Sajtómegjelenések

Anka László  munkatársunk a Magyar Naplóban recenziót tett közzé Tökéczki László  A bohém zseni. Gróf Andrássy Gyula szellemi-politikai arcéle című, idén napvilágot látott opusáról. Letölthető PDF

2020. június 11.

Ligeti Dávid a KARC FM hullámhosszán elhangzott Corvin Lapok című műsorában az 1918 őszén történtekről beszél Papp Endre mikrofonja előtt.  

2020. június 6.

Ligeti Dávid munkatársunk az M1 Ma reggel műsorában a trianoni békediktátumról beszél. Kérdezi Fábian Barna műsorvezető. 

2020. június 6. 

Az M5-ön sugárzott Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek műsorban Rácz János és Máthé Áron történészek az első szabadon választott magyar kormányról és Antall Józsefről beszélnek.

2020. június 6.

Az Újkor oldalán „A balatoni kultúra fejlesztése ma fontos nemzeti érdek is” – a Balaton Trianon után címmel közölt cikket Kovács Emőke. „1929-ben az országgyűlés életre hívta a Parlamenti Idegenforgalmi Bizottságot, amely nem sokkal később megalkotta a mérföldkőnek számító – 1929. május 4. – fürdőtörvényt. A fürdőtörvény valóban nagy áttörést jelent a hazai fürdőhelyek életében. Egyfelől a fürdő- és gyógyhelyeket közintézményként kezelte, másfelől – a miniszteri indoklás – külön hangsúlyozta a Balaton fontosságát, szerepét” – olvasható a cikkben.

2020. június 6.

Feltámadhat a hátborzongató remetelak - Újjáéled az Emmaus kápolna? címmel olvasható Bögös András keszthelyi építésszel Kovács Emőke által készített interjú a Likebalaton honlapján.

2020. június 6.

Az M5-ön Összetartozunk címmel történészi vitát láthattak az érdeklődők. Téma: a trianoni békediktátum. Horváth Szilárd műsorvezető meghívottjai: Köő Artúr, Raffay Ernő és Szakály Sándor.

2020. június 4.

A Somogy Televízió hullámhosszán sugárzott Miért? című műsor témája a trianoni békediktátum. Meghívott történész szakértő Bertalan Péter munkatársunk.

2020. június 4. 

Így érintette Csongrád megyét Trianon címmel  interjút közölt Gali Máté  munkatársunkkal a Szegedma.hu. „Horgost 1941 tavaszán, Jugoszlávia összeomlásakor a magyar csapatok visszafoglalták, ám a háború végével a település ismét Jugoszláviához került, és azóta is a délszláv állam része.”

2020. június 4. 

A Magyar Nemzet Trianon mellékletében Visszafordítható-e a történelem kereke? címmel interjú jelent meg három neves történésszel. A békediktátumról nyilatkozik Egry Gábor, Raffay Ernő és Szakály Sándor. Letölthető PDF

2020. június 4.

A Magyar Hírlap hasábjain Anka László  Lehet-e nem elfogadni az elfogadhatatlant? míg Szakály Sándor  Az igazságtalan békék igazsága című írással emlékezik meg a száz évvel ezelőtti országcsonkításról. Letölthető PDF

2020. június 4.

A Kossuth Rádió Krónikájában a vajdasági trianoni megemlékezésről számolnak be, illetve arról, hogy mit tanítanak ma az egykori magyar területeken a magyar történelemről.

2020. június 4. 

Trianon ellenére is együvé tartozunk!  címmel jelent meg interjú Szakály Sándor  főigazgatóval a Vasárnap.hu oldalán. „Trianon esetében leggyakrabban az a kérdés szokott felmerülni: vajon miért kapta ezt a büntetést Magyarország? Némelyek a dualista állam nemzetiségi politikáját említik ilyenkor, mások különböző erők összeesküvését. Én úgy vélem, Trianont és az országhatárok drasztikus átrajzolását elsősorban a(z első) világháborús vereség okozta.”

2020. június 4.

Nógrád területe is átalakult a trianoni békediktátum miatt címmel tett közzé írást Gali Máté  a Nógrád Megyei Hírlapban. „Nógrádban azonban nem mindenki törődött bele előbb az idegen megszállásba, utóbb az ország feldarabolásába. 1919. január 29-én a hazáért történő önfeláldozás fényes példáját adva önszerveződő ellenállás keretében balassagyarmati vasutasok és polgárok a közelben állomásozó katonasággal karöltve kiűzték a vármegye akkori székhelyéről a csehszlovákokat.”

2020. június 4.

A szlovákiai magyar nyelvű települések magyar nyelvű kábelcsatornáján Felvidékről, Trianonról a Megyek túlra című könyvéről beszél Jezsó Ákos, intézetünk sajtó és  kommunikációs munkatársa.

2020. június 4.

Boross Péterrel Többször kellett bravúr a megmaradásunkhoz címmel jelent meg interjú a Magyar Nemzet oldalán. „Fájdalmas, hogy száz év után változatlanul nagy magyar tömegek élnek idegen fennhatóság alatt. A magyar kormány ebben a helyzetben azt teszi következetesen, ami egyedül lehetséges. Mindig vannak fantaszták, akik arról ábrándoznak, hogy a régi határok visszaállíthatóak. Az viszont, amire a kormány törekvései irányulnak, valós célkitűzés, hogy a magyarság létét, pozícióit megerősítsük a Kárpát-medencében, a térségben” – nyilatkozta a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének elnöke. Letölthető PDF

2020. június 4.

A Kommentár idei második számában Gali Máté munkatársunk „Csak szellemi fölénye emelheti föl a magyar nemzetet”. száz év magyar gondolkodói Trianonról, és annak meghaladásáról címmel közölt tanulmányt. 

2020. június 2.

Egy rendhagyó családtörténet balatoni fotográfiák tükrében címmel jelent meg Kovács Emőke írása a Likebalaton.hu honlapján. „Méhes Károly író nagyapja, dr. Méhes Gyula a Limnológiai Intézet igazgatójaként az 1930-as években családjával Tihanyban élt. Hangulatos tavi fotók maradtak fent a családi albumban, de mindemellett a Méhes-család története is igen érdekfeszítő. Róluk, sorsukról és a Balaton-szeretetről beszélgetett a család leszármazottjával, Méhes Károllyal Kovács Emőke.”

2020. június 2.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott Pünkösd a Balatonon című műsorának történész szakértője Kovács Emőke munkatársunk, akit Felszeghy Csaba szerkesztő-műsorvezető a régi idők szezonnyitóról kérdezett.

2020. június 1.

A Hír TV Magyarország élőben című műsorának témája hogyan kell ma viszonyulni egy hazafias embernek a trianoni békeszerződéshez? Vendég: Szakály Sándor. Tovább a felvételre

2020. június 1.

A Magyar Tudomány júniusi számában Gali Máté munkatársunk Ezer esztendő magyar rebellisei  címmel recenziót közölt Romsics Ignác Magyar rebellisek című, a tavaly a Helikon Kiadónál megjelent kötetéről.

2020. június 1.

„Antall József vetett, hogy ez a nemzet arathasson” címmel a Mandiner interjút közölt Boross Péterrel, Kónya Imrével, Marinovich Endrével és Lezsák Sándorral. Riporter Maráczi Tamás. Letölthető PDF

2020. május 29.

Egyszer ki kellene beszélnünk címmel jelent meg interjú a Felvidék.hu honlapján Jezsó Ákos  sajtó és kommunikációs munkatárs kollégánkkal. Beszélgetőtárs: Cservenka Judit.

2020. május 29.

A Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott 100 éve történt. Új világ születik műsor témája a trianoni békeszerződés aláírása, valamint Svetozar Boroević személye. Szakértők: Vizi László Tamás, Zeidler Miklós és Ligeti Dávid.

2020. május 28.

Virtuális térben emlékezik a kárpát-medencei magyarság a száz évvel ezelőtti eseményekre. Az M1 Ma reggel műsorának vendége Ligeti Dávid munkatársunk, akit Fábián Barna szerkesztő-műsorvezető kérdezett.

2020. május 26.

Régi idők szezonnyitásai a Balatonnál címmel olvasható Kovács Emőke írása a LikeBalaton honlapján. „ A XIX. század kezdetén, amikor a füredi savanyúvíz és a környéken tett kirándulások jelentették az ideutazók számára a kikapcsolódást, a fürdői szezon olykor-olykor egészen korán kezdetét vette. Az 1830-as évek közepétől a híradások arról számoltak be, hogy május 15-én Füreden megnyílt a fürdői szezon.”

2020. május 25.

A trianoni békediktátumról, valamint annak magyarországi fogadtatásásról beszélt az M1 hullámhosszán Ligeti Dávid munkatársunk. Szerinte a békediktátum egy gyász, s azt megfelelően kezelni kell.

2020. május 24.

A Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek M5-ön sugárzott műsor témája az első szabadon választott magyar kormány. Meghívott szakértők: Rácz János és Máthé Áron történészek.

2020. május 23.

Stefler Mártonnal, az unokával Tatay Sándor irodalmi örökségéről, a családi hagyatékról, kultúráról, fotózásról, tervekről beszélgetett  Kovács Emőke. Az interjú a LikeBalaton honlapján olvasható.

2020. május 21.

Tavi sportélet a Balatonon a 19-20. század fordulóján címmel olvasható Kovács Emőke írása az Újkor honlapján. „A balatoni vízisportok – úszás, vitorlásversenyek – szép múltjából sok részletet ismerünk már, de a tó mellett rendezett különféle, múltbeli sporteseményről kevesebbet tudunk. Pedig a színes, balatoni sportélet már a 19. század végén bontogatta szárnyait. Érdekes, sporttörténeti fejezeteket villantunk fel ebből az időszakból.”

2020. május 20.

A Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott Nagyok műsorának vendége Kovács Emőke  munkatársunk. Beszélgetőtárs: Farkas Adrienn. Téma: történelem és Balaton.

2020. május 18.

A Duna World Hagyaték műsora a Ludovikát mutatja be. A hazáért mindhalálig – A Ludovika című rész szakértői Szakály Sándor és Kosaras Péter Ákos történészek, valamint  Illésfalvi Péter hadtörténész.

2020. május 16.

A Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott 100 éve történt. Új világ született műsorban Ablonczy Balázs (MTA) és Anka László munkatársunk a trianoni békeszerződésről, valamint az azt magyar részről aláíró személyekről (Benárd Ágoston és Thordai Drasche-Lázár Alfréd) beszélnek Társi István mikrofonja előtt.

2020. május 14.

110 éve született Tatay Sándor, a Badacsony szerelmese címmel olvasható Kovács Emőke írása a likeBalaton.hu honlapján. „Tatay Sándor későbbi életében és írásaiban sem tudott és nem is akart elszakadni a nagy bazalthegytől. Művei nagy része a Badacsonyról, a szőlőtermesztésről, a hegy embereiről, a borbogarakról szól.” Tovább a linkre

2020. május 14.

Tenni a Hazáért? címmel olvasható Szakály Sándor írása a Magyar Hírlap Vélemény és vita rovatában. „Úgy vélem, a Hazáért tenni akaróknak – s az lenne a jó, ha ebbe a körbe mindenki beletartozna, aki magyarnak tartja magát világnézetre, társadalmi állásra, anyagi helyzetre és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül! – épp az lenne az egyik legfontosabb feladatuk, hogy minél tovább és minél többet tegyenek” – olvasható a VERITAS főigazgatójának írásában. Letölthető PDF

2020. május 12.

Fuchs Jenő: az első ember – Egy kívülálló története címmel sugárzott dokumentumfilmet a Duna World. A felkért történészszakértők közt szerepel Szakály Sándor főigazgató.

2020. május 10.

Az Újkor oldalán Sujtó Attila a honlapjukon megjelent második világégésről szóló cikkekből tallózott. Köztük található a Szakály Sándorral készített interjú. Tovább a linkre

2020. május 8.

Nyilvánossá vált a 2007-ben Kerényi László és Kerényi Dávid rendezte Klebelsberg Kunó által 1924-ben létesített berlini Collegium Hungaricum történetéről szóló film. A film egyik ötletgazdája és történész szakértője Ujváry Gábor.

2020. május 8.

Magyarország lehetőségeiről 1920-ban a témája a Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott 100 éve történt. Új világ született műsornak. A Simonyi-Semadam kormányról Anka László és Ligeti Dávid beszélnek.

2020. május 7.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem virtuális megemlékezést tartott John Lukacs történész emlékére. Az eseménynek részese volt Gali Máté  munkatársunk John Lukacs a trianoni békeszerződésről című előadásával.

2020. május 6.

A Múltunk idei első számában a Háborús propaganda című blokkban olvasható Joó András Szervezetek, háborús célok, memorandumok. A brit politikai hadviselés Magyarország és Románia irányában 1942–1944 tanulmánya.

  1. május 5.