Sajtótükör

Szakály Sándor: Földi pokol a hómezőkön – Magyar Idők 
A VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójának írása a magyar királyi 2. honvédhadsereg doni tragédiájáról 1943. január-februárban. (archivált PDF)
2016. január 16.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsor vendégei Tóth Eszter Zsófia és Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársai. A beszélgetés tükröt állít az 1956 és 1989 közötti eseményeknek. 
2016. január 16.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsorban  Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgató-helyettese, az Intézetünk tavalyi munkájáról és idei terveiről Vámos Györggyel beszélgetett.
2016. január 9.

Szabadság Népe – Kossuth Rádió 
A műsorban Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője a Molotov—Ribbentrop paktumról beszél.
2016. január 14.

Megbeszéljük – Klub Rádió 
Ujváry Gábor, a VERITAS Intéztet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője Hóman Bálintról, és a Székesfehérvárra tervezett szobra körüli eseményekről beszélgetett Bolgár Györggyel.
2016. január 8.

Vasárnapi Újság Kossuth Rádió 
A műsorban a január 5-i VERITAS est vendégei, Gergely András professzor, a VERITAS Intézet kutatócsoport-vezetője és Schwarczwölder Ádám tudományos segédmunkatárs, valamint ifj. Bertényi Iván történész, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója beszélgetnek Széll Kálmán munkásságáról, érdemeiről és eredményeiről Cservenka Judit mikrofonja előtt.
2016. január 10.

Rendszerváltók Kossuth Rádió 
Sáringer János történész, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa a műsor vendégeként az Antall-kormány külpolitikájáról beszélt.
2016. január 4.

Hollósi Gábor: A választói jog védelme és kapcsolata a büntetőjoggal a két háború közötti években – Iustum, Aequum, Salutare folyóirat
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársának írása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Karának szakfolyóiratában. dr. Hollósi tanulmánya azokat a jogszabályi rendelkezéseket vizsgálja, amelyek a ‛20-as és a ‛30-as években a választási visszaélések büntetőjogi következményeit megállapították,  továbbá elemzi a választási bűncselekményeket és a büntetett előélet választójogra gyakorolt hatását is, a korszak választójogi jogszabályainak valamennyi büntető rendelkezését összegyűjtve. 
2015/4 szám

Interjú Orosz Lászlóval – A magyarországi német kisebbség helyzete a két világháború között – Kultúra.hu
Interjú a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársával a Fritz Valjavec tudománypolitikai tevékenységéről nemrég megjelent könyve kapcsán. (archivált PDF)
2015. december 27.

Szabadság tér ’89 103. rész Duna TV 
A Szabadság tér '89 sorozatzáró adásának vendége többek között Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgató-helyettese.
2015. december 23.

Ligeti Dávid: "Megtanította a Monarchia..." – Demokrata 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársának írása a központi hatalmak 1915. október-november folyamán vívott győzedelmes Szerbia elleni hadjáratáról, amely  az első világháború egyik legsikeresebb és leggyorsabb hadművelete volt.
2015. december 23.

Időrosta  – Echo TV 
A műsor vendégei Kiss Dávid és Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársai.
Téma: Az 1945. november 4-ei választások szabadsága – a Független Kisgazdapárt egyértelmű győzelme ellenére a polgári ellenzék a kommunista párttal szemben fokozatosan elveszítette az önálló politizálás lehetőségét.

2015. december 19.

Ujváry Gábor: Hóman Bálint koráról és politikai szerepéről tárgyilagos szemel – Magyar Idők 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos kutatócsoport-vezetőjének írása a Hóman Bálint alakja körül ismét fölángolt vitáról. Történelmietlen próbálkozás a mai emberi jogi kívánalmakat számon kérni egy letűnt korszakon. (archivált PDF)
A cikket 2015. december 19-én azonos címmel és tartalommal a Gondola.hu is közzétette (archivált PDF).
2015. december 18.

Oszlánszki Tamás Tibor: A honismeret és a történetírás „édestestvérek”– Honismeret
A VERITAS Történetkutató Intézet kommunikációs vezetőjének írása az Intézet első éves  (2014 tavasz-2015 nyár közötti) működésének eredményeiről.
2015. december

Magyarul Balóval – RTL II. 
Baló György közéleti magazinműsorában Ujváry Gábor a VERITAS Intézet kutatócsoport-vezetője és Ungváry Krisztián az 1956-os Intézet történésze beszélget a Hóman-szobor ügyéről. Botrány van – szobor lesz?
2015. december 15.

Vasárnapi Újság Kossuth Rádió 
A műsorban a Szabad választás – szabad a választás című konferencia kapcsán Marinovich Endre, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Boross Péter volt miniszterelnök, a VERITAS Intézet Tanácsadó testületének elnöke és Szerencsés Károly, az ELTE BTK docense beszél Cservenka Judit mikrofonja előtt.
2015. december 13.

Délutáni találkozás – Katolikus Rádió 
A műsor vendége Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgatója, aki a közelgő Szabad válsztás - szabad a választás? című konferencia előzeteseként beszél a 70 évvel ezelőtti nemzetgyűlési választások történelmi körülményeiről, eredményéről.
2015. december 4.

Időrosta  – Echo TV 
A műsor vendége Tóth Eszter Zsófia történész, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa a Budai Ifjúsági Parkról, a Kádár-korszak kultikus szórakozóhelyéről beszél.
2015. november 28.

Tóth Eszter Zsófia: Nagyapám, Tóth József magyar királyi honvéd emlékezete – Magyar Hírlap 
A VERITAS Intézet tudományos főmunkatársának írása nagyapjáról, aki a nagykanizsai 17. gyalogezred katonájaként harcolta végig a II. világháborút. Az cikk indikátora, hogy  a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, 2015. július 4-től hatályos módosítása alapján megkezdődött a hadiözvegyek és hadiárvák anyagi támogatása. (archivált PDF)
2015. november 27.

Telefoninterjú Lánhíd Rádió 
Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából a GULAG foglyairól beszélt.
2015. november 21.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsor vendége Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója és Regéczy-Nagy László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke.
Téma: A szovjet csapatok 1956. november 4-én indított támadása a törvényes magyar kormány megdöntésére.
2015. november 14.

Joó András: Che Guevara arcai – Magyar Idők 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársának írása Ernesto Che Guevara argentin származású forradalmárról, aki életében, de még inkább halála után oly sok vita középpontjában állt. (archivált PDF)
2015. november 9.

Időrosta  – Echo TV   
A műsorban Anka László és Schwarczwölder Ádám történészek, a VERITAS Intézet tudományos munkatársai, Széll Kálmán – az államháztartást stabilizáló pénzügyminiszter, a kompromisszumokat kereső kormányfő és Magyarország ügyvezető igazgatója – politikai pályafutását mutatták be.
2015. november 7.

Magyarország élőben – Hír TV 
A műsor vendége Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója.
Nemzeti gyásznap – Az 1956-os forradalom leverésére emlékeztek ma országszerte. A központi ünnepségek a nemzeti lobogó felvonásával, majd félárbocra eresztésével kezdődtek a Parlament előtt.
2015. november 4.

Kiss Dávid: A kádári megtorlás erőszakszervei – Magyar Hírlap
A VERITAS Intézet tudományos munkatársának írása az 1956 utáni rendcsinálás fegyveres testületeinek újjászervezéséről, a karhatalmisták majd a kommunista párthadsereg, a Munkásőrség felállításáról. (archivált PDF)
2015. november 4.

Kommentár nélkül – Esztergomi Városi Televízió 
A műsorban Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Nemzeti Gyásznap kapcsán megfogalmazódó gondolatait hallhatjuk.
2015. november 4.

Vasárnapi Újság Kossuth Rádió
Zinner Tibor, a VERITAS Történetkutató Intézet 1945-utáni kutatócsoportjának vezetője, az Emlékezés és emlékeztetés; kutatási program az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás feltárására címmel rendezett konferencia kapcsán Cservenka Judit mikrofonja előtt nyilatkozott M. Kiss Sándor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese és Mikó Zsuzsanna, Magyar Országos Levéltár főigazgatója mellett.
2015. november 1.

Időrosta  – Echo TV  
Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet Horthy-kori kutatócsoport vezetője és Csunderlik Péter, a Politikatörténeti Intézet munkatársa, a 20. századi magyar történetírás egyik legtöbbet alkotó, legtöbb, vitát kiváltó, és egyben korának legszebben író történész ideológusáról, Szekfű Gyuláról beszélgetnek.
2015. október 31.

’56-ra emlékeztek Esztergomban a Sötétkapunál – Esztergomi Városi Televízió 
Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójának szereplése az Esztergomi Városi Televízió, 2015. október 30-i Heti Hírösszefoglalójában.
2015. október 30.

Kovács András: Vége az európai civilizációnak – origo  
Október 25-én exkluzív interjút adott Boross Péter volt miniszterelnök, a VERITAS Történetkutató Tanácsadó Testületének elnöke az origo.hu hírportál számára. Boross Péter a beszélgetésben azon elveit, meglátásait is érintette, amelyek a VERITAS Intézet történetkutatói munkáját, egyben az elnöki tevékenységet is meghatározzák; jelesül: az igazságkeresést, a ténytisztelő múltfeltárást, az önálló gondolatiságot és a véleményszabadságot. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy Boross Péter az úgynevezett régi iskola utolsó mohikánjainak egyike, vagyis mint az események kortárs szemtanúja és kormányzati, illetve pártelnöki szereplőjeként alakítója óriási tapasztalat, gyakorlat birtokában fogalmazza meg eredeti gondolatait. (archivált PDF)
2015. október 25.

1956: Emlékezés és emlékeztetés InfoRádó
Zinner Tibor, a VERITAS Történetkutató Intézet 1945-utáni kutatócsoportjának vezetője, 2015. október 19-én a Kúria Markó utcai igazságügyi palotájában rendezett Emlékezés és emlékeztetés konferencián elmondott Bírák pőrére vetkőztetve... című előadása, az InfoRádió 2015. október 23-ai adásában is elhangzott.
2015. október 23.

Tóth Eszter Zsófia: Hűen megőrizték a forradalom szellemiségét Pannonhalmán – Magyar Hírlap 
A VERITAS Intézet tudományos főmunkatársának írása arról, hogyan emlékeztek meg as 1956-os forradalom ötödik évfordulójáról Pannonhalmán, és hogyan alakította ez a résztvevők további életpályáját. (archivált PDF)
2015. október 22.

Veczán Zoltán: Akik a tűzzel játszottak – MNO  
Riport Tóth  Eszter Zsófiával, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársával, 1956 emlékezetéről és arról a néhány bátor 1989 előtti megemlékezőről, aki – ha életét nem is, de – egzisztenciáját kockára tette '56 emlékéért. (archivált PDF)
2015. október 23.

Kovács Kálmán Árpád: Csodák pedig nincsenek – vagy mégis? – Magyar Hírlap 
A VERITAS Intézet tudományos munkatársának írása Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című anekdotikus kisregényéről, amelyet átszőnek a nyílt vagy rejtett bibliai és keresztény szellemtörténeti utalások, melyeken keresztül az író felekezeti részrehajlás nélkül igyekszik tárgyalni a magyar köz- és egyházi élet általános problémáit. Ezek a  kor olvasói számára még egyértelműek voltak, ám mai, szekularizációban előrehaladt tudásunk számára alig felismerhetők. (archivált PDF)
2015. október 16.

Oszlánszki Tamás Tibor: VERITAS Évkönyv történelembarátoknak is – mandiner 
A VERITAS Történetkutató Intézet 2014. évi évkönyvének ajánlója. (archivált PDF)
2015. október 16.

Veczán Zoltán: Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? – MNO 
Riport Joó Andrással, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársával, a hetvenegy évvel ezelőtt kudarcba fulladt magyar kiugrási kísérlet kapcsán arról, hogy elkerülhettük volna a megszállást és a kommunizmust, ha Horthyék határozottabban fordulnak szembe a németekkel? (archivált PDF)
2015. október 15.

XX. századi történelem – Kossuth Rádió
Ujváry Gábor intézetünk Horthy-kori kutatócsoport-vezetője és Kerepeszki Róbert a Debreceni Tudományegyetem adjunktusa a numerus clausus törvényről beszél.
2015. október 13.

Kiút többszemközt – Echo TV 
A műsor vendége Dr. Marinovich Endre intézetünk tudományos főigazgató-helyettese.
Téma: Antall József miniszterelnök és kormányának tevékenysége
2015. október 10.

Ligeti Dávid: Kudarcba fulladt a Monarchia 1915. őszi hadművelete: a „fekete-sárga offenzíva” – Magyar Hírlap 
A VERITAS Intézet tudományos munkatársának írása az Osztrák–Magyar Monarchia csapatainak 1915. szeptember–október folyamán Ukrajna nyugati részén folytatott elkeseredett hadműveletéről, amely „fekete–sárga offenzíva” néven vonult be a világháború hadtörténelmébe. (archivált pdf)
2015. október 9.

Schwarczwölder Ádám: „Magyarország vezérigazgatója” volt – Magyar Hírlap 
A VERITAS Intézet tudományos segédmunkatársának nagylélegzetű írása Széll Kálmán munkásságáról, akinek alakja az elmúlt évtizedekben kissé méltatlan módon kikopott a magyar történelmi emlékezetből. A jubileum – halálának 100. évfordulója –  alkalmat teremt a múltba tekintésre.  (archivált pdf)
2015. október 2.

XX. századi történelem – Kossuth Rádió
Prof. Dr. Marinovich Endre és Salamon Konrád, Antall József miniszterelnökről és kormányának tevékenységéről beszél, Horváth Szilárd mikrofonja előtt.
2015. szeptember 29.