Sajtótükör

Egyházak a vészkorszakban címmel közölt tanulmányt Kovács Kálmán Árpád a Magyar Hírlap oldalain. „Kísértetként bukkan fel újra és újra az a vád, hogy a keresztény egyházaktól soha nem állt távol az antiszemitizmus. Ennek kiragadott példáit hosszan szokták sorolni. Ugyanakkor kevésbé gyakran említett tény, hogy a hazai egyházak és sok tagjuk a második világháború, különösen a német megszállás alatt rendkívüli bátorsággal és találékonysággal keltek az üldözött zsidók védelmére” – olvasható az írás bevezetésében. Letölthető PDF

2019. november 9.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája 1918–1919 Ausztriája, valamint a saint-germaini békeszerződés. Meghívott történész szakértők: Fiziker Róbert és Ligeti Dávid.

2019. november 7.

Az M1 Szemtől szembe műsorának témája a berlini fal leomlása. Meghívott szakértők: Tóth Eszter Zsófia munkatársunk és Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

2019. november 8.

A Bonum televízió reggeli beszélgetős műsorának vendége Farkas Judit Antónia munkatársunk, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően a nyugati nagykövetségre menekülők sorsáról mesél.

2019. november 5.

A KARC FM Kérdőjel műsorának vendége Kovács Emőke, aki Imrényi Dávid mikrofonja előtt az 1956-os forradalom leveréséről, valamint a megtorlásokról beszél

2019. november 5.

A szovjet katonai invázió a témája a Bonum Televízió reggeli beszélgetős műsorának. Meghívott történész vendégek: Rácz János és Kiss Dávid  munkatársaink.

2019. november 4.

Farkas Judit  A belga követség védelmében. Maléter Pálné és B. Farkas Ferenc menekülése és megpróbáltatásai 1956 novemberében című írása olvasható a Magyar Hírlapban. „Gyenes Judith a mai napig jól emlékszik a belga követség másik magyar menedékkérőjével, a Petőfi Párt államminiszterével való rövid találkozására. A zaklatott állapotban lévő B. Farkas Ferenc meg volt győződve arról, hogy ha a szovjetek vagy a magyar hatóságok behatolnak és megtalálják őt az épületben, azonnal agyonlövik, vagy letartóztatják, és később kivégzik.”  Letölthető PDF

2019. november 4.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről beszél Ligeti Dávid a Kossuth Rádió hullámhosszán, a Jó reggelt, Magyarország műsorban. Munkatársunk rámutat, hogy a forradalmat követő öt évben „permanens megtorlás” folyt.

  1. november 4.

A KARC FM stúdiójának vendége Rácz János, aki az 1956-os forradalom és szabadságharcról beszél a Sors szimfóniája műsorban. Szerkesztő-riporter Papp Endre.

2019. november 3.

November 4-én hatvanhárom évvel ezelőtt vonultak be a szovjet csapatok Magyarországra, ezzel megkezdődött a forradalom leverése. November negyedikét a kormány 2013-ban a Nemzeti Gyász Emléknapjává nyilvánította. Az M1 stúdiójában Rácz János beszél az 1956-os eseményekről.

2019. november 3.

November 4-én hatvanhárom évvel ezelőtt vonultak be a szovjet csapatok Magyarországra, ezzel megkezdődött a forradalom leverése. November negyedikét a kormány 2013-ban a Nemzeti Gyász Emléknapjává nyilvánította. Az M1 stúdiójában Rácz János beszél az 1956-os eseményekről.

  1. november 3.

A KARC FM Corvin Lapok című műsorának meghívottja Ligeti Dávid, akit Papp Endre a szabadkőművességnek a dualizmusban folytatott tevékenységéről, az állam és az egyház szétválasztása céljában kifejtett erőfeszítéséről, valamint a szabadkőművesség és Trianon kapcsolatáról kérdez.

  1. november 2.

Az Interpress Magazin novemberi számában Tóth Eszter Zsófia  Kékfény – a szocialista időszak bűnügyi magazinja címmel közölt írást. „A Kékfény említésekor senki sem marad közömbös: vagy nosztalgikusan emlékeznek rá vissza, vagy kritizálják Szabó Lászlót, a műsor fekete bőrkabátos, elsötétített szemüvegű vezetőjét. Talán azért, mert keményvonalasan képviselte a szocialista időszak igazságszolgáltatás-politikáját” – áll a cikk bevezetőjében.

2019. november 2.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorának vendégei Kiss Dávid munkatársunk és Ólmosi Zoltán nyugalmazott főlevéltáros, szerkesztő.  Az est témája: a Munkásőrség története és tevékenysége.

2019. október 31.

Tóth Eszter Zsófia A kimosott nejlonzacskók kora – az 1980-as évek című írása olvasható a Napi Történelmi Forrás honlapján. „Manapság ismét az érdeklődés középpontjába került a nejlonzacskózhasználat, elsősorban környezetvédelmi szempontból. Az 1970-es, ’80-as évek hiánygazdaságában nehéz volt nejlonzacskóhoz jutni, ezért akinek sikerült, használat után kimosta, majd újrahasznosította. A nejlonzacskók gyakran száradtak a ruhák mellett, felcsipeszelve. A gyors kiszárításnak azért volt jelentősége, hogy ne büdösödjön meg a nejlonzacskó, mert akkor használhatatlanná vált.”

2019. október 28.

A KARC FM A Sors szimfóniája című műsorának vendége Rácz János, akit  Papp Endre szerkesztő-riporter az 1856-os forradalom és szabadságharcról kérdez.

2019. október 27.

Az M5 Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor témája az 1956. október 25-én az Országház előtti sortűz. Meghívott szakértők: Máthé Áron és Rácz János történészek.

2019. október 26.

A KARC FM Hangoló műsorban megszólal Ligeti Dávid munkatársunk annak kapcsán, hogy Spanyolországban exhumálták és újratemették Francisco Franco tábornokot.

2019. október 25.

A Kossuth Rádió Kalendárium műsorában Tóth Eszter Zsófia a Csömöri hősök című kötetéről beszél Csűrős Csilla szerkesztő-riporter mikrofonja előtt.

2019. október 23.

A KARC FM Spájz műsorában Bertalan Péter a 63 évvel ezelőtti eseményeket eleveníti fel Farkas Beatrix mikrofonja előtt, hangsúlyt helyezve 956-os magyar forradalom nemzetközi vonatkozásaira, valamint a nagyhatalmak a magyar szabadságharccal kapcsolatos politikájára.

2019. október 23.

Az MTV Ma reggel című műsorának vendége Rácz János  munkatársunk, aki az ’56-os forradalom és szabadságharc előzményeiről és kitörésének okairól beszél.

2019. október 23.

Út a forradalomhoz – 1956 előzményei Rácz János  és  Kiss Dávid  munkatársaink a Bonum Televízió meghívottjai nemzeti ünnepünk alkalmával.

2019. október 22.

Balla Zsófia erdélyi költő „a hősies forradalmakat mindig a fiatalok robbantották ki a történelemben” kijelentésén reflektál Bertalan Péter munkatársunk a Kossuth Rádió hullámhosszán.

2019. október 22.

Az elszánt magyar nemzet szembeszállt a világ legnagyobb diktatúrájával  címmel interjú jelent meg Bertalan Péterrel az Origó honlapján. „A kommunista rendszer azonban nem volt képes a megújulásra, a birodalmi logika, a diktatúra továbbra is fennmaradt, a szovjet nagyhatalmi politikai, gazdasági nyomás, a megfélemlítés és a manipuláció nem csökkent a blokk országaiban” – nyilatkozta munkatársunk.

2019. október 23.

Az M5 Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor témája úton Európa felé, a vasfüggöny története és lebontása. Takaró Mihály vendége Kiss Dávid munkatársunk.

2019. október 19.

Gyurcsányék Szabó Ervinért kardoskodnak  címmel jelent meg írás a Magyar Nemzetben. A szerző Csekő Imre,  aki munkatárunkat, Ligeti Dávidot  kérdezi Szabó Ervinről. Letölthető PDF

2019. október 19.

Az M5 Kulturális híradója beszámol arról, hogy lezárult 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzés. Megszólal a továbbképzésben több előadást is tartó Szakály Sándor.

2019. október 18.

A Magyar Hírlapban közölt cikket Kiss Dávid  A Munkásőrség felszámolása címmel. „A rendszer gyengélkedése már a 70-es években megmutatkozott. Az elkaszált új gazdasági mechanizmust követően felvett nyugati hitelek, rossz befektetésük, majd visszafizetésük éreztették a hatásukat a gazdaságban, majd az emberek napi életében is. Az egyre inkább adósságspirálba kerülő országban a megszorítások 1987-ben gyűrűztek be a Munkásőrséghez, ugyanis ekkor került szóba jelentősebb átalakításuk. Ettől kezdve a testület megszűnéséig csökkent a támogatottsága. A második gazdaság is megjelent a párt hadseregénél. Maga a Munkásőrség is alakított különböző vállalkozásokat, pótolandó a fokozatosan zsugorodó bevételeket” – olvasható kollégánk írásában. Letölthető PDF

2019. október 15.

Az MSZMP legutolsó kongresszusa címmel közölt Rácz János írást a Magyar Hírlapban. „Németh Miklós, Pozsgay Imre és még Nyers Rezső is reformpártibb volt, mint az MSZMP főtitkára. Ezáltal a vezetésen belül is eltérések mutatkoztak. Pozsgay működött leginkább együtt az ellenzékkel, Németh Miklós éppen a Nagy Imre és társai újratemetése idején alakított ki kapcsolatokat az MSZMP ellenfeleivel, illetve sikeresen teremtette meg a szakértő kormány képét. Nyers Rezső kapocs volt a reformerek és a konzervatívok között”. Letölthető PDF

2019. október 9.

A KARC FM hullámhosszán, a Hangoló című reggeli magazin- és hírműsorában Ligeti Dávid  munkatársunk 1849. október 6. főbb üzeneteiről és aktualitásáról beszél. 

2019. október 7.

Bertalan Péter Hamis történelmi távlatok kísérték a 20. század globalizációját  címmel közölt írást az Origo honlapján. „A Monarchia felbomlásának veszélyét a politikusok már a 19. század végén megsejtették. A kisnépi nacionalizmusok centripetális ereje egyre intenzívebben növekedett. A népek egymásra találásának transznacionális útja a konföderáció volt."

2019. október 7.

A Nemzeti gyásznap alkalmával Ligeti Dávid a vendége az M1 Híradójának. A bécsi udvar bosszúját a császári haderő vereségei, valamint a szabadságharc során elszenvedett megaláztatásai okozták – mutat rá munkatársunk.

2019. október 6.

„Nagyjából 60 százalékuk civil volt, soha nem fogott fegyvert – az ő sorsukról kérdeztük Dr. Hermann Róbert  történészt”. Bihari Dániel  Ők a 150 névtelen magyar vértanú című írása a 24.hu oldalán.

2019. október 6.

Az M5-ön sugárzott Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor témája Bibó István élete és munkássága. Meghívott vendég: Ligeti Dávid  munkatársunk.

2019. október 5.

A Magyar Nemzetben megjelent Munkásőrök, oszolj!  című cikk egyik szakértője Kiss Dávid. Az írás szerzője Bertók T. László. „1989. október 21-én lépett hatályba a Munkásőrség jogutód nélküli feloszlatásáról szóló törvény. Az MSZMP egykori magánhadserege ekkor mintegy 60 ezer felfegyverzett, az állampárt érdekében bármikor bevethető, hithű kommunistából állt.”

2019. október 5.

Bandholtz tábornok szobrának kálváriája  címmel közölt írást Ligeti Dávid a Magyar Nemzetben. „1919. október 5-én Harry Hill Bandholtz amerikai dandártábornok a Szövetséges Katonai Misszió tagjaként megakadályozta, hogy a Budapestet ekkor már két hónapja megszállva tartó román királyi haderő kifossza a Magyar Nemzeti Múzeumot. James Loree és Nathan Horovitz amerikai ezredesek kíséretében Bandholtz olyan erélyesen lépett fel, hogy az a mai napig heves érzelmeket és reakciókat vált ki mind Budapesten, mind Bukarestben.” Letölthető PDF

2019. október 5.

Tóth Eszter Zsófia legújabb írása Az autóstáska tündöklése és bukása olvasható a Napi Történelmi Forrás honlapján.  „Az autóstáska aztán önálló életre kelt, középkorú férfiak majdnem kötelező kelléke lett olyan esetekre, amikor a diplomatatáska nagysága miatt nem volt praktikus. Már autó sem kellett hozzá, hogy valakinek a csuklóján ott fityegjen a táska.”

2019. október 4.

A 100 éve történt című műsorban Lukács Györgyről és a Tanácsköztársaság idején játszott szerepéről beszél Gángó Gábor (PPKE BTK egyetemi tanár) és Ligeti Dávid munkatársunk a Kossuth Rádió hullámhosszán.

2019. október 3.

A Career with an Unfair Ending: The Life and Military Activity of the Austrian Lieutenant General Baron Joseph Meskó de Felsőkubin (1762-1815) címmel jelent meg Réfi Attila kollégánk tanulmánya a torontói székhelyű Nemzetközi Napóleon Társaság (International Napoleonic Society) Napoleonic Scholarship: The Journal of the International Napoleonic Society nevű folyóiratában. A tanulmány az osztrák–magyar történelem egyik legkiválóbb huszártisztjének, a magasabb parancsnoki beosztásokban is kiválóan helytálló, a Mária Terézia Katonai Rend lovag- és parancsnoki keresztjét is elnyerő, ősi magyar nemesi családból származó, báró felsőkubini Meskó József császári-királyi altábornagynak a pályafutását mutatja be.

2019. szeptember 30.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Ligeti Dávid munkatársunk Demeter Gáborral (MTA BTK TTI) Bulgária első világháborús szerepéről, valamint a neuillly-i békéről beszélgetnek Társi István mikrofonja előtt.

2019. szeptember 26.

A Kommentár közéleti és kulturális folyóirat legújabb számában (2019/3) Tóth Eszter Zsófia  Kádár János szelleme című írásával van jelen. Kolléganőnk kiemeli tanulmányában, hogy „Kádár János országlásának hossza Hunyadi Mátyáséval vetekedik és csak I. Ferenc Józsefé múlja felül”.

2019. szeptember 26.