Sajtótükör

Kiss Dávid A munkásőrség híradásának kiépítése  című tanulmánya látott napvilágot a Katonai Logisztika 2016/1. számában.

2016. szeptember 5.

Kovács Kálmán Árpád Az egyházak és az államsegély II. Józseftől 1848-ig című tanulmánya jelent meg a Magyar Hírlap hasábjain.

Tovább a linkre

2016. szeptember 2.

Kovács Kálmán Árpád Az egyházak és az államsegély a kezdetektől Mária Teréziáig címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban.

Tovább a linkre

2016. augusztus 30.

Szakály Sándor az Echo televízió Kiút többszemközt című műsorban 1956 nyaráról, az Államvédelmi Hatóságról és az ország gazdasági helyzetéről beszélget Vámos György műsorvezetővel.

2016. augusztus 28.

Hollósi Gábor A Bethlen-kormány balneológiai törvénye címmel közölt tanulmányt az Élet és Tudomány legújabb számában. „Magyarország mindig is a vizekben gazdag ország volt, így aligha meglepő, hogy a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvénycikk már szabályozta a gyógyfürdőügyünket is…" – áll a líd szövegében.

2016. augusztus 26.

Szakály Sándor az Echo televízió Kiút többszemközt című műsor meghívottja, Vámos György műsorvezetővel 1956 nyaráról, valamint a forradalom előszeléről beszélget.

2016. augusztus 20.

Ligeti Dávid Törvény, jog, igazság – Széll Kálmán, az ország vezérigazgatója címmel közölt recenziót a tavaly megjelent Széll Kálmánról szóló tanulmánykötetről a Valóság augusztusi számában.

2016. augusztus 16.

Ligeti Dávid az Isonzói csaták végkimerülésig című, a Magyar Hírlapban megjelent cikkében írja: Száz évvel ezelőtt, 1916. május és augusztus közepe között minden korábbinál hevesebb harcok tomboltak a Monarchia délnyugati – olasz – frontján. Először az osztrák-magyar csapatok indítottak offenzívát Dél-Tirolban, majd az olaszok lendültek támadásba az Isonzó mentén – ekkor már hatok alkalommal a konfliktus során.

2016. augusztus 12.

Tóth Eszter Zsófiával közöl beszélgetést Ő volt a legalkalmasabb címmel a Magyar Napló augusztusi száma az Antall József és az állambiztonság kötet megjelenése alkalmával.

2016. augusztus 9.

Nagyon nehéz megszólalnom. csaknem a lehetetlent kísértettem, amikor Édesapám kiállításának megnyitását elvállaltam – áll Ujváry Gábor Megnyitó édesapám, Ujváry Lajos kiállításán Szekszárdon (2016. április 9.) című, a Somogy kulturális folyóirat 2016. 2. számában megjelent írásában.

2016. augusztus 8.

Orosz László  Magyar nemzeti integrációs törekvések a 20. században és azután: a trianoni trauma feloldásának lehetséges útjai címmel közölt tanulmányt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról kötetében (Budapest, Nemzetstratégiai Kutint., 2016., szerk. Duray Miklós et. al.).

2016. augusztus 2.

Megjelent Sáringer János Ifjabb Horthy Miklós kalandozásai a 20. században. Aranyifjú vagy kötelességtudó politikus? című  cikke a Múlt–kor történelmi magazin 2016. nyári számában.

2016. augusztus 1.

1941 áprilisában Teleki Pál súlyos örökséget hagyott maga után – írja Joó András az Élet és Tudomány hasábjain A béketapogatózások és a Teleki-köd című cikkében. 

2016. július 29. 

A Duna TV-ben A Munkásőrség – Egy párthadsereg története címmel dokumentumfilmet vetítettek, melyben Kiss Dávid, tudományos munkatárs a film szakértőjeként szerepelt. A dokumentumfilm a testület történetét dolgozza fel az 1957-es alapításától az 1989-es megszűnéséig. A munkásőrség volt országos és kerületi vezetői mellett megszólaltak a leszerelésben résztvevő katonai vezetők is, illetve a korabeli politikai szereplők közül Németh Miklós volt miniszterelnök, a közelmúltban elhunyt Pozsgay Imre államminiszter, továbbá többen a kerekasztal tárgyalások résztvevői közül.

2016. július 16.

„A kis piros munkásfigura a lapban elkendőzött egy újabb hazugságot. Úgy állt ott furcsa kezeslábasában, mint a megoldás, pedig puszta illúzió volt” – írja Rácz János a Brit Kommunista Párt sajtóorgánumáról, a Daily Worker lapról a Magyar Fórum hasábjain megjelent cikkében.

2016. július 14.

Schwarczwölder Ádám a Lánchíd Rádió Szabad Gondolat című műsorában szerepelt. A beszélgetés témája a 19. századi iparosodás, iparfejlesztés és vasútépítés volt annak kapcsán, hogy 170 éve nyitották meg Pest és Vác között Magyarország első vasútvonalát.

2016. július 10.

Szakály Sándor az Orient Rádió Emberi Méltóság Tanácsa című műsorában az első világháború haditengerészeti eseményeiről, a Monarchia flottájáról és a hadisírokról beszél.

2016. július 7.

2016. július 6. Leszámolás a külső és belső ellenséggel. A Rákosi korszak aljas világáról beszél Kozáry Andrea történész és Zinner Tibor a Duna TV Szabadság tér ’56 című műsorában.

2016. július 6.

A 75 évvel ezelőtti kassai bombázásról közöl cikket Veczán Zoltán a Magyar Nemzet online változatában. A témával kapcsolatosan megszólal Ujváry Gábor, a VERITAS Horthy-kori kutatócsoport vezetője is.

2016. június 27.

75 éve állt be a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. Erről és az előző napon történt kassai bombázásról beszél Szakály Sándor és Vendégh András gépészmérnök a Hír TV Magyarország élőben című műsorban.

2016. június 27.

Zinner Tibor a 2016. évi LVI. törvény az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról beszél a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

2016. június 26.

„A német-szovjet háború megindulását követően Magyarország, amely a Német Birodalom melletti szolidaritását kinyilvánítandó 1941. június 23-ám megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, 1941. június 27-én a Szovjetunió elleni háború tényleges résztvevőjévé vált” – írja Szakály Sándor a Magyar Idők hasábjain megjelent „…Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott” című cikkében.

2016. június 24.

Sáringer János tudományos főmunkatársunk A diplomáciai rangok eredete és használata a középkortól napjainkig címmel jelentetett meg tanulmányt a Külügyi Szemlében.

2016. június 22. 

Sáringer János, a VERITAS Történetkutató Intézet főmunkatársa a Kossuth Rádió Rendszerváltók című műsorában az Antall-kormány lépései a szuverenitás visszanyerésének elérése és ezzel összefüggésben a szovjet csapatok Magyarország területéről történő kivonulása témakörről adott interjút.

2016. június 20.

Meghallgatható

A Lánchídrádió Szabad gondolat című műsorában Szakály Sándor a Barbarossa tervről, a Szovjetunióról és a Harmadik Birodalomról beszél.

2016. június 19.

A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság műsorában Szakály Sándor és Zétényi Zsolt Kakuk L. Tamás mikrofonja előtt a Ságvári-ügyről és Kristóf Lászlóról beszélnek.

2016. június 19.

Kiss Dávid Schlachta Margitról, míg Tóth Eszter Zsófia az 1948 utáni női egyenjogúságról beszél Marton Adrienn mikrofonja előtt a Kossuth Rádió Szabadság népe című műsorában.

2016. június 16.

Hollósi Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa A közerkölcsiséget vagy a jóízlést ne sértse címmel közölt cikket az Élet és Tudomány hasábjain a "nyilvános tánctanítás szabályozása tárgyában".

2016. június 10.

Szakály Sándor főigazgató a Kossuth Rádió Határok nélkül műsorában a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával nyilatkozik a trianoni traumáról.

2016. június 9.

Orosz László, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa a Magyar Hírlapban közölt cikket Együtt vagy külön élni címmel a hazai németség autonómiatörekvéseiről az első világégést követő években.

2016. június 3.

Sáringer János, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa Kisebb ország, szűkebb mozgástér címmel közölt tanulmányt a Magyar Hírlapban a trianoni békediktátumot követő külpolitikai törekvésekről.

Tovább a weboldalra

2016. május 27.

Zinner Tibor kutatócsoport-vezető és Vörös Géza a Duna TV Szabadság tér ’56 című műsorában Mindszentyről nyilatkozott.

2016. május 18.

Rácz János, a VERITAS tudományos munkatársának tanulmánya 1956: Janus éve volt? címmel jelent meg a Magyar Fórumban.

2016. április 28.

Ligeti Dávid, a VERITAS tudományos munkatársa Apokalipszis, avagy a Nyugat alkonya címmel közölt tanulmányt a Magyar Hírlapban a száz évvel ezelőtt zajló verduni csatáról.

tovább a weboldalra

2016. április 20.

Szakály Sándor a VERITAS Intézet főigazgatója és Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke a Kossuth Rádió XX. századi történelem című műsorában arról beszél, hogy lehet-e újra írni az 1945 utáni történelmet, és hogyan lehet feltárni a múltat.

2016. április 12.