Sajtómegjelenések

A KARC FM hullámhosszán Bertalan Péter beszél az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Tovább a felvételre

2020. október 23.

Az M1-en Fábián Barna  vendége Kiss Dávid munkatársunk. A beszélgetés témája a 64 évvel ezelőtt lezajlott események. Tovább a felvételre

2020. október 23.

A Kossuth Rádió hullámhosszán Mióta lehet kutatni az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit? kérdésre válaszol Bertalan Péter. Tovább a felvételre

2020. október 23.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsora a Nagy Háború utáni Törökországgal foglalkozik. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendégei: Ligeti Dávid történész és Tímár Gábor térinformatikus. Tovább a felvételre

2020. október 22.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorának témája a szabadkőművesség szerepe a magyar történelemben. Meghívott történészek: Raffay Ernő és Ligeti Dávid. Tovább a felvételre

2020. október 22.

Bertalan Péter  a Magyar Hírlapban a Lassan betelt a pohár című írásában eleveníti fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Letölthető PDF

2020. október 22.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott XX. századi történelem műsor témája: Hóman Bálint. Horváth Szilárd műsorvezető vendégei: Ujváry Gábor és Zinner Tibor történészek, valamint Horváth Zsolt bíró (2. rész). Tovább a felvételre

2020. október 20.

A trianoni békediktátum tragédiája nemzeti összetartozássá nemesedett címmel a Vasárnap.hu honlapján interjú jelent meg Szakály Sándorral. A VERITAS főigazgatóját Tóth Gábor kérdezte.

2020. október 19.

A kolozsvári Korunk legfrissebb számában (31. évfolyam, október) Ligeti Dávid  az Ujváry Gábor szerkesztette Hóman Bálint és népbírósági pere című kötetről közölt recenziót: Letölthető PDF

2020. október 19.

Ligeti Dávid beszélgetése Papp Endrével Franz Conrad von Hötzendorf császári és királyi tábornagyról a KARC FM hullámhosszán (5. rész). Tovább a felvételre

2020. október 17.

Anka László a Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott Napközben című műsorban Apponyi Albertről és Trianonról beszél. Tovább a felvételre

2020. október 16.

A kolozsvári Szabadság napilapban Ligeti Dávid  Előre, Arz, a Kriterion Kiadónál megjelent kötetéről A tábornok éve címmel könyvajánló jelent meg. Szerzője Géczi Róbert.

2020. október 16.

Világítótorony a Vatikán élén címmel közölt írást Betalan Péter a Magyar Hírlap hasábjain. „A lengyelországi Wadowicében született Karol Wojtyla fő küldetésének tekintette, hogy Kelet-Európa országait megnyissa az egyház előtt. Ezért a pápa olykor világi és politikai utakra is lépett, támogatta a lengyel Szolidaritás mozgalmat. A világutazó Szentatya egyik első útja Latin-Amerikába vezetett, ahol Mexikóban ezrek gyűltek össze a Guadalupe-i Miasszonyunk kegyhelyén tartott miséjére. II. János Pál meggyőződése az volt, hogy a politikai korrupció és a szegénység szorosan összekapcsolódik egymással a latin-amerikai országokban” – olvasható munkatársunk cikkében. (Letölthető PDF)

2020. október 16.

Az M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés műsor vendége Horváth Miklós hadtörténész, M. Kiss Sándor történész és Rácz János munkatársunk, akik 1956-ról és Nagy Imre színeváltozásairól beszélnek. Tovább a felvételre

2020. október 15.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott XX. századi történelem műsorának vendégei Ujváry Gábor és Zinner Tibor történészek, valamint Horváth Zsolt bíró. A műsor témája: Hóman Bálint és népbírósági pere (1. rész). Tovább a felvételre

2020. október 13.

Az M5-ön lejátszották a Vörös gróf – Károlyi Mihály bűnei című dokumentumfilmet, melynek egyik történész szakértője Ligeti Dávid munkatársunk. Tovább a filmre

2020. október 12.

Ligeti Dávid Franz Conrad von Hötzendorfról beszél a Karc Fm Corvin Lapok című műsorában. Kérdezi Papp Endre (V. rész). Tovább a felvételhez

2020. október 10.

A Nagy Háború szerbiai és keleti frontjáról beszél Ligeti Dávid a Franz Conrad von Hötzendorf császári és királyi tábornagyról szóló műsorban a KARC FM hullámhosszán (4. rész). Tovább a felvételre

2020. október 3.

A Magyar Napló októberi számában Szakály Sándor  Futball, politika, állambiztonság címmel könyvajánlót közölt Borsi Kálmán Béla  tavaly megjelent Az Aranycsapat és ami utána következik. Adalékok a Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer történetéhez a futball tükrében című kötetéről.

2020. október 9.

Németország újraegyesítésének harmincadik évfordulója alkalmával a Kossuth Rádiónak nyilatkozott Marinovich Endre. Tovább a felvételre

2020. október 3.

Marinovich Endre, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese Németország újraegyesítéséről beszélt az M1 által sugárzott Híradóban.

2020. október 3.

Ujváry Gábor és Császtvay Tünde főkurátor az M5 Librettó című műsorának vendégeként beszélnek a Nemzeti Múzeum Múzeumkertjében található Szenvedő szerkezet – Hétköznapi Trianon kiállításról. Tovább a felvételre

2020. október 2.

A Pro Minoritate  idei második számában Orosz László  munkatársunk Új szempontok a hazai németség alulnézeti vizsgálatához címmel terjedelmes recenziót közölt az Eiler Ferenc és Tóth Ágnes által szerkesztett A magyarországi németek elmúlt 100  éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösség című tanulmánykötetről. Tovább a linkre

2020. szeptember 30.

Márton Áron püspökről, az erdélyi magyarság kiemelkedő személyiségéről közölt Seres Attila Márton Áron, a székely emberkatedrális címmel cikket a Magyar Hírlap hasábjain. Letölthető PDF

2020. szeptember 29.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Ligeti Dávid, aki Franz Conrad von Hötzendorf császári és királyi tábornagyról beszél.ranz Conrad von Hötzendorf császári és királyi tábornagyról beszél. Kollégánk a Monarchia vezérkari főnöke tevékenysége kapcsán többek közt az első világháború kitörése idején a fennálló  európai geopolitikai helyzetet is vázolja (3. rész).

2020. szeptember 26.

A Szegeden működő Egyesület Közép-Európa Kutatására kiadásában napvilágot látott a 111 életrajz a külpolitika történetéhez (1919-1944) című életrajzi lexikon. A könyvben szócikket közöltek a VERITAS Intézet történészei is: Anka László, Gali Máté, Joó András, Ligeti Dávid, Orosz László és Szakály Sándor. Borító (letölthető PDF)

2020. szeptember 24.

Gali Máté  a Nógrád Megyei Hírlapban Jó szívvel emlékeznek a helyiek az egykori „aranycsapatukra” címmel közölt cikket a nográdsápi futballistákról. Letölthető PDF

2020. szeptember 22.

A Magyar Sporttudományi Füzetek XIX. száma a Trianon 100 jegyében jelent meg A trianoni békediktátum hatása a magyarság sportjára címmel. A bevezető szövegét Szakály Sándor jegyezte. A tanulmányok szerzői:  Csillag Péter, Iváncsó Ádám, Killyéni András-Péter, Szabó Lajos, Szikora Katalin és Táborosi László. (borító – letölthető PDF)

2020. szeptember 18.

A Magyar Nemzeti Levéltár online folyóiratában, az ArchivNet legfrissebb, Diaszpórák, személyes sorsok című tematikus számában olvasható Seres Attila munkatársunk Lengyel diaszpóra Erdélyben az 1930-as évek végén – Márton Áron ismeretlen levele a varsói legújabbkori történeti levéltárban című tanulmánya. Az írása Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök halálának negyvenedik évfordulójához kapcsolódik. 

2020. szeptember 17.

Csóti György Trianon után száz esztendővel című nemzetpolitikai elemzéseket tartalmazó kötetének előszavát Beteljesedik?  címmel Szakály Sándor jegyzi. (Borító – letölthető PDF)

2020. szeptember 13.

Ligeti Dávid és Vörös Boldizsár szerkesztésében napvilágot látott a „… minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi tanácsköztársaság című kötet. A tanulmánykötet szerzői közt szerepelnek a VERITAS Intézet történészei is: Ujváry Gábor (Kultúra és terror. A kommün kulturális politikája), Ligeti Dávid (Honvédelem a világforradalom jegyében. A magyar kommün háborúja 1919-ben), Anka László („Vesszenek! Lógjanak! Gebedjenek! A világháborús magyar kormányok tagjainak sorsa a tanácsköztársaság idején) és Gali Máté (A Magyarországi Tanácsköztársaság historiográfiája).

2020- szeptember 11.

Az URBS Magyar Várostörténeti évkönyv XIV. számában Kiss Dávid  Ünnep a falanszterben. 1957. május 1. előzményei címmel közölt tanulmányt  Munkatársunk tanulmánya azt vizsgálja, hogy az 1957. május 1-i ünnep előző esztendőktől eltérő koreográfiáját honnan kölcsönözte a hatalom, illetve mit próbált mindezzel szimbolizálni. Összességében véve megállapítható, hogy az 1945 előtti szociáldemokrata ünnepek bizonyos motívumait is átvették. Mindezeket maga Kádár János is ismerhette, hiszen ebben az időszakban az MSZDP-nek is tagja volt, illetve több MSZMP-s vezető is magasabb pozíciókat töltött be korábban ebben a pártban. A forradalom utáni „győzelmi ünnep”, a forradalom egyfajta sajátos halotti tora volt. A magyar társadalom kénytelen volt beletörődni a szovjet típusú rendszer megváltoztathatatlanságába. Mindehhez a hatalom azt a látszatot próbálta kelteni, mintha visszatérne az 1948-as időszakhoz, és onnan egy más úton elindulva egy újfajta rendszert épít majd fel. Ebbe a koncepcióba illeszkedett bele az 1957-es ünnep szimbolikája, amely több elemet átvett az 1945 utáni május elsejék felvonulásaiból, amelyek során a résztvevők végigmasíroztak az egész városon. A tribünt azonban nem a Hősök terén, hanem a mai Andrássy út torkolatában építették fel 1957-ben. 1958-ban már az 1953-tól megszokottakhoz hasonlóan zajlott az esemény lebonyolítása, Sztálin-szobor nélkül. A diktatúra ugyan a korábbiakhoz képest puhább lett, de sokak állításaival szemben nem vált puhává.

2020. szeptember 11.

Az Erdélyi Krónika Történelmi Portál interjút közölt Réfi Attilával. Kollégánk pályafutásáról, tanulmányait és érdeklődését meghatározó személyekről, tanárairól, kutatási témáiról és jövőbeli terveiről beszélt. Kérdezte: Horváth Csaba.

2020. szeptember 10.

A Somogy folyóirat legújabb számában Hollósi Gábor Kísérlet a racionalizálásra – Reformok a Horthy-korszak közigazgatásában címmel közölt tanulmányt. Letölthető PDF

2020. szeptember 9.

Ligeti Dávid munkatársunk a Corvin Lapok meghívottja. A beszélgetés témája Franz Conrad von Hötzendorf. Beszélgetőtárs Papp Endre (2. rész). Tovább a felvételre

2020. szeptember 5.

Kovács Kálmán Árpád munkatársunk Helytállás és igazodás. A szovjet típusú egyházpolitika első felvonása és a magyar reformátusok 1944–45-ben címmel közölt írást a Magyar Hírlap hasábjain. Letölthető PDF

2020. szeptember 4.

Szakály Sándor írása a Magyar Nemzet oldalán. Címe Válasz Karsai Lászlónak: „Kiutasításukat/kitoloncolásukat a magyar hatóságok már 1941 előtt megkísérelték, de a területet 1939 ősze óta birtokló Szovjet­unió azt nem tette lehetővé. Ahogy a Karsai László által hivatkozott vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 1941. november 26-án az Országgyűlés Képviselőházában Budinszky László képviselő interpellációjára adott válaszában kifejtette: Amikor csapataink Galíciában annyira előrenyomultak, hogy oda már a zsidókat ki lehetett vinni, elrendeltem, hogy a galíciai kiutasítottakat, akiknek a kiutasítását nem lehetett foganatosítani, mert az oroszok nem engedték, vigyék vissza a szülőhelyükre. (Kiemelés tőlem: Sz. S.)” Letölthető PDF

Tovább a linkre

Mandiner

2020. szeptember 1.

Dévavári Zoltán munkatársunk Nyolcvan éve tért vissza Észak-Erdély  címmel közölt írást a Magyar Hírlap oldalain. „Magyarország helyzetét az is erősítette, hogy a Romániával katonai szövetségben álló Jugoszláv Királyság Franciaország összeomlása óta egyre óvatosabb külpolitikát folytatott, s lényegében tudomásul vette a Romániával szembeni magyar és bolgár területi követeléseket. A június 27-én megtartott magyar minisztertanács így arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben Románia teljesíti a szovjet kérdést, úgy Magyarország is követelni fogja területi igényeinek kielégítését. Érzékelve az egyre feszültebbé váló magyar–román és román–bolgár viszonyt, Berlin Magyarországot erőteljes önmérsékletre, míg Romániát a Magyarországgal és Bulgáriával fennálló területi problémák rendezésének szükségességére szólította fel. Az addigi német állásponthoz képest, amely alapvetően a status quo állapotán állt, ez már jelentős elmozdulásnak számított.” (Letölthető PDF)

Gondola

2020. augusztus 29.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Ligeti Dávid munkatársunk, aki Károlyi Mihály kormányáról beszél Papp Endre mikrofonja előtt (I. rész).. Tovább a felvételre

2020. augusztus 28.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Szakály Sándor, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető kérdezett. Tovább a felvételre

  1. augusztus 22.

„Nem vagyok az a félős fajta – erről beszélt lapunknak adott interjújában Hermann Róbert  hadtörténész”. Munkatársunkkal jelent meg interjú a Magyar Hang oldalán. Kérdezte Lakner Dávid. Letölthető PDF

2020. augusztus 21.