Sajtómegjelenések

A KARC FM hullámhosszán sugárzott A sors szimfóniája című műsor vendége Lajtai László kollégánk, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető kérdezett. Téma: a nyelvi jogok szabályozása és gyakorlati érvényesülése az Osztrák–Magyar Monarchia területén. Tovább a felvételre

2020. december 6.

A Somogy 2020/3-as számában Közös ügyek – közös felelősség? címmel közölt írást Schwarczwölder Ádám. Kollégánk írásában azt a kérdést feszegeti, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia nem túl sikeres közös kül- és katonapolitikájában terheli-e, és ha igen, milyen mértékű felelősség az 1867–1914 közötti magyar politikai vezetőket. (Letölthető PDF)

2020. december 2.

A Hungarian Review idei 6. számában megjelent Farkas Judit Antónia The Pictures that Travelled and Divided the World. Life Magazine’s Photos Shot During the 1956 Revolution in Hungary  című  tanulmányának első része. A cikk az amerikai Life magazin megbízásából Magyarországon az 1956-os forradalom során készült fotók keletkezésének, publikálásának, széles körű ismertté válásának és a közvéleményre gyakorolt hatásának folyamatát vizsgálja eddig nem vizsgált források alapján.

2020. november 30.

A hosszú kormányzás titka címmel jelent meg Anka László cikke a Magyar Hírlap oldalán. „Mától veszi át Orbán Viktor kormányfő a stafétabotot Tisza Kálmántól, mostantól ő az, aki a legtöbb időt töltötte a miniszterelnöki bársonyszékben”. Letölthető PDF

HírTV

2020. november 30.

Szakály Sándor Karácsonyok – egykoron címmel közölt írást a Vasárnap honlapján. „Nem tudom, honnét is jött a szokás, de szenteste napjának délutánján mi, a falu gyerekei – voltunk akkor még jó páran – csengőkkel a kezünkben szaladgáltunk fel s alá, vártuk a Jézuskát. Így volt ez vagy tízéves koromig, amikor is kiderült, a karácsonyfát a szüleim állítják. De nem ez volt a fontos, hanem a közös öröm!” – írja a VERITAS főigazgatója. Tovább a linkre

Minálunk

2020. november 29.

Kommunista államcsíny Magyarországon címmel jelent meg Drócsa Izabella írása a Magyar Hírlapban. „Egyértelműen megállapítható, hogy a minisztertanács tagjai 1919 elején egymásnak ellentmondó büntetőjogi intézkedések elfogadását indítványozták, amelyeket a jóváhagyást követően egyáltalán nem tartottak be következetesen” – olvasható a cikkben. Letölthető PDF

2020. november 28.

Interjú hangzott el a KARC FM hullámhosszán Ligeti Dáviddal annak kapcsán, hogy munkatársunknak ítélték az idén a Bezerédj-díjat. Tovább a felvétlre

2020. november 27.

A történelem az élet tanítómestere címmel jelent meg interjú Hermann Róberttel a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján.  „A konkrét kutatási projektek mellett a VERITAS Történetkutató Intézetnél is az egyik fő feladatom a kollégák tudományos munkájának menedzselése, bár többségük ebben a tekintetben már önálló. Egy kiválóan felkészült, fiatal kutatói gárdáról van szó, akik már eddig is komoly eredményeket tudtak felmutatni. A dualizmus kutatásának sokszínűbbé tételében nekik jelentős szerepük lehet, akár Apponyi Albert életpályájáról, akár Széll Kálmánról vagy a többi jelentős politikusról, esetleg a korszak egyháztörténetéről, oktatásáról vagy hadtörténetéről van szó. Önmagában nagyon igazságtalan az, hogy a dualizmus jelentős politikusainak többségéről máig nem készült semmiféle életrajz, holott több évtizedes működés, valamint számos reform és átalakítás fűződik a nevükhöz. Manapság, ha egy átlag magyart megkérdeznek, hogy kit ismert a dualizmus korából, jó esetben Deák Ferencet, Andrássy Gyulát és talán Tisza Istvánt említi. De arról, hogy kik voltak azok, akik ezt a rendszert működtették, akik levezényelték a magyar polgári átalakulást – hiszen 1848- 49-ben csak az áttörés történt meg -, nagyon keveset tudunk. Emellett a dualizmus korának kutatásai is hosszú időn keresztül csupán a politikai harcok történetére koncentrált, tehát itt még jócskán van adósság.”

2020. november 27.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsor témája a szovjet–lengyel háború. Társi István szerkesztő-műsorvezető meghívott szakértői: Ligeti Dávid történész és Tímár Gábor térinformatikus. Tovább a felvételre

2020. november 26.

Kiss Dávid  Világháborús hadifogság és a kommunista mozgalom címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Az első világháború minden korábbi háborúnál nagyobb méreteket öltött, így a fogságba kerültek száma is jelentős volt. A Nagy Háborúban az Osztrák–Magyar Monarchia jelentős számú katonát vesztett, ugyanakkor szintén óriási számban, mintegy 2–2,5 millióan estek hadifogságba. Bár keletről mintegy hétszázezren tértek haza még a háború időszakában, ennek ellenére a fegyverszünet megkötését követően is mintegy másfél millióan sínylődtek valamelyik fogolytáborban” – olvasható az írásban. Letölthető PDF

2020. november 25.

A Bertalan Péter – Mészáros Virág szerzőpáros A minőség és érték dimenziói a felsőoktatásban címmel közölt tanulmányt a Polgári Szemlében (16. évf. 4–6. szám). Tovább a linkre

2020, november 25.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Szakály Sándor, aki Horthy Miklós politikai pályafutásáról beszél. A VERITAS Intézet főigazgatóját Papp Endre szerkesztő-műsorvezető kérdezte (2. rész). Tovább a felvételre

2020. november 21. 

Szakály Sándorral jelent meg interjú Tabudöntögető címmel  a Magyar Nemzet hétvégi mellékletében, a Lugasban. „2013-ban vetette fel Boross Péter volt miniszterelnök, hogy létre kellene hozni egy rendszerváltozás időszakával foglalkozó kutatóintézetet, de végül is az a döntés született, hogy a VERITAS Intézet kutatási területe terjedjen ki az 1867-es kiegyezéstől az Antall-kormány végéig terjedő teljes időszakra. Tudniillik ez a több mint száz esztendő tele van olyan történelmi kérdéssel, amelyet tudományosan helyre kellene billenteni.” (Letölthető PDF)

2020. november 21.

Horthy Miklós bevonulása Budapestre címmel közölt írást Anka László  kollégánk a Magyar Hírlap hasábjain. „Az ősz folyamán az antant Párizsban tartózkodó vezetői megelégelték azt az állapotot, hogy Magyarországon nincsen olyan stabil kormány, amellyel aláírathatják a világháborút lezáró békediktátumukat. Ezért Budapestre küldték George Russell Clerk brit diplomatát, hogy 1) érje el a román seregek kivonását Magyarország középső területeiről, és 2) a magyar politikai pártok vezetőivel egyeztetve működjön közre egy széles támogatottsági bázissal rendelkező kabinet összeállításában, amely a békét megkötheti az antanttal és annak feltételeit képes a magyar nemzettel is elfogadtatni” – olvasható a cikkben.  Letölthető PDF

2020. november 16.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Szakály Sándor, aki Papp Endre  szerkesztő-műsorvezető mikrofonja előtt Horthy Miklósról beszél. Tovább a felvételre

2020. november 14.

Kiss Dávid a második világégés magyar hadifoglyainak romániai helyzetéről közölt cikket Nagyhatalmi érdektelenség címmel a Magyar Nemzet hétvégi mellékletében, a Lugasban. Letölthető PDF

2020. november 14.

Rácz Jánossal jelent meg interjú Alábecsült hősök: november 11-ig tartották Csepelt a felkelők címmel a Híradó.hu honlapján. Munkatársunkat Udvardy Zoltán kérdezte. 

Gondola

2020. november 11.

Rácz János munkatársunk Az andaui lista címmel közölt írást a bécsi „Europa”-Club által kiadott Adósunk, Európa című huszonhetedik könyvében. Letölthető PDF

2020. november 10.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Ligeti Dávid. A beszélgetés témája Arthur Arz von Straussenburg, a Monarchia vezérkarának utolsó főnöke (3. rész). Tovább a felvételre

2020. november 7.

A Pesti TV Plebejus Polbeatjének témája az élet a megfélemlítés és megszállás alatt. E témáról Stefka István és Huth Gergely a VERITAS Intézet főigazgatójával, Szakály Sándorral beszélget. Tovább a felvételre

PestiSrácok.hu

2020. november 6.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott 100 éve történt műsor témái a magyarországi német kisebbség dilemmái Trianon után, valamint a békediktátum utáni balatoni fejlesztések. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendége Orosz László és Kovács Emőke. Tovább a felvételre

2020. november 5.

A Geográfus Hírlevél  őszi számában a hetvenéves Rakonczai János professzor tiszteletére megjelent a Klímaváltozás okozta kihívások. Globálistól lokálisig című kötetről írt A tájváltozás szintjei címmel ajánlót Géczi Róbert.

2020. november 5.

A KARC FM Spájz műsorában Farkas Beatrix műsorvezető Bertalan Péterrel beszélget. Téma: miért maradt el 1956 novemberében a nyugati nagyhatalmak beavatkozása? Tovább a felvételre

2020. november 4.

Intézetünk tudományos főmunkatársának, Seres Attilának két újabb publikációja jelent meg Márton Áron erdélyi katolikus püspökről. A Kolozsváron szerkesztett és kiadott Keresztény Szó  katolikus havilap júliusi számában látott napvilágot A román egyházpolitika szovjet háttere a sztálini és hruscsovi korszakban. Márton Áron püspök és az erdélyi katolicizmus orosz levéltári források kontextusában című írása. A „csángók"”apostola. Márton Áron és a bukovinai székelyek (1939–1941) című tanulmánya pedig A bukovinai székelyek nyomában című, e héten megjelent bonyhádi tanulmánykötetben olvasható.

2020. november 4.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott Jó reggelt, Magyarország műsorban Rácz János, aki az ’56-os forradalom és szabadságharc leveréséről beszél. Tovább a felvételre

2020. november 4.

A Nemzeti gyásznap alkalmával az M1 Ma reggel műsorának vendége Rácz János munkatársunk, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről beszél. Tovább a felvételre

2020. november 4.

A Rubicon novemberi számában Hermann Róbert  Kossuth Lajos és a fővezéri kérdés 1848–1849-ben, míg Schwarczwölder Ádám Kossuth halála. Magyarországon a halál is politizál  címmel közölt írást. Tartalomjegyzék (letölthető PDF)

2020. november 4.

Szakály Sándor tanulmányt jelentett meg a Honvédségi Szemle 2020/6. számában A  magyar királyi Honvédség Ludovika Akadémia II. Főcsoport, majd a jogutód intézményei parancsnokai (1931–1945)  címmel. Letölthető PDF

2020. november 3.

A Blikk Császári katonát találtak a hegyen című írásában Ligeti Dávid munkatársunk szakértőként nyilatkozik a Nagy Háború eseményeiről..Letölthető PDF

2020. november 2.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin lapok műsor témája Arthur Arz von Straussenburg, a Monarchia vezérkarának utolsó főnöke. Meghívott történészszakértő: Ligeti Dávid (2. rész). Tovább a felvételre

2020. október 31.

Nincs helye a nemzet főterén: Károlyi és az őszirózsás forradalom címmel interjú jelent meg Ligeti Dávid kollégánkkal a híradó.hu oldaln. Tovább a linkre

2020. október 31.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott 100 éve történt című történelmi magazin témája a görög–török konfliktus. Meghívott szakértők: Ligeti Dávid történész és Tímár Gábor térinformatikus. Tovább a felvételre

2020. október 29.

Megjelent Hollósi Gábor The Treaty of Trianon Imposed Upon Hungary. Objectives and Considerations From the Hungarian Perspective című tanulmánya a Hungarian Yearbook of International Law and European Law  folyóirat 2020/1. számában. Részletek az  Eleven International Publishing Eleven Journals honlapján. Első oldal (letölthető PDF)

2020. október 29.

A Magyar Nemzetben A Szabadság bástyája címmel  a Citadella erődjének és tágabb környezetének teljes rekonstrukciójáról jelent meg cikk, melyben Hermann Róbert is megszólal. Letölthető PDF

2020. október 29.

A Hadtörténelmi Közlemények idei harmadik számában Ligeti Dávid  recenziót közölt a Kajon Árpád – Suslik Ádám szerzőpáros A Monarchia katonája Schamschula Rezső tábornok élete című kötetéről. Letölthető PDF

2020. október 27.

Rácz János a harminc évvel ezelőtti eseményekről ír Taxisblokáddal az új kormány megdöntéséért címmel a Magyar Hírlapban. „Az országgyűlési választáson vesztes SZDSZ Göncz Árpád államfő segédletével próbált kormányváltást kikényszeríteni” – olvasható a lídszövegben. Tovább a linkre

Letölthető PDF

2020. október 26.

Volt egy politikai összhangzattan a taxisblokádban  címmel Boross Péterrel készült interjú jelent meg a Mandinerben. „Ez a dolog ott kezdődött, hogy pár hónapja működött egy kormány. Az Antall-kormány majdnem ad hoc módon állt össze, és egyetlen szerencséje az volt, hogy első pillanattól kezdve egy kiemelkedő felkészültségű, tekintélyes miniszterelnök, Antall József vezette. Csak az volt a baj, hogy ez a miniszterelnök a demonstráció idején éppen kórházban volt.”

2020. október 25

A Magyar Katolikus Rádió vendége Rácz János, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről beszél. Munkatársunkat Nagy György András szerkesztő-műsorvezető kérdezi. Tovább  a felvételre

2020. október 25.

 A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor témája Arthur Arz von Straussenburg, a Monarchia vezérkarának utolsó főnöke. Meghívott történészszakértő: Ligeti Dávid (1. rész). Tovább a felvételre

2020. október 24.

A Somogy TV Aktuális műsorának vendége Bertalan Péter, aki az 1956-os forradalomról és szabadságharcról beszél. Tovább a felvételre

2020. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről és az október 23-án lezajlott események eszkalálásáról beszél Rácz János az M1-en. Tovább a felvételre

2020. október 23.