Sajtótükör

„1918. február 1-jén az osztrák–magyar Császári és Királyi Haditengerészet történetének egyik legsúlyosabb lázadása tört ki Cattaróban, mai nevén Kotorban. A háborús nélkülözések miatt elégedetlen matrózok békét és jobb ellátást követeltek. A szocialista történetírás a felkelésben természetesen az általa nagy októberi szocialista forradalomként aposztrofált bolsevik puccs hatását látta. A Monarchiát januárban súlyos sztrájkhullám rázta meg, és a Woodrow Wilson által 1918. január 8-án meghirdetett 14 pont azt az illúziót keltette a dualista állam hátországában, hogy méltányos béke köthető” – olvashatjuk Ligeti Dávid  Cattaro mítosza és Horthy Miklós démonizálása című cikkében a Magyar Időkben.

Letölthető PDF

2018. január 29.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában Társi István mikrofonja előtt a szarajevói merényletről, Ferenc Ferdinándról, a Fekete kéz szervezetről Fiziker Róbert, Ligeti Dávid, Anka László és Gerő András beszélnek. 

2018. január 25.

Tényleg Szálasiék pártfegyelméhez hasonlít a Fideszé? – Történészek Ungváry Krisztián kijelentéséről  címmel jelent meg Partos Bence írása a Mandinerben. „Ungváry Krisztián szerint ’ennyire fegyelmezett, és a főnök utasításaitól el nem térő frakciója legfeljebb Szálasi Ferencnek volt””. Megállja a helyét történelmileg ez az állítás? Gerő András, Szakály Sándor és Ujváry Gábor történészek az alábbiakban reagálnak Ungváry kijelentésére.”

2018. január 23.

Ungváry Krisztián válasza a Mandinerben

Kiénekelni a kánonból – négyéves a VERITAS Történetkutató Intézet címmel interjú jelent meg Szakály Sándorral. „A kezdetektől folyamatosan támadták az intézetet és a személyemet is. Mára ezek a hangok elhalkultak. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy bizonyos csoportok érdekeit sértette az, hogy létrejött egy intézet, amelyik nem biztos, hogy pont ugyanabban a szellemiségben működik, mint amit más intézetek képviselnek. A szakmán belül a véleménymonopólium megtöréséről volt szó. Ez nem jelenti azt, hogy különféle kutatóintézetekkel, az Akadémiával nekünk ne lenne kapcsolatunk, vagy adott esetben ne lennénk szívélyes jó viszonyban egy-egy más nézeteket hangoztató kollégával” – olvasható a VERITAS főigazgatójának nyilatkozata a hirado.hu oldalán.

2018. január 22.

gondola.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportál Mindenki ismeri a nevét, de vajon hős volt, vagy áruló? címmel interjút közölt Hermann Róberttel annak kapcsán, hogy kétszáz éve született Görgei Artúr honvéd tábornok. „1920 után megnyíltak a bécsi levéltárak, s a magyar és osztrák levéltári anyag alapján világossá vált, hogy Görgei ugyan követett el katonai hibákat a szabadságharc alatt, de az ügy tudatos kártevőjének nem tekinthető” – állítja az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc szakértője.

2018. január 22.

A KARC FM Kódex műsorának vendége Ujváry Gábor, aki Vass István Zoltánnal szakmáról, történelemről, oktatásról, kutatásról és Klebelsberg Kunoról beszélget.

2018. január 20.

A KARC FM Corvin Lapok műsorában Ligeti Dávid a keresztmozgalomról, valamint a monarchia liberális légköréről beszélt. Munkatársunkat Papp Endre  műsorvezető kérdezte.

2018. január 20.

Ligeti Dávid A Tudose-ügy tanulságai címmel közölt cikket a Magyar Időkben. „A Tudose-ügy ismét rávilágított hazánk legfőbb gyengeségére, vagyis a nemzetpolitikai kérdésekben tanúsított konszenzus hiányára. Ennek a helyzetnek a kialakulása éppen száz esztendeje, Erdély jövőjének kérdésében nyilvánult meg” – olvasható munkatársunk írásában.

2018. január 19.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című történelmi magazinjában a dualizmusról és Ferenc Ferdinándról beszélgetett Anka László, Ligeti Dávid  és Gerő András.

2018. január 18.

A Kossuth rádió XX. századi történelem című műsorában Ujváry Gábor  a két világháború közötti magyar kulturális diplomáciáról, illetve a Klebelsberg Kuno fémjelezte politikáról beszél.

2018.január 16.

Apponyi Albert védőbeszéde címmel jelent meg a Magyar Idők hasábjain Anka László cikke. „A brit parlamentben vita alakult ki három és fél millió magyarnak idegen uralom alá kerüléséről, de Lloyd George magára maradt az antant fórumain ezzel a kérdéssel a franciák álláspontjával szemben. Apponyi Albert védőbeszédének ez volt az egyetlen rövid távú hatása” – olvasható munkatársunk írásában.

Tovább a linkre

2018. január 16.

Az M5 Mindenki Akadémiája meghívottja Zinner Tibor. A VERITAS Történetkutató Intézet levéltára vezetőjének előadása annak apropóján hangzott el, hogy 1957. január 15-én jelent meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendelete a gyorsított eljárásáról, ami lehetővé tette a fiatalkorúak halálra ítélését is.

2018. január 18.

A KARC FM reggeli műsorában, a Hangolóban interjú készült Szakály Sándorral a magyar királyi 2. honvéd hadsereg második világháborús szerepéről, illetve Jány Gusztáv személyéről.

2018. január 15.

A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának vendége Kónya Imre volt belügyminiszter, aki az elmúlt év végén Adalbert-díjat kapott a pártállam ellenzékében folytatott tevékenységért. Az interjút Nagy Katalin készítette.

2018. január 14.

Szakály Sándor  A Don menti tragédia  című cikkében írja: „A gyors győzelem helyett kemény harcok, addig szinte nem ismert német vereségek „alapozták meg” a magyar királyi 2. honvédhadsereg hadműveleti területre történő küldését. A korábbi gazdasági támogatás és engedmények mellett katonai részvétellel kellett már fizetni a visszacsatolt Felvidékért, Kárpátaljáért, Észak-Erdélyért és a keleti országrészekért, valamint a Délvidékért”. Az írás a Magyar Időkben jelent meg.

Tovább a linkre

2018. január 12.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című történelmi magazinjának meghívottja Lajtai László, aki Hajdu Tibor és Csunderlik Péter történészekkel a nagy háború kitörése előtti békeidőről, a szádforduló szellemi hatásairól, eszméiről, valamint a választásokról és a választójogról beszéltek.

2018. január 11. 

Munkaszolgálatos létszámadatok és veszteségek címmel jelent meg Szakály Sándor írása a Magyar Időkben, melyben Ungváry Krisztián Jány Gusztáv emlékezete című írására reflektál. „Nem kívántam reagálni rá, mivel inkább a tények, mint a feltételezések és a különböző kihallgatási jegyzőkönyvekben olvasható ’adatok, megállapítások’ híve vagyok" – olvashatjuk a VERITAS főigazgatójának válaszában.

Tovább a linkre

2018. január 8.

Ligeti Dávid  Az igazságos béke illúziója – Wilson tizennégy pontja című cikkében írja: „1917. december 18-án Wilson elnöki tanácsadója, Edward House egy eredménytelen külpolitikai misszióból tért haza Párizsból. Küldetésének legfontosabb célja az volt, hogy az antant végre deklarálja egy formális nyilatkozatban hadicéljait. Az amerikai álláspont szerint erre Lenin nyilatkozatai, továbbá a központi hatalmak racionális békenyilatkozatai miatt is szükség lett volna. Mivel House küldetése kudarcba fulladt, az amerikaiak a tettek mezejére léptek: így került sor 1918. január 8-án Wilson kongresszusi beszédére, amely 14 pontban összegezte külpolitikai céljait.”

Letölthető PDF

2018. január 8.

A Lánchídrádió Szabad gondolat műsorában Szakály Sándor a Don-kanyarban lezajlott eseményekről, a szovjet frontról és a magyar királyi 2. honvéd hadsereg veszteségekről szóló mítoszról beszélt Halász-Szabó Miklós és Nagy György András mikrofonja előtt.

2018. január 7.

A hatalomszerzés történetéről beszél Zinner Tibor a KARC FM Corvin Lapok című műsorában. A VERITAS levéltárának vezetőjét Papp Endre kérdezte.

2018. január 6.

Negyven éve tért haza a Szent Korona címmel közölt írást Rácz János a Magyar Hírlap oldalain. „Az Amerikai Egyesült Államok elnöke nem a Kádár-rezsimnek, hanem a magyar népnek szolgáltatta vissza legértékesebb nemzeti ereklyénket – írja cikkében munkatársunk.

Letölthető PDF

2018. január 6.

A Kossuth Rádió 100 éve történt új történelmi magazinjának meghívottja Ligeti Dávid, aki Hajdu Tibor és Csunderlik Péter történészekkel a századforduló technikai újdonságairól, a Monarchia szellemi életéről és a dualista állam haderejéről mesél.

2018. január 4.

A Rubicon  történelmi magazin idei első számában megjelent Hermann Róbert Görgei Artúr című tanulmánya. „Ki volt Görgei Artúr? Ördögi félisten vagy félisteni ördög – ahogy ő maga summázta a róla alkotott vélemények egyik szélsőségét?" olvashatjuk a cikkben.

2018. január 4.

A Magyar Katolikus Rádió Délután találkozás című műsorának vendége Marinovich Endre, aki Pécsi Krisztina mikrofonja előtt a VERITAS Intézet elmúlt decemberi eseménye – a kiegyezés 150. évfordulója alkalmával szervezett konferencia – kapcsán a XIX. század történelméről beszélt.

2018. január 2.

A Magyar Hírlapban Emberség háború idején címmel interjú jelent meg Szakály Sándorral.„A dualizmus politikusai sem feltétlenül kedvelték egymást, ám léteztek határok, amelyeket nem léptek át sem a közbeszédben, sem a magánviszonyokban. Erre szoktam mondani, hogy az úriember nem jobb- vagy baloldali fogalom. Sajnos a 21. századra a veszélyeztetett, kihalófélben lévő fajok közé került. A karácsony és az újesztendő pedig régen szentnek számított, és teljesen természetes megnyilvánulásnak tekintették, hogy a velük ellentétes oldalon állókat is szeretettel felköszöntsék” – állítja a VERITAS Intézet főigazgatója.

Letölthető PDF

2018. január 2. 

A Lánchídrádió Szabad gondolat című műsorában Tóth Eszter Zsófia a szocialista szilveszterekről beszélt Nagy György András mikrofonja előtt.

2017. december 31.

Sáringer János a Magyar Hírlapban Az orosz elnök látogatása címmel közölt cikket a magyar–szovjet kapcsolatokról  és Jelcin 1992. november közepén lezajlott budapesti látogatásáról. „A szemüveges, ősz úr íróasztalánál ül, kezében zöld színű könyv, amelybe időnként beleolvas, továbblapoz, majd ismét beleolvas. Ismerősek a szavak és a mondatok, mégis jó érzés újra átélni a leírtakat. A könyv Antall József miniszterelnökségéről szól, arról az 1315 napról, amelyet a kormányfő hivatalban töltött. Egy idő után a nyomtatott sorok elhomályosulnak, a férfi az ölébe teszi a kötetet, eszébe jutnak az 1990-es évek eseményei, előtörnek az emlékek – olvasható a cikkben.”

Letölthető PDF

2017. december 28. 

Boross Péter volt miniszterelnök, a VERITAS Intézet Tanácsadó Testületének elnöke  A történelem megbünteti a hagyománytagadókat címmel közölt cikket a Magyar Időkben. „a történelem során mindig megbuktak az olyan voluntarista tervek, amelyek a természetes fejlődést fel akarták gyorsítani, illetve semmibe vették a nemzetek, országok eltérő fejlődését, hagyományait, szokásrendszerét. Két világháború mutatta meg a huszadik században, milyen katasztrófa származik abból, ha a történelem menetét erőszakosan meg akarják változtatni életidegen, emberellenes ideológiák felhasználásával. Nem veszik tekintetbe egyes nyugati vezetők, hogy Európa keleti felén a nemzeti karaktervonásokhoz való kötődés mindig is nagyobb volt. Nyugaton viszont valósággal belesüppedtek a jólétbe, a kényelembe, és ez elhomályosítja a látásukat, deformálja az ítélőképességüket – írja a volt miniszterelnök cikkében.

Letölthető PDF

2017. december 23.

A Klubrádió A lényeg című hírműsora Szakály Sándornak az Alkotmánybíróságra benyújtott panaszának elutasításáról ad hírt. Szakály Sándor szerint egy szakmai vitában durva, az emberi méltóságát sértő kritika érte az álláspontja miatt.

2017. december 22.

Veszprémy László Bernát a Mandinerben jelentetett meg egy Eli Hazannal, az izraeli Likud párt külügyi igazgatójával készített interjút. „Abszolút támogatom Orbánt Soros ellen. Tudjuk Izraelben, hogy mit jelent Soros. Számunkra ő egy – nagyon nehéz megmagyarázni, mi történt Izraelben Soros kapcsán. Számos NGO-t (nem-kormányzati szervet) pénzel – és ez az ő joga, hiszen meglehet a véleménye –, ám ezek erőteljesen és igazságtalanul támadják Izraelt. Ezért – hozzá hasonlóan – demokratikus eszközökkel küzdünk ellenük” – mondja az izraeli politikus.

2017. december 15.

A Kossuth Rádió Szabadság népe műsorban munkatársaink bemutatják az 1956-os forradalmat leverő kommunista vezetőket. Kiss Dávid  Münnich Ferencről, míg Tóth Eszter Zsófia Aczél Györgyről beszél.

2017. december 14.

A zsidó állam fővárosa körül kialakult vitáról és Izrael politikájáról kérdezte Veszprémy László Bernát  munkatársunkat Pelyach Gergely a KARC FM Kérdőjel című műsorában.

2017. december 13.

A KARC FM Hangoló című műsorában interjú hangzott el  Noszkó-Horváth Mihály igazgatási és gyűjteményi csoportvezetővel, aki a VERITAS Intézet levéltárával kapcsolatos kérdésekről beszélt.

2017. december 13.

A Trianoni Szemle folyóirat idei 3-4. összevont lapszámában Ligeti Dávid Párisba járt a Károlyi Misi. Gróf Károlyi Mihály nyugati útjai a világháború előestéjén címmel közölt tanulmányt.

2017. december 12.

Izrael fővárosa Jeruzsálem címmel közölt írást Veszprémy László Bernát. „Donald Trump amerikai elnök megválasztásakor talán még a hazai jobboldalon is sokan vakarták a fejüket. Mit tud ez a New York-i, faragatlan üzletember, és mit jelent majd Magyarország számára szertelen politizálása egy világhatalom élén?” – kezdi  a Magyar Időkben megjelent cikkét munkatársunk.

2017. december 12.

Rácz János A vörös köldökzsinór című cikkében megpróbál néhány kérdésre válaszolni: Hol és hogyan kovácsolódott a nyugati kommunista pártok eredettörténete? Miképpen volt lehetséges, hogy ezek a radikális baloldali szervezetek úgy döntöttek, hogy országos kommunista pártokat hoznak létre? A Brit Kommunista Párt történetéről szóló cikk a Magyar Időkben jelent meg.

Tovább a linkre

  1. december 11.

A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában Hatos Gyula mikrofonja előtt Zinner Tibor az 1957. december 10-i párthatározatról beszél.

2017. december 10.

Az 1956-os magyar emigrációról beszélgetett Rácz János munkatársunk és Papp Endre műsorvezető a KARC FM Corvin lapok című műsorában.

2017. december 9.

A Lymbus Magyarságtudományi forrásközlemények idei kötetében több munkatársunk is közölt tanulmányt: Schwarczwölder Ádám Csáky Albin bécsi irathagyatéka (jegyzék), Joó András Egy emigráns diplomata észrevételei a Foreign Ofiice számára – Hevesy Pál 1943. szeptemberi fejtegetései és Sir Alexander Cadogan számára írott levele, valamint Gali Máté Emberek az embertelenségben: Rónai Mihály András és báró Szalay Gábor címmel.

2017. december 8.

A Figyelőben A tényeket ne akarjuk átírni címmel látott napvilágot interjú Szakály Sándorral. „Gyulafehérváron a románság kimondta, hogy a királyi Romániához akarnak csatlakozni. Nem sokkal később Kolozsvárott a magyarok kimondták: ők pedig Magyarországhoz. Melyik az erősebb vélemény? A gyulafehérvári ígéreteket alig-alig tartották be az eltelt száz év alatt. Tudomásul kellene venniük a románoknak, hogy ami számukra örömünnep, az a magyarságnak nem az. A második bécsi döntés esetében fordított a helyzet. A történelemben ritka az olyan esemény, amely mindkét fél számára örömet okoz. Nem értem, miért feltételezik, hogy ha lenne autonóm terület, az ki tudna szakadni Romániából. Ha az embert nem kényszerítik, nem hagyja el a szülőföldjét” – állítja a VERITAS főigazgatója.

2017. december 7.