztáv, Vitéz lófő dálnoki Miklós Béla, Prohászka Ottokár, Báró komlóskeresztesi Fejérváry Géza, Ravasz László, Nagykállói és szuhakállói Kállay Mikló szócikkek szerzője.

2021. május 31.

Százhetvenöt éve született Apponyi Albert  címmel közölt írást Anka László kollégánk a Magyar Hírlap oldalán. „A korabeli liberalizmus elitista volt, és jól megfért a nacionalizmussal. Ez az ideológiai társbérlet tette lehetővé, hogy a nemzetiségiekkel szemben a Magyar Királyságon belül kisebbségben élő magyarság kézben tudja tartani a politikai hatalmat, megvédelmezze a magyar nemzeti szupremáciát. A gróf azonban érzékelte, hogy a liberalizmus nem képes megoldást találni minden problémára.” (Letölthető PDF)

2021. május 29.

Seres Attila az Országút oldalain közölt cikket Putyin és a történetírás címmel. „A putyini esszé történészek számára legbiztatóbb és a legnagyobb reményeket keltő gondolata a levéltárak megnyitásának sürgetése. Az utóbbi három évtizedben ilyen szempontból az orosz térfélen összehasonlíthatatlanul nagyobb restanciák halmozódtak fel, mint mondjuk a német, a brit, a lengyel, azukrán, a magyar vagy a román oldalon. Jelenleg teljességgel elképzelhetetlen az Oroszországi Föderáció Külpolitikai Levéltárában (AVPRF) vagy az Oroszországi Föderáció Állami Levéltárában (GARF) az, ami a Magyar Nemzeti Levéltárban valóság: a külügyi dokumentáció 1994-ig voltaképpen korlátlanul kutatható és fotózható” – olvasható a cikkben. (letölthető PDF)

2021. május 30.

A PestBuda honlapján olvasható Anka László Már életében teret neveztek el Pesten a nemzet ügyvédjéről – 175 éve született Apponyi Albert  címmel megjelent cikke.

2021. május 29.

A Pécsett megjelent Látószögek és diagnózisok című tanulmánykötetben olvasható Lajtai László kollégánk Nemzetfogalom és nemzetiség a 19. század középső harmadának Magyarországán című írása. A kötetet Erdős Zoltán, Kindl Melinda, Szabados Csaba és Fekete Sándor szerkesztette.

2021. május 25.

A Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott 100 éve történt műsor témája Bethlen István politikai eszméi és történelemszemlélete. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendégei Ligeti Dávid és Vizi László Tamás történészek. Tovább az archivált felvételre

2021. május 27.

A napokban megjelent Magyar Olimpiai Akadémia 2020-as évkönyvében olvasható Szakály Sándor  Személyes emlékfoszlányok a Magyar Olimpiai Akadémiáról című cikke. (Letölthető PDF)

2021. május 27.

Az M5-ön sugárzott Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek műsor témája a II. világháború ábrázolása a magyar irodalomban. A beszélgetés részvevői: Ligeti Dávid történész, Pósa Zoltán író, irodalomtörténész  és Takaró Mihály műsorvezető.

2021. május 22.

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világrend születik műsorának témája a Bethlen-kormány bel- és külpolitikája. Társi István műsorvezető beszélgetőpartnerei Ligeti Dávid és Vizi László Tamás történészek. Tovább az archivált felvételre

2021. május 20.

Az M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés műsorának témája a 30 éve elindult eseménysorozat: a kétpólusú világrend bukása és Szovjetunió szétesése. Gulyás István műsorvezető vendégei Kónya Imre ügyvéd, a Boross-kormány belügyminisztere, Rácz András történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Seres Attila kollégánk.

2021. május 19.

Dubniczky Zsolt  Az ország első nagyszabású iparművészeti kiállításának a Károlyi-palota adott otthont címmel közölt cikket a PestBuda oldalán. „A 145 évvel ezelőtti februári árvízi károk enyhítésére és az árvízkárosultak megsegítésére az országban több helyen is adománygyűjtésbe fogtak. Ehhez kapcsolódott az a páratlan műkincseket bemutató iparművészeti kiállítás is, amit nem egy közgyűjteményben, hanem gróf Károlyi Alajosnak a Nemzeti Múzeum mögött felépült palotájában rendeztek 1876 májusában.”

2021. május 18.

A jászberényi Jász Múzeum által kiadott Redemptio ismeretterjesztő folyóirat 2021. áprilisi számában olvasható Anka László Apponyi Albert és Jászberény az 1905-ös képviselőházi választásokon című tanulmánya. (Letölthető PDF)

2021. május 17.

A Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott 100 éve történt. Új világ világrend születik műsor témája a Bethlen-kormány megalakulása. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendégei Ligeti Dávid és Vizi László Tamás történészek. Tovább az archivált felvételre

2021. május 13.

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok műsorának vendége Rácz János, aki a Jaczkó Iván-ügybe kevert Szűr Mihály joghallgatóról és Borbély István jezsuita szerzetesről beszél. Szerkesztő-műsorvezető Soós Viktor. Tovább az archivált felvételre

2021. május 13. 

Hermann Róbert  kollégánk Huszárok a magyar szabadságharcban című írása olvasható a BBC History májusi számában. „[… ] a magyar országgyűlés határozatban hívta haza a magyar katonákat, a végrehajtó hatalmat gyakorló Országos Honvédelmi Bizottmány pedig ügynökei útján próbálta őket rábírni a hazatérésre.” (Letölthető PDF)

2021. május 13.

A Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán sugárzott Hagyományok éltetői műsor témája Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter. Nagy György András szerkesztő-műsorvezető Schwarczwölder Ádám munkatársunkat kérdezte a vasminiszterről. Tovább az archivált felvételre

2021. május 9.

Végjáték és újrakezdés a második világháború utolsó napjaiban címmel jelent meg Bertalan Péter  írása a Magyar Hírlap oldalán. „A második világháború harci cselekményeinek beszüntetése a kutatások szerint 1945. május 8-án 23 óra 1 perckor történt meg. Ez az időpont valamennyi német csapatra érvényes volt, azonban Kurlandban, Kelet-Poroszországban, Horvátországban, Csehszlovákiában és Krétán még néhány osztag tovább harcolt abban a reményben, hogy így nyugati hadifogságba sikerül esniük. Érdekes, kevéssé ismert tény, hogy 1945. május 13-án Keitel tábornagy szövetséges fogságba esése után Jodl lett a Wehrmacht maradványainak vezérkari főnöke. Dönitz mellé állva arra számított, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok antagonisztikus kooperációja gyorsan felbomlik, és az ujjászerveződő német hadsereg felléphet a keleti német területek visszaszerzése érdekében.” (Letölthető PDF)

2021. május 8.

A KARC FM hullámhosszán a Hangoló reggeli műsorban Ligeti Dávid a történelem érettségi tételekkel kapcsolatosan nyilatkozott. Tovább az archivált felvételre

2021. május 7. 

A KARC FM hullámhosszán a Déli Newsban rövid interjú hangzott el Ligeti Dáviddal  az érettségi tételekkel kapcsolatosan. Tovább az archivált felvételre

2021. május 7.

Az Olvasat.hu oldalán interjú jelent meg Szakály Sándorral Múltunk ismerete mindenkit foglalkoztat címmel. A VERITAS főigazgatóját Csanda Mária kérdezte.

Magyar Napló

2021. május 7.

A Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott A nap kérdése műsorának témája az idei magyar és történelmi érettségi. Csete Beáta műsorvezető vendégei: Czékmány Anna múzeumpedagógus és Ligeti Dávid kollégánk.Tovább az archivált felvételre

2021. május 6. 

A PestBuda.hu oldalán jelent meg Dubniczky Zsolt cikke A kiegyezés korának egyik legjelentősebb építésze 185 éve született – Szkalnitzky Antal épületei a budapesti városkép meghatározó elemei címmel.

2021. május 6.

Dubniczky Zsolt kollégánk A Duna-korzó híres szállodasora a millennium évében indult fejlődésnek címmel közölt cikket a PestBuda oldalán.

2021. május 5.

A VERITAS honlapján megjelent Ujváry Gábor által írt nekrológ Egyszer minden írás végére pont kerül címmel napvilágot látott a Magyar Hírlap nyomtatott kiadásában is. (Letölthető PDF)

2021. május 5.

Bölcsességével középen állt – Gergely Andrásra emlékezünk címmel nekrológot közölt a Magyar Nemzet. Szerzője Anka László munkatársunk. Tovább a linkre

2021. május 4.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok című adás vendége Szakály Sándor főigazgató, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető kérdez. Archivált felvétel

2021. május 1.

AZ M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés műsorának témája az 1920-ban alapított Vitézi Rend. Horváth Szilárd műsorvezető vendégei. Szakály Sándor történész, Bánó Attila, a Vitézi Rend székkapitánya és Berniczei-Roykó Ádám, a Vitézi Rend főkapitány-helyettese. Tovább az archivált felvételre

2021. május 3.

Magyarságkutató Intézet legújabb kötetét Makkai Béla jegyzi. Címe: Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. A könyv szakmai lektora intézetünk főmunkatársa, Seres Attila. 

2021. április 29.

A rendhagyó módon megtartott 2021. évi Klauzál Napok Tétényben előadásai a világhálón olvashatóak. Ligeti Dávid „előadásának” címe: Történetíró, pap, miniszter Horváth Mihály (1809‒1878) élete és pályafutása.

2021. május 1.

Terrorfiúk és tetteik 1919-ből  címmel olvasható Szakály Sándor könyvajánlója a Magyar Hírlap oldalán. „Bíró Aurél történész hatalmas levéltári feltáró munka eredményeként harag és elfogultság nélkül mutatja be kötetében a Tanácsköztársaság valóságát”. Letölthető PDF

2021. április 30.

A Pesti TV Mintha tegnap történt volna adásában a 81 évvel ezelőtti Katyin melletti erdőben történt mészárlásról Szakály Sándor, míg a 74 éve történt jogfosztásról és internálásról, vagyis a felvidéki magyarságot érintő eddigi legnagyobb traumáról Ligeti Dávid beszél Ferkó Dániel műsorvezetővel. Archivált felvétel

2021. április 29.

A Kossuth Rádió Harminc éve szabadon műsorában  II. János Pál pápa magyarországi látogatásáról Marinovich Endre  beszél, akit Vajda Klára kérdez.

2021. április 26.

A Magyar Hírlap  Vakcinainfó oldalán Hermann Róbert munkatársunk nyilatkozik. „Komoly kockázatokkal jár a felelőtlenség a nyitásnál” címmel. Tovább a linkre.

2021. április 29.

Az M5 Ez itt a kérdés műsor témája Érdekszférák, nagyhatalmi politika – 1945. Gulyás István műsorvezető vendégei: Fülöp Mihály, Joó András és Szerencsés Károly történészek. Tovább az archivált felvételre

2021. április 28.

Seres Attila  Hadicélok és háborús vereség. Az 1919-1920. évi lengyel-szovjet háború interpretációja az 1990-es évek orosz történeti irodalmában címmel közölt tanulmányt a budapesti Lengyel Kutatóintézet és Múzeum napokban megjelent A lengyel-szovjet háború a lengyel-magyar kapcsolatokban című tanulmánykötetében.

2021. április 19.

Szakály Sándor Kirekesztettek címmel jegyez könyvajánlót az Alföldi Vilma Interjú az „ellenség” gyermekeivel című, a Püski Kiadónál megjelent kötetről. „Sok ezer »ellenség gyermeke« sorsát idézi fel az a Püski Kiadónál megjelent kötet, amelyben Alföldi Vilma nyugalmazott levéltáros huszonegy család X-es gyermekét szólaltatta meg. Személyes beszélgetés, interjú, korabeli dokumentumok felhasználásával rajzolta meg az egyéni történeteket, amelyek szinte mégis ugyanazok – írja a VERITAS főigazgatója a Magyar Hírlap oldalán.  

2021. április 26.

A Nemzeti Kaszinó 150 éve vásárolta meg belvárosi székházát – Ybl tervei alapján építették át  címmel olvasható Anka László cikke a PestBuda honlapján.

2021. április 21.

Élethosszig tartó szerelem címmel a Kerengő oldalán interjú olvasható Szakály Sándorral. A VERITAS főigazgatóját Vennes Aranka kérdezte. „Nagyon szeretném azt, hogy mielőtt még véglegesen nyugállományba kerülök, elkészüljön ez a könyv, és szeretném megírni, mert, ahogy mondtam, ez az én hibám, hogy ezt nem tettem meg már mondjuk tizenöt évvel ezelőtt. De mindig úgy voltam vele: még meg kell nézni egy-két adatot. Ha befejezem, lezárni nem tudom, de ha befejezem, akkor is lesznek benne hiányok vagy esetleg pontatlanságok, de legalább lesz mit korrigálni másoknak.”

2021. április 17.