Sajtótükör

A Lánchíd Rádió Szabad gondolat című műsorának vendége volt Rácz János, aki a Marshall-tervről beszélt.

2017. június 4.

A Hatos csatorna Hétköznapi Honvédelem című műsorában Szakály Sándort kérdezték a trianoni békediktátumról.

2017. június 3.

Az M5 Miért című műsorának vendége Szőcs Géza költő, Takaró Mihály irodalomtörténész és Ujváry Gábor, akik a trianoni traumáról beszéltek.

2017. június 3.

„A katonatiszt lelkesen vetette bele magát a háborúba, rendkívül sok időt töltött a frontvonalon harcoló katonák között, és műveleti szintű irányítás helyett szívesebben tartott szemléket. Egy ilyen mustra alkalmával, 1942. augusztus 25-én súlyosan megsebesült egy aknavető-lövedék szilánkjától" – olvashatjuk Szakály Sándor Nem kérek kegyelmet!” – A Jány-per – Egy híres ügy a magyar jogtörténetből című, a Jogi fórum oldalán megjelent cikkében.

2017. június 3.

„Trianon. Egy szó, amelyben szinte benne foglaltatik az egész XX. századi magyar történelem…” – kezdi A Párizs környéki békeszerződések című, a Magyar Időkben megjelent cikkét Szakály Sándor. Letölthető PDF

A mandiner.hu tallózása (május 31.)

Háromszék (június 3.)

Lapszemle.ro (június 3.)

Vásárhelyi híradó (június 10.) JPG

2017. május 30.

Ligeti Dávid az első világháborús sikertelen békekísérletről közölt cikket a Magyar Hírlap hasábjain IV. Károly és a Sixtus-affér címmel. Letölthető PDF

2017. május 30.

Horthy! Horthy? Horthy – Hetven esztendő múltán a kormányzóról címmel közölt cikket Szakály Sándor a Magyar Hírlap Vélemény&Vita rovatában.

Letölthető PDF

Népszava (Friss Róbert cikke), 2017. június 2.

2017. május 29.

Rácz JánosHegyvidék Televízió Duett műsorának vendége volt annak kapcsán, hogy a VERITAS és a Magyar Napló közös kiadásában megjelent az 1956-os menekültekkel készült interjúkötete.

2017. május 27.

Véget ért mintegy ötezer pedagógus képzése, akik megismerhették az 1956-os forradalommal kapcsolatos kutatások legfrissebb eredményeit. A programban a Terror Háza Múzeum és a VERITAS Történetkutató Intézet történészei vettek részt – számol be az MTV Híradója.

2017. május 26.

1956 mai megítélésével kapcsolatosan a magyar társadalomban létező nézetekről és politikai megosztottságról beszélget Szakály Sándor és Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója Gulyás Istvánnal, az M1 Szemtől szembe című műsorának vezetőjével.  

2017. május 21.

Túlélni Csukotkát címmel készített dokumentumfilmet Klacsán Gábor a GULÁG-szigetcsoportra elhurcolt magyarokról. Közreműködött Dupka György és Szakály Sándor.

2017. május 17.

A 30 éves születésnapját ünneplő Szomszédok teleregényről beszélgettek a Klubrádióban Tóth Eszter Zsófia, Horváth Ádám rendező és Szabó Ákos történész.

2017. május 15.

A Kossuth Rádió Tér-idő című műsorában Hatos Gyula Zinner Tibort kérdezi Magyarország 1946–1947-ben témakörben.

2017. május 10.

Hollósi Gábor A pozsonyi hídfő kiszélesítése után címmel közölt cikket az Élet és Tudomány hasábjain.

2017. május 9.

Szakály Sándorral készített interjú jelent meg az Élet és Tudományban. A VERITAS főigazgatója Somogyról, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságról, a történettudományról és az ismeretterjesztésről beszélget Papp Csillával.

2017. május 9.

A Hadtörténelmi Közlemények 2017/1. számában Ligeti Dávid  Egy ezredév viharaiban meg nem rendült hűség címmel a Székesfehérvár, Magyarország és a nagy háború című kötetet mutatja be, valamint beszámol A Kárpát-medencei tragédiáink 1944–1953. konferenciáról. Szakály Sándor recenzióval jelentkezik: Molnár András – Szabó Péter: Zalai honvédek Kárpátalján  Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár kárpátaljai bevonulásáról és a szlovák-magyar fegyveres összetűzésben való részvételéről. 1939 március-április. című kötetéről ír. A VERITAS 2015-ös évkönyvéről pedig Kincses Katalin Mária cikkezik.

2017. május 4.

A KARC FM  A sors szimfóniája című műsorában Szakály Sándort Magyarország második világháborús szerepléséről kérdezte Papp Endre.

2017. április 23.

Marinovich Endre a KARC FM Karcolat című műsorában a VERITAS Történetkutató Intézet programjairól és terveiről beszélt.

 2017. április 21.

A Századvég folyóirat legújabb számában Anka László Apponyi Albert képviselővé választása 1896-ban és Schwarczwölder Ádám A Széll-csend testközelből címmel közölt tanulmányt.

2017. április 21.

Kiss Dávid   A budapesti Munkásőrség története 1957-ben címmel közölt cikket a Városunk – Budapesti Honismereti Híradóban.

2017. április 21.

Hermann Róberttel jelent meg interjú a nullahategy.hu oldalán Az Elpusztítani mindent – Az ismeretlen polgárháború 1848/49 című film bemutatása alkalmával. A film az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején Erdélyben és Délvidéken lezajló magyarellenes atrocitásokról szól.

index.hu

2017. április 19.

Ujváry Gábor volt a Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor vendége, akit Klebelsberg Kunó szerepéről kérdeztek a műsorvezetők.

2017. április 15.

A Rubicon történelmi magazin legújabb számában a VERITAS Intézet által szervezett Kállay-konferencia kapcsán munkatársaink – Hollósi Gábor, Joó András, Orosz László, Sáringer János és Ujváry Gábor – írásai jelentek meg.

2017. április 19.

Kovács Kálmán Árpád a Magyar Időkben írja Lukácsról: A Lukács-kérdés történeti kontextusának megértéséhez mindenképpen tudnunk kell, hogy Lukács György már saját korában jelképszerű képviselőjévé vált az asszimilálódott harmadik generációs zsidóságnak.  Életében mintha a polgári kor családregényének mintája is  visszatükröződne: első, második és harmadik generáció, ahol utóbbiban a  művészi hajlamok előretörésének és valami tragikus, végérvényes,  pótolhatatlan veszteségnek lehetünk tanúi.

Letölthető PDF

Szabó László Zoltán kiegészítése (Magyar Idők, 2017. április 25. (kedd) Letölthető PDF

2017. április 13.

A KARC FM A sors szimfóniája műsorában Szakály Sándor a Horthy neve által fémjelzett korszakról, a bethleni konszolidációról és Teleki Pálról beszélget Papp Endre műsorvezetővel.

2017. április 9.

Szakály Sándorral a hazánkért.hu honlapján jelent meg egy interjú annak kapcsán, hogy a VERITAS főigazgatója Horthy Miklósról és a második világháborúról tartott előadást a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetemen. Tovább a linkre

2017. április 4.

A Kossuth Rádió Arcvonások műsorának vendége Zinner Tibor, aki életéről, tanulmányairól, munkájáról mesél.

2017. április 4.

Megjelent Orosz László Teleki Pálról szóló írása a Magyar Hírlapban. A „Szent István-i” gondolathoz való visszanyúlás annak lehetőségét is megteremtette Teleki számára, hogy emez iránt hűséget vallva elhatárolódjon a dualizmus időszakában követett, sokat támadott nemzetiségpolitikai gyakorlattól. A párizsi békekonferenciával párhuzamosan, nyilván a veszteségminimalizálás jegyében, új „társadalmi szerződést” kínált fel a kifelé gravitáló nemzetiségeknek: türelmes nemzetiségpolitikát és a nemzeti identitás ismérveinek szabad ápolását ígérte, cserébe pedig a magyar állami integritás tiszteletben tartását kérte. Ez a nemzetiségpolitikai irányvonal jellemezte a kommün bukása után megkapaszkodó ellenforradalmi rendszer kezdeti időszakának kormányait, köztük Teleki első kormányzását is (1920–21). A legfőbb cél annak látványos demonstrálása volt, hogy tanultunk az 1918 előtti korszak hibáiból, s készek vagyunk előzékeny magatartásra a nemzetiségek irányában – írja a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa a tragikus végű miniszterelnökről.

Magyar Hírlap PDF

2017. április 3.

Ujváry Gábor volt a Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor vendége, ahol a Bethlen családról beszélgettek.

2017. április 1.

A Somogy TV Miért című műsorában Kresz László műsorvezető vendége Szakály Sándor, akit a német megszállásról és Magyarország világháborús szerepéről kérdez.

2017. március 31.

A Kállay-konferencia kapcsán jelent meg interjú Ujváry Gáborral a Magyar Demokratában Kállay Miklós, a reálpolitikus címmel.

2017. március 28.

A Kossuth Rádió 25 éve történt című politikatörténeti magazinjának meghívottja volt Tóth Eszter Zsófia, aki „szocializmus diszkrét bájáról”, a hetvenes évek erotikájáról beszélt.

2017. március 27.

A KARC FM Farkasverem című műsorának vendégei Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja és Zinner Tibor, akik az ’56-os forradalom utáni megtorlásokról beszélnek Belénessy Csaba mikrofonja előtt.

2017. március 26.

A KARC FM A sors szimfóniája című műsorában Szakály Sándort a  Magyarországi Tanácsköztársaságról, az ellenforradalomról és Horthy Miklós szerepéről kérdezte Papp Endre.

2017. március 26.

Sáringer János. a Szlovén Televízió Magyar Műsorok Stúdiója Hidak című műsorában a Lendván bemutatott Magyarok és németek a Szovjetunió munkatáboraiban (1944–1956) című kiállítás kapcsán nyilatkozott.

2017. március 24.

Megjelent Hollósi GáborNégy ülésszak eredményei. A Magyar–Csehszlovák Határrendező Bizottság" című írása az Élet és Tudomány legújabb számában.

2017. március 22.

Két enyhe tél után 1916–1917 tele szokatlanul hideg volt. Olyannyira, hogy a vidéki parasztasszonyok nem voltak hajlandók szekereiken a városokba hordani az élelmet. A nehézségeket fokozta, hogy a kormányzat képtelen volt megszervezni a mezőgazdasági termékek felvásárlását és városokba szállítását. Így 1917-ben a nemzetközi nőnapon, ami a pravoszláv naptár szerint február 23-ra esett, a tűrőképességük végső határára jutó petrográdi nők (a fővárost a háború kitörése után keresztelték át Petrográdra a németesen hangzó Szankt-Petyerburgról) kenyeret és békét követelve az utcára vonultak - See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/82799/Polgari_forradalom_Oroszorszagban#sthash.5FMjwL0W.dpuf

„Két enyhe tél után 1916–1917 tele szokatlanul hideg volt. Olyannyira, hogy a vidéki parasztasszonyok nem voltak hajlandók szekereiken a városokba hordani az élelmet. A nehézségeket fokozta, hogy a kormányzat képtelen volt megszervezni a mezőgazdasági termékek felvásárlását és városokba szállítását. Így 1917-ben a nemzetközi nőnapon, ami a pravoszláv naptár szerint február 23-ra esett, a tűrőképességük végső határára jutó petrográdi nők (a fővárost a háború kitörése után keresztelték át Petrográdra a németesen hangzó Szankt-Petyerburgról) kenyeret és békét követelve az utcára vonultak” – olvasható Gali Máté a Polgári forradalom Oroszországban című írásában a Magyar Hírlap hasábjain.

Letölthető PDF

2017. március 17.

„Várni, hogy teljen az idő” címmel jelent meg interjú Hermann Róberttel a Magyar Időkben.

Letölthető PDF

2017. március 14.

„Jó- és balsorsban egyaránt” – egy magyar úriember emléke címmel Kállay Miklósról szóló cikket közölt Joó András a Magyar Hírlapban.

2017. március 11.

A Kossuth Rádió XX. századi történelem című műsorában Magyarország második világháborús emberi veszteségeiről Bank Barbara, Bognár Zalán, Haraszti György és Szakály Sándor történészek beszélnek Horváth Szilárd mikrofonja előtt.

2017. március 7.